Vapaaehtoiset talletukset

Lain velvoittamien talletusten lisäksi KAVI ottaa harkintansa mukaan vastaan vapaaehtoisia talletuksia ennen vuotta 2008 Ylen ulkopuolisilla kanavilla lähetetyistä radio- ja tv-ohjelmista.

Tällä hetkellä kokoelmaan kuuluvat mm. MTV Oy:n vanha filmiarkisto sekä Moon TV:n ja Radio Cityn arkistot. Vanhimmat ohjelmat ovat vuodelta 1962.

Ennen vuotta 2008 lähetettyjä radio- ja tv-ohjelmia koskee hävityskielto, eli ohjelmien omistaja ei saa hävittää ohjelmia ennen kuin niitä on tarjottu arkistolle ja arkisto on kirjallisesti kieltäytynyt vastaanottamasta niitä. Useissa tapauksissa vanhat aineistot otetaan arkiston suojiin talteen.