Monimuotoinen mediakasvatus

toim. Leo Pekkala, Saara Salomaa & Sanna Spišák

Artikkelikokoelma tarkastelee mediakasvatuksen ajankohtaisia kysymyksiä eri aloilla joko tutkimuksellisista tai tutkimukseen linkitetyistä käytännöllisistä näkökulmista. Teos johdattaa mediakasvatuksen määrittelyihin, tarkastelee mediakasvatusta osana sivistystä, koulutusta ja osallisuutta sekä tarjoaa käytännöllisiä katsantokantoja mediakasvatukseen ihmisen koko elämänkaaressa.

Monimuotoinen mediakasvatus soveltuu yliopistolliseksi ja ammatilliseksi oppikirjaksi, mediakasvatusta työkseen tekeville ja kehittäville eri alojen asiantuntijoille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Artikkelikokoelman on toimittanut Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI yhteistyössä Tampereen ja Lapin yliopistojen kanssa.

Lataa kirja pdf-tiedostona

Lataa kirja epub-tiedostona

Sisällysluettelo

Esipuhe: Leo Pekkala

1. MEDIAKASVATUKSEN MÄÄRITTELYJÄ
Heli Ruokamo, Sirkku Kotilainen ja Reijo Kupiainen: Mediakasvatusta nyt ja tulevaisuudessa
Lauri Palsa: Käsitteellisestä hajanaisuudesta medialukutaitojen moninaisuuteen
Niina Uusitalo: Hallinnan näkökulmia mediakasvatukseen

2. MEDIAKASVATUS, SIVISTYS JA OSALLISUUS
Mika Mustikkamäki: Sivistys, kirjastot ja mediakasvatus
Mikko Meriläinen: Toimiva pelikasvatus rakentuu pelisivistykselle
Maija Puska: Mediakasvatus ja kirjoittaminen: opetus muutoksessa
Heidi Keinonen: Lapset television kilpailuohjelmissa – hyväksikäyttöä vai uudenlaista toimijuutta?

3. MEDIAKASVATUS ELÄMÄNKAARESSA
Pekka Mertala ja Saara Salomaa: Kasvatuskeskeinen näkökulma varhaisvuosien mediakasvatukseen
Suvi Tuominen, Isabella Holm, Vesa Jaakola ja Tomi Kiilakoski: Nuorisotyöntekijän mediakasvattajuus on läsnäoloa
Päivi Rasi, Hanna Vuojärvi ja Pirkko Hyvönen Aikuisten ja ikääntyneiden mediakasvatus