Luokittelu

KAVI:n mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikön (MEKU) tehtävä on mm. hoitaa kuvaohjelmalaissa (710/2011) säädetyt luokittelu- ja valvontatehtävät ja vastata kuvaohjelmaluokittelijoiden koulutuksesta (Laki Kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista 2§). MEKU-yksikkö myös ylläpitää ja kehittää kuvaohjelmien luokitteluohjelmistoa, jonka avulla kuvaohjelmien ikäluokittelu tehdään sekä ylläpitää kuvaohjelmaluetteloa, jossa on kaikki luokitellut kuvaohjelmat ikäraja- ja haitallisuussymboleineen.

Kuvaohjelmien luokittelu

MEKU-yksikkö luokittelee kuvaohjelmia myös tilauksesta. Luokittelupalvelu on maksullista. Palvelun hinta määräytyy liiketaloudellisin perustein ja siitä peritään arvonlisävero. Luokittelun hinnat voi tarkistaa täältä. Luokittelutilauksen voi tehdä lomakkeella: docx ja pdf.

Lomake voidaan lähettää sähköpostitse (luokittelu@kavi.fi) tai postitse osoitteeseen Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, PL 16, 00501 Helsinki.

KAVIn luokittelupalvelusta saa lisätietoja sähköpostiosoitteesta luokittelu@kavi.fi.

KAVI ei tarjoa maksullista luokittelua 17.6.-13.8.2019 välisenä aikana.

Kuvaohjelmien luokittelun tekevät Suomessa pääosin KAVI kouluttamat ja hyväksymät kuvaohjelmaluokittelijat, jotka toimivat eri yrityksissä tai yksityisinä toiminnanharjoittajina. Luettelo KAVIn hyväksymistä luokittelijoista täällä.

Tietoa luokittelijakoulutuksesta täältä.

Luokittelijatapaamiset

KAVI järjestää hyväkstyille kuvaohjelmaluokittelijoille tavallisesti kerran vuodessa luokittelijatapaamisen, jonka aikana paneudutaan ikärajaluokittelun ajankohtaisiin kysymyksiin.

Keväällä 2019 ei tulla järjestämään luokittelijatapaamista.