12.12.2018- 24.02.2012

Swingers -elokuvan trailerin ikäraja pysyi ennallaan

 Luotu: 12.12.2018 13:29

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) on saamansa yleisöpalautteen perusteella 10.12.2018 uudelleenluokitellut kotimaisen elokuvan Swingers (2018) ennakkomainoksen.

Kuvaohjelmaluokittelija oli 16.10.2018 arvioinut trailerin ikärajaksi 7, perusteinaan seksi ja ahdistus.

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti piti ikärajan ennallaan. KAVI:n arvion mukaan Swingers -elokuvan trailerissa on lievää ahdistavuutta ja hyvin lieviä seksuaalisia viittauksia, jotka eivät avaudu pienille lapsille.

Hölmö nuori sydän -elokuvan ikärajana pysyi 12

 Luotu: 12.12.2018 13:21

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on saamansa yleisöpalautteen perusteella 10.12.2018 uudelleenluokitellut kotimaisen elokuvan Hölmö nuori sydän (2018).

Kuvaohjelmaluokittelija oli 11.7.2018 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 12, perusteinaan väkivalta ja seksi.

KAVI piti ikärajan ennallaan, mutta lisäsi haitallisuusperusteisiin elokuvan ahdistavuuden ja päihteiden käytön. KAVIn arvion mukaan elokuvassa on realistisia väkivaltakohtauksia, jotka eivät kuitenkaan ole erityisen yksityiskohtaisia, kaltoin kohteluun ja läheisen menettämisen pelkoon liittyvää ahdistavuutta, peiteltyjä seksikohtauksia sekä alaikäisten alkoholinkäyttöä.

Venom -elokuvan ikärajana pysyi 12

 Luotu: 15.11.2018 13:18

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on saamansa yleisöpalautteen perusteella 15.11.2018 uudelleenluokitellut elokuvan Venom (2018).

Kuvaohjelmaluokittelija oli 27.9.2018 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 12, perusteinaan väkivalta ja ahdistus.

KAVIn arvion mukaan supersankari/tieteisseikkailuelokuvassa on runsaasti epärealistista ja yliampuvaa toiminta väkivaltaa, joka ei kuitenkaan ole veristä. Elokuvassa on myös melko voimakkaita kauhutehosteita ja yliluonnolliseen liittyvää ahdistavuutta.

Osa palautteen antajista totesi käyttäneensä ikäjoustoa ja elokuvan olleen fantasianakin liian ahdistava 10 -vuotiaille lapsikatsojille. KAVI muistuttaa, että ikäjoustoa tulee käyttää harkiten. Ikärajojen perusteena on aina sisältöjen mahdollinen haitallisuus tietyn ikäisen lapsen kehitykselle. Ikäjousto on tarkoitettu lapsen huoltajan tai muun lapsen hyvin tuntevan aikuisen arvioitavaksi. Jouston käyttöä harkitessaan huoltajan tulee huomioida sekä lapsen yksilöllinen kehitystaso että elokuvan haitalliseksi arvioidun sisällön laatu.

NCIS -televisiosarjan kolmannentoista tuotantokauden kaksi jaksoa uudelleenluokiteltu

 Luotu: 07.11.2018 13:45

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on 5.11.2018 uudelleenluokitellut NCIS -rikossarjan kolmannentoista kauden kaksi jaksoa.

Kuvaohjelmaluokittelija oli 23.9.2016 luokitellut sarjan jakson Day in Court ikärajaksi 7 sekä 29.9.2016 jakson Charade ikärajan samoin tasolle 7. Molempien jaksojen ikärajan perusteena oli ahdistus.

Jaksojen ikärajat jouduttiin arvioimaan uudelleen toisen luokittelijan tehtyä kyseisistä jaksoista ikärajoiltaan alkuperäisistä poikkeavat tuplaluokittelut.

Ikärajat nousivat KAVIn käsittelyssä. Jaksojen Day in Court ja Charade ikäraja on nyt 12. KAVI perustelee ikärajoja ahdistavuudella. Molemmissa jaksoissa on yksittäisiä, yksityiskohtaisia kuvia väkivallan uhreista. Vammat eivät kuitenkaan ole erityisen järkyttäviä tai korostettuja ja pääpaino pysyy rikoksen selvittelyssä.

NCIS -sarjan kahdennentoista tuotantokauden seitsemän jaksoa uudelleenluokiteltu

 Luotu: 07.11.2018 13:44

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on 1.11.2018 uudelleenluokitellut NCIS -sarjan kahdennentoista kauden seitsemän jaksoa.

Kuvaohjelmaluokittelija oli 7.10.2015 luokitellut sarjan jaksot Choke Hold (16A), Parental Guidance Suggested (12A), The Searchers (12A), House Rules (12A), Check (16V), The Artful Dodger (12A) ja Neverland (16V). Jaksojen ikärajat jouduttiin arvioimaan uudelleen toisen luokittelijan tehtyä kyseisistä jaksoista ikärajoiltaan alkuperäisistä poikkeavat tuplaluokittelut.

Ikärajat eivät KAVIn käsittelyssä muuttuneet. Jaksojen Choke Hold, Check ja Neverland ikärajana pysyi 16. Choke Hold -jakson ikärajan perusteina ovat ahdistus ja väkivalta: ihmisiin kohdistuva järkyttävä kuoleman uhka, itsemurhan esittäminen ongelmattomana vaihtoehtona sekä vakavan väkivallan seurausten yksityiskohtainen, korostettu ja makaaberi kuvaus. Jaksojen Check ja Neverland ikärajan 16 perusteena ovat yksityiskohtainen ja realistinen väkivalta sekä korostetusti ja yksityiskohtaisesti esitetyt ihmisiin kohdistuneen väkivallan seurausten kuvaukset.

Jaksojen Parental Guidance Suggested, The Searchers, House Rules ja The Artful Dodger ikärajoina pysyi 12, kaikkien perusteena ahdistavuus. Kaikkien kyseisten neljän jakson ikärajaa perustelivat yksittäiset realistiset ja yksityiskohtaiset kuvat väkivallan uhreista. Näillä viitataan poliisisarjassa juonen kannalta olennaisiin kuvauksiin murhan uhreista, niin että vammat eivät kuitenkaan ole erityisen järkyttäviä tai korostettuja ja pääpaino pysyy rikoksen selvittelyssä. Lisäksi osassa jaksoista oli myös muita äkillisiä ja yllättäviä pelottavia elementtejä, kaltoin kohtelua tai aseuhkaa.

Elokuvan Jääkärin morsian (1931) ikäraja laski

 Luotu: 29.10.2018 11:08

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) Mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö (MEKU) on yleisöpalautteen perusteella 29.10.2018 luokitellut uudelleen 11.4.1931 lähtien ikärajalla 16 levitettävän, Kalle Kaarnan samana vuonna ohjaaman elokuvan Jääkärin morsian ja laskenut sen ikärajan 12:een. Perusteena ikärajalle on elokuvan sisältämä sodan väkivaltaa realistisena, mutta ei yksityiskohtaisena. Taisteluihin liittyen myös kuoleman uhan ja kuoleman tuoma ahdistavuus on ikärajaperusteena sekä  elokuvassa esiintyvät itsemurhan kuvaukset kuvattuna eräänlaisena uhrina tai arvomaailman korostuksena ja näiden motiivien myötä selkeästi ihannoivasti.

Kolme kaverusta (Three Amigos, 1986) elokuvan ikäraja laski

 Luotu: 28.09.2018 08:59

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) Mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö (MEKU) on omasta aloitteestaan 28.9.2018 luokitellut uudelleen Valtion elokuvalautakunnan  6.4.1987 tarkastaman elokuvan Kolme kaverusta (Three Amigos, 1986) ja laskenut sen ikärajan 12:een. Perusteena ikärajalle on elokuvan sisältämä runsas väkivalta, joka kuitenkaan ei ole erityisen yksityiskohtaista tai veristä. Lisäksi usein hyvin farssimaisena ilmenevä komediallisuus etäännyttää katsojan realistisesta tulkinnasta. Uudelleenluokittelun perusteena olivat kuvaohjelmalain muutos 2012 sekä yleisöpalaute elokuvan ikärajaa koskien.

The Happytime Murders -elokuvan trailerin ikäraja pysyi ennallaan

 Luotu: 25.09.2018 09:41

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on yleisöpalautteen perusteella 25.9.2018 uudelleenluokitellut elokuvan The Happytime Murders trailerin. Kuvaohjelmaluokittelija oli 22.5.2018 arvioinut trailerin ikärajaksi 12, perusteenaan haitallisuuskategoriat väkivalta, seksi ja huumeiden käyttö. KAVIn arvioinnissa ikäraja ja sen perusteena olleet kriteerit pysyyvät ennallaan. KAVIn mukaan traileri sisältää hyvin epärealistista etäännyttävää vaikkakin rajua väkivaltaa, yksityiskohdiltaan peiteltyä seksuaalista sisältöä epärealistisena, koomisuutta painottavana sekä selkeästi mielikuvituksellisten päihteiden käyttöä. Myös trailerin tapahtumien kontekstin epärealistisuus käy selkeästi ilmi ja etäännyttää realistisesta tulkinnasta. 

Papillon -elokuvan ikäraja ei muuttunut

 Luotu: 24.09.2018 12:42

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on omasta aloitteestaan 24.9.2018 uudelleenluokitellut animaatioelokuvan Papillon (2017).

Kuvaohjelmaluokittelija oli 20.8.2018 arvioinut elokuvan ikärajaksi 16, perusteenaan väkivalta ja ahdistavuus.

KAVIn arvioinnissa ikäraja säilyi ennallaan. KAVIn mukaan elokuvassa on fiktiivistä, yksityiskohtaista ja rajua väkivaltaa sekä ahdistusta aiheuttavaa vakavan väkivallan, kuoleman ja psyykkisen hajoamisen uhkaa ja yksityiskohtaisia, makaabereja kuvia väkivallan uhreista.

Ihmeperhe 2 -elokuvan ikäraja ei muuttunut

 Luotu: 24.09.2018 09:12

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on saamansa yleisöpalautteen perusteella 24.9.2018 uudelleenluokitellut animaatioelokuvan Ihmeperhe 2 (2018).

Kuvaohjelmaluokittelija oli 13.7.2018 arvioinut elokuvan ikärajaksi 7, perusteenaan väkivalta ja ahdistavuus.

KAVIn arvioinnissa ikäraja säilyi ennallaan. KAVIn mukaan supersankarianimaatiossa on runsaasti tehostettuja ja toiminnallisia kohtauksia, joiden väkivalta on paikoin näyttävää, mutta kuitenkin epärealistista. Elokuvassa on myös melko pelottavia hahmoja ja pienille lapsille intensiteetiltään liian pelottavia kohtauksia.

BlacKkKlansman -elokuvan ikärajana pysyi 12

 Luotu: 06.09.2018 07:17

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on saamansa yleisöpalautteen perusteella 6.9.2018 uudelleenluokitellut elokuvan BlacKkKlansman (2018).

Kuvaohjelmaluokittelija oli 23.7.2018 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 12, perusteinaan väkivalta ja ahdistus.

KAVIn arvion mukaan 70-luvulle sijoittuvassa elokuvassa on väkivaltaa, joka ei kuitenkaan ole erityisen yksityiskohtaista sekä ahdistusta aiheuttavaa päähenkilöihin kohdistuvaa uhkaa ja rasistista kaltoinkohtelua. Elokuvassa on myös ahdistavaa dokumentaarista kuvausta tilanteesta, jossa auto ajaa mielenosoittajien päälle. Uhreja tai vammoja ei kuitenkaan kuvata yksityiskohtaisesti.

Elokuvan The Post ikäraja säilyi ennallaan

 Luotu: 05.09.2018 12:25

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on 5.9.2018 omasta aloitteestaan uudelleenluokitellut kuvaohjelman The Post. Kuvaohjelman ikäraja on 7 ja haitallisuuskriteeri väkivalta (13).

Kuvaohjelmaluokittelija oli 9.1.2018 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 7 ja haitallisuuskriteeriksi väkivalta (13).

 

KAVI on luokitellut uudelleen Los Serrano -tv-sarjan kuudennen kauden jakson "Última llamada para Diego Serrano".

 Luotu: 21.08.2018 07:31

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on omasta aloitteestaan 21.8.2018 uudelleenluokitellut kuvaohjelman Los Serrano: kausi 6, jakso 124, Última llamada para Diego Serrano (VoD). Kuvaohjelman ikäraja on 7 ja haitallisuuskriteerit väkivalta (12), ahdistus (32).

Kuvaohjelmaluokittelija oli 30.7.2018 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 7 ja haitallisuuskriteereiksi väkivalta (13), seksi (19).

 

Elokuvan Overboard ikäraja pysyi ennallaan

 Luotu: 13.08.2018 09:55

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on omasta aloitteestaan 9.8.2018 uudelleenluokitellut kuvaohjelman Overboard. Kuvaohjelman ikäraja on 7 ja haitallisuuskriteerit ahdistus (31), ahdistus (32), seksi (19).

Kuvaohjelmaluokittelija oli 6.8.2018 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 7 ja haitallisuuskriteereiksi ahdistus (31), ahdistus (32), seksi (19).

 

Puluboin ja ponin leffa -elokuvan ikäraja pysyi kaikille sallittuna

 Luotu: 09.08.2018 11:52

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on saamansa yleisöpalautteen perusteella 9.8.2018 uudelleenluokitellut kotimaisen elokuvan Puluboin ja ponin leffa (2018).

Kuvaohjelmaluokittelija oli 3.5.2018 arvioinut kuvaohjelman kaikille sallituksi.

KAVIn arvioinnissa ikäraja säilyi ennallaan. Lämminhenkisessä lastenelokuvassa on joitakin hyvin lyhytkestoisia pelottavia elementtejä, jotka kuitenkin ratkeavat nopeasti positiiviseen suuntaan.

KAVI luokitteli uudelleen kuvaohjelmalautakunnan 1990 luokittelman Game of Death -elokuvan.

 Luotu: 08.08.2018 05:36

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on 31.7.2018 uudelleenluokitellut kuvaohjelman Game of Death. Kuvaohjelman ikäraja on 16 ja haitallisuuskriteeri väkivalta (4). Kuvaohjelma sisältää myös alempiin ikärajoihin liittyvät kriteerit: ahdistus (26). Kuvaohjelmalautakunta oli 2.1.1990 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 18.

 

 

Line fikser kroppen: kausi 1, jakso 4, Tissen ikäraja nousi

 Luotu: 10.07.2018 05:49

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on 10.7.2018 uudelleenluokitellut kuvaohjelman Line fikser kroppen: kausi 1, jakso 4, Tissen. Kuvaohjelman ikäraja on 16 ja haitallisuuskriteeri seksi (16). Sisältää avointa seksuaalista sisältöä.

Kuvaohjelmaluokittelija oli 14.6.2018 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 12 ja haitallisuuskriteeriksi seksi (17). Syy uudelleenluokittelulle on yleisöpalaute.

Klassikkoelokuvan Fight Club ikäraja laski

 Luotu: 05.07.2018 09:08

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) on uudelleenluokitellut toimintaelokuvan Fight Club (1999). Valtion elokuvalautakunnan 4.11.1999 tekemällä päätöksellä elokuvan ikäraja oli 18.

