Luokittelu

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) tehtävä on mm. hoitaa kuvaohjelmalaissa (710/2011) säädetyt luokittelu- ja valvontatehtävät ja muut laissa säädetyt tehtävät sekä vastata kuvaohjelmaluokittelijoiden koulutuksesta  (Laki Kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista 2§). KAVIn mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö (MEKU) myös ylläpitää ja kehittää kuvaohjelmien luokitteluohjelmistoa, jonka avulla kuvaohjelmien ikäluokittelu tehdään sekä ylläpitää kuvaohjelmaluetteloa, jossa on kaikki luokitellut kuvaohjelmat ikäraja- ja haitallisuussymboleineen.

Tietoa luokittelijakoulutuksesta löydät täältä.
Luokittelukriteerit voi ladata pdf-tiedostona tästä linkistä (här på svenska, here in English).
Painokelpoiset ikärajamerkinnät ja sisältösymbolit voi ladata täältä.

Ikärajojen perusteita ja sisältöjen haitallisuutta avataan seuraavissa pdf-dokumenteissa:
Väkivalta
Seksi
Ahdistus
Päihteet
KAIKKI PERUSTEET

KAVI järjestää myös luokittelijatapaamisia, joiden aikana paneudutaan ikärajaluokittelun ajankohtaisiin kysymyksiin. Seuraava luokittelijapäivä on torstaina 26.4.2018.