Mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikön perimät maksut

Opetus- ja kulttuuriministeriö määrää asetuksella julkisoikeudellisten suoritteiden hinnat.

Maksut

Maksut perustuvat Opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen Kansallisen audiovisuaalisen instituutin ja kuvaohjelmalautakunnan suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2020.

Julkisoikeudelliset  suoritteet (alv 0 %)
Suorite Maksu Selite
 
1. Kuvaohjelmien luokittelu ja ilmoittaminen Instituutin ylläpitämän luokitteluohjelmiston kautta    
A. Kuvaohjelman rekisteröinti

8 euroa / ohjelma

 

Ohjelma on esimerkiksi elokuva, elokuvan traileri ja televisiosarjan yksi jakso. Hinta kattaa televisio-ohjelman niin kutsuttujen markkinointispottien luokittelun ja ilmoittamisen.
B. EU:n alueella luokitellun kuvaohjelman ilmoittaminen (esim. PEGI-luokiteltu peli) 3,50  euroa  
2. Koulutus    
2.1 Kuvaohjelmaluokittelijakoulutus 1500 euroa  
2.2 Kuvaohjelmaluokittelijan kertauskoulutus 480 euroa  
3. Todistus kuvaohjelmaluokittelijaksi hyväksymisestä 70 euroa  
4. Lupa esittää kuvaohjelmia erityisessä tilaisuudessa luokittelematta ja merkitsemättä (esityslupa)    
4.1 Yleishyödylliselle yhteisölle myönnettävä lupa maksutta  
4.2 Muille myönnettävä lupa 160 euroa  
6. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettava päätös 90 euroa  

Kuvaohjelmaluokittelupalvelu (alv 24 %)

Kuvaohjelmapalvelun maksu perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen Kansallisen audiovisuaalisen instituutin ja kuvaohjelmalautakunnan suoritteiden maksullisuudesta vuosina 2018-2019 (748/2017). Asetuksen 4 § mukaan KAVI hinnoittelee luokittelupalvelut liiketaloudellisen perustein.

Vuonna 2020 maksu on 2,00 euroa (+ alv 24 % eli 0,48 euroa) jokaista alkavaa minuuttia kohti, kuitenkin vähintään 60 euroa (+ alv 24 % eli 14,40 euroa).

Luokittelun perusmaksu (kuvaohjelman rekisteröinti) 8 euroa/kuvaohjelma (alv 0 %) lisätään laskuun.

Tavallisten kuvaohjelmien (esimerkiksi elokuva, traileri tai tv-ohjelma) osalta maksu perustuu luokiteltavan ohjelman kestoon.

Vuorovaikutteisten kuvaohjelmien (digitaaliset pelit) osalta laskutusperuste on pelin luokitteluun kulunut aika, koska pelillä ei ole kestoa.

Luokittelupalvelumaksuun lisätään arvonlisävero 24 %.

Valvontamaksut (alv 0 %)

Säädetty kuvaohjelmalaissa (710/2011)

 
Alueellinen televisio-ohjelmisto 100 euroa
Kuvaohjelmia tallenteina tarjoava toimipaikka ja muu vastaava toimintapaikka 100 euroa
Kuvaohjelmia julkisina esityksinä tarjoava toimipaikka ja muu vastaava toimintapaikka 200 euroa
Tilausohjelmapalvelu 400 euroa
Ulkomailta edelleen lähetettyjä televisiolähetyksiä välittävän toimijan ohjelmistokokonaisuus 400 euroa
Valtakunnallinen televisio-ohjelmisto 600 euroa