Luokittelu

KAVI:n mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikön (MEKU) tehtävä on mm. hoitaa kuvaohjelmalaissa (710/2011) säädetyt luokittelu- ja valvontatehtävät ja vastata kuvaohjelmaluokittelijoiden koulutuksesta (Laki Kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista 2§). MEKU-yksikkö myös ylläpitää ja kehittää kuvaohjelmien luokitteluohjelmistoa, jonka avulla kuvaohjelmien ikäluokittelu tehdään sekä ylläpitää kuvaohjelmaluetteloa, jossa on kaikki luokitellut kuvaohjelmat ikäraja- ja haitallisuussymboleineen.

Kuvaohjelmien luokittelu

Kuvaohjelmien luokittelun tekevät Suomessa pääosin KAVI:n kouluttamat ja hyväksymät kuvaohjelmaluokittelijat, jotka toimivat eri yrityksissä tai yksityisinä toiminnanharjoittajina. Luettelo KAVIn hyväksymistä luokittelijoista täällä.

Myös KAVI:n MEKU-yksikkö luokittelee kuvaohjelmia tilauksesta. Luokittelupalvelu on maksullista. Palvelun hinta määräytyy liiketaloudellisin perustein ja siitä peritään arvonlisävero. Luokittelun hinnat voi tarkistaa täältä. Luokittelutilauksen voi tehdä lomakkeella: docx ja pdf.

Lomake voidaan lähettää sähköpostitse (luokittelu@kavi.fi) tai postitse osoitteeseen Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, PL 16, 00501 Helsinki.

KAVIn luokittelupalvelusta saa lisätietoja sähköpostiosoitteesta luokittelu@kavi.fi.

Luokittelijakoulutukset

Seuraava luokittelijakoulutus järjestetään syksyllä 2019. Tietoa luokittelijakoulutuksista täältä

Luokittelijatapaamiset

KAVI järjestää hyväkstyille kuvaohjelmaluokittelijoille tavallisesti kerran vuodessa luokittelijatapaamisen, jonka aikana paneudutaan ikärajaluokittelun ajankohtaisiin kysymyksiin.

Vuonna 2019 ei järjestetä luokittelijatapaamista.