Mediataitoviikon rekisteriseloste


Henkilötietolain (523 /99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

 1. Rekisterinpitäjä

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
Y-tunnus: 0245872-8-005
Osoite: PL 16/Sörnäisten rantatie 25 A, 00500 Helsinki
Puhelin: (09) 6154 00
Sposti: kavi@kavi.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö
Projektipäällikkö Ella Airola / Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

3. Rekisterin nimi
Kansallisen audiovisuaalisen instituutin koordinoiman Mediataitoviikon osallistujarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Osallistujarekisterin tietoja voidaan käyttää Kansallisen audiovisuaalisen instituutin palvelun tuottamiseen ja kehittämiseen, palvelusta tiedottamiseen, palvelun käytön tutkimiseen sekä mielipidetutkimuksiin.

5. Rekisterin tietosisältö
• Yhteystiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan oma ilmoitus (internetin kautta tai muulla vastaavalla tavalla).

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto
Tietoja luovutetaan Mediataitoviikon postitusta varten postituksen suorittavalle yritykselle. Tietoja voidaan luovuttaa myös Mediataitoviikon yhteistyökumppaneille Mediataitoviikkoon liittyvää tiedottamista varten. Tietoja ei muuten luovuteta Kansallisen audiovisuaalisen instituutin ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu teknisin ratkaisuin. Tietokantaan pääseminen on rajattu vain välttämättömille henkilöille. Koneet pidetään riittävästi vartioituina.

9. Oikeus tietojen tarkistamiseen
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.