KAVI arvioi elokuvan ikärajan 4.7.2018 uudelleen, vuonna 2012 voimaan tulleen kuvaohjelmalain ja muuttuneiden luokittelukriteereiden perusteella. Fight Club -elokuvan ikäraja laski ja on nyt 16 sisältämänsä väkivallan ja ahdistavuuden perusteella. KAVI:n arvion mukaan elokuvassa on runsaasti yksityiskohtaista väkivaltaa, korostetusti esitettyä väkivallan seurausten kuvausta sekä intensiivistä väkivallan ja kuoleman uhkaa ja itsetuhoisen käyttäytymisen ihannointia.

Oma maa, A Simple Favor ja Book Club -elokuvien mainosten ikärajat pysyivät ennallaan

 Luotu: 25.06.2018 11:47

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on 25.6.2018 omasta aloitteestaan uudelleenluokitellut trailerit Oma maa (2018; kesto 00:01:24) ja A Simple Favor (2018; kesto 00:01:16) sekä Finnkinon kuukauden elokuva -spotin Book Club (2018; kesto 00:00:24).

Kuvaohjelmaluokittelija oli 9.5.2018 arvioinut elokuvan A Simple Favor trailerin ikärajaksi 7, perusteena ahdistavuus. Finnkinon kuukauden elokuvan Book Club spotin luokittelija oli 18.5.2018 arvioinut kaikille sallituksi. Elokuvan Oma maa trailerille luokittelija oli 5.6.2018 arvioinut ikärajaksi 7, perusteena ahdistavuus.

Kaikkien kolmen kuvaohjelmamainoksen ikäraja pysyi KAVIn uudelleenluokittelussa ennallaan. A Simple Favor -elokuvan trailerissa on KAVIn mukaan pientä jännittävyyttä ja Oma maa -elokuvan trailerissa lieviä ja lyhytkestoisia pelottavia elementtejä, joilla perustellaan ikäraja 7. Book Club -spotissa ei ollut lapsille haitallista sisältöä.

TV-sarjan Indian Summers (Ne kesät Intiassa) ikäraja nyt 16

 Luotu: 06.06.2018 09:37

 

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on omasta aloitteestaan 6.6.2018 uudelleenluokitellut seuraavat ensimmäisen kauden jaksot:

Indian Summers: kausi 1, jakso 7, Episode 7. Kuvaohjelman ikäraja on 12 ja haitallisuuskriteerit väkivalta (9), ahdistus (26), seksi (17). Kuvaohjelmaluokittelija oli 29.6.2016 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 12 ja haitallisuuskriteeriksi ahdistus (27).

Indian Summers: kausi 1, jakso 8, Episode 8. Kuvaohjelman ikäraja on 7 ja haitallisuuskriteerit ahdistus (31), ahdistus (32). Kuvaohjelmaluokittelija oli 29.6.2016 arvioinut kuvaohjelman sallituksi.

Indian Summers: kausi 1, jakso 9, Episode 9. Kuvaohjelman ikäraja on 7 ja haitallisuuskriteeri väkivalta (13). Kuvaohjelmaluokittelija oli 29.6.2016 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 12 ja haitallisuuskriteeriksi seksi (18).

Indian Summers: kausi 1, jakso 10, Episode 10. Kuvaohjelman ikäraja on 12 ja haitallisuuskriteeri seksi (17). Kuvaohjelma sisältää myös alempiin ikärajoihin liittyvät kriteerit: väkivalta (13), ahdistus (31)Kuvaohjelmaluokittelija oli 29.6.2016 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 12 ja haitallisuuskriteereiksi väkivalta (9), ahdistus (26), seksi (17).

Pitkän animaatioelokuvan Titan A.E. (2000) ikäraja nousi

 Luotu: 06.06.2018 08:34

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on yleisöpalautteen perusteella 6.6..2018 uudelleenluokitellut animaatioelokuvan  Titan A.E. (2000). Elokuvalla oli aiemmi Valtion elokuvatarkastamon 19.6. 2000 antama ikäraja 7.

Kuvaohjelman ikäraja nousi KAVIn luokittelussa 12:een.  Haitallisuuskriteereinä ovat nyt väkivalta (10) sekä ahdistus (26 ja 27).  Elokuvassa on runsaasti väkivaltaa, josta osa on realistista ja yksityiskohtaista, osa taas etäännyttävämpää mielikuvituksellista scifi-väkivaltaa. Elokuvan ahdistavuus perustuu lähinnä väkivallan ja kuoleman uhkaan, joka on läsnä lähes koko ajan enemmän tai vähemmän voimakkaana ja konkreettina. Epärealistinen konteksti toimii kuitenkin myös ahdistavuuden osalta etäännyttävänä.

Elokuvan Hellbound (1993) ikäraja laski

 Luotu: 05.06.2018 09:19

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on yleisöpalautteen perusteella 5.6.2018 uudelleenluokitellut elokuvan Hellbound (1993) Elokuvalla oli aiemmin Valtion elokuvalautakunnan 31.1.1994 antama ikäraja 18. KAVI:n arvioinnissa elokuvan ikäraja laski 16:een, perusteena sen väkivalta ja ahdistavuus.

TV-sarjan Indian Summers (Ne kesät Intiassa) ikäraja nyt 16

 Luotu: 04.06.2018 11:06

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on omasta aloitteestaan 30.5.2018 uudelleenluokitellut seuraavat ensimmäisen kauden jaksot:

 Indian Summers: kausi 1, jakso 1, Episode 1. Kuvaohjelman ikäraja on 12 ja haitallisuuskriteerit ahdistus (26), väkivalta (9). Kuvaohjelma sisältää myös alempiin ikärajoihin liittyvät kriteerit: seksi (19). Kuvaohjelmaluokittelija oli 28.6.2016 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 12 ja haitallisuuskriteereiksi väkivalta (9), ahdistus (29), seksi (18).

Indian Summers: kausi 1, jakso 3, Episode 3. Kuvaohjelman ikäraja on 16 ja haitallisuuskriteeri ahdistus (23). Kuvaohjelma sisältää myös alempiin ikärajoihin liittyvät kriteerit: väkivalta (9), seksi (19). Kuvaohjelmaluokittelija oli 28.6.2016 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 12 ja haitallisuuskriteereiksi väkivalta (9), seksi (17). Kuvaohjelma sisältää myös alempiin ikärajoihin liittyvät kriteerit: ahdistus (31)

Indian Summers: kausi 1, jakso 4, Episode 4. Kuvaohjelman ikäraja on 12 ja haitallisuuskriteerit väkivalta (9), seksi (17). Kuvaohjelmaluokittelija oli 28.6.2016 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 12 ja haitallisuuskriteeriksi seksi (17).

Indian Summers: kausi 1, jakso 5, Episode 5. Kuvaohjelman ikäraja on 7 ja haitallisuuskriteerit seksi (19), ahdistus (31). Kuvaohjelmaluokittelija oli 29.6.2016 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 7 ja haitallisuuskriteereiksi väkivalta (13), seksi (19).

Indian Summers: kausi 1, jakso 6, Episode 6. Kuvaohjelman ikäraja on 12 ja haitallisuuskriteerit väkivalta (9), ahdistus (26). Kuvaohjelma sisältää myös alempiin ikärajoihin liittyvät kriteerit: seksi (19). Kuvaohjelmaluokittelija oli 29.6.2016 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 12 ja haitallisuuskriteereiksi väkivalta (9), väkivalta (11), ahdistus (26), seksi (17).

TV-sarjan Miksun baarin toisen kauden jaksot 3,4,5,6,7 ja 8 on luokiteltu uudelleen

 Luotu: 04.06.2018 07:36

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on omasta aloitteestaan 30.5.2018 uudelleenluokitellut seuraavat tv-sarjan jaksot:

Miksun baari: kausi 2, jakso 3, Uusi toivo. Kuvaohjelman ikäraja on 7 ja haitallisuuskriteeri seksi (19). Kuvaohjelmaluokittelija oli 4.4.2018 arvioinut kuvaohjelman sallituksi.

Miksun baari: kausi 2, jakso 4, Viimeinen bisseretki. Kuvaohjelman ikäraja on 7 ja haitallisuuskriteerit väkivalta (13), ahdistus (33), seksi (19). Kuvaohjelmaluokittelija oli 11.4.2018 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 7 ja haitallisuuskriteereiksi väkivalta (13), ahdistus (33).

Miksun baari: kausi 2, jakso 5, Etelän hetelmät. Kuvaohjelman ikäraja on 7 ja haitallisuuskriteeri seksi (19). Kuvaohjelmaluokittelija oli 16.4.2018 arvioinut kuvaohjelman sallituksi.

Miksun baari: kausi 2, jakso 6, Kunniattomat paskiaiset. Kuvaohjelman ikäraja on 7 ja haitallisuuskriteerit ahdistus (33), seksi (19). Kuvaohjelmaluokittelija oli 26.4.2018 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 7 ja haitallisuuskriteeriksi ahdistus (33).

Miksun baari: kausi 2, jakso 8, Straight outta Kilompton. Kuvaohjelman ikäraja on 7 ja haitallisuuskriteerit seksi (19), ahdistus (33). Kuvaohjelmaluokittelija oli 26.4.2018 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 7 ja haitallisuuskriteereiksi seksi (19), ahdistus (33).

Miksun baari: kausi 2, jakso 7, Kuninkaiden paluu. Kuvaohjelman ikäraja on 7 ja haitallisuuskriteerit ahdistus (33), seksi (19). Kuvaohjelmaluokittelija oli 26.4.2018 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 7 ja haitallisuuskriteereiksi ahdistus (33), seksi (19).

Hohto–elokuvan ikäraja pysyi ennallaan

 Luotu: 09.05.2018 06:12

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on 7.5.2018 uudelleenluokitellut kauhuelokuvan Hohto ( The Shining, 1980). Valtion elokuvalautakunnan 15.12.1992 antama ikäraja 16 ei muuttunut ja  KAVIn ikärajaperusteiksi tulivat  elokuvan  voimakkaan ahdistava ja väkivaltainen sisältö.

Miksun baari tv-sarjan toisen kauden jakson Tuomion päivä ikäraja säilyi

 Luotu: 07.05.2018 10:33

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on omasta aloitteestaan 7.5.2018 uudelleenluokitellut kuvaohjelman Miksun baari: kausi 2, jakso 2, Tuomion päivä. Kuvaohjelman ikäraja on 7 ja haitallisuuskriteerit ahdistus (33), seksi (19).

Kuvaohjelmaluokittelija oli 27.3.2018 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 7 ja haitallisuuskriteeriksi ahdistus (33).

Miksun baari tv-sarjan toisen kauden ensimmäisen jakson ikäraja on nyt 7

 Luotu: 07.05.2018 07:38

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on yleisöpalautteen johdosta  7.5.2018 uudelleenluokitellut kuvaohjelman Miksun baari: kausi 2, jakso 1, Baarin paluu. Kuvaohjelman ikäraja on 7 ja haitallisuuskriteeri seksi (19). Kuvaohjelmassa on hiukan lievää seksuaalista sisältöä.

Kuvaohjelmaluokittelija oli 21.3.2018 arvioinut kuvaohjelman sallituksi (S).

Gordon Ramsay on Cocaine jaksot 1 ja 2 ikärajat säilyivät ennallaan

 Luotu: 07.05.2018 05:25

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on omasta aloitteestaan 4.5.2018 uudelleenluokitellut seuraavat kuvaohjelmat:

Gordon Ramsay on Cocaine, part 1. Kuvaohjelman ikäraja on 12 ja haitallisuuskriteeri ahdistus (26). Kuvaohjelmaluokittelija oli 3.4.2018 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 12 ja haitallisuuskriteeriksi ahdistus (28).

Gordon Ramsay on Cocaine, part 2. Kuvaohjelman ikäraja on 12 ja haitallisuuskriteerit ahdistus (26), väkivalta (9). Kuvaohjelmaluokittelija oli 3.4.2018 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 12 ja haitallisuuskriteereiksi ahdistus (28), väkivalta (9).

In the Name of Your Daughter (Dokumenttiprojekti: Tyttäresi nimeen) ikäraja säilyi ennallaan

 Luotu: 03.05.2018 07:51

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on omasta aloitteestaan 3.5.2018 uudelleenluokitellut kuvaohjelman In The Name of Your Daughter. Kuvaohjelman ikäraja on 12 ja haitallisuuskriteeri ahdistus (26).  

Kuvaohjelmaluokittelija oli 3.4.2018 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 12 ja haitallisuuskriteeriksi ahdistus (26).  

Perustelut: Dokumentissa satoja tyttöjä pakenee tai haetaan turvataloon suojaan sukuelinten silpomiselta. Osa tavataan liian myöhään ja kivulias klitoriksen ja pienten häpyhuulin silpominen on jo tehty ja osa on kuollut toimenpiteen seurauksena. Tematiikkaa käsitellään lähinnä puheen tasolla, mutta tyttöjen avuttomuus vanhoja perinteitä vastaa aiheuttaa melko voimakasta ahdistusta kokonaisuudessaan. Väkivallan, kaltoinkohtelun ja psyykkisen kärsimyksen tematiikka ei ole lyhytkestoista, mutta lähinnä puheen tasolla. Lisäksi voimakasta surua joidenkin tyttöjen kieltäytyessä palaamasta kotiinsa (perheestä eroon joutuminen).

 

Amal (Dokumenttiprojekti: Amal, Tahririn tytär) ikäraja säilyi ennallaan

 Luotu: 02.05.2018 09:43

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on omasta aloitteestaan 2.5.2018 uudelleenluokitellut kuvaohjelman Amal. Kuvaohjelman ikäraja on 12 ja haitallisuuskriteerit väkivalta (9), ahdistus (27).

Kuvaohjelmaluokittelija oli 4.3.2018 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 12 ja haitallisuuskriteereiksi väkivalta (9), ahdistus (27).

Perustelut: Dokumentissa kuvataan nuoren tytön elämään ja kasvua levottomassa Egyptissä. Kuvaohjelmassa on mielenosoituksiin ja mellakointiin liittyvää väkivaltaa sekä melko voimakasta ahdistusta aiheuttavaa sisältöä.

Huisi hai -aimaation ikäraja pysyi ennallaan

 Luotu: 26.04.2018 08:44

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on 25.4.2018 uudelleenluokitellut animaatioelokuvan Huisi hai (Shark Bait, 2006).

Elokuvan ikäraja oli 7 Valtion elokuvalautakunnan 25.7.2007 tekemällä päätöksellä. KAVI arvioi elokuvan ikärajan nyt uudelleen vuonna 2012 voimaan tulleen kuvaohjelmalain ikärajojen ja nykyisen luokittelukriteeristön perusteella. Kuvaohjelman ikärajana pysyi edelleen 7, haitallisuusperusteina ahdistus ja väkivalta.

KAVIn arvion mukaan animaation lapsille mahdollisesti haitallisia sisältöjä ovat vanhemmista erilleen joutumisen teema, pieni pelottavuus ja uhka sekä epärealistinen väkivalta.

Temptation Island neljännen kauden jaksojen 7, 8 ja 11 ikäraja on nyt 12

 Luotu: 24.04.2018 07:57

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on yleisöpalautteen johdosta 24.4.2018 uudelleenluokitellut seuraavat tv-sarjan jaksot:

 Temptation Island Suomi: kausi 4, jakso 7, Kukas muikkeli tänne tuli! Kuvaohjelman ikäraja on 12 ja haitallisuuskriteeri seksi (17). Kuvaohjelmaluokittelija oli 21.3.2018 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 7 ja haitallisuuskriteeriksi seksi (19).

Temptation Island Suomi: kausi 4, jakso 8, Siellä se oli mällirättinä. Kuvaohjelman ikäraja on 12 ja haitallisuuskriteeri seksi (17). Kuvaohjelmaluokittelija oli 27.3.2018 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 7 ja haitallisuuskriteeriksi seksi (19).

