KAVIssa on avoinna vakituinen projektipäällikön virka Finnish Safer Internet Centre -hankkeessa. FISIC on Euroopan komission osarahoittama hanke ja työ sisältää paljon eurooppalaista yhteistyötä. Suomessa hanketta toteutetaan yhdessä Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Pelastakaa Lapset ry:n kanssa.

Projektipäällikkö vastaa FISIC-hankkeesta eli toimintojen suunnittelusta sekä niiden toteutumisesta, koordinoimisesta ja raportoimisesta niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Hankkeeseen sisältyy suuri joukko erilaisia mediakasvatuksen edistämistehtäviä, esimerkiksi laajat kansalliset kampanjat Mediataitoviikko ja Peliviikko sekä Mediataitokoulu-verkkopalvelu.

Hakijalta toivotaan aiempaa työkokemusta päätoimisesta mediakasvatuksen edistämistyöstä, projektien hallinnollisista tehtävistä, verkostojen ja tapahtumien koordinoimisesta, kouluttamisesta, oppimateriaalien tuottamisesta sekä viestintä- ja kirjoitustehtävistä. Tehtävässä menestymistä edesauttaa laajojen kokonaisuuksien hallitseminen, hyvät vuorovaikutustaidot sekä kyky itsenäiseen työskentelyyn.

Hae paikkaa ma 6.5. klo 16.15 mennessä valtiolle.fi-palvelussa