Anna palautetta ikärajoista ja niiden noudattamisesta


 

KAVI ottaa vastaan palautetta kuvaohjelmien ikärajoista, niiden noudattamisesta ja kuvaohjelmien tarjoamisesta Suomessa.  

Muut yhteydenotot, kysymykset ja tiedustelut pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@kavi.fi 

Anna palautetta (yhteinen Webropol-lomake tarjoamiselle ja ikärajoille) 

Palautetta voi antaa muun muassa seuraavista asioista: 

Kuvaohjelmille luokitellut ikärajat 

Mikäli elokuvan, tv-ohjelman tai muun kuvaohjelman ikäraja on mielestäsi liian matala tai korkea, voit antaa siitä palautetta. Perusteltu palaute saattaa johtaa kuvaohjelman uudelleenluokitteluun. 

Voit antaa palautetta myös ikäraja- ja sisältömerkintöihin liittyen. 

Jos jätät palautteen omalla nimelläsi, ilmoitamme sinulle, jos palautteesi johtaa toimenpiteisiin. 

KAVI ei valvo ulkomaisten palveluntarjoajien (esim. YouTube, Netflix, HBO Max, Disney+) toimintaa, joten palaute näiden palveluiden ikärajoista ja sisällöistä tulee osoittaa palveluntarjoajalle. 

PEGI-pelien ikärajoista voi antaa palautetta PEGI-organisaatiolle palautelomakkeella: https://pegi.info/fi/contact-us 

Kuvaohjelmien ikärajojen noudattaminen 

Alaikäiselle kuvaohjelman tarjoaminen on kielletty, jos ohjelman ikäraja on 18 vuotta. 

Kuvaohjelman tarjoajan on huolehdittava siitä, ettei ohjelma, jonka ikäraja on 7, 12, tai 16 vuotta, ole tätä ikärajaa nuoremman lapsen katseltavana.  

Televisioyhtiöt ovat sopineet, että ohjelmaa, jonka ikäraja on 18, ei esitetä ennen klo 23. Kun ohjelma ikäraja on 16, se esitetään klo 21 jälkeen. Alempien ikärajojen kohdalla ei esitysaikarajoituksia ole, mutta yhtiöt ovat sitoutuneet ottamaan huomioon lastensuojelunäkökulman ja lasten katselutottumukset sijoittaessa ohjelmia televisio-ohjelmistoihinsa. 

Tallenteiden myynti, levitys, vuokraus, lainaaminen ja muu yleisön saataville saattaminen 

Suomessa tarjottavissa kuvaohjelmatallenteissa (esimerkiksi DVD, BluRay) on kuvaohjelmalain mukaan oltava suomalainen ikäraja- ja sisältömerkintä. Digitaalisissa peleissä hyväksytään myös eurooppalainen PEGI -ikäraja- ja sisältömerkintä.  

Osaa kuvaohjelmista ei kuitenkaan tarvitse luokitella ja merkitä ikäraja- ja sisältösymbolein, jos ne ovat kuvaohjelmalain 9–10 §:n nojalla vapautettu luokittelu- ja merkintävelvollisuudesta.  

Tallenteiden tarjoajan on noudatettava ikärajoja, eli tallennetta ei saa myydä, vuokrata tai muulla tavoin saattaa ikärajaa nuoremman saataville. 

Tilausohjelma- ja suoratoistopalvelut

Suomeen sijoittautuneissa tilausohjelma- ja suoratoistopalveluissa tarjottavien kuvaohjelmien on oltava luokiteltu ikärajalla ja merkitty ikäraja- ja sisältösymbolein, ellei kuvaohjelmaa ole vapautettu luokittelusta ja merkitsemisestä. 

KAVI ei valvo ulkomaille sijoittautuneiden palveluntarjoajien (esim. YouTube, Netflix, HBO Max, Disney +) toimintaa, joten palaute näiden palveluiden ikärajoista ja sisällöistä tulee osoittaa palveluntarjoajalle.