Temptation Island Suomi: kausi 4, jakso 11, Temptation Island Suomi 4. Kuvaohjelman ikäraja on 12 ja haitallisuuskriteeri seksi (17). Kuvaohjelma sisältää myös alempiin ikärajoihin liittyvät kriteerit: väkivalta (12). Kuvaohjelmaluokittelija oli 9.4.2018 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 7 ja haitallisuuskriteereiksi seksi (19), ahdistus (31).

Perustelut: Runsaasti erilaista ronskia seksisisältöä.

Salatut elämät –tv-sarjan mainoksen ikäraja nousi kaikille sallitusta ikärajaan 12

 Luotu: 19.04.2018 12:31

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on 19.4.2018 luokitellut kuvaohjelman Salatut elämät kevät 2018 MTV3- promo. Kuvaohjelman ikäraja on 12 ja haitallisuuskriteeri väkivalta (9). Kuvaohjelma sisältää myös alempiin ikärajoihin liittyvät kriteerit: ahdistus (31)

Kuvaohjelmaluokittelija oli arvioinut tv-sarjan mainoksen ikärajaksi S.

KAVIn perustelut: Trailerin kontekstissa väkivaltaa, joka esitetään toimintana, eikä vain viittauksena.

Lyhytelokuvan Boy-Razor ikärajaa nostettiin

 Luotu: 19.04.2018 11:56

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on 19.4.2018 uudelleenluokitellut ruotsalaisen lyhytelokuvan Boy-Razor (2016).

Kuvaohjelmaluokittelija oli 16.3.2018 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 7 sen sisältämän  ahdistavuuden perusteella.

KAVIn arviossa ikäraja nousi ja on nyt 12. KAVIn mukaan lyhytelokuvassa on ahdistava kiusaamistilanne sekä lapsiin kohdistuvaa väkivallan uhkaa.

Klovni sotatoimialueella -ohjelman ikäraja ei muuttunut

 Luotu: 16.04.2018 12:34

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on yleisöpalautteen perusteella 16.4.2018 uudelleenluokitellut tanskalaisen dokumentin Klovni sotatoimialueella (Klovn i en krigszone, 2013).

Kuvaohjelmaluokittelija oli 6.11.2013 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 12, haitallisuusperusteina ahdistus.

KAVIn uudelleenluokittelussa elokuvan ikäraja ei muuttunut. Dokumentti kertoo klovnista, joka yrittää tuoda iloa sodan traumatisoimille lapsille. Ohjelma sisältää ahdistavan kohtauksen, jossa varkaudesta kiinni otettua poikaa uhataan rajulla väkivallalla.

Tähän aikaan ensi vuonna -televisiosarjan markkinointiaineisto pysyi kaikille sallittuna

 Luotu: 05.04.2018 11:14

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on 5.4.2018 uudelleenluokitellut kaksi kappaletta kuvaohjelman Tähän aikaan ensi vuonna -promoja. Kuvaohjelmaluokittelija oli 29.3.2018 arvioinut molemmat TV-spotit kaikille sallituiksi. Ikärajat eivät muuttuneet.

Englantilaisen tv-sarjan Fleabag ensimmäisen kauden jaksot 1 – 4 luokiteltu uudelleen

 Luotu: 29.03.2018 09:28

 Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on  omasta aloitteestaan uudelleenluokitellut tv-sarjan ensimmäisen kauden jaksot 1, 2, 3 ja 4. Uudelleenluokittelun antamat ikärajat jaksoille ovat:

 KAVIn päätökset  27.3. 2018

Jakso 1: 12, perusteena seksuaalinen sisältö (kriteeri 17)

Jakso 2: 12, perusteena seksuaalinen sisältö (kriteerit 17 ja 18)

KAVIn päätökset 28.3. 2018

Jakso 3: 12, perusteena seksuaalinen sisältö (kriteeri 17) sekä huumeiden käyttö (kriteeri 37)

Jakso 4:   S, kaikenikäisille sallittua sisältöä

 Ainoastaan ensimmäisen jakson ikäraja nousi. Toisen ja kolmannen jakson ikärajan perusteet laajenivat ikärajan säilyessä ennallaan. 

 Kuvaohjelmaluokittelijan 4.3.2018 sarjan jaksoille antamat ikärajapäätökset olivat 1. jaksolle  7, perusteena seksi (kriteeri 19) ja 2. jaksolle 12, perusteena seksi (kriteeri18). sekä 11.3. 2018  päätökset 3. jaksolle 12, perusteena seksi (kriteeri18) ja 4. jaksolle S, kaikenikäisille sallittu.

 

Elokuvan Viking ikäraja säilyi ennallaan kielletty alle 16-vuotiailta

 Luotu: 26.03.2018 11:21

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on omasta aloitteestaan 23.3.2018 uudelleenluokitellut venäläisen kuvaohjelman Viking (2017). Kuvaohjelman ikäraja on 16 ja haitallisuuskriteeri väkivalta (4). Kuvaohjelma sisältää myös alempiin ikärajoihin liittyvät kriteerit: väkivalta (11), ahdistus (26), seksi (19)

Kuvaohjelmaluokittelija oli 20.10.2017 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 16 ja haitallisuuskriteeriksi väkivalta (4). Kuvaohjelma sisältää myös alempiin ikärajoihin liittyvät kriteerit: väkivalta (11).

Walking dead -televisiosarjan mainoksen ikärajaa 12 perustelee ainoastaan ahdistavuus

 Luotu: 22.03.2018 10:43

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on saamansa yleisöpalautteen perusteella 22.3.2018 uudelleenluokitellut The Walking Dead -televisiosarjan jaksoa 11 mainostavan TV-spotin.

Kuvaohjelmaluokittelija oli 28.2.2018 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 12, perusteinaan ahdistus ja väkivalta. Ikäraja ei muuttunut KAVIn uudelleenluokittelussa, mutta spotin haitallisuus perustuu KAVIn arvion mukaan pelkästään kuvaohjelman ahdistavuuteen ja uhkaavaan tunnelmaan. Sen sijaan väkivaltaperustetta ikärajalle ei KAVIn arvion mukaan ole.

TV-sarjan Salatut elämät: kausi 19, jakso 168: Disko tahtoisin jäädä ikäraja säilyi ennallaan

 Luotu: 19.03.2018 08:56

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on omasta aloitteestaan 16.3.2018 uudelleenluokitellut kuvaohjelman Salatut elämät: kausi 19, jakso 168, Disko tahtoisin jäädä. Kuvaohjelman ikäraja on 7 ja haitallisuuskriteeri seksi (19). Perusteluna lievä seksuaalinen sisältö.

Kuvaohjelmaluokittelija oli 4.3.2018 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 7 ja haitallisuuskriteeriksi seksi (19).

TV-sarjan Salatut elämät: kausi 19, jakso 167: Gunnar on ryypätkääpä ikäraja pysyi ennallaan

 Luotu: 19.03.2018 08:55

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on yleisöpalautteen johdosta 16.3.2018 uudelleenluokitellut kuvaohjelman Salatut elämät: kausi 19, jakso 167, Gunnar on ryypätkääpä. Kuvaohjelman ikäraja on 7 ja haitallisuuskriteeri seksi (19). 

Perusteluna lievä seksuaalinen sisältö.

Kuvaohjelmaluokittelija oli 1.3.2018 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 7 ja haitallisuuskriteeriksi seksi (19).

TV-sarjan Salatut elämät: kausi 19, jakso 166: Eva ja pyhä pihtari ikäraja pysyi ennallaan

 Luotu: 19.03.2018 08:53

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on omasta aloitteestaan 16.3.2018 uudelleenluokitellut kuvaohjelman Salatut elämät: kausi 19, jakso 166, Eva ja pyhä pihtari. Kuvaohjelman ikäraja on 7 ja haitallisuuskriteeri seksi (19). Perusteluina lievä eroottissävyinen sisältö ja viitteet.

Kuvaohjelmaluokittelija oli 28.2.2018 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 7 ja haitallisuuskriteeriksi seksi (19).

Armoton kujanjuoksu -elokuvan ikäraja nousi

 Luotu: 15.03.2018 11:03

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on yleisöpalautteen perusteella 15.3.2018 uudelleenluokitellut ruotsalaisen elokuvan Armoton kujanjuoksu (Tjuvheder, 2015).

Kuvaohjelmaluokittelija oli 7.3.2018 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 7, haitallisuusperusteina väkivalta ja ahdistus.

KAVIn uudelleenluokittelussa elokuvan ikäraja nousi ja on nyt 12.  KAVIn arvion mukaan draamaelokuvassa on ahdistavaa väkivallan uhkaa, lapsen menettämisen tematiikkaa, väkivaltakohtauksia sekä viitteellinen huumeidenkäyttökohtaus.

Yleisöpalautteen vuoksi uudelleenluokitellun Varasto 2:n ikäraja ei muuttunut

 Luotu: 15.03.2018 08:23

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on saamansa yleisöpalautteen perusteella 15.3.2018 uudelleenluokitellut kotimaisen elokuvan Varasto 2(2018).

Kuvaohjelmaluokittelija oli 31.1.2018 antanut kuvaohjelmalle ikärajan 7, haitallisuusperusteena ahdistus.

KAVI ei muuttanut kuvaohjelmaluokittelijan päätöstä. Varasto 2 on aikuisille suunnattu komedia, jossa on erittäin paljon karkeaa ja rivoa kielenkäyttöä sekä aikuisten runsasta alkoholinkäyttöä. Elokuva ei kuitenkaan sisällä sellaista kuvaohjelmalaissa mainittua liikkuvina kuvina esitettyä (visuaalista) väkivaltaista, ahdistusta aiheuttavaa tai seksuaalista sisältöä, joka olisi omiaan vaikuttamaan haitallisesti seitsemän vuotta täyttäneen lapsen kehitykseen.

KAVI muistuttaa, että ikärajat kertovat kuvaohjelmalaissa mainittujen sisältöjen mahdollisesta haitallisuudesta lapsen kehitykselle, ne eivät kerro elokuvan laadusta tai sen soveltuvuudesta eri-ikäisille katsojille. Tämä johtuu siitä, että lapsilla on perutuslain turvaama sananvapaus eli oikeus vastaanottaa viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Viranomainen ei saa tätä oikeutta rajoittaa muulla kuin kuvaohjelmalaissa säädetyillä perusteilla. 

Elokuvien kohderyhmiä ja soveltuvuutta eri-ikäisille lapsille arvioidaan muilla foorumeilla, esimerkiksi Koulukinoyhdistyksen ylläpitämässä Media-avain -palvelussa

Veljeni vartija -elokuvasta tullut yleisöpalaute ei johtanut muutoksiin ikärajassa

 Luotu: 14.03.2018 12:02

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on saamansa yleisöpalautteen perusteella 14.3.2018 uudelleenluokitellut kotimaisen elokuvan Veljeni vartija (2018).

Kuvaohjelmaluokittelija oli 18.1.2018 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 12, haitallisuusperusteinaan väkivalta, ahdistus ja seksi.

KAVI oli ikärajasta samaa mieltä. Elokuvassa on useita tappeluväkivaltakohtauksia, joissa iskut ovat pääosin viitteellisiä. Elokuvassa on myös läheisen menetykseen liittyvää ahdistavuutta ja itsemurhaviittauksia, sekä peiteltyjä seksikohtauksia.

Tosi-tv -sarjan Ylpeästi erilaiset -jakson Showmiehet ikäraja nousi

 Luotu: 12.03.2018 06:00

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on omasta aloitteestaan 9.3.2018 uudelleenluokitellut kuvaohjelman tosi-tv -sarjan Ylpeästi erilaiset -jakson Showmiehet (2017).

Kuvaohjelmaluokittelija arvioi 30.8.2017 ikärajaluokittelussaan elokuvan ikärajaksi 7 perusteena lievä ahdistus (kriteerit 31 ja 33).  Kuvaohjelman ikäraja nousi KAVIn luokittelussa ja on nyt 16. Perusteena melko voimakasta ahdistusta aiheuttava sisältö (kriteeri 25).  Showmiehet -jaksossa on runsaasti lihakoukuissa riippumista, isojen koukkujen kiinnittämistä selkänahkaan, pitkän dildon työntäminen kurkkuun, savukkeen tumppaaminen kieleen, nenämahaletkulla leikkimistä, poskien lävistetäminen isolla neulalla, kasvoille kipinöitä jne. Aitoa itselle tai toiselle yhteisellä sopimuksella aiheutettua väkivaltaa, jota selostuksella ja toistoilla korostetaan. Tosi-tv -temput ovat helposti toteutettavia ja siitä syystä se voi vahvistaa nuorten haitallista mallikäyttäytymistä.​

Elokuvan Jigsaw ikäraja nousi

 Luotu: 08.03.2018 12:15

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on yleisöpalautteen perusteella 8.3.2018 uudelleenluokitellut kuvaohjelman Jigsaw (2017). Kuvaohjelmaluokittelija arvioi 5.9.2017 ikärajaluokittelussaan elokuvan ikärajaksi 16 perusteena väkivalta (kriteerit 5 ja 6) sekä ahdistus (kriteeri 24).

Kuvaohjelman ikäraja nousi KAVIn luokittelussa 18:aan.  Haitallisuuskriteereinä ovat nyt ahdistus (21) sekä väkivalta (1). Elokuvassa on shokeeraavia kuvauksia sadistisesta, yksityiskohtaisesta ja osin hyvin verisestä väkivallasta sekä sen yksityiskohtaisista seurauksista.

Skam -televisiosarjan neljännen kauden jakso 9 pysyi kaikille sallittuna

 Luotu: 05.03.2018 14:27

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on 5.3.2018 uudelleenluokitellut norjalaisen televisiosarjan Skam neljännen tuotantokauden (2017) jakson 9.

Kuvaohjelmaluokittelija oli 17.9.2017 arvioinut kuvaohjelman sallituksi. Ikäraja ei muuttunut.

Venäläisen elokuvan Uchenik ikäraja säilyi ennallaan

 Luotu: 05.03.2018 12:38

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on omasta aloitteestaan 2.3.2018 luokitellut uudelleen Venäjällä 2016 tuotetun elokuvan Uchenik(Opetuslapsi).

Kuvaohjelmaluokittelija oli 28.12.2017 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 12 ja haitallisuuskriteereiksi väkivalta 9. ja 11. sekä ahdistus 26.

KAVIn valvontaluokittelussa ikäraja ja haitallisuusperuste säilyivät ennallaan.

Lasihelmen ikäraja on edelleen seitsemän

 Luotu: 01.03.2018 13:33

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on 1.3.2018 uudelleenluokitellut kotimaisen lyhytelokuvan Lasihelmi (2016).  

Kuvaohjelmaluokittelija oli 2.9.2017 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 7, perusteena lievä ahdistavuus. Ikäraja pysyi ennallaan.

Patrik Sjöbergin taakka -dokumentin ikäraja pysyi ennallaan

 Luotu: 01.03.2018 12:44

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on omasta aloitteestaan 1.3.2018 uudelleenluokitellut kuvaohjelman Patrik Sjöbergin taakka (Patrik Sjöberg i terapi, 2017).

Kuvaohjelmaluokittelija oli 21.1.2018 arvioinut kuvaohjelman sallituksi. Dokumentissa kuvataan Sjöbergin lapsuuden trauman käsittelyä terapiassa, painopiste on toipumisprosessissa. Ikäraja ei muuttunut.

Doctor Foster -televisiosarjan jakson ikäraja laski

 Luotu: 26.02.2018 12:40

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on 15.2.2018 uudelleenluokitellut brittiläisen televisiosarjan Doctor Foster ensimmäisen kauden (2015) jakson 2.

