Kolme kuvaohjelmaa uudelleenluokiteltu – muutoksia vain sisältösymboleihin


Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on 1.6.2023 ja 2.6.2023 uudelleenluokitellut kolme kuvaohjelmaa omasta aloitteestaan osana kuvaohjelmaluokittelijoiden valvontaa. Kuvaohjelmat ovat: True Lies -sarjan ensimmäinen jakso Pilot (2023), Top Dog -sarjan toisen kauden ensimmäinen jakso (2023) sekä Life After Lockup -sarjan neljännen kauden 16. jakso Lupauksia ja luopumista (2021).

True Lies -toimintakomediasarjan Pilot-jaksossa on vauhdikasta toimintaväkivaltaa, mutta ei erityisen yksityiskohtaisesti esitettynä sekä kohtauksia, joissa on kuoleman ja väkivallan uhkaa. Uhkaavat tilanteet eivät ole kuitenkaan pitkäkestoisia ja intensiteettiä lievennetään muun muassa huumorilla. KAVI piti kuvaohjelman ikärajan ennallaan sallittuna yli 12-vuotiaille, perusteinaan väkivalta ja melko voimakasta ahdistusta aiheuttava sisältö.

Top Dog -rikosdraamasarjan toisen kauden ensimmäinen jakso sisältää muutaman ei erityisen yksityiskohtaisen väkivaltakohtauksen sekä melko voimakasta väkivallan ja kuoleman uhkaa. Lisäksi jaksossa on yksittäinen yksityiskohdiltaan peitelty seksikohtaus. KAVI piti uudelleenluokittelussaan kuvaohjelman ikärajan ennallaan, mutta toisin kuin alkuperäisessä luokittelussa, katsoo KAVI haitallisesta sisällöstä ahdistusta aiheuttavan sisällön olevan seksuaalista sisältöä määräävämpänä ikärajaa perustelevana tekijänä. Näin ollen KAVI arvioi kuvaohjelman ikärajaksi sallittu yli 12-vuotiaille, perusteinaan väkivalta, melko voimakasta ahdistusta aiheuttava sisältö sekä seksuaalinen sisältö.

Yhdysvaltalaisen Life After Lockup -realitysarjan Lupauksia ja luopumista -jaksossa on lyhyt käsirysykohtaus, joka esitetään muutamaan kertaan hieman eri pituisena, lievää seksuaalista sisältöä sekä lievää väkivallan uhkaa riitatilanteiden uhitteluun liittyen. KAVI piti uudelleenluokittelussaan kuvaohjelman ikärajan ennallaan sallittuna yli 7-vuotiaille, perusteinaan lievä väkivalta, lievä seksuaalinen sisältö sekä kolmantena haitallisuusperusteena lievää ahdistusta aiheuttava sisältö, jota kuvaohjelmaluokittelija ei ollut huomioinut alkuperäisessä luokittelussaan.