KAVIn myöntämien erityisavustusten hakuaika on alkanut ja päättyy 27.5.2024.  Avustus on tarkoitettu mediakasvatuksen ja medialukutaidon sekä turvallisen mediaympäristön edistämiseen Medialukutaito Suomessa -linjausten mukaisesti.

Avustukset kohdennetaan valtakunnallisiin hankkeisiin, jotka vahvistavat mediakasvatusta ja kriittistä medialukutaitoa. Hankkeiden kohderyhmiä voivat olla kaiken ikäisten ihmiset sekä erityisryhmät (esim. maahanmuuttajat, erityistä tukea tarvitsevat tai syrjäytymisvaarassa olevat).

Avustuksia voidaan osoittaa mm.

  • alueellisten tai alakohtaisten mediakasvatussuunnitelmien kehittämiseen ja jalkauttamiseen
  • mediakasvatuksen arviointikäytäntöjen kehittämiseen
  • alueellisen verkostotyön kehittämiseen
  • mediakasvatusta ja medialukutaitoa edistävien hyvien käytäntöjen kehittämiseen ja levittämiseen

Avustuksiin voidaan käyttää enintään 230 000 euroa.  Avustusta myönnetään yhteensä 2–3 konsortiohankkeelle. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Hakuaika alkaa 12.4.2024 ja päättyy 27.5.2024 klo 16:15. Avustuspäätökset pyritään tekemään 20.6.2024 mennessä.

Lisätietoja erityisavustusten hakuprosessista suomeksi ja ruotsiksi