Kaikissa Pohjoismaissa toteutetaan parhaillaan toimenpiteitä väestön medialukutaidon vahvistamiseksi. Tiedot eri väestöryhmien medialukutaidon (MIL) tasosta ovat tällä hetkellä puutteellisia, mikä voi vaikeuttaa sekä strategista suunnittelua että tehokkaiden toimenpiteiden kohdentamista.

Ruotsin, Norjan, Tanskan, Suomen ja Islannin mediaviranomaiset etsivät nyt toimijaa kehittämään menetelmää, jolla voidaan mitata säännöllisesti kunkin maan väestön medialukutaidon osa-alueita. Hankkeen avulla pyritään kehittämään tieteellistä menetelmää väestön medialukutaidon osa-alueiden arvioimiseksi. Julkinen hankintahaku on nyt avattu halukkaille sidosryhmille.

Vaatimukset

Haku on avoinna 25.3.2022 asti. Toimeksianto pyritään antamaan valitulle toimijalle huhtikuun 2022 lopussa.

Ruotsin medianeuvosto arvioi toimeksiannon kokonaisbudjetin olevan noin 1,5 miljoonaa Ruotsin kruunua. Tavoitteena on suorittaa lähtötason mittaus vuoden 2023 alussa.

Toimeksiannon toteuttamisesta vastaavalla projektipäällikköllä tulee olla media- ja viestintätieteen, kasvatustieteen tai kasvatustieteellisen arvioinnin tohtorin tutkinto tai muu toimeksiantoon oleellisesti liittyvä koulutus. Lisäksi tarjoajalla tulee olla kokemusta erilaisten tutkimus- tai mittausmenetelmien analyysien, laajempien kvantitatiivisten selvitysten, asenteiden tai tiedon mittaamisen tai kasvatustieteellisen arvioinnin kehittämisestä tai tekemisestä.

Lisätietoja

Lue lisää Statens Mediaråd:n verkkosivuilta