MEKUn asiakas- ja yhteistyökumppanirekisterit


Tämä rekisteriseloste koskee MEKUn asiakkaita ja yhteistyökumppaneita.

1 REKISTERIN NIMI

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikön tiedotustoimintaan liittyvät asiakas- ja yhteistyökumppanirekisterit:

  • Mediataitoviikon uutiskirje
  • Pelikasvatuksen uutiskirje
  • Medialukutaitoinen kunta -uutiskirje
  • Mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikön esitteiden tilausrekisteri
  • Peliviikon tapahtumajärjestäjärekisteri
  • Uudet lukutaidot -ohjelman tapahtumarekisteri
  • Uudet lukutaidot -ohjelman uutiskirje
  • Uudet lukutaidot -ohjelman tiedoterekisteri

2 REKISTERIN PITÄJÄ

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö (MEKU)

3 REKISTERIN YHTEYSHENKILÖ

Viestintäsuunnittelija Vilma Hakala.

Rekisterin hoitajan tehtävänä on antaa tarkempia tietoja rekisteristä sekä rekisteröidyn oikeudesta saada tarkistaa ja oikaista itseään koskevia tietoja tai ohjata kysyjä oikealle henkilölle.

4 REKISTERIEN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterien avulla pidetään yhteyttä asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin MEKUn hoitaessa lakisääteistä tehtäväänsä edistää mediakasvatusta, lasten mediataitoja ja lapsille turvallista mediaympäristöä sekä tiedottaa lapsia ja mediaa koskevista asioista.

Järjestelmään rekisteröidään asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden yhteystiedot.

5 REKISTERIEN TIETOSISÄLTÖ

Tietosisällön muodostavat rekisteröityjen yksityisten henkilöiden nimet ja yhteystiedot siinä laajuudessa kuin toiminta edellyttää (postiosoite ja/tai puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite).

6 REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilö- ja yhteystiedot saadaan suoraan asiakkailta.

7 SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET

Toimintakertomuksia yms. varten järjestelmästä luovutetaan vain tilastotiedot, jotka eivät sisällä henkilötietoja.

8 REKISTERIN SISÄINEN KÄYTTÖ

Rekistereitä käyttävät mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikön virkamiehet, joiden tehtäviin mediakasvatus-, tiedottamis- ja postitustehtävät kuuluvat.

Rekistereihin pääseminen edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa.

9 REKISTERIEN TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN

Rekisterit on tarkoitettu vain yksikön omaan käyttöön. Päivittäminen tapahtuu asiakkaan antamien tietojen perusteella.

10 REKISTERIN SUOJAAMINEN

Rekistereihin sisältyvät tiedot ovat vain MEKU-yksikön käytössä. Rekistereihin ei kirjata henkilötunnuksia.

Rekisterien tiedot säilytetään ostetuissa Webropol ja Survey Monkey -palveluissa, jotka on suojattu salasanoin. Vain Kansallisen audiovisuaalisen instituutin mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikön virkamiehet pääsevät aineistoon. Palvelun yksityisyydensuojasta: https://fi.surveymonkey.com/mp/policy/privacy-policy/

11 HENKILÖREKISTERIN JA REKISTERITIETOJEN SÄILYTYS, ARKISTOINTI JA HÄVITTÄMINEN

Rekisterien tietoja säilytetään, kunnes asiakkuus tai yhteistyökumppanuus loppuu, jonka jälkeen ne poistetaan.

Esitetilausrekisteristä poistetaan asiakkaan tiedot, kun tilaus on toimitettu ja sen saapuminen perille on varmistunut.

12 REKISTERÖIDYN INFORMOINTI

Rekistereitä koskeva rekisteriseloste on nähtävillä viraston vastuuhenkilöllä ja Kansallisen audiovisuaalisen instituutin mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikön www-sivuilla kavi.fi/meku ja ikärajat.fi

13 TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröity voi esittää henkilökohtaisen tai kirjallisen pyynnön tarkistaa rekisteritietonsa rekisterin hoitajalta. Tarkastusoikeus toteutetaan viikon kuluessa pyynnön esittämisestä. Paikanpäällä esitetty suullinen tarkastuspyyntö voidaan toteuttaa välittömästi, mikäli henkilö voidaan tunnistaa. Rekisteriin ei sisälly sellaisia tietoja, joiden osalta tarkastusoikeutta ei voida toteuttaa.

14 TIEDON KORJAAMINEN

Henkilö voi esittää kirjallisesti tai suullisesti tietojensa korjaamista milloin tahansa rekisterin hoitajalle tai rekisterin vastuuhenkilölle.

15 KIELTO-OIKEUS

Rekisteritietoja rekisteröidyllä on oikeus kieltää käyttämästä suoramarkkinointiin, markkina- ja mielipidetiedusteluihin, henkilömatrikkeliin ja sukututkimukseen.