Tarjoaminen yleisölle

Kuvaohjelmia yleisölle tarjoavan on huolehdittava siitä, että julkisesti tarjotut kuvaohjelmat ovat kuvaohjelmalain mukaisesti luokiteltu ja merkitty, ellei niitä ole vapautettu luokittelu- ja/tai merkintävelvollisuudesta. Ikärajoja on myös noudatettava. Kuvaohjelma on esimerkiksi elokuva, televisio-ohjelma tai digitaalinen peli.

Kuvaohjelman tarjoaja on se, joka julkisesti tarjoaa kuvaohjelmia yleisölle. Yleisöllä tarkoitetaan vapaasti valikoituvaa tai lukumäärältään suurta henkilöiden joukkoa. Kuvaohjelman tarjoamista yleisölle on esimerkiksi DVD-tallenteiden myyminen tai vuokraaminen, ohjelmien esittäminen televisiossa tai elokuvateatterissa sekä elokuvien pitäminen saatavilla internetissä.

Ilmoittautuminen tarjoajarekisteriin

Kun kuvaohjelmia tarjotaan säännöllisesti ja taloudellisessa tarkoituksessa, on tarjojan ilmoittauduttava Kansallisen audiovisuaalisen instituutin tarjoajarekisteriin. KAVI perii vuosittain tarjoamistapaan ja -paikkojen määrään perustuvaa valvontamaksua.

Tältä sivulta löytyy ilmoittautumisohjeet tarjoajille.

Jos tarjoaja tarjoaa ainoastaan luokittelu- ja merkintävelvollisuudesta vapautettuja sisältöjä, ei ilmoittautumisvelvollisuutta eikä valvontamaksun maksuvelvollisuutta ole.

Luokitteluvelvollisuus ei koske ohjelmaa, joka

 1. sisältää yksinomaan opetuksellista tai sivistyksellistä aineistoa,
 2. sisältää yksinomaan musiikkia, urheilua tai toisinnoksia liikunta-, kulttuuri- tai hartaustilaisuuksista taikka muista vastaavista tilaisuuksista tai tapahtumista;
 3. sisältää yksinomaan askartelua, hyvinvointia, keskustelua, leikkiä, muotia, puutarhanhoitoa, rakentamista, ruuanlaittoa, sisustamista, tietokilpailuja, visailuja tai muita vastaavia kaikenikäisille tarjottavia aiheita;
 4. sisältää yksinomaan tavaroiden tai palvelujen markkinointiaineistoa (luokitellun kuvaohjelman markkinointiaineisto on kuitenkin luokiteltava);
 5. sisältää yksinomaan aatteellisesta tai poliittisesta toiminnasta tiedottavaa aineistoa;
 6. sisältää ajankohtaista uutisaineistoa;
 7. on sisällöltään suora lähetys;
 8. pidetään saatavilla sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetussa laissa (460/2003) tarkoitetussa verkkojulkaisussa ja on valmistettu tai hankittu julkaisun toimittamisen yhteydessä;
 9. pidetään saatavilla yksityisten henkilöiden valmistamia ohjelmia tarjoavassa palvelussa ja on valmistettu yksityisen henkilön toimesta harrastustarkoituksessa;
 10. tarjotaan koulutus- tai muussa sivistystoiminnassa ja on valmistettu koulutus- tai muun sivistystoiminnan yhteydessä;
 11. on peli, jota pidetään saatavilla pelejä tarjoavassa palvelussa, jonka tarjoaja noudattaa tällaista palvelua varten laatimiaan ja KAVIn tarkastamia käytännesääntöjä.

KAVI voi myös antaa hakemuksesta luvan tarjota kuvaohjelmia niitä luokittelematta ja merkitsemättä kuvaohjelmien tarjoamista varten järjestettävässä erityisessä tilaisuudessa (ns. festivaalilupa). Lupaan saattaa liittyä ehtoja. Lue lisää aiheesta alta.

