Inclusive and Creative Media Education (ICME) on alkuvuodesta 2023 aloittava uusi mediakasvatushanke, jota koordinoi Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI). Hanketta tehdään yhdessä kahden kansainvälisen kumppanin, italialaisen Firenzen yliopiston ja pohjoismakedonialaisen Institute of Communication Studiesin kanssa. Hanke kestää kaksi vuotta ja sitä rahoittaa osaltaan Euroopan komission Luova Eurooppa -ohjelma. 

ICME-hankkeen tavoitteena on luoda innovatiivisia toimintamalleja medialukutaidon edistämiseen neljällä eri kielellä, luovuuden ja yhdenvertaisuuden näkökulmia korostaen. Lisäksi hankkeen yksi fokus tulee olemaan nuorten osallisuuden edistäminen. Jokaisella hankkeen kumppanilla on omia erityispainotuksiaan. Hankkeessa syntyviä toimintamalleja testataan kaikissa kolmessa eri maassa ja tällä tavalla myös varmistetaan niiden sopivuus erilaisille kohderyhmille.

– Yksi seikka, mihin tulemme kiinnittämään huomiota hankkeessa, on jo aiemmin tehty työ. Mediakasvatuksessa on tehty vuosien aikana paljon hyviä toimintamalleja ja materiaaleja. Tarkoitus ei ole aloittaa tässä alusta, vaan hyödyntää jo olemassa olevia sisältöjä ja jalostaa niitä esimerkiksi entistä käytettävimmiksi, kertoo KAVIn erityisasiantuntija Julia Alajärvi.

Hankkeelle tullaan luomaan oma nettisivusto, joka päivittyy hankkeen edetessä. Alkuvuodesta hankkeessa aloittaa kokopäiväinen projektipäällikkö.

Lisätietoja: 

Lauri Palsa (9.1. alkaen), KAVI, erityisasiantuntija, lauri.palsa@kavi.fi, 02953 38015

Julia Alajärvi, KAVI, erityisasiantuntija, julia.alajarvi@kavi.fi, 0295 338 009