Yleisötyö ja elokuvakasvatus

KAVIn tehtävänä on edistää audiovisuaalista kulttuuria Suomessa. Tätä tehtävää toteutetaan mm. esitystoiminnan yleisötyössä ja elokuvakasvatuksessa.

Elokuvakasvatus on nykyään merkittävä osa audiovisuaalisen kulttuurin edistämistyötä. KAVIn kulttuurin edistämisen yksikkö toteuttaa elokuvakasvatusta paitsi konkreettisesti käytännön työssä järjestämällä näytöksiä eri luokka-asteille myös tuottamalla materiaalia elokuvakasvatuksen tueksi nettiin.

Elokuvapolku on nettipalvelu, jossa KAVI tarjoaa ilmaisia oppimateriaaleja ja elokuvanäytteitä kouluissa tehtävän elokuvakasvatuksen tueksi niin taide- kuin mediakasvatuksen näkökulmista. Elokuvapolun näytteiden perustana ovat suomalaisen studiokauden elokuvat (Suomi-Filmi ja Suomen Filmiteollisuus), jotka ovat KAVIn omistuksessa.

Lisäksi järjestetään kouluille ja oppilaitoksille elokuvakasvatuksellisia näytöksiä Helsingissä ja aluesarjoissa. Elokuvateatteri Orionissa näissä käy vuosittain noin 7000 koululaista ja opiskelijaa. Näytöksiin liittyy yhteistyökumppaneiden kanssa tuotetut oppimateriaalit ja työpajat.

Vuosien saatossa Orionissa on kehitelty erilaisia projekteja, joista on jäänyt monella osallistujalle hyvä tekemisen meininki mieleen. Yksi hienoimmista hankkeista on Helsingin juhlaviikkojen ja opetusviraston Mediakeskuksen kanssa toteutettu Riehakkaat mykät -projekti, jossa kolme koululuokkaa tuotti musiikin Chaplinin elokuviin. Projektin ohjasi muusikko Miro Mantere, joka työskenteli luokkien kanssa niin koulussa kuin MEKEn studioillakin.

Animaattori Tuomas Heimalan ja Mediakeskuksen kanssa on suunniteltu myös erityiset animaationkokeilupajat, joita on toteutettu Orionissa jo vuodesta 2009 lähtien. Pajoihin osallistuu kolme luokkaa kerrallaan ja työskentely toteutetaan Heimalan nukkien ja lavastetilojen ja Mediakeskuksen ammattivälineiden avulla. Työvuoroaan odottavat ryhmät puolestaan tutustuvat vuonna 1928 perustetun mykkelokuvateatterin erikoisuuksiin ja konehuoneeseen.

KAVIn kulttuurin edistämisen yksikkö on mukana erilaisissa elokuvakasvatushankkeissa, joissa elokuvaa lähestytään eri lähtökohdista. Lasten- ja nuortenelokuvaa esittelevän Illusia-elokuvafestivaalin lähtökohtana on uusi kansainvälinen elokuva. Lasten kulttuurikeskusten verkoston kanssa järjestettävä valtakunnallinen Koulujen elokuvaviikko korostaa eolkuvakasvatuksen lisäksi kansallista elokuvahistoriaa ja elokuvakulttuuria. Koulukinon valtakunnallisessa Laudatur-hankkeessa elokuvakasvatuksen kohteena ovat opettajakoulutettavat.

Yleisötyötä tehdään myös yleisemmin KAVIn esitystoiminnassa. Esimerkiksi Helsingin yliopiston kanssa yhteistyössä järjestetyt elokuvahistoriaa valottavat luento- ja elokuvasarjat ovat herättäneet uudenlaista mielenkiintoa mykkäelokuviin. Lisäksi ohjelmiston esittäminen tuoreilla tavoilla on tuonut uusia yleisöjä, ja herättänyt kiinnostusta elokuvakulttuuriin.

Monipuolinen ohjelmisto, yhteisöllisyys ja tapahtumallisuus ovat tuoneet uusia yleisöjä perinteikkääseen arkistoteatteriin, jonka tehtäviin kuuluu nyt myös uuden elokuvan esittely.