Kuvaohjelmaluokittelija oli 2.2.2017 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 12, perusteena ahdistavuus. KAVI:n arvioinnissa jakson ikäraja laski ja on nyt 7, perusteena ahdistavuus ja seksuaalinen sisältö. KAVI:n mukaan jaksossa on lyhytkestoista, lievää ahdistavuutta uskottomuusteemaan liittyvien tunnetilojen kuvauksessa sekä nopea, leikkisä seksiviite.

TV-sarjan Ina 3 porno trailerin ikäraja 16 säilyi

 Luotu: 20.02.2018 11:06

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on yleisöpalautteen johdosta 20.2.2018 luokitellut Suomessa 2018 tuotetun TV-sarjan Ina <3 porno trailerin ALK21.2.Ina <3 porno SUB16. Trailerin kesto on 39 sekuntia.

Kuvaohjelmaluokittelija oli 23.1.2018 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 16 ja haitallisuuskriteereiksi seksi (16).

KAVIn luokittelussa ikäraja ja haitallisuusperuste säilyivät ennallaan.

Perustelut: Trailerikontekstissa avointa, mutta yksityiskohdiltaan peiteltyä seksuaalista sisältöä.

TV-sarjan Ina 3 porno trailerin ikäraja säilyi kaikille sallittuna

 Luotu: 20.02.2018 10:59

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on omasta aloitteestaan 20.2.2018 luokitellut Suomessa 2018 tuotetun tv-sarja Ina <3 Porno trailerin ”ALK21.2.Ina <3 porno SUB SALLITTU”.

Kuvaohjelmaluokittelija oli 23.1.2018 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi S (kaikille sallittu). Trailerin kesto on 25 sekuntia.

KAVIn luokittelussa ikäraja säilyi kaikille sallittuna.

Silta –tv-sarjan kolmen jakson ikäraja arvioitiin uudelleen: ei muutoksia

 Luotu: 20.02.2018 10:32

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö luokitteli 19.2.-20.2.2018 uudelleen tanskalais-ruotsalaisen tv-sarja Sillan (Broen/Bron) 3. tuotantokauden 9. jakson ja 4. tuotantokauden 5. ja 6. jakson.

Kuvaohjelmaluokittelija oli 12.11.2015 arvioinut Sillan 3. tuotantokauden 9. jakson ja 25.12.2017 sarjan 4. tuotantokauden 5. jakson haitalliseksi alle 16-vuotiaille voimakasta ahdistusta aiheuttavan sisällön vuoksi. KAVI piti arviota perusteltuna ottaen huomioon jaksojen yleistunnelma ja se miten tapahtumat oli kuvattu.    

Sarjan 4. tuotantokauden 6. jakson oli kuvaohjelmaluokittelija 25.12.2017 arvioinut haitalliseksi alle 12-vuotiaille lapsille jaksossa esitetyn melko voimakkaan ahdistusta aiheuttavan sisällön vuoksi. Jaksossa oli myös väkivaltaa ja seksuaalista sisältöä, mutta niiden esitystapa ei ollut kovin yksityiskohtaista. Jaksossa oli niin ikään huumeiden käyttöä, joka ei kuitenkaan ollut ihannoivasti esitettyä. KAVI piti kuvaohjelmaluokittelijan haitallisuusarviota perusteltuna ottaen huomioon jakson yleistunnelma sekä se miten tapahtumat oli kuvattu.    

Uudelleenluokittelu tehtiin, koska jaksot oli vastoin kuvaohjelmalain 17 §:n säännöstä luokiteltu ja rekisteröity kaksi kertaa, ja kuvaohjelmaluokittelijat olivat päätyneet eri ikärajaan.

 

Yksin kotona -elokuvan ikäraja nousi

 Luotu: 01.02.2018 09:03

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on saamansa yleisöpalautteen perusteella 31.1.2018 uudelleenluokitellut elokuvan Yksin kotona (Home Alone, 1990). Valtion elokuvatarkastamo oli 15.11.1990 antanut elokuvalle ikärajan kaikille sallittu.

KAVI arvioi elokuvan ikärajan uudelleen nykyisen kuvaohjelmalain mukaisten luokittelukriteerien perusteella. Uudelleenluokittelussa elokuvan ikäraja nousi ja on nyt 7, perusteena väkivalta ja ahdistavuus.

Komediallisessa kokonaisuudessa on yksittäinen, etäännytetty, juonen kannalta perusteltu ampumisväkivaltakohtaus ja runsaasti slapstick -tyylistä, rosvoihin kohdistuvaa väkivaltaa sekä pientä pelottavuutta ja uhkaa. KAVI:n arvion mukaan lapsipäähenkilön neuvokkuus ja tapahtumien koomisuus luovat vastavoimaa paikoin melko rajuille kohtauksille.

Ylpeästi erilaiset -televisiosarjan jakso Seksuaalisuus uudelleenluokiteltu

 Luotu: 18.01.2018 12:55

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on yleisöpalautteen perusteella 17.1.2018 uudelleenluokitellut suomalaisen televisiosarjan Ylpeästi erilaiset jakson Seksuaalisuus (2017).

Kuvaohjelmaluokittelija oli 15.9.2017 arvioinut jakson Seksuaalisuus sallituksi yli 7 -vuotiaille, perusteena ahdistus ja seksi. KAVIn uudelleenarvioinnissa ikäraja nousi ja on nyt sallittu yli 16-vuotiaille. KAVIn arvion mukaan jaksossa on ahdistusta aiheuttava kohtaus, jossa seksuaalisia erityismieltymyksiä käsittelevässä yhteydessä naisen selkään työnnetään suuri määrä neuloja. Lisäksi jaksossa on 12-tasoista ronskia seksuaalista sisältöä ja yksittäinen, yksityiskohdiltaan peitelty seksikohtaus.

Tv-sarjan Eläintodistaja jakson ikäraja nousi

 Luotu: 17.01.2018 12:53

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö luokitteli 17.1.2018 uudelleen tv-sarjan Eläintodistaja jakson Seuraa minua, Layla. Jakso arvioitiin haitalliseksi alle 12-vuotiaille lapsille.

Kuvaohjelmaluokittelija oli 24.5.2016 arvioinut Seuraa minua, Layla -jakson haitalliseksi alle 7-vuotiaille sisällön ahdistavuuden vuoksi.

Ohjelmassa kerrottiin 7-vuotiaan lapsen sieppauksesta ja murhasta. Sieppaus esitettiin dramatisoituna. Haastatteluiden avulla kerrattiin tapahtunutta, kuvattiin viikkoja kestävää vanhempien piinaa ja poliisin tekemää tutkintaa ja etsintöjä. Murhatusta tytöstä ja hänen koirastaan näytettiin perheen kotivideoita sekä ohjelmaa varten kuvattuja dramatisoituja kohtauksia. Lopuksi kerrottiin murhatun lapsen ruumiin löydöstä, kuvattiin naapurin pidättäminen ja tuomitseminen oikeudessa.

KAVI totesi, että huolimatta siitä, että ohjelman kerronnassa ei käytetty vahvoja tehokeinoja tai järkyttävää kuvamateriaalia, kuvattiin murhattua lasta ja hänen elämäänsä tavalla, johon alakouluikäisen on helppo samaistua. Tarinan ahdistavuutta lisäsi se, että tekijäksi paljastui lapsen naapuri.

Uudelleenluokittelu tehtiin yleisöpalautteen perusteella.

Miamin superkytät -elokuvan ikäraja pysyi 16:ssa

 Luotu: 16.01.2018 14:04

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on 16.1.2018 uudelleenluokitellut kuvaohjelman Miamin superkytät (Miami Supercops, 1985, ohj.  Bruno Corbucci). Syy uudelleenluokittelulle oli KAVIn saama yleisöpalaute. KAVI piti ikärajan 16:ssa haitallisuuskriteerillä 4 väkivalta elokuvan runsaan ja osin myös yksityiskohtaisen väkivallan vuoksi. Valtion elokuvalautakunta oli 6.11.1985 päätöksellään antanut elokuvalle ikärajan 15 (tulkitaan 16:ksi vuoden 2012 kuvaohjelmalain mukaan).

Elokuvan Hevi reissu trailerin ikäraja nousi

 Luotu: 05.01.2018 09:59

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) on saamansa yleisöpalautteen perusteella 5.1.2018 uudelleenluokitellut kotimaisen elokuvan Hevi reissu trailerin. Kuvaohjelmaluokittelija oli 21.11.2017 arvioinut trailerin kaikenikäisille sallituksi (S).

KAVI luokitteli trailerille ikärajan 7 sen sisältämän väkivallan ja ahdistavuuden vuoksi. KAVIn arvion mukaan Hevi reissu -elokuvan trailerissa on lievää ja lyhytkestoista väkivaltaa, jonka seurauksia ei näytetä tai jolla ei ole näkyviä seurauksia. Lisäksi traileri sisältää onnettomuuskuvausta, jossa onnettomuuden seuraukset eivät käy ilmi. Trailerin komediallinen sävy ei ole omiaan lieventämään haitalliseksi arvioidun sisällön vaikutusta sen trailerikontekstista johtuen. Komediallisuus ei trailerissa ole selkeää alle 7-vuotiaille.

Trailereiden ikärajoja arvioitaessa huomioidaan ikäjousto. Ikäjousto sallii 3 vuotta elokuvan ikärajaa nuoremman katsojan mennä katsomaan elokuvaa aikuisen seurassa. Jousto ei koske ikärajaa 18. Trailereiden sisällöt tulevat katsojille yllätyksenä, joten aikuinen ei pysty niiden osalta arvioimaan ikäjouston soveltamista. Lisäksi trailereissa puuttuu tapahtumien tarinallinen/juonellinen yhteys, jolloin ne jäävät enemmän tai vähemmän irrallisiksi ja motivoimattomiksi sisällöiksi. Tästä syystä trailereiden ikärajat arvioidaan muiden kuvaohjelmien ikärajoja tiukemmin.

Televisiosarjan Seitsemäntoista jaksoja uudelleenluokiteltu

 Luotu: 04.01.2018 08:29

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on omasta aloitteestaan 21.12.2017 uudelleenluokitellut televisiosarjan Seitsemäntoista jaksot Valta ja Itsenäisyys.

Kuvaohjelmaluokittelija oli 15.10.2015 arvioinut sarjan Seitsemäntoista jaksot Valta ja Itsenäisyys sallituksi yli 7-vuotiaille, molemmissa perusteena väkivalta ja ahdistavuus. KAVIn uudelleenarvioinnissa molempien jaksojen ikäraja nousi ja ne ovat nyt sallittuja yli 12-vuotiaille. KAVIn arvion mukaan jaksossa Valta on ahdistusta aiheuttavaa vangittuun naiseen kohdistuvaa, avoimeksi jäävää väkivallan ja kuoleman uhkaa. Jaksossa Itsenäisyys on yksittäinen kuristamiskohtaus ja muuta, ei erityisen yksityiskohtaista väkivaltaa (isku, ampumisia) sekä ahdistavuutta.

Tv-sarjan Tien henget jakson ikäraja nousi

 Luotu: 18.12.2017 12:38

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on 18.12.2017 uudelleenluokitellut kotimaisen fiktion Tien henget jakson Taking Care of Business. Kuvaohjelmaluokittelija oli 1.11.2017 arvioinut kuvaohjelman sallituksi alle 7-vuotiaille. Perusteena lievää väkivaltaa, lievää seksuaalista ja lievää ahdistusta aiheuttavaa sisältöä.

KAVIn uudelleenarvioinnissa dokumentin ikäraja nousi ja se on nyt 12, perusteena melko voimakasta ahdistusta aiheuttava sisältö. Jakso 7/8 sisälsi myös alle 7-vuotiaille sallittua seksuaalista sisältöä ja lievää väkivaltaa.

Näin koulutat lohikäärmeesi -animaatioelokuvan ikäraja laski

 Luotu: 18.12.2017 08:58

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) on uudelleenluokitellut animaatioelokuvan Näin koulutat lohikäärmeesi (How to Train Your Dragon, 2010). Valtion elokuvalautakunnan 18.3.2010 tekemällä päätöksellä elokuvan ikäraja oli 12.

KAVI arvioi elokuvan ikärajan uudelleen vuoden 2012 uuden kuvaohjelmalain, uusien ikärajojen ja luokittelukriteeristön perusteella ja sen ikäraja laski. Uudelleenluokittelussa 18.12.2017 Näin kesytät lohikäärmeesi -animaatioelokuva sai ikärajaksi 7 sisältämänsä ahdistavuuden ja väkivallan perusteella. Ihmishahmojen ja melko hurjien lohikäärmeiden välisistä taisteluista, uhasta, tehosteista ja takaa-ajoista rakentuu pientä pelottavuutta. Elokuvan animaatioväkivalta on melko epärealistista ja yliampuvaa. Tilanteita kevennetään huumorin keinoin. Päähenkilöhahmon rohkeus ja rauhallisuus, sekä tavoite kesyttää lohikäärmeet niiden tappamisen sijaan luovat vastavoiman ahdistavuudelle.

Kotimaisen Presidentti-televisio-ohjelman mainoksen ikäraja nousi

 Luotu: 11.12.2017 16:11

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) on televisio-ohjelmien markkinointiaineistoihin kohdistuvan selvityksen yhteydessä 11.12.2017 uudelleenluokitellut kotimaisen Presidentti-televisiosarjan (2016) ennakkomainoksen. Kuvaohjelmaluokittelija oli 3.1.2017 arvioinut trailerin kikärajaksi 7, perusteena ahdistus.

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti luokitteli trailerille ikärajan 12 sen ahdistusta aiheuttavan sisällön perusteella. KAVIn arvion mukaan trailerissa on ahdistusta aiheuttava, avoimeksi jäävä uhkatilanne.

Rendel-elokuvan trailerin ikäraja nousi

 Luotu: 05.09.2017 05:48

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) on saamansa yleisöpalautteen perusteella 4.9.2017 uudelleenluokitellut kotimaisen elokuvan Rendel (2017) ennakkomainoksen. Kuvaohjelmaluokittelija oli 8.6.2017 arvioinut trailerin ikärajaksi  12, perusteina väkivalta, ahdistus ja seksi.

KAVI luokitteli trailerille ikärajan 16 voimakkaan väkivallan, ahdistavuuden ja seksisisällön perusteella. KAVIn arvion mukaan Rendel-elokuvan trailerissa on yksityiskohtaista voimakasta väkivaltaa sekä korostetusti esitettyjä väkivallan jälkiä, intensiivistä, myös lapseen kohdistuvaa vakavan väkivallan uhkaa ja yksittäinen avoin seksikohtaus.

Elokuvamainosten ikärajoja arvioitaessa huomioidaan ikäjousto. Ikäjousto sallii 3 vuotta elokuvan ikärajaa nuoremman katsojan mennä katsomaan elokuvaa aikuisen seurassa (ei kuitenkaan ikärajan 18 kohdalla). Trailereiden sisällöt tulevat katsojille yllätyksenä, joten aikuinen ei pysty niiden osalta arvioimaan ikäjouston soveltamista. Tästä syystä trailereiden ikärajat arvioidaan muiden kuvaohjelmien ikärajoja tiukemmin.

Televisiosarjan Hakekaa kätilö! jaksoja uudelleenluokiteltu

 Luotu: 29.08.2017 05:21

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on tuplaluokittelujen vuoksi 28.8.2017 uudelleenluokitellut brittiläisen televisiosarjan Hakekaa kätilö! (Call the Midwife) kolmannen (2013) ja neljännen (2014) tuotantokauden jaksoja.

