Tarjoajaksi ilmoittautuminen

Jos kuvaohjelmia tarjotaan taloudellisessa tarkoituksessa ja säännöllisesti, on tarjoajan ilmoittauduttava kuvaohjelmien tarjoajaksi. Ilmoittautuminen tehdään Kansalliselle audiovisuaaliselle instituutille. Kuvaohjelman tarjoajalta peritään vuosittaista valvontamaksua, jonka määrä perustuu tarjoamisen tapaan ja tarjoamispaikkojen lukumäärään.

Tarjoaja, jolla on 1–5 tarjoamispaikkaa, ilmoittautuu word-lomakkeella, jonka saa avattua tästä.
Med denna blankett anmäls uppgifter för 1–5 levereringsställe.

Tarjoaja, jolla on yli viisi tarjoamispaikkaa, ilmoittautuu täyttämällä tarvittavat tiedot excel-tiedostoon, jonne pääsee tästä linkistä.

Valvontamaksun suuruuden voi tarkistaa täältä.