Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kavi.fi

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikön (MEKU) kuvaohjelmatiimin virkamiesten tehtävänä on lapsille turvallisen mediaympäristön kehittäminen yhteistyössä muiden viranomaisten, järjestöjen ja toimialan yhteisöjen kanssa. 

Kuvaohjelmatiimi valvoo ikärajojen sekä yleisesti kuvaohjelmalain noudattamista ja ottaa vastaan ikärajaluokitteluun ja ikärajojen noudattamiseen liittyvää yleisöpalautetta. 

Kuvaohjelmien luokittelua tekevät itsenäiset ja riippumattomat, instituutin kouluttamat kuvaohjelmaluokittelijat. MEKU valvoo kuvaohjelmaluokittelijoiden toimintaa ja ottaa vastaa ikärajaluokitteluihin liittyvää yleisöpalautetta. Kuvaohjelmatiimi luokittelee myös KAVI:n Kino Reginassa esitettävät kuvaohjelmat. 

Leo Pekkala, apulaisjohtaja, tulosaluepäällikkö, puhelin: 02953 38008 tai 045 852 7799. 

Leo on Kansallisen audiovisuaalisen instituutin apulaisjohtaja ja mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikön päällikkö ja vastaa kaikista kuvaohjelmalain alaisista lakisääteisistä tehtävistä Suomessa sekä myös mediakasvatukseen liittyvistä asioista. 

Leena Karjalainen, erityisasiantuntija, puhelin: 0295 338 001 tai 050 4390 767 

Leena on yksikön kuvaohjelmatiimin (tarjoaminen ja luokittelu) lähiesihenkilö ja MEKU:n apulaisjohtajan ollessa estynyt hän toimii sijaisena kuvaohjelmalain mukaisissa tehtävissä. Hänen tehtäviinsä kuuluvat luokittelijoiden valvonta, koulutukset ja luokittelu ja hän toimii luokittelijoiden peruskoulutuksen ja kertauskoulutuksen vastuuhenkilönä. Tiimin esihenkilönä hän osallistuu myös tarjoamisen valvontaan liittyviin tehtäviin ja vastaa luokitteluihin kohdistuvien oikaisuvaatimusten käsittelystä. Leena toimii myös Valtionhallinnon Kaiku-kehittäjä –verkostossa ja on mukana KAVI:n työhyvinvointiryhmässä. 

Erika Lauri, ylitarkastaja, puhelin: 0295 338 056 tai 050 4772 945 

Erika vastaa tarjoamisen valvonnan osa-alueesta ja toimii juridisena asiantuntijana MEKU-yksikön lakisääteisissä hallintotehtävissä, kuten selvityspyyntöjen laatimisessa, esityslupahakemusten käsittelyssä ja esittelyssä ja tarjoamisen valvontaan liittyvien oikaisuvaatimusten käsittelyssä. Hän osallistuu myös luokitteluun ja koulutuksiin. 

Hanna Happo, erityisasiantuntija, puhelin: 0295 338 011  

Hanna toimii osa-aikaisena erityisasiantuntijana kuvaohjelmatiimissä ja on tavoitettavissa maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin. Hannan tehtäviin kuuluvat luokittelijoiden valvonta, koulutukset ja luokittelu. PEGI –valituselimen työskentelyyn osallistuminen on myös hänen vastuullaan. 

Jarno Virtanen, erityisasiantuntija, puhelin 0295 338 043 tai 050 4680 695 

Jarnon tehtäviin kuuluvat luokittelijoiden valvonta ja koulutukset sekä kuvaohjelmien luokittelu. Hän toimii luokittelijoiden kertauskoulutuksen ja vuotuisen luokittelijatapaamisen vastuuhenkilönä. 

Milja Lampinen, kuvaohjelmavirkailija, puhelin: 0295 338 007 tai 050 4626 409 

Milja vastaa tiimin laskutuksesta sekä osallistuu koko viraston taloushallinnon tehtäviin. Hän osallistuu myös tarjoamisen valvonnan osa-alueen tehtäviin. 

Ville Sohn, tietojärjestelmävastaava, puhelin: 0295 338 016 tai 050 433 5309  

Ville vastaa yksikön tietojärjestelmistä ja osallistuu myös koko viraston tietohallinnon kehittämiseen. Villen tehtäviin kuuluvat mm. luokittelujärjestelmään (IKLU) ja rekistereihin liittyvät ylläpito- ja kehitystehtävät sekä käyttäjien neuvonta ja koulutus. 

Jarno Lehtonen, ICT-suunnittelija, puhelin: 0295 338 013 tai 050 430 1546 

Jarno tehtäviin kuuluvat esitystekniikkaan liittyvät asiat (mm. tiedostojen siirtoon, esitysformaatteihin ja muihin teknisiin kysymyksiin liittyvät asiat) sekä muut viraston ICT-asiat. Jarno osallistuu myös luokittelujärjestelmän (IKLU) ja rekistereihin liittyviin ylläpito- ja kehitystehtäviin sekä käyttäjien neuvontaan ja ohjaukseen.