Kirjastot ja oppilaitokset


Kirjastot ja oppilaitokset (sekä muut vastaavat yleishyödylliset tahot) saavat tarjota kuvaohjelmia ilman, että ilmoittautuvat kuvaohjelman tarjoajaksi.

Vaikka kirjastojen ja oppilaitosten ei tarvitse ilmoittautua kuvaohjelman tarjoajaksi, on lain säännöksiä noudatettava. Tämä tarkoittaa esimerkiksi ikärajan merkitsemisvelvollisuutta sekä ikärajan noudattamis- ja tiedottamisvelvollisuutta.