Kuvaohjelmalautakunta


Kuvaohjelmalautakunta on muutoksenhakuelin, joka käsittelee Kansallisen audiovisuaalisen instituutin tekemistä kuvaohjelman luokittelupäätöksistä tehdyt valitukset. 

Kuvaohjelmalautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä neljä muuta jäsentä, joista kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Valtioneuvosto määrää jäsenet ja varajäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. 

Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla oikeustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita. Muista jäsenistä ja varajäsenistä tulee osan olla perehtyneitä lasten kehitystä koskeviin kysymyksiin ja osan kuvalliseen viestintään. Lautakunta voi käyttää apunaan asiantuntijoita. 

Lautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, lasten kehitystä koskeviin kysymyksiin perehtynyt jäsen ja vähintään yksi muu jäsen on läsnä. Lautakunnan päätökseksi tulee se mielipide, jota jäsenten enemmistö on kannattanut. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, joka on valittajalle edullisempi. 

Valitusosoitus kuvaohjelmalautakunnalle 

Kuvaohjelmalautakunta toimikaudella 1.4.2021–31.3.2024 

(Päätös tehty valtioneuvoston yleisistunnossa 18.3.2021) 

Puheenjohtaja: oikeustieteen kandidaatti, hankejohtaja Tuula Lybeck 
Varapuheenjohtaja: oikeustieteen kandidaatti, hallitusneuvos Joni Hiitola 
Jäsen: kasvatustieteen tohtori Reijo Kupiainen (filosofian tohtori Heta Mulari) 
Jäsen: lääketieteen lisensiaatti, lastenpsykiatrian erikoislääkäri Maria Peltola (lääketieteen tohtori Riikka Riihonen) 
Jäsen: kasvatustieteen tohtori Satu Valkonen (filosofian maisteri, äidinkielen opettaja Minna Hautaniemi) 
Jäsen: filosofian tohtori, tutkija Jaakko Seppälä (filosofian tohtori, arkistonjohtaja Outi Hupaniittu)