Selvitykset, tutkimukset ja MEKUn toiminta

Kuvaohjelmien luokittelun ja tarjoamisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2018

KAVIn Mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö (MEKU) valvoo kuvaohjelmien luokittelijoiden ja tarjoajien toimintaa. Yksikkö laatii valvontasuunnitelman neljäksi vuodeksi kerrallaan ja sitä päivitetään vuosittain.

Valvontasuunnitelma 2018 (pdf), päivitetty 15.2.2018

Promoselvitys 2017

KAVI selvitti maksuttomilla televisiokanavilla esitettyjen kanavien omien ohjelmien markkinointiaineiston eli ns. promojen luokittelua ja sijoittelua lauantaina 25.2.2017 klo 6.00-18.00. Promojen tulee olla luokiteltuja samaan tapaan kuin muidenkin kuvaohjelmien. Niiden esittämisessä on myös noudatettava samoja sääntöjä kuin muidenkin kuvaohjelmien esittämisessä yleisölle. Selvityksen kohteena olivat Brilliance Communications Oy (Alfatv), Discovery Networks Finland Oy (Frii, Kutonen, TLC, TV5), Fox Networks Group Oy (FOX), MTV Sisällöt Oy (Ava, MTV3, Sub), Sanoma Media Finland Oy (Hero, Jim, Liv, Nelonen), Yleisradio (Yle Fem, Yle Teema, Yle TV1, Yle TV2).

Promoselvitys 2017. Liite

Opettajaopiskelijat ja mediakasvatus 2017

Opettajaopiskelijat ja mediakasvatus 2017 -selvitys kartoitti mediakasvatuksen asemaa suomalaisessa opettajankoulutuksessa. Selvitys koostui opettajaopiskelijoille suunnatusta kyselystä sekä lastentarhan- ja luokanopettajankoulutuksen opetussuunnitelmien ja opettajan pedagogisten opintojen sisällöllisestä tarkastelusta. Selvitystä täydentävät kommenttipuheenvuorot viidestä opettajia kouluttavasta yliopistosta sekä opettajaopiskelijoiden edustajalta. Kyselyn toteutti KAVI yhteistyössä Suomen opettajaksi opiskelevien liiton SOOL:n kanssa keväällä 2017.

Opettajaopiskelijat ja mediakasvatus 2017 (pdf)

Finnish Safer Internet Centren loppuraportti 2015–2016

Finnish Safer Internet Centre (FISIC) oli vuosina 2015–2016 toteutettu hanke, jonka päämääränä oli lisätä lasten ja nuorten mediataitoja, turvallisuutta ja hyvinvointia internetissä. Hanketta toteuttivat yhteistyössä Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI), Pelastakaa Lapset ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL). Hankkeen rahoitus koostui Euroopan komission Safer Internet -ohjelman tuesta sekä kansallisesta rahoituksesta.

FISIC-loppuraportti 2015–2016 (pdf)

Edeltävän hankkeen raportti: FISIC-loppuraportti 3/2012–12/2014 (pdf)

Esite: Safer Internet -toiminta Suomessa (pdf)

Media Education and ICT in Kindergarten Teacher Education

Saara Pääjärvi (National Audiovisual Institute) and Pekka Mertala (University of Oulu), "Media Education and ICT in Early Childhood Teacher Education: a Study on Finnish University Level Training Programmes' Curricula," 2015.

Media Education and ICT in Early Childhood Teacher Education (pdf)

Miksi mediakasvatus on tärkeää?

Esite havainnollistaa yksinkertaisella tavalla, miksi mediakasvatusta tarvitaan yhteiskunnassamme.

Miksi mediakasvatus on tärkeää? -esite (pdf)
Why Media Education? (pdf)

Kuvaohjelmien luokittelun ja tarjoamisen valvonnan suunnitelma vuosille 2014–2017

KAVIn Mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö (MEKU) valvoo kuvaohjelmien luokittelijoiden ja tarjoajien toimintaa. Yksikkö laatii valvontasuunnitelman neljäksi vuodeksi kerrallaan ja sitä päivitetään vuosittain.

Valvontasuunnitelma (pdf), päivitetty 3.3.2016

Mediakasvatushankkeet 2009–2013

Hankeselvityksessä tarkasteltiin opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) hallinnonalalla vuosina 2009–2013 myönteisen valtionavustuspäätöksen saaneita mediakasvatuksellisten hankkeiden hakemusasiakirjoja. Selvityksen tavoitteena on tarjota ensimmäinen hallinnonalaa mediakasvatuksen näkökulmasta poikkileikkaavasti tarkasteleva kokonaiskuva hankesuunnitelmista ja valtionavustusten kohdentumisesta.

Mediakasvatushankkeet 2009–2013: Selvitys opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla rahoitetuista hankehakemuksista (pdf)

Englanninkielinen yhteenveto selvityksestä (pdf)

Selvitys ikärajoihin liittyvästä tietoisuudesta

Raportissa esitellään tutkimustuloksia puhelinkyselystä, jonka avulla selvitettiin suomalaisten, alle 18-vuotiaiden lasten huoltajien ikärajatietämystä sekä ikärajojen noudattamista perheissä. Selvitys tehtiin, koska kuvaohjelmalaki ja sen myötä kuvaohjelmien ikärajat ja ikärajamerkinnät muuttuivat 1.1.2012. Tarkoituksena oli selvittää miten nykyiset ikärajat tunnetaan ja miten niitä noudatetaan.

Selvitys huoltajien kuvaohjelmien ikärajoihin liittyvästä tietoudesta (pdf)

Lapsiperheiden mediakysely

MEKU ja Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö toteuttivat vuonna 2012 Lapsiperheiden mediakyselyn, johon vastasi 1438 0–12-vuotiaiden lasten huoltajaa. Kyselyn mukaan lasten digitaalinen pelaaminen on yleistynyt selvästi verrattuna viime vuosina tehtyihin lasten mediankäyttöön koskeviin kyselyihin. 

Lapsiperheiden mediakysely 2012 (pdf)

Suomalainen mediakasvatus

Selvitys kotimaisesta mediakasvatukseen liittyvästä tutkimuksesta erityisesti opinnäytteiden ja journaaliartikkeleiden osalta pääosin vuosien 2007–2012 ajalta.

Katsaus suomalaisen mediakasvatustutkimuksen kenttään (pdf)
Media Education Research in Finland: A Literature Review (pdf)

Finnish Media Education – Promoting Media and Information Literacy in Finland

Take a look at how Finnish media education is promoted through national policies and in various organizations and projects. This material is aimed at promoting Finnish media education in an international context.

Finnish Media Education (PDF) 

MEKUn toimintaohjelma

Vuonna 2013 julkaistu toimintaohjelma kuvaa edelleen MEKUn toimintaa – nyt osana Kansallista audiovisuaalista instituuttia. Ohjelmassa kerrotaan mm. MEKUn visiosta, yhteiskunnallisesta kontekstista, kansallisesta toimijakentästä sekä mediakasvatustehtävästä.

Lue MEKUn toimintaohjelma (PDF) >>

Sosiaalisen median strategia

MEKUn sosiaalisen median strategia on laadittu yhteistyössä IBM:n kanssa vuonna 2013. Workshop-työskentelyn kautta toteutetussa strategiassa kartoitetaan MEKUn tärkeitä kohderyhmiä ja määritellään MEKUn viestintätavoitteita. Sosiaalinen media nähdään kiinnostavana mahdollisuutena, jonka käyttöön MEKUn virkamiehiä kannustetaan osallistumaan.

Tutustu MEKUn sosiaalisen median strategiaan (PDF) >>