Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on saatujen yleisöpalautteiden johdosta uudelleenluokitellut Roope Oleniuksen ohjaaman kotimaisen draamaelokuvan Free Skate (2021). Elokuvan ikäraja nousi K12:sta kielletyksi alle 16-vuotiailta. 

Elokuva sisältää voimakasta väkivaltaa, jossa uhrin kärsimys tulee selvästi esiin. KAVIn arvion mukaan elokuvan tarinan päähenkilön alisteinen asema ja häneen kohdistuvan seksuaaliväkivallan kuvaukset ovat sisältöinä lapsen kehitykselle haitallisia. KAVI nosti elokuvan ikärajan uudelleenluokittelussaan kielletyksi alle 16-vuotiailta, perusteenaan voimakas väkivalta. Ahdistusta aiheuttavan sisällön osalta KAVI katsoi sisällön liittyvän alemman ikärajan 12 luokittelukriteeriin, kuten kuvaohjelmaluokittelijakin oli arvioinut. Elokuva sisältää myös alempaan ikärajaan liittyvää huumeiden ei-hallitsevaa käyttöä.

KAVI muistuttaa, että se ottaa vastaan palautetta liittyen ikärajoihin. Mikäli elokuvan tai muun kuvaohjelman ikäraja vaikuttaa katselukokemuksen perusteella liian matalalta tai korkealta, voi siitä antaa palautetta KAVIn nettisivujen kautta. Palautetta voi antaa myös ikäraja- ja sisältömerkintöihin liittyen. Perusteltu palaute saattaa johtaa elokuvan tai televisio-ohjelman uudelleenluokitteluun.