Koulutukset ja tapahtumat 


 KAVI kouluttaa kuvaohjelmaluokittelijat.

KAVIn lakisääteisiin tehtäviin kuuluu kouluttaa uusia kuvaohjelmaluokittelijoita ja järjestää luokittelijoiden säännölliset kertauskoulutukset. Lisäksi KAVI tarjoaa kuvaohjelmaluokittelijoille täydennyskoulutusta vuosittaisten luokittelijatapaamisten muodossa. 

Kuvaohjelmaluokittelijaksi voi kouluttautua niin halutessaan. Luokittelijaksi hyväksymisen edellytykset ovat: 

 • täysi-ikäisyys 
 • sopivuus tehtävään (ei esim. tehtävän suorittamista estävää aistivammaa) 
 • ei tuomioita kuvaohjelmalaissa mainituista rikoksista (on esitettävä enintään kuusi kuukautta vanha rikosrekisteriote) 
 • hyväksytysti luokittelijakoulutuksen suorittaminen 

  Kuvaohjelmaluokittelijaan sovelletaan luokittelutyötä tehdessä rikosoikeudellista virkavastuuta ja vahingonkorvausvastuuta. Kuvaohjelmaluokittelijan on tehtävä luokittelu itsenäisesti ja riippumattomasti.   

  Koulutus kuvaohjelmaluokittelijaksi ja kertauskoulutus sisältävät kuvaohjelmalain säännöksiin, lapsen kehitykseen, kuvaohjelman luokitteluun ja luokittelun perusteisiin sekä sananvapauteen liittyvät opetusaiheet. Instituutti määrää vaatimukset, jotka kuvaohjelmaluokittelijakoulutuksen ja kertauskoulutuksen tulee täyttää. Kertauskoulutuksiin sisältyy lisäksi ennakkotehtävä ja uuden rikosrekisteriotteen esittämisvelvoite.  

  Kuvaohjelmien luokitteluoikeus on voimassa viisi vuotta kerrallaan. Luokitteluoikeuden jatkuminen edellyttää osallistumista KAVIn järjestämään kertauskoulutuspäivään. Kertauskoulutus on suoritettava aikaisintaan kuusi kuukautta ennen hyväksymisen voimassaolon päättymistä (KuvaL 13 §). Kuvaohjelmien luokittelu- ja valvontajärjestelmä IKLU lähettää luokittelijalle automaattiviestin 6 kuukautta ennen luokitteluoikeuden päättymistä.  

  Katso hinnastosta luokittelijakoulutuksen ja kertauskoulutuksen hinta.

  Vuoden 2023 koulutukset 

  Luokittelijakoulutus 2023 

  Luokittelijakoulutus 2023: 4. – 5.10.2023 + 9.11.2023 + ensimmäinen mahdollinen koepäivä 13.12.2023 

  Luokittelijakoulutukseen ilmoittautuminen 4.9. klo 16.15 mennessä. 

  Kertauskoulutus vuonna 2023 

  Kertauskoulutus 2023: 2.11.2023 

  Kertauskoulutukseen ilmoittautuminen 27.9. klo 16.15 mennessä. 

   Vuoden 2023 alusta Kertauskoulutus 1 ja Kertauskoulutus 2 yhdistyivät, joten nykyiset kertauskoulutukset ovat tarkoitettu niille kuvaohjelmaluokittelijoille, jotka ovat saaneet luokittelijan pätevyyden viisi tai kymmenen vuotta sitten. Kertaamaan voi tulla myös, mikäli on jättänyt aiemman kertauskoulutuksen väliin ja oma hyväksyntä on siksi vanhentunut. 

  Luokittelijatapaamiset

  KAVI järjestää hyväksytyille luokittelijoille kerran vuodessa luokittelijatapaamisen, jossa syvennytään ikärajaluokittelun ajankohtaisiin kysymyksiin.  

  Viimeisin luokittelijatapaaminen järjestettiin tiistaina 25.4.2023. 


  Lisätietoja antavat: 

  Luokittelijakoulutus:
  Erityisasiantuntija Nelli Kampman (nelli.kampman@kavi.fi) 

  puhelin 0295 338 054 tai 050 4310 250 

   

  Kertauskoulutus:

  Erityisasiantuntija Jarno Virtanen (jarno.virtanen@kavi.fi) 

  puhelin: 0295 338 043 tai 050 4680 695 

   

  Luokittelijatapaamiset: 

  Erityisasiantuntija Hanna Happo (hanna.happo@kavi.fi) 

  puhelin: 0295 338 011  

   

  Käytännön järjestelyt:
  Kuvaohjelmavirkailija Milja Lampinen (milja.lampinen@kavi.fi) 

  puhelin: 0295 338 007 tai 050 4626 409