Kuvaohjelmaluokittelija oli aikavälillä 30.1.2014–20.3.2014 arvioinut Hakekaa kätilö! -sarjan 3. tuotantokauden jaksojen 1, 2, 4, ja 8. ikärajoiksi 12, perusteena ahdistavuus. Jaksot 5 ja 6 oli luokiteltu ikärajalla 7, perusteena niin ikään ahdistavuus.

KAVIn uudelleenarvioinnissa kolmannen tuotantokauden jaksojen 1, 2, 4 ja 8 ikäraja laski ja ne ovat nyt sallittuja yli 7-vuotiaille. Jaksojen 5 ja 6 ikärajana pysyi 7. KAVIn arvion mukaan niissä olevat ahdistusta aiheuttavat elementit ovat melko lieviä ja lyhytkestoisia ja uhkaavissa tilanteissa on nopeasti tarjolla tukea ja apua kätilöiden taholta.

Neljännen tuotantokauden jaksot Jouluspesiaali sekä 1, 3 ja 4 oli luokiteltu aikavälillä 1.1.2015–13.2.2105. Niistä Jouluspesiaali ja jakso 1 olivat saaneet ikärajakseen 12 ahdistavuuden perusteella. KAVIn arvion mukaan niissä oleva ahdistavuus oli kuitenkin melko lievää ja sille oli tarjolla keventäviä vastavoimia, joten KAVI laski molempien jaksot ikärajaan 7. Jaksot 3 ja 4 luokittelija oli arvioinut ikärajaan 7. KAVIn arviossa jakson 3 ikäraja nousi, perusteena melko voimakas psyykkisen kärsimyksen kuvaus sekä itsemurhatematiikka. Jakson 4 ikärajana pysyi 7.

Elokuvan Lumikuningatar (1986) ikäraja nousi

 Luotu: 24.08.2017 11:20

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on 23.8.2017 uudelleenluokitellut kuvaohjelman Lumikuningatar (ohj. Päivi Hartzell, 1986). Syy uudelleenluokittelulle on KAVIn saama yleisöpalaute. Kuvaohjelman ikäraja on 7 ja haitallisuuskriteerit ahdistus (31), väkivalta (12). Valtion elokuvatarkastamo oli 18.2.1988 arvioinut kuvaohjelman kaikille sallituksi. Fantasiasatuelokuvassa on lapsiin kohdistuvaa uhkaa, hieman pelottavia hahmoja ja äänitehosteita sekä vähäistä, epärealistista väkivaltaa.

Katastrofin anatomia-dokumenttisarjan jaksojen ikäraja nousi ja pysyi ennallaan

 Luotu: 19.06.2017 13:52

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti on omasta aloitteestaan 19.6.2017 luokitellut uudelleen dokumenttisarjan Katastrofin anatomia jaksot Jokelan koulusurmat ja Oulun vauvasurmat.

Oulun vauvasurmat jakson uudelleenluokittelussa luokittelijan 2.4.2017  antama ikäraja S (kaikenikäisille sallittu ahdistuskriteerin 34 perusteella) nousi ikärajaan 7. KAVI katsoi kuvaohjelman temaattisen ahdistavuuden ja sen yhteydessä esiintyvän hillityn, lähinnä viranomaishenkilöiden, puheen sekä visuaalisen kuvituksen olevan kriteerin 31 mukaisesti lievää ahdistusta aiheuttavaa.

Jokelan koulusurmat jakson aihe on temaattisesti raskas. Ohjelman visuaalinen osuus on kuitenkin hillittyä eikä teeman rankkuutta korosteta esimerkiksi näyttämällä visuaalisesti voimakkaita viitteitä tapahtuneesta rikoksesta tai uhrien tai omaisten voimakkaita tai korostettuja tunteenilmaisuja. Ohjelma keskittyy teeman asialliseen käsittelyyn. Luokittelijan arvio kuvaohjelman haitallisuudesta, ikäraja 7 ahdistuskriteerin 31 perusteella ei uudelleenluokittelussa muuttunut.

Katastrofin anatomia -televisiosarjan trailerin ikäraja nousi

 Luotu: 15.06.2017 11:47

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) on saamansa yleisöpalautteen perusteella 15.6.2017 uudelleenluokitellut suomalaisen Katastrofin anatomia -televisiosarjan (2016) ennakkomainoksen. Kuvaohjelmaluokittelija oli 23.3.2017 arvioinut trailerin kaikille sallituksi.

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti luokitteli trailerille ikärajan 12 sen ahdistusta aiheuttavan sisällön perusteella. KAVIn arvion mukaan traileri sisältää runsaasti temaattisesti raskaita aiheita (väkivaltarikokset ja onnettomuudet), joista kertovat muun muassa ampujan uhri sekä läheisiään menettäneet omaiset. Kuvituksena käytetään autenttisia kuvia onnettomuus- ja rikospaikoilta.

Jäljet päättyvät Berliiniin -tv-sarjan jakson Hyppy tuntemattomaan ikäraja laski

 Luotu: 19.04.2017 13:16

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on omasta aloitteestaan 19.4.2017 uudelleenluokitellut Jäljet päättyvät Berliiniin -tv-sarjan toisen kauden seitsemännen jakson Hyppy tuntemattomaan. Kuvaohjelmaluokittelija oli 18.2.2017 arvioinut kuvaohjelman sallituksi alle 16-vuotiaille, perusteena voimakas väkivalta.

KAVIn uudelleenarvioinnissa dokumentin ikäraja laski ja se on nyt 12, perusteena melko voimakasta ahdistusta aiheuttava sisältö. KAVIn perustelut: Kuvaohjelmassa melko voimakasta ahdistusta aiheuttavaa sisältöä. Lisäksi lievää väkivaltaa ja lievää seksuaalista sisältöä; ikäraja 7.

Japani tuomiolla -dokumentin ikäraja nousi

 Luotu: 19.04.2017 13:14

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on yleisöpalautteen johdosta 19.4.2017 uudelleenluokitellut dokumentin Japani tuomiolla. Kuvaohjelmaluokittelija oli 9.4.2017 arvioinut kuvaohjelman sallituksi alle 12 -vuotiaille, perusteena melko voimakasta ahdistusta aiheuttava sisältö.

KAVIn uudelleenarvioinnissa dokumentin ikäraja nousi ja se on nyt 16, perusteena voimakasta väkivaltaa ja voimakasta ahdistusta aiheuttava sisältö. KAVIn perustelut: Historiadokumentissa voimakasta väkivaltaa sekä voimakasta ahdistusta aiheuttavaa sisältöä.

Elokuvan Hyväntekijä ikäraja nousi

 Luotu: 08.06.2017 10:13

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on omasta aloitteestaan 8.6.2017 uudelleenluokitellut kotimaisen draamaelokuvan Hyväntekijä (1990). Kuvaohjelmaluokittelija oli 10.5.2017 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 7, perusteena elokuvan sisältämä väkivalta, seksuaalinen sisältö ja ahdistavuus.

KAVIn käsittelyssä ikäraja nousi ja on nyt 12, perusteena väkivalta ja melko voimakasta ahdistusta aiheuttava sisältö. Seksuaalisen sisällön ikäraja on 7. KAVIn perustelut: Nuori nainen suostuu rahaa ja lahjoja vastaan keski-ikäisen miehen omituisten intohimojen kohteeksi. Tematiikkaan liittyvää väkivaltaa ja melko voimakasta ahdistusta aiheuttavaa sisältöä. Seksuaalinen sisältö hyvin lievää.

Huuto Syyriasta -dokumentin ikäraja nousi

 Luotu: 06.06.2017 10:18

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on omasta aloitteestaan 5.6.2017 uudelleenluokitellut dokumentin Huuto Syyriasta (Cries from Syria, 2017). Kuvaohjelmaluokittelija oli 21.5.2017 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 16, perusteena elokuvan sisältämä väkivalta ja ahdistavuus.

KAVIn käsittelyssä ikäraja nousi ja on nyt 18, perusteena ahdistus ja väkivalta. KAVIn arvion mukaan dokumentissa on erittäin järkyttäviä kuvauksia aidoista, yksityiskohtaisista ihmisiin kohdistuvista julmuuksista ja kärsimyksestä sekä aitoja, yksityiskohtaisesti esitettyjä sadistisia väkivallantekoja. Dokumentin järkyttävyyttä lisää se, että julmuudet kohdistuvat myös lapsiin sekä muutoin puolustuskyvyttömiin siviiliuhreihin ja vankeihin.

The Hitman’s Bodyguard -elokuvan trailerin ikäraja nousi

 Luotu: 24.05.2017 13:42

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on omasta aloitteestaan 24.5.2017 uudelleenluokitellut elokuvan The Hitman’s Bodyguard (2017) trailerin. Kuvaohjelmaluokittelija oli 9.5.2017 arvioinut trailerin sisällöltään 12-vuotiaille sallituksi, haitallisuuskriteerinä väkivalta.

KAVIn viranomaiskäsittelyssä The Hitman’s Bodyguard -trailerin ikäraja nousi. Ikärajan 16 perusteena on trailerin sisältämä yksityiskohtainen väkivalta sekä läpi trailerin jatkuva toimintaväkivalta ja kuoleman uhka.

Trailereissa yksittäinenkin yksityiskohtainen väkivaltakohtaus riittää nostamaan ikärajaa, koska trailereiden ikärajoja määriteltäessä huomioidaan ikäjousto. Ikäjousto sallii 3 vuotta elokuvan ikärajaa nuoremman katsojan mennä katsomaan elokuvaa aikuisen seurassa (ei kuitenkaan ikärajan 18 kohdalla). Ennen elokuvia esitettävien trailereiden sisällöt tulevat katsojille yllätyksenä, joten aikuinen ei pysty niiden osalta arvioimaan ikäjouston soveltamisen mielekkyyttä. Tästä syystä trailereiden ikärajat arvioidaan muita kuvaohjelmien ikärajoja tiukemmin.

Pako Sobiborista -elokuvan ikäraja nousi

 Luotu: 16.02.2017 13:46

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on omasta aloitteestaan 16.2.2017 uudelleenluokitellut elokuvan Pako Sobiborista (Escape from Sobibor, 1987). Kuvaohjelmaluokittelija oli 28.6.2012 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 12, perusteena elokuvan sisältämä väkivalta ja ahdistavuus.

KAVIn käsittelyssä ikäraja nousi ja on nyt 16, perusteena ahdistus ja väkivalta. KAVIn arvion mukaan elokuvassa on voimakasta ahdistusta aiheuttavaa keskitysleirivankeihin kohdistuvaa pitkäkestoista sadistisen väkivallan ja kuoleman uhkaa sekä runsaasti realistista, pääosin puolustuskyvyttömiin vankeihin kohdistuvaa väkivaltaa.

Miami-elokuvan trailerin ikäraja laski

 Luotu: 16.02.2017 11:53

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on 16.2. 2017 uudelleenluokitellut suomalaisen elokuvan ”Miami” trailerin. Kuvaohjelmaluokittelija oli 10.1. 2017 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 7 ja haitallisuuskriteereiksi ahdistus 31, seksi 19 ja väkivalta 13.

KAVI laski elokuvatrailerin ikärajan kaikenikäisille sallituksi (S) todeten, että sen sisältö ei ole omiaan aiheuttamaan haittaa alle kouluikäisille.

Ruotsalaisen komediasarjan Solsidan jaksoja uudelleenluokiteltu

 Luotu: 16.02.2017 09:28

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on omasta aloitteestaan 15.2.2017 uudelleenluokitellut Solsidan – Onnea onkimassa -komediasarjan viidennen (2015) tuotantokauden jaksoja.

Kuvaohjelmaluokittelija oli 15.10.2015 arvioinut Solsidan -sarjan viidennen tuotantokauden jaksot 3. Trädmördare ja 4. Prova på-sjukan sekä 16.10.2015 jaksot 7. Snutjävel, 8. Hunkvinet ja 9. Återträffen sallituksi yli 7 -vuotiaille, kaikissa perusteena lievä seksuaalinen sisältö. KAVIn uudelleenarvioinnissa jaksojen 3, 4, 7 ja 8 ikäraja laski ja ne ovat nyt kaikille sallittuja.

KAVIn arvion mukaan niissä olevat seksuaaliset viittaukset ovat hyvin hienovaraisia, eivätkä sellaisina lapsille haitallisia. Jakson 9. Återträffen ikärajana pysyi 7. KAVIn mukaan jaksossa on lievää, verhotusti esitettyä seksuaalista sisältöä.

Amerikkalaisen komediasarjan Girls jaksoja uudelleenluokiteltu

 Luotu: 09.02.2017 11:07

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on omasta aloitteestaan 8.2.2017 uudelleenluokitellut Girls - komediasarjan ensimmäisen (2012) tuotantokauden jaksoja.

Kuvaohjelmaluokittelija oli 27.11.2012 arvioinut Girls -sarjan ensimmäisen tuotantokauden jakson Pilot ja 29.11.2012 jakson Vagina Panic sallituksi yli 16 –vuotiaille, molemmissa perusteena seksi ja huumeet. KAVIn uudelleenarvioinnissa jakson Pilot ikäraja laski ja on nyt 12, perusteena seksi ja huumeet. Jakson Vagina Panic ikärajana pysyi 16, mutta pelkästään seksin perusteella.

KAVIn mukaan jaksossa Pilot on yksittäinen, avoin, mutta yksityiskohdiltaan peitelty seksikohtaus, kun taas jaksossa Vagina Panic niitä on useampi. Huumeiden osalta molempien ikäraja aleni, mikä johtuu ikärajakriteereihin tehdystä muutoksesta. Vuonna 2012 yksittäinenkin selväpiirteinen mietojen huumeiden käyttökohtaus aiheutti ikärajan 16. Nykyisin vähäinen, ei-ihannoivasti esitetty huumeidenkäyttö luokitellaan ikärajalla 12.

Modus-sarjan ensimmäisen tuotantokauden jakson 1/8 ("Murha") ikäraja nousi

 Luotu: 06.02.2017 11:36

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on yleisöpalautteen johdosta 30.1.2017 uudelleenluokitellut ruotsalaisen jännityssarjan Modus jakson 1/8 "Murha". Kuvaohjelmaluokittelija oli 11.12.2016 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 12 ja haitallisuuskriteereiksi väkivalta (9), ahdistus (26).

KAVI nosti ikärajan 16:een perusteena väkivaltakriteeri 4, realistinen, osin yksityiskohtainen ja verinen väkivalta, sekä ahdistuskriteeri 23, pitkäkestoinen uhka, joka kohdistuu myös lapseen. Ahdistava sisältö ei saa mitään lieventävää loppuratkaisua  jaksossa.

Moonlight-elokuvan ikäraja laski

 Luotu: 01.02.2017 06:41

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on oikaisuvaatimuksen johdosta 30.1.2017 uudelleenluokitellut draamaelokuvan Moonlight (2016). Kuvaohjelmaluokittelija oli 11.1.2017 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 16, perusteena elokuvan sisältämä väkivalta, ahdistavuus ja päihteet.

KAVIn käsittelyssä ikäraja laski ja on nyt 12, perusteena ahdistus, väkivalta, huumeet ja seksuaalinen sisältö.

Draamaelokuva Moonlight on nuoren miehen kasvutarina huumeidentäyteisessä Miamin naapurustossa. Elokuvassa on yksittäinen tarinan kannalta perusteltu yksityiskohtainen väkivaltakohtaus, vähäistä tarinan kannalta perusteltua huumeiden käyttöä, koulukiusaamista ja kaltoinkohtelua. Elokuvassa on lisäksi avoin, mutta yksityiskohdiltaan peitelty seksikohtaus sekä viitteellinen seksikohtaus.

Kuvaohjelman fiktiivinen väkivalta ei ole erityisen yksityiskohtaista. Melko voimakasta ahdistusta kuvaohjelmassa aiheuttaa koulukiusaamisen pelko ja jatkuva pakeneminen, yksinhuoltajaäidin päihderiippuvuuteen liittyvä sekavuus ja lapsen kaltoinkohtelu. Huumeiden käyttöä ei ihannoida ja sen ongelmallisuutta tuodaan eri tavoin esille.

 

Musiikki ja seksi -dokumentin neljännen osan Seksiä tuskaa ja rokkia ikäraja nousi

 Luotu: 26.01.2017 06:50

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on saamansa yleisöpalautteen perusteella 25.1.2016 uudelleenluokitellut Musiikki ja seksi -dokumenttisarjan neljännen osan Seksiä tuskaa ja rokkia (Sexe, doleur & Rock'n roll, Ranska 2014). Kuvaohjelmaluokittelija oli 28.12.2016 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 12, perusteena ohjelman sisältämä väkivalta ja ahdistus.

KAVIn käsittelyssä ikäraja nousi ja on nyt 16, perusteena ahdistavuus ja seksuaalinen sisältö. KAVI perustelee päätöstään seuraavasti: Dokumentaarisessa kontekstissa esitetään itseen ja toisiin kohdistettuja väkivaltaisia tekoja, joissa on selkeä vahingoittumisriski. Lisäksi ohjelmassa on avointa, mutta yksityiskohdiltaan peiteltyä sadomasokistista seksuaalista sisältöä.

The Ouija Exorcism -elokuvan ikäraja nousi

 Luotu: 23.01.2017 10:25

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on omasta aloitteestaan 20.1.2017 uudelleenluokitellut kauhuelokuvan The Ouija Exorcism (2015). Kuvaohjelmaluokittelija oli 17.10.2016 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 12, perusteena elokuvan sisältämä ahdistavuus, väkivalta, ja seksi.

KAVIn käsittelyssä ikäraja nousi ja on nyt 16, perusteena ahdistus ja väkivalta. KAVIn arvion mukaan elokuvassa on voimakasta ahdistusta aiheuttavaa sisältöä ja voimakasta väkivaltaa sekä seksuaalista sisältöä ikäraja 12. Kauhuelokuvassa on voimakasta uhkaa, joka kohdistuu myös lapsiin. Yliluonnolliseen liittyvä väkivalta on realistiseen tapaan toteutettu ja demonit esiintyvät ihmishahmoisina.

KAVI luokitteli uudelleen kolme Assassin’s Creed -elokuvan traileria – yhden ikäraja nousi

 Luotu: 19.01.2017 14:53

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on yleisöpalautteen perusteella 19.1.2017 uudelleenluokitellut elokuvan Assassin’s Creed (2016) kolme traileria. Kuvaohjelmaluokittelija oli 20.5.2016 arvioinut elokuvan ensimmäisen trailerin sisällöltään 12-vuotiaille sallituksi, haitallisuuskriteereinä väkivalta ja ahdistus. Trailerille numero 5 luokittelija oli 1.11.2016 antanut ikärajan 16, perusteena väkivalta. Lisäksi luokittelija oli arvioinut elokuvan trailerin numero 6 sallituksi 12-vuotiaille, senkin perusteena väkivalta ja ahdistus.

KAVIn viranomaiskäsittelyssä trailereiden #1 ja #5 ikärajat pysyivät ennallaan. Sen sijaan KAVI nosti trailerin #6 ikärajaa, joka on nyt 16, perusteena sen sisältämä yksityiskohtainen väkivalta. Trailerissa yksittäinenkin yksityiskohtainen väkivaltakohtaus riittää nostamaan ikärajaa.

Trailerien ikärajoissa huomioidaan ikäjousto. Ikäjousto sallii 3 vuotta elokuvan ikärajaa nuoremman katsojan mennä katsomaan elokuvaa aikuisen seurassa (ei kuitenkaan ikärajan 18 kohdalla). Ennen elokuvia esitettävät trailerit eivät voi poiketa pääkuvan ikärajasta ylöspäin. Niiden sisällöt tulevat katsojille kuitenkin yllätyksenä, joten aikuinen ei pysty niiden osalta arvioimaan ikäjouston soveltamista. Tästä syystä trailereiden ikärajat ovat muiden kuvaohjelmien ikärajoja tiukemmin asetettu.

Lunastus-elokuvan ikäraja nousi

 Luotu: 22.12.2016 06:06

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on omasta aloitteestaan 21.12.2016 uudelleenluokitellut kotimaisen elokuvan Lunastus (2016). Kuvaohjelmaluokittelija oli 21.10.2016 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 12, perusteena elokuvan sisältämä väkivalta, ahdistavuus ja seksi. KAVIn käsittelyssä ikäraja nousi ja on nyt 16, perusteena väkivalta ja ahdistus. KAVIn arvion mukaan elokuvassa on yksityiskohtaista ja realistista väkivaltaa sekä seksuaalista väkivaltaa. Elokuvan keskiössä on pitkäkestoinen ja intensiivinen nuorten naisten alistaminen sekä väkivallan ja psyykkisen hajoamisen uhasta rakentuva ahdistavuus.

The Girl with All the Gifts -trailerin ikäraja nousi

 Luotu: 01.12.2016 11:48

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on yleisöpalautteen perusteella 1.12.2016 uudelleenluokitellut elokuvan The Girl with All the Gifts (2016) trailerin. Kuvaohjelmaluokittelija oli 13.9.2016 arvioinut trailerin sisällöltään 12-vuotiaille sallituksi, haitallisuuskriteereinä väkivalta ja ahdistus. Viranomaiskäsittelyssä trailerin ikäraja nousi ja on nyt 16 sisältämänsä ahdistavuuden ja väkivallan perusteella. KAVI perusteli korkeampaa ikärajaa seuraavasti: Trailerin kontekstissa intensiivistä, myös lapsiin kohdistuvaa uhkaa, voimakkaita kauhuelementtejä sekä yksityiskohtaista väkivaltaa.

Trailerien ikärajoissa huomioidaan ikäjousto. Ikäjousto sallii 3 vuotta elokuvan ikärajaa nuoremman katsojan mennä katsomaan elokuvaa aikuisen seurassa (ei kuitenkaan ikärajan 18 kohdalla). Ennen elokuvia esitettävät trailerit eivät voi poiketa pääkuvan ikärajasta ylöspäin. Niiden sisällöt tulevat katsojille kuitenkin yllätyksenä, joten aikuinen ei pysty niiden osalta arvioimaan ikäjouston soveltamista. Tästä syystä trailereiden ikärajat ovat muiden kuvaohjelmien ikärajoja tiukemmin asetettu.

Suomalaisen komediasarja Ismon jaksoja uudelleenluokiteltu

 Luotu: 09.11.2016 13:26

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on omasta aloitteestaan 7.11.2016 uudelleenluokitellut komediasarjan Ismo ensimmäisen (2015) ja toisen (2016) tuotantokauden jaksoja.

Kuvaohjelmaluokittelija oli 5.9.2016 arvioinut Ismo-sarjan ensimmäisen tuotantokauden ensimmäisen jakson "Ei mitään lopullista" kaikille sallituksi. KAVIn uudelleenarvioinnissa kyseisen jakson ikäraja nousi. Sen ikäraja on nyt 7, perusteena ahdistavuus. KAVIn mukaan komedian kontekstissa on pientä pelottavuutta (sekavasti käyttäytyvä mies ja lapseen kohdistuva uhkatilanne).

KAVI luokitteli uudelleen myös toisen tuotantokauden jaksot 4. "Ilmaiset hampurilaiset" ja 6. "Hyvä-Ismo", joista ensimmäisen ikäraja nousi. Toinen kuvaohjelmaluokittelija oli 9.9.2016 luokitellut jakson kaikille sallituksi. KAVIn uudelleenarvion jälkeen ohjelman ikäraja on nyt 7. Ikärajan perusteena on komedian kontekstissa esitetty yliampuva väkivaltatilanne. Jakson "Hyvä-Ismo" ikärajana säilyi sille 9.9.2016 luokiteltu ikäraja 7, perusteena ahdistavuus.

Neiti Peregrinen koti eriskummallisille lapsille -elokuvan ikärajana pysyi 12

 Luotu: 02.11.2016 13:08

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on saamansa yleisöpalautteen perusteella 2.11.2016 uudelleenluokitellut elokuvan Neiti Peregrinen koti eriskummallisille lapsille (Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children, 2016).

Kuvaohjelmaluokittelija oli 14.9.2016 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 12 sen sisältämän ahdistavuuden perusteella. Elokuvan ikäraja ei muuttunut, mutta KAVIn arviossa ikärajan perusteeksi tuli ahdistavuuden lisäksi väkivalta. KAVIn mukaan fantasiaelokuvassa on voimakkaita, äkillisiä ja yllättäviä kauhutehosteita, yliluonnollisilla erikoisominaisuuksilla varustettuja lapsia ja pelottavia hirviöhahmoja. Ahdistavuutta luo myös lapsiin kohdistuva väkivallan ja kuoleman uhka. Elokuvan väkivalta on rajuhkoa, mutta epärealistista ja tapahtuu pääasiassa fantasiahahmojen välillä. Kerrontatyyli, jossa tapahtumia selostetaan sekä vaarin että Neiti Peregrinen kautta, luo tarinaan suvantovaiheita. Myös lasten neuvokkuus ja selviytyminen lievittävät ahdistavuutta.

Sausage Party -elokuvan ikärajana pysyi 12

 Luotu: 01.11.2016 12:27

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on saamansa runsaan yleisöpalautteen perusteella 31.10.2016 uudelleenluokitellut elokuvan Sausage Party (2016). Kuvaohjelmaluokittelija oli 6.10.2016 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 12. Elokuvan ikäraja ei muuttunut. Ikärajan perusteena ovat seksuaalinen sisältö, ahdistavuus, päihteiden käyttö ja väkivalta, joiden vaikutusta elokuvan musta, räävitön komediallisuus ja animaatiokonteksti lieventävät. Pääosassa ovat epärealistiset, inhimillistetyt elintarvikehahmot.

Yleisöpalautteissa ihmeteltiin sitä, miksi ”aikuisten animaatioelokuvana” markkinoidulla Sausage Partylla on ikäraja 12, vaikka elokuva ei ole lapsille sovelias. KAVI muistuttaa, että ikärajojen perusteena on aina sisältöjen mahdollinen haitallisuus tietyn ikäisen lapsen kehitykselle. Ikärajat eivät koskaan ota kantaa elokuvan sopivuuteen tai suosittele elokuvaa tietyn ikäisille.

Useissa palautteissa oltiin erityisen huolestuneita siitä, että kyseistä animaatiota pääsevät katsomaan jopa 9-vuotiaat lapset. KAVI korostaa, että ikäjousto on tarkoitettu lapsen huoltajan tai muun lapsen hyvin tuntevan aikuisen arvioitavaksi, eikä sitä kannata käyttää automaattisesti. Jouston käyttöä harkitessaan huoltajan tulee huomioida sekä lapsen yksilöllinen kehitystaso että elokuvan haitalliseksi arvioidun sisällön laatu.

Lyhytelokuvan Halko ikäraja laski

 Luotu: 27.10.2016 06:52

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on omasta aloitteestaan 26.10.2016 uudelleenluokitellut lyhytelokuvan Halko (2016). Kuvaohjelmaluokittelija oli 17.8.2016 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 7 sen sisältämän seksuaalisen sisällön perusteella.

KAVIn uudelleenluokittelussa ikäraja laski. KAVIn arvion mukaan Halko voidaan sallia kaikille, koska siinä on lähinnä alastomuutta muussa kuin seksuaalisessa yhteydessä. Komediallisessa lyhytelokuvassa on näyttelijän peniksen arviointitilanne ja paikoin ronskia kielenkäyttöä, mutta ei nykykriteereillä lapsen kehitykselle haitalliseksi arvioitavaa seksuaalista sisältöä.

Elokuvan Teit meistä kauniin ikäraja nousi

 Luotu: 30.09.2016 05:55

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on omasta aloitteestaan 30.9.2016 uudelleenluokitellut kuvaohjelman Teit meistä kauniin. Kuvaohjelman ikäraja on 12 ja haitallisuuskriteeri väkivalta (9). Elokuvassa on väkivaltaista sisältöä, mikä ei kuitenkaan ole erityisen yksityiskohtaista. Kuvaohjelma sisältää myös lievää ahdistusta aiheuttavaa sisältöä, ikäraja 7.

Kuvaohjelmaluokittelija oli 4.7.2016 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 7 sen sisältämän lievän väkivallan vuoksi. Ahdistavuus oli arvioitu hyvin lieväksi ja sallituksi kaiken ikäisille.

Kolmen trailerin ikäraja nousi

 Luotu: 16.08.2016 05:54

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on omasta aloitteestaan 15.8.2016 uudelleenluokitellut elokuvien Haikarat (2016) trailerin 4, Trolls (2016) trailerin 4, War Dogs (2016) trailerin 3, Miss Peregrine's home for peculiar children (2016) trailerin 2 sekä Lights out (2016) trailerin 2. Elokuvien trailerit olivat niin kutsuttuja aulakanavaversioita. Kuvaohjelmaluokittelija oli aikavälillä 22.6.–7.7.2016 arvioinut kaikki viisi traileria sisällöiltään kaikille sallituiksi.

Viranomaiskäsittelyssä trailereiden War Dogs, Miss Peregrine's home for peculiar children ja Lights out ikärajat nousivat niiden sisältämän ahdistavuuden perusteella. Kaikkien kolmen trailerin uusi ikäraja on 7. Trailerissa War Dogs on KAVIn mukaan jännittävyyttä ja väkivallan uhkaa sekä kohtalaisen voimakkaita ääni ja kuvatehosteita.  Miss Peregrine's home for peculiar children -trailerin ikärajan perusteita ovat lievät ja lyhytkestoiset pelottavat elementit, oudot hahmot sekä avoimeksi jäävä uhkatilanne. Lights out -trailerissa puolestaan ikärajaa 7 perustellaan lievillä ja lyhytkestoisilla kauhuelementeillä, pelottavuudella ja niin ikään avoimeksi jäävällä uhkaavalla tunnelmalla. Trailereiden Haikarat ja Trolls ikärajat eivät muuttuneet.

Elokuvateattereiden aulatiloissa esitettävät trailerit luokitellaan samoilla luokittelukriteereillä kuin muutkin kuvaohjelmien mainokset. Koska aulakanavatrailereita esitetään julkisissa tiloissa, niiden on oltava sisällöiltään kaikille sallittuja.

Vanhoja 1990-luvun suositusikärajoja korjattu

 Luotu: 30.06.2016 07:36

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on keväällä 2016 luokitellut uudelleen useita elokuvia, joille Valtion elokuvatarkastamo oli 1990-luvulla asettanut silloisen käytännön mukaisen suositusikärajan 14. Suositusikärajat ovat muuntuneet kaikille sallituiksi nykyisen lainsäädännön mukaisesti. Nykyikärajat eivät kuitenkaan ole suosituksia, vaan sitovia ja alaikäisten sananvapautta rajoitetaan ainoastaan ohjelmien haitallisuuden perusteella.

Kuvaohjelmien ikärajat ja haitallisperusteet ovat seuraavat:

Lady Boss (1992). Uusi ikäraja on 12, perusteena väkivalta, ahdistavuus ja seksi.
The Proposition (1998). Uusi ikäraja on 7, perusteena ahdistavuus, seksi ja väkivalta.
Judas Kiss (1998). Uusi ikäraja on 12, perusteena väkivalta, ahdistavuus ja seksi.
Double Jeopardy (1996). Uusi ikäraja on 12, perusteena ahdistavuus.
The Patriots (1994). Uusi ikäraja on 12, perusteena väkivalta ja ahdistavuus.
First Degree (1995). Uusi ikäraja on 16, perusteena väkivalta.
Nickel & Dime (1991). Uusi ikäraja on 7, perusteena väkivalta ja ahdistavuus.
Gas Food Lodging (1991). Uusi ikäraja on 12, perusteena väkivalta ja ahdistavuus.
Last Action Hero (1993). Uusi ikäraja on 12, perusteena väkivalta.
Fire in the Sky (1993). Uusi ikäraja on 12, perusteena ahdistus ja väkivalta. 
The Night We Met (1993). Uusi ikäraja on 7, perusteena seksi ja väkivalta.
Married to It (1991). Uusi ikäraja on 12, perusteena seksi. 
Man Trouble (1991). Uusi ikäraja on 12, perusteena väkivalta ja ahdistus.
Queens Logic (1990). Uusi ikäraja on 12, perusteena ahdistus ja huumeet.
Ruby (1992). Uusi ikäraja on 12, perusteena väkivalta ja ahdistus.

Kolme miestä ja tyttö -sarjan ensimmäisen ja toisen tuotantokauden jaksoja uudelleenluokiteltu

 Luotu: 30.06.2016 05:34

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on omasta aloitteestaan 27.−29.6.2016 uudelleenluokitellut amerikkalaisen komediasarjan Kolme miestä ja tyttö (New Girl, 2012) ensimmäisen ja toisen tuotantokauden jaksoja.

Kuvaohjelmaluokittelija oli 20.−21.8.2012 välisenä aikana arvioinut jaksoille Injured, Secrets, Normal, Tomatoes ja Backslide ikärajan 12, perusteena jaksosta riippuen ahdistus, väkivalta ja/tai päihteet. Jaksoille Fancyman, Part 2 ja Kids samainen luokittelija oli arvioinut ikärajan 7, ensimmäisen kohdalla perusteena seksi ja väkivalta, toisen kohdalla ahdistus. KAVIn uudelleenarvioinnissa kyseisten jaksojen ikärajat laskivat. Jaksojen Secrets ja Tomatoes ikäraja on nyt 7, perusteena väkivalta. Jaksot Injured, Backslide, Fancyman, Part 2 ja Kids KAVI arvioi kaikille sallituiksi.

KAVI luokitteli uudelleen myös toisen tuotantokauden jakson Models, jonka ikäraja puolestaan nousi. Toinen kuvaohjelmaluokittelija oli 4.2.2014 luokitellut jakson kaikille sallituksi. KAVIn uudelleenarvion jälkeen ohjelman ikäraja on nyt 7. KAVIn mukaan jaksossa on slapstick-tyylistä, komediallisesti liioiteltua väkivaltaa.

Hyönteisten ääni -elokuvan ikäraja laski

 Luotu: 13.05.2016 05:37

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on omasta aloitteestaan 12.5.2016 uudelleenluokitellut elokuvan Hyönteisten ääni (The Sound of Insects: Record of a Mummy, 2009). Kuvaohjelmaluokittelija oli 17.12.2012 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 16 sen sisältämän voimakkaan ahdistavuuden perusteella.

KAVIn uudelleenluokittelussa ikäraja laski ja on nyt 12, perusteena elokuvan sisältämä ahdistavuus. KAVIn arvion mukaan elokuvassa on ahdistavaa itsemurhatematiikkaa, joka perustuu itsensä nälkään näännyttäneen henkilön päiväkirjamerkintöihin.

Aistien valtakunta -elokuvan ikäraja nousi

 Luotu: 10.05.2016 12:27

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on omasta aloitteestaan 9.5.2016 uudelleenluokitellut kuvaohjelman Ai no corrida (Aistien valtakunta, 1976). Kuvaohjelman ikäraja on 18 ja haitallisuuskriteerit seksi (15), ahdistus (21). Kuvaohjelma sisältää myös alempiin ikärajoihin liittyvät kriteerit: väkivalta (4), väkivalta (5), väkivalta (8). Elokuvalautakunta oli 13.2.1997 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 16. Elokuvassa erittäin yksityiskohtaista seksuaalista ja erittäin voimakasta ahdistusta aiheuttavaa sisältöä.

Under Sandet (Land of Mine) -trailerin ikäraja nousi

 Luotu: 06.05.2016 05:46

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on omasta aloitteestaan 27.4.2016 uudelleenluokitellut elokuvan Under sandet (Land of Mine, 2015) trailerin. Kuvaohjelmaluokittelija oli 17.3.2016 arvioinut trailerin sisällöltään 12-vuotiaille sallituksi, haitallisuuskriteereinä ahdistus ja väkivalta. Viranomaiskäsittelyssä trailerin ikäraja nousi ja on nyt 16 sisältämänsä ahdistavuuden perusteella. KAVI perusteli korkeampaa ikärajaa seuraavasti: Trailerin kontekstissa alaikäisiin nuorukaisiin kohdistuvaa intensiivistä kuoleman ja psyykkisen hajoamisen uhkaa sekä voimakas itsemurhaviittaus.

Trailerien ikärajoissa huomioidaan ikäjousto. Ikäjousto sallii 3 vuotta elokuvan ikärajaa nuoremman katsojan mennä katsomaan elokuvaa aikuisen seurassa (ei kuitenkaan ikärajan 18 kohdalla). Ennen elokuvia esitettävät trailerit eivät voi poiketa pääkuvan ikärajasta ylöspäin. Niiden sisällöt tulevat katsojille kuitenkin yllätyksenä, joten aikuinen ei pysty niiden osalta arvioimaan ikäjouston soveltamista. Tästä syystä trailereiden ikärajat ovat muiden kuvaohjelmien ikärajoja tiukemmin asetettu.

Elokuvan Leading Lady ikäraja nousi

 Luotu: 03.05.2016 06:08

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on omasta aloitteestaan 28.4.2016 uudelleenluokitellut kuvaohjelman Leading Lady. Kuvaohjelman ikäraja on 7 ja haitallisuuskriteeri seksi (19). Elokuvassa on lievää seksuaalista sisältöä. Syleilyt ja suudelmat ovat selkeästi seksuaalisessa kontekstissa.

Kuvaohjelmaluokittelija oli 5.4.2016 arvioinut kuvaohjelman sallituksi (S).

Elokuvan Knight of Cups ikäraja nousi

 Luotu: 03.05.2016 06:05

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on omasta aloitteestaan 29.4.2016 uudelleenluokitellut kuvaohjelman Knight of Cups. Kuvaohjelman ikäraja on 12 ja haitallisuuskriteerit ahdistus (26), seksi (17). Instituutin arvion mukaan elokuvassa melko voimakasta ahdistusta aiheuttavaa sisältöä sekä seksuaalista sisältöä.

Kuvaohjelmaluokittelija oli 2.3.2016 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 7 ja haitallisuuskriteereiksi seksi (19), ahdistus (31).

The Survivalist -elokuvan ikäraja nousi

 Luotu: 14.04.2016 06:28

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on yleisöpalautteen perusteella 13.4.2016 uudelleenluokitellut elokuvan The Survivalist (2015). Kuvaohjelmaluokittelija oli 1.11.2015 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 12, perusteena elokuvan sisältämä ahdistavuus, väkivalta ja seksi.

KAVIn käsittelyssä ikäraja nousi ja on nyt 16, perusteena ahdistus, seksi ja väkivalta. KAVIn arvion mukaan elokuvassa on pitkäkestoista ja intensiivistä kuoleman ja väkivallan uhkaa, makaaberia ruumiiden käsittelyä, avoin masturbaatiokohtaus sekä realistista ja yksityiskohtaista väkivaltaa.

Soppalinnan salaseura -elokuvan trailerin ikäraja nousi

 Luotu: 03.03.2016 11:45

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on saamansa yleisöpalautteen perusteella 3.3.2016 uudelleenluokitellut elokuvan Soppalinnan salaseura (2015) trailerin. Kuvaohjelmaluokittelija oli 17.2.2016 arvioinut trailerin sisällöltään kaikille sallituksi. Viranomaiskäsittelyssä trailerin ikäraja nousi ja on nyt 12 sisältämänsä väkivallan perusteella. KAVI perustelee korkeampaa ikärajaa trailerin voimakkaalla viitteellisellä väkivaltakuvauksella sekä yksittäisellä yksityiskohtaisella väkivaltakuvauksella, jossa väkivalta kohdistuu avuttomaan uhriin. Lisäksi trailerissa on väkivaltainen räjäytys, jonka seurauksena lapsi sinkoaa ilmaan sekä voimakas viite joukkomyrkyttämiseen.

Trailerikontekstin vuoksi kuvaohjelman väkivaltaa ja myös yksittäistä väkivaltakohtausta arvioitaessa on otettava huomioon ikäjouston vaikutus. Trailerissa katsoja ei voi samalla tavoin varautua näkemäänsä ja haitallinen sisältö on vailla selkeää juonellista kontekstia. Väkivalta ei ole trailerissa juonen kannalta perusteltua. Ikäjousto sallii 3 vuotta elokuvan ikärajaa nuoremman katsojan mennä katsomaan elokuvaa aikuisen seurassa (ei kuitenkaan ikärajan 18 kohdalla). Ennen elokuvaa esitettävät trailerit eivät voi poiketa pääkuvan ikärajasta ylöspäin. Niiden sisällöt tulevat katsojille kuitenkin yllätyksenä, joten aikuinen ei pysty niiden osalta arvioimaan ikäjouston soveltamista. Siksi trailereiden ikärajat ovat muiden kuvaohjelmien ikärajoja tiukempia.

Tanskalainen tyttö -elokuvan ikäraja laski

 Luotu: 22.02.2016 09:04

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on yleisöpalautteen perusteella 18.2.2016 uudelleenluokitellut draamaelokuvan Tanskalainen tyttö (The Danish Girl, 2015). Kuvaohjelmaluokittelija oli 27.10.2015 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 16 sen sisältämän voimakkaan ahdistavuuden perusteella.

KAVIn uudelleenluokittelussa ikäraja laski ja on nyt 12, perusteina elokuvan sisältämä ahdistavuus, väkivalta ja seksi. KAVIn arvion mukaan draamaelokuvassa on ahdistavaa transsukupuolisuuteen liittyvää kaltoinkohtelua ja psyykkistä kärsimystä, yksittäinen yksityiskohtainen väkivaltakohtaus sekä peiteltyjä seksikohtauksia.

Nousukausi-elokuvan ikäraja laski

 Luotu: 22.01.2016 07:18

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) otti omasta aloitteestaan kotimaisen elokuvan Nousukausi (2002) uudelleenluokiteltavaksi. Valtion elokuvalautakunnan 6.2.2003 tekemällä päätöksellä elokuvan ikäraja oli 16. KAVI arvioi elokuvan ikärajan uudelleen vuoden 2012 kuvaohjelmalain, uusien ikärajojen ja luokittelukriteeristön perusteella, ja sen ikäraja laski. Uudelleenluokittelussa 21.1.2016 Nousukausi-elokuva sai ikärajaksi 12 sisältämänsä seksin, väkivallan ja ahdistavuuden perusteella. Komediassa on yksittäinen avoin, mutta yksityiskohdiltaan peitelty seksikohtaus, muita peiteltyjä seksikohtauksia sekä väkivaltaa ja väkivallan uhkaa.

Iso kiltti jätti -trailerin ikäraja nousi reilusti

 Luotu: 22.01.2016 07:17

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on saamansa runsaan yleisöpalautteen perusteella 21.1.2016 uudelleenluokitellut elokuvan Iso kiltti jätti (The BFG, 2015) trailerin. Kuvaohjelmaluokittelija oli 18.12.2015 arvioinut trailerin sisällöltään kaikille sallituksi. Viranomaiskäsittelyssä trailerin ikäraja nousi ja on nyt 12 sisältämänsä ahdistavuuden perusteella. KAVI perusteli korkeampaa ikärajaa seuraavasti: Trailerin kontekstissa voimakasta pelkoa herättävä, avoimeksi jäävä uhkatilanne.

Trailerien ikärajoissa huomioidaan ikäjousto. Ikäjousto sallii 3 vuotta elokuvan ikärajaa nuoremman katsojan mennä katsomaan elokuvaa aikuisen seurassa (ei kuitenkaan ikärajan 18 kohdalla). Ennen elokuvaa esitettävät trailerit eivät voi poiketa pääkuvan ikärajasta ylöspäin. Niiden sisällöt tulevat katsojille kuitenkin yllätyksenä, joten aikuinen ei pysty niiden osalta arvioimaan ikäjouston soveltamista. Tästä syystä trailereiden ikärajat ovat muiden kuvaohjelmien ikärajoja tiukemmin asetettu.

Monsteritalo-animaatioelokuvan ikäraja on edelleen 12

 Luotu: 05.01.2016 06:57

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on 4.1.2016 omasta aloitteestaan uudelleenluokitellut animaatioelokuvan Monsteritalo (Monster House, 2006). Valtion elokuvalautakunnan 1.8.2006 tekemällä päätöksellä elokuvan ikäraja oli 12. Ikäraja pysyi ennallaan, nykyisen kuvaohjelmalain mukaisilla kriteereillä luokiteltuna ikärajan 12 haitallisuusperusteena on ahdistus. KAVIn arvion mukaan varhaisteineille suunnatussa animaatiossa on pitkäkestoista, tehostettua lapsihahmoihin kohdistuvaa uhkaa ja yliluonnollisia kauhuelementtejä.

Downton Abbeyn kuudennen kauden jakson 8 ikäraja säilyi

 Luotu: 21.12.2015 11:12

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on omasta aloitteestaan 21.12.2015 uudelleenluokitellut kuvaohjelman Downton Abbey: kausi 6, jakso 8. Kuvaohjelmaluokittelija oli 2.11.2015 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 7 ja haitallisuuskriteeriksi ahdistus (31). Ikäraja ja haitallisuuskriteeri säilyivät, perusteena lievää ahdistusta aiheuttava itsemurhaviitekuvaus.

Verhon takaa -lyhytelokuvan ikärajana pysyi 7

 Luotu: 18.12.2015 11:09

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on 17.12.2015 uudelleenluokitellut lyhytelokuvan Verhon takaa (2013). Kuvaohjelmaluokittelija oli 19.12.2013 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 7, haitallisuusperusteena ahdistus. KAVIn arvioinnissa ikäraja säilyi. Perusteena ikärajalle on elokuvan lyhyt, uhkaava kiusaamistilanne.

Huulilla-lyhytelokuvan ikäraja laski

 Luotu: 18.12.2015 11:08

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on 17.12.2015 uudelleenluokitellut lyhytelokuvan Huulilla (2013). Kuvaohjelmaluokittelija oli 19.12.2013 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 7, haitallisuusperusteena ahdistus. KAVIn arvion mukaan elokuvassa ei ole lapsille haitallista sisältöä, joten sen uusi ikäraja on kaikille sallittu.

Rango-animaatioelokuvan ikäraja laski

 Luotu: 11.12.2015 07:12

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) otti omasta aloitteestaan animaatioelokuvan Rango (2011) uudelleenluokiteltavaksi. Elokuvan ikäraja oli 12 Valtion elokuvalautakunnan 1.3.2011 tekemällä päätöksellä. KAVI arvioi elokuvan ikärajan uudelleen vuoden 2012 uuden kuvaohjelmalain, uusien ikärajojen ja luokittelukriteeristön perusteella ja sen ikäraja laski. Uudelleenluokittelussa 10.12.2015 Rango-animaatio sai ikärajaksi 7 sisältämänsä väkivallan ja ahdistavuuden perusteella. Lännenelokuvista ammentavassa animaatiossa on jonkun verran genrelle tyypillisiä ammuskeluja ja muuta väkivaltaa, joka osin slapstick-tyylistä. Lisäksi uhasta, tehosteista ja takaa-ajoista rakentuu pientä pelottavuutta. Epärealistiset, puhuvat eläinhahmot auttavat etäännyttämään kokemusta.

Human Capital -elokuvan ikäraja nousi

 Luotu: 09.12.2015 13:16

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on omasta aloitteestaan 9.12.2015 uudelleenluokitellut kuvaohjelman Human Capital (2013). Kuvaohjelmaluokittelija oli 8.6.2015 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 7, haitallisuusperusteina seksi ja ahdistus. KAVIn arvioinnissa ikäraja nousi ja on nyt 12. KAVIn mukaan draamaelokuvassa on peiteltyjä seksikohtauksia ja itsemurhayritykseen liittyvää ahdistavuutta.

007 Spectre elokuvan ikäraja 12 säilyi

 Luotu: 03.12.2015 12:23

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on saamansa palautteen perusteella 25.11.2015 uudelleenluokitellut 007 Spectre  (Spectre, 2015)  agenttielokuvan.  Kuvaohjelmaluokittelija oli 26.10.2015 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 12 sen väkivaltaisen ja ahdistavan sisällön perusteella. KAVIn arvioinnissa ikäraja pysyi 12:ssa samoin perustein kuin aiemmassa päätöksessä.

KAVIn näkemyksen mukaan 007-sarjan agenttielokuvassa on runsaasti lajityypillistä, osin yliampuvaakin toimintaväkivaltaa, joka ei ole erityisen yksityiskohtaista. Yksityiskohtainen väkivaltakuvaus on kokonaisuuteen nähden lyhytkestoista ja päähenkilön toimintakyky säilyy sekä kohtauksen aikana että sen jälkeen ilman näkyviä tai haittaavia vammoja päähenkilölle. Verinen väkivalta esitetään viitteellisesti kuvattuna. Ahdistavuus elokuvassa liittyy päähenkilön toiminnan laatuun liittyvään kuoleman uhkaan, mutta ahdistavuutta ei korosteta esim. päähenkilön tunnereaktioita näyttämällä. Elokuva on Bond-elokuville tyypillinen kovanaamaisten salaisten agenttien ja maailman vakautta uhkaavien rikollisjohtajien maailmassa tapahtuva klassinen taistelu hyvän ja pahan välillä, jossa Bond lopuksi aina päihittää pahan arkkityyppisen edustajan.

Hämähäkkimies 3 -elokuvan ikäraja säilyi

 Luotu: 18.11.2015 08:30

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti otti 17.11.2015 omasta aloitteestaan elokuvan Hämähäkkimies 3 (Spider-man 3, 2007) uudelleenluokiteltavaksi. Valtion elokuvalautakunnan 25.4.2007 tekemällä päätöksellä elokuva oli saanut ikärajan 12. Vuoden 2012 uusi kuvaohjelmalaki, ikärajat ja luokittelukriteeristö ovat peruste sille, miksi KAVI on ottanut kyseisen kuvaohjelman luokiteltavaksi. Uudelleenluokitellun elokuvan ikäraja vastaisi näin ollen KAVIn haitallisuusarviota ja sen ikäraja- ja sisältömerkintä olisivat voimassa olevan kuvaohjelmalain mukaiset. Uudelleenluokitelussa Hämähäkkimies 3:n ikäraja pysyi 12:ssa sen epärealistisessa kontekstissa esitetyn runsaan, osin rajun toimintaväkivallan sekä ahdistavien, voimakkaiden tehosteiden ja yksittäisen, yksityiskohtaisen makaaberin vamman esittämisen vuoksi.

Outlander - Matkantekijä -sarjan jakso uudelleenluokiteltu

 Luotu: 13.11.2015 10:48

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on yleisöpalautteen perusteella 13.11.2015 uudelleenluokitellut sarjan Outlander - Matkantekijä (2014) ensimmäisen kauden jakson 15 Wentworth Prison. Kuvaohjelmaluokittelija oli 17.6.2015 arvioinut jakson ikärajaksi 16 sen sisältämän väkivallan ja ahdistavuuden perusteella. KAVIn arvioinnissa jakson ikäraja ei muuttunut.

 

 

 

Harold ja Maude -elokuvan ikäraja laski

 Luotu: 11.11.2015 12:06

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on saamansa palautteen perusteella 11.11.2015 uudelleenluokitellut draamaelokuvan Harold ja Maude (Harold and Maude, 1971). Kuvaohjelmaluokittelija oli 31.5.2013 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 16 ahdistavuuden perusteella. KAVIn arvioinnissa ikäraja laski ja on nyt 12 ahdistavuuden perusteella. KAVIn näkemyksen mukaan elokuvan ahdistavuus liittyy sen yliampuvasti lavastettuihin kuolemafantasioihin, joita kuitenkin mustan komedian konteksti lieventää.

Tunteiden temppelit -dokumenttielokuvan ikäraja laski

 Luotu: 10.11.2015 06:45

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on oikaisupyynnön perusteella 4.11.2015 uudelleenluokitellut dokumenttielokuvan Tunteiden temppelit(2015). Kuvaohjelmaluokittelija oli 26.10.2015 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 7 sen sisältämän lievän ahdistavuuden perusteella.

KAVIn uudelleenluokittelussa ikäraja laski ja elokuva on nyt kaikille sallittu (S). KAVIn mukaan dokumenttielokuvan keskiössä ovat vanhat elokuvateatterit ja ihmisten elokuvateatterikokemukset. Kerronta on pitkälti ”puhuvien päiden” varassa tapahtuvaa melko neutraalia muistelua. Lievänä ahdistuselementtinä on Tivolin pommituksesta kerrotun perään leikattu, vain osittain kuvassa näkyvä välähdys elokuvan Tuntematon sotilas pommikohtauksesta, jossa on melko voimakkaat äänitehosteet. Se on kuitenkin hyvin lyhytkestoinen, kuvalliselta kerronnaltaan neutraali kohtaus ja vähäinen osa dokumenttielokuvan kokonaisuutta, eikä näin ollen edellytä ikärajaa.

Straight Outta Compton -elokuvan ikäraja säilyi

 Luotu: 10.11.2015 06:43

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on yleisöpalautteen perusteella 9.11.2015 uudelleenluokitellut elokuvan Straight Outta Compton (2015). Elokuvan ikärajana pysyi 16. Ikärajan perusteena on elokuvan sisältämä realistinen ja yksityiskohtainen väkivalta.

Every Secret Thing uudelleenluokiteltu

 Luotu: 30.10.2015 10:51

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on 30.10.2015 yleisöpalautteen perusteella uudelleenluokitellut elokuvan Every Secret Thing. Kuvaohjelmaluokittelija oli 23.4.2015 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 12 ja haitallisuuskriteeriksi ahdistus.

KAVIn käsittelyssä ikäraja ei muuttunut. KAVI perustelee ikärajapäätöstään seuraavasti: Raskasteemaisessa draamatrillerissä lapsirikollisiin ja lapsiuhreihin liittyvää ahdistavuutta. Kuvallinen ilmaisu kuitenkin niukkaa ja rikoksiin palataan taannehtivasti takautumien keinoin.

Elokuvan Viimeinen partiopoika ikäraja laski

 Luotu: 29.10.2015 07:10

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti otti omasta aloitteestaan elokuvan Viimeinen partiopoika (The Last Boy-scout, 1991) uudelleenluokiteltavaksi. Valtion elokuvalautakunnan 27.1.1992 tekemällä päätöksellä elokuvan ikäraja oli 18. Vuoden 2012 uuden kuvaohjelmalain, uusien ikärajojen ja luokittelukriteeristön perustella KAVI otti elokuvan uudelleenluokiteltavaksi ja sen ikäraja laski. Uudelleenluokitellun elokuvan ikäraja vastaa näin ollen KAVIn haitallisuusarviota ja sen ikäraja- ja sisältömerkintä ovat voimassa olevan kuvaohjelmalain mukaiset. Uudelleenluokitelussa 26.10.2015 Viimeinen partiopoika sai ikärajaksi 16 sen sisältämän runsaan ja osin yksityiskohtaisen ja verisen toimintaväkivallan sekä ahdistavuuden vuoksi.

Elokuvan Matkustaja 57 ikäraja laski

 Luotu: 29.10.2015 07:08

Elokuvan Matkustaja 57 (Passenger 57) 1992 ikäraja laski. Elokuva oli Valtion elokuvalautakunnan 21.1.1993 tekemällä päätöksellä saanut ikärajan 18. Vuoden 2012 uuden kuvaohjelmalain, uusien ikärajojen ja luokittelukriteeristön perusteella Kansallinen audiovisuaalinen instituuti otti omasta aloitteestaan kyseisen kuvaohjelman uudelleen luokiteltavaksi.

Uudelleenluokitellun elokuvan ikäraja vastaisi näin ollen KAVIn nykyisiä haitallisuusarviota ja sen ikäraja- ja sisältömerkintä olisivat voimassa olevan kuvaohjelmalain mukaiset. Uudelleenluokitelussa 27.10.2015 Matkustaja 57 sai ikärajaksi 16 sen sisältämän runsaan, osin yksityiskohtaisen ja verisen toimintaväkivallan sekä elokuvan sisältämän pitkäkestoisen uhan tuoman ahdistavuuden vuoksi.

B & B Magazine -televisiosarjan jakson ikäraja nousi

 Luotu: 29.10.2015 06:59

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on 28.10.2015 uudelleenluokitellut televisiosarjan B & B Magazine ensimmäisen tuotantokauden jakson 2, Las últimas 24 horas de Charlie Gómez. Kuvaohjelmaluokittelija oli 31.5.2015 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 7, haitallisuusperusteena ahdistus. Kuvaohjelman uusi ikäraja on 12 sen sisältämän ahdistavuuden perusteella. Ohjelmassa on itsemurhatematiikkaa.

Dinotassut- ja Hilla ja avaruuden Eetu -jaksojen ikäraja-arvioinnissa ei muutosta

 Luotu: 23.10.2015 09:22

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on omasta aloitteestaan 23.10.2015 uudelleenluokitellut seuraavat kaksi lastenohjelmaa: Dinotassut jakso 25 Katso mua! (Dinopaws: The thing that we looked through) sekä Hilla ja avaruuden Eetu-sarjasta jakson 6 Rannalle! (Wanda and the Alien: Sea, sea can’t catch me). Kuvaohjelmaluokittelija oli 9.10.2015 arvioinut molemmat jaksot kaikille sallituiksi. KAVIn käsittelyssä ikärajat eivät muuttuneet.

Naiskonstaapeli 56 -jakson ikäraja nousi

 Luotu: 20.10.2015 09:14

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on 20.10.2015 uudelleenluokitellut brittiläisen poliisisarjan Naiskonstaapeli 56 (WPC 56) toisen tuotantokauden jaksot 1 Kyyneleitä (Cry, Cry, Cry) ja 5 Vapaa pudotus (The Harder They Fall). Jakson Kyyneleitä ikäraja nousi, kuvaohjelmaluokittelija oli 4.10.2014 luokitellut ikärajaksi 7 väkivallan, seksin ja ahdistuksen perusteella. KAVI perustelee jakson korkeampaa ikärajaa tappelukohtauksilla, aseellisen väkivallan uhalla, väkivaltaan liittyvällä yllättävällä onnettomuudella  ja avoimeksi jäävällä sieppaustilanteella. Kyyneleitä –jakson ikäraja on siten 12 ahdistavuuden ja väkivallan perusteella.
Sen sijaan jakson 5 Vapaa pudotus ikäraja, joka on 12 väkivallan ja ahdistavuuden perusteella, ei muuttunut.

Eisenstein in Guanajuato -elokuvan ikäraja ei muuttunut

 Luotu: 15.10.2015 11:48

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on omasta aloitteestaan 14.10.2015 uudelleenluokitellut kuvaohjelman Eisenstein in Guanajuato. Elokuvan ikärajana pysyi 16. Ikärajan perusteena on yksittäinen, avoin, mutta yksityiskohdiltaan peitelty seksikohtaus sekä ronskit seksianimaatiot.

Takaisin pintaan -elokuvan traileri on edelleen kaikille sallittu

 Luotu: 15.10.2015 11:48

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on 14.10.2015 omasta aloitteestaan uudelleenluokitellut Takaisin pintaan -elokuvan trailerin. Traileri ei sisällä lapsille haitallista aineistoa, joten se on edelleen kaikille sallittu.

Desert Dancer -elokuvan ikärajaan ei muutosta

 Luotu: 13.10.2015 14:45

KAVI on 13.10.2015 uudelleenluokitellut elokuvan Desert Dancer (2014). Elokuvan ikäraja 12 ja ikärajan perusteet (väkivalta, päihteet ja ahdistus) pysyivät ennallaan. 

Napapiirin sankarit 2 -trailerien ikärajat nousivat

 Luotu: 06.10.2015 08:57

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on omasta aloitteestaan 2.10.2015 uudelleenluokitellut kotimaisen elokuvan Napapiirin sankarit 2 lyhyen teaser –tyyppisen trailerin. Kuvaohjelmaluokittelija oli 3.3.2015 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 7 teaserin ahdistavuuden perusteella. Viranomaiskäsittelyssä teaserin ikäraja kuitenkin nousi. KAVI perusteli korkeampaa ikärajaa seuraavasti: Elokuvan trailerissa pienimpiä katsojia pelottavia ääni- ja kuvatehosteita, jotka luovat epämääräistä uhkaavuutta.  Uudelleenluokittelun tuloksena ikäraja on nyt 12 ahdistavuuden perusteella.

 

Viranomainen arvioi myös toisen, kestoltaan pidemmän, Napapiirin sankarit 2-elokuvan trailerin ikärajan 6.10.2015. Myös tämän trailerin ikäraja nousi. Luokittelijan 8.6.2015 ikärajalla 7 ahdistavuuden ja väkivallan perusteella luokiteltu traileri sisältää KAVIn arvion mukaan sotaelokuvista tuttua räjähdyskuvastoa, ja siihen liittyvää vaaraa. Trailerikontekstissa esiintyvän ahdistavuuden perusteella tämänkin trailerin ikäraja on viranomaisarvion jälkeen nyt 12.

Trailerien ja teasereiden ikärajoissa huomioidaan ikäjousto. Ikäjousto sallii 3 vuotta elokuvan ikärajaa nuoremman katsojan mennä katsomaan elokuvaa aikuisen seurassa, paitsi ikärajan 18 kohdalla ikäjoustoa ei käytetä. Ennen elokuvaa esitettävät trailerit eivät voi poiketa pääkuvan ikärajasta ylöspäin. Niiden sisällöt tulevat katsojille kuitenkin yllätyksenä, joten aikuinen ei pysty niiden osalta arvioimaan ikäjouston soveltamista. Tästä syystä trailereiden ikärajat ovat muiden kuvaohjelmien ikärajoja tiukemmin asetettu.

Suloinen myrkynkeittäjä -jakson ikäraja ei muuttunut

 Luotu: 02.10.2015 12:14

KAVI uudelleenluokitteli Suloinen myrkynkeittäjä -sarjan jakson ”Viimeiseen aironvetoon saakka” (1995) