Kansallisten mediakasvatuslinjausten valmistelu

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti valmistelee opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta mediakasvatuksen kansalliset linjaukset. Linjaukset laaditaan poikkihallinnollisesti ja yhteistyössä toimialan kanssa. Valmistelu toteutetaan vuonna 2019. Valmisteluun voi osallistua vastaamalla avoimeen kyselyyn, osallistumalla työryhmätyöskentelyyn sekä kommentoimalla luonnosversiota

Taustaa

Opetus- ja kulttuuriministeriö laati vuonna 2013 kulttuuripoliittiset suuntaviivat hyvän medialukutaidon edistämiseksi vuosille 2013–2016 mutta ne ovat osaltaan jo vanhentuneet mm. toimintaympäristön muutoksen myötä.

Hallitus hyväksyi periaatepäätöksen mediapoliittisesta ohjelmasta 5.7.2018. Periaatepäätöksen tavoitteilla ja toimenpiteillä pyritään varmistamaan suomalaisen median monimuotoisuus, suomalaisen journalismin tuottamisedellytykset sekä parantamaan kansalaisten mahdollisuutta saada luotettavaa tietoa. Ohjelman yhtenä tavoitteena on vahvistaa medialukutaitoa ja mediataitoja sekä suunnataan mediakasvatusta uusille kohderyhmille. Mediapoliittisen ohjelman yhtenä toimenpiteenä määritellään mediakasvatuksen kansallisten linjausten päivittäminen.

Valmistelun toteuttaminen ja siihen osallistuminen

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannon mukaisesti valmistelun toteuttavat Kansallisen audiovisuaalisen instituutin asiantuntijat. Työhön osallistuvat lisäksi muut opetus- ja kulttuuriministeriön mediakasvatusasioita hoitavat virkamiehet.

Valmisteluprosessin lähtökohtia ovat avoimuus, tutkimusperustaisuus sekä laaja-alainen yhteistyö. Valmistelussa otetaan huomioon olemassa olevat kansalliset ja kansainväliset linjaukset sekä ajankohtainen mediakasvatustutkimus. Valmistelu toteutetaan laaja-alaisessa yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Mediakasvatuskentän moninaisuus huomioidaan hyödyntämällä erilaisia kuulemismenettelyjä. Valmisteluprosessiin kuuluvat avoin verkkokysely, eri kohderyhmiä tavoittavat kuulemistilaisuudet sekä linjausluonnoksen kommentointimahdollisuus.

Verkkokyselyyn ja kuulemistilaisuuksiin osallistuminen on avointa kaikille kiinnostuneille.

Voit osallistua verkkokyselyyn tämän linkin kautta.

Suunnittelutilaisuudet

Valmistelutyön tueksi järjestetään kevään aikana avoimia suunnittelutilaisuuksia eri puolilla Suomea. Tilaisuuksissa tavoitteena on keskustella suomalaisen mediakasvatuksen tulevaisuudesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä. Suunnittelutilaisuudet ovat avoimia kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Jyväskylä: 1.4., klo 14-16. Tilaisuus järjestettiin Jyväskylän taidemuseon Holvissa osoitteessa Kauppakatu 23, 3.krs. 

Oulu: 16.4., klo 14-16. Tilaisuus järjestetään Oulun pääkirjaston maakuntakokoelmahuoneessa osoitteessa Kaarlenväylä 3, 3. krs. Ilmoittaudu mukaan tästä.

Turku: 2.5., klo 10-12. Tilaisuus järjestetään Turun kaupunginkirjaston Studiossa (Linnankatu 2). Ilmoittaudu mukaan tästä. 

Tampere: 3.5., klo 14-16. Tilaisuus järjestetään Museokeskus Vapriikissa osoitteessa Alaverstaanraitti 5. Ilmoittaudu mukaan tästä. 

Rovaniemi: 6.5., klo 12-14. Tilaisuus järjestetään Rovaniemen pääkirjastolla osoitteessa Jorma Eton tie 6. Ilmoittaudu mukaan tästä.

Helsinki: 9.5., klo 14-16. Tilaisuus järjestetään Helsingissä Tieteiden talolla (Sali 505) osoitteessa Kirkkokatu 6, 5. krs. Ilmoittaudu mukaan tästä.

Joensuu: 14.5., klo 14-16. Tilaisuus järjestetään Joensuussa Itä-Suomen aluehallintoviraston kokoushuone Laiturissa (C-siipi, 2. krs.) osoitteessa Torikatu 36. Ilmoittaudu mukaan tästä.

Valmistelun aikataulu

Linjaukset valmistellaan vuoden 2019 aikana. Keväällä 2019 toteutetaan valmistelua tukevat kysely, kuulemiset sekä muu aineistonkeruu. Ensimmäinen luonnos medialukutaitopolitiikasta julkaistaan avoimesti kommentoitavaksi syksyllä 2019. Valmiit linjaukset julkaistaan vuoden 2019 lopussa.

Lisätietoja:

Lauri Palsa
Tutkija, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
lauri.palsa@kavi.fi, 0295 338 015

Saara Salomaa
Erityisasiantuntija, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
saara.salomaa@kavi.fi,  0295 338 014