Kuvaohjelmien ilmoittaminen kuvaohjelmaluetteloon ( https://luokittelu.kavi.fi/public.html#haku/// )

Kuvaohjelman tarjoajan on huolehdittava siitä, että ohjelmat, joita hän tarjoaa yleisölle on luokiteltu ja merkitty ikäraja- ja sisältömerkinnällä, ellei niitä ole vapautettu luokitteluvelvollisuudesta. Ilmoittaminen tapahtuu kuvaohjelman luokittelun yhteydessä ja se tehdään vain kerran, eli jos ohjelma on jo kuvaohjelmaluettelossa, tarjoaja käyttää sitä ikärajaa.

Jos kuvaohjelmasta on markkinoilla useampi versio, esimerkiksi alkuperäinen ja Director's Cut -versio, on molemmat luokiteltava.

PEGI-luokiteltujen ja -merkittyjen pelien hyväksyttäminen

Digitaalisten pelien tarjoajien Suomessa ei enää 1.3.2015 jälkeen tarvitse hyväksyttää PEGI-luokiteltuja pelejä KAVIssa. KAVI hyväksyy kaikki PEGI-luokittelut pelit automaattisesti. Käytäntö on voimassa toistaiseksi.

Digitaalisen pelin tarjoajan on kuitenkin aina varmistettava, että Suomessa tarjottava, luokitteluvelvollisuuden piirissä oleva digitaalinen peli löytyy julkaisupäivän jälkeen PEGI-tietokannasta, ja että se on rekisteröity levitettäväksi myös Suomessa, tai että se on luokiteltu Suomessa KAVIn ylläpitämää luokittelujärjestelmää käyttäen. Lue lisää tästä tiedotteesta.

Ikärajojen noudattaminen

Ikärajat eivät ole suosituksia, vaan niitä on noudatettava. Kuvaohjelmien tarjoaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että kuvaohjelmia ei tarjota ikärajaa nuoremmalle. Poikkeuksena elokuvien julkinen esittäminen (esim. elokuvateatterissa), jolloin ikärajaa kolme vuotta nuoremmalle voi esittää elokuvan, kun hän on  täysi-ikäisen seurassa. Ikäjousto ei kuitenkaan koske ikärajaa 18.

Vaikka tarjoaja ei olisi velvollinen ilmoittautumaan tarjoajaksi, on muita lain säännöksiä noudatettava

Kirjastot ja koulut saavat tarjota kuvaohjelmia ilman, että ilmoittautuvat kuvaohjelman tarjoajaksi. Kampanjaluonteisesti kuvaohjelmia voi myös tarjota ilman, että tarjoajaksi ilmoittautumista vaaditaan. Näiden toimijoiden on kuitenkin noudatettava muita lain säännöksiä, kuten ikärajan merkitsemisvelvollisuutta sekä ikärajan noudattamis- ja tiedottamisvelvollisuutta.

Lupa esittää luokittelusta ja merkitsemisestä vapautettuja kuvaohjelmia

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti voi antaa hakemuksesta luvan tarjota kuvaohjelmia luokittelematta ja merkitsemättä tarjoamista varten järjestettävässä erityisessä tilaisuudessa (ns. festivaalilupa). Festivaalilupia ei myönnetä säännönmukaiseen kulttuuritoimintaan, kuten elokuvakerhotoimintaan. Lupa on maksullinen.

Lupa voidaan antaa yhtä tilaisuutta varten tai määräajaksi. Lupaan voidaan liittää kuvaohjelmien esityspaikkaa ja -aikaa sekä katsojien ikää koskevia ehtoja. Lupa myönnetään yleensä ehdolla, että tilaisuuden järjestäjä sitoutuu noudattamaan kuvaohjelmalain 15 §:ää eli ei esitä lapsille heille haitallista aineistoa, eli asettaa kuvaohjelmille sopivat ikärajat ja noudattaa niitä esitystoiminnassa sekä esitysten lipunmyynnissä ja markkinoinnissa.

Lupaa haetaan lomakkeella. Tutustu festivaalijärjestäjille tarkoitettuihin ohjeisiin (pdf) ja lataa lomake.