Kansallisessa audiovisuaalisessa instituutissa (KAVI) on avoinna projektipäällikön työtehtävä Finnish Safer Internet Centre -hankkeessa. FISIC-hanke on osa EU:n rahoittamaa Safer Internet -ohjelmaa ja työ sisältää paljon eurooppalaista yhteistyötä.

Projektipäällikkö osallistuu hankkeen toimintojen suunnitteluun ja vastaa niiden toteutumisesta, koordinoimisesta ja raportoimisesta niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Hankkeeseen kuuluvat esimerkiksi laajat kansalliset kampanjat Mediataitoviikko ja Peliviikko.

Hakijalta toivotaan kokemusta projektin hallinnollisista tehtävistä, verkostojen ja tapahtumien koordinoimisesta sekä viestintä- ja kirjoitustehtävistä. Tehtävässä menestymistä edesauttaa medialukutaidon sekä eri ihmisryhmien, erityisesti lasten ja nuorten, mediankäytön tuntemus.

Hae projektipäälliköksi 7.8. mennessä