Luokittelukriteerit


Luokittelukriteereiden avulla arvioidaan kuvaohjelman haitallisuutta eri ikäiselle lapselle.

Kuvaohjelmalain mukaan lapsen kehitykselle haitallisena pidetään kuvaohjelmaa, joka väkivaltaisuutensa tai seksuaalisen sisältönsä vuoksi tai ahdistusta aiheuttamalla tai muulla näihin rinnastettavalla tavalla on omiaan vaikuttamaan haitallisesti lapsen kehitykseen. Kuvaohjelman haitallisuutta arvioitaessa on otettava huomioon, millaisessa yhteydessä ja miten tapahtumat ohjelmassa kuvataan.

Voit ladata pdf-tiedoston luokittelukriteereistä täältä.

Du kan ladda ner en pdf-fil om klassificeringskriterierna här.

The classification criteria has been updated on the 8th of June 2022. The English translation of the criteria will be published later.

Ikärajojen perusteita ja sisältöjen haitallisuutta selvitetään seuraavissa pdf-dokumenteissa:
Väkivalta
Seksi
Ahdistus
Päihteet
Kaikki perusteet