Muutoksenhaku luokittelupäätökseen


Tällä sivulla esitellään miten luokittelupäätöksiin voi hakea muutosta. 

Kuvaohjelmaluokittelijan tekemään kuvaohjelman luokittelupäätökseen tyytymätön asianosainen voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Kansalliselle audiovisuaaliselle instituutille.

KAVI:n tekemään luokittelupäätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta kuvaohjelmalautakunnalta kirjallisella valituksella.

Kuvaohjelmalautakunnan päätöksestä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.