Ohjelmatietojen toimittaminen

Ohjelmatietojen keruu ja luettelointi on olennainen osa tallennus- ja tallettamisprosessia. Tekijä- ja esitystiedot parantavat ohjelmien käytettävyyttä. Jotta kaapattu ohjelmavirta saadaan järjestelmässä käytettäväksi, se täytyy kytkeä ohjelmatietoihin. Sama koskee master-tasoisia talletuksia.

Lain mukaan (20 § Aineistoa koskevien tietojen luovuttaminen) ohjelmien tuottajien tulee luovuttaa olemassa olevat radio- ja tv-ohjelmien kuvailu- ja lähetystiedot KAVIlle tai mahdollistaa pääsy tiedot sisältäviin tietojärjestelmiin.

Tämä koskee sekä tallennettavaa ohjelmavirtaa että alkuperäistasoisina talletettavia ohjelmia.

Ohjelmatietojen toimittaminen

KAVI vastaanottaa ohjelmatietoja vuodesta 2008 alkaen, mieluiten sähköisessä muodossa oheisella lomakkeella tai sähköpostitse osoitteeseen ohjelmatiedot(at)kavi.fi.

Verkkosivuilla julkaistavia ohjelmatietoja voidaan kerätä myös automaattisesti. XML-muotoisen datan käsittely on KAVIssa helpointa, mutta myös HTML-muotoista dataa voidaan kerätä. Automaattisen keräämisen tekniikasta vastaa CSC – Tieteen tietotekniikan keskus.  Verkkosivujen osoitteenmuutoksista ja muista muutoksista ohjelmatietosivuilla on ilmoitettava KAVI:in, jotta tietojen kerääminen jatkuu sujuvasti.

Jos ohjelmisto sisältää teosluonteisia ohjelmia, ne tulee tallettaa KAVI:in myös alkuperäislaatuisina.

Katso myös:

Mitkä ohjelmat ovat teosluonteisia?

Miten talletus tapahtuu?

Lisätietoja:

Luetteloija Reeta Niemi, reeta.niemi@kavi.fi, 02953 38136

Erikoissuunnittelija Juha Piukkula, juha.piukkula@kavi.fi, 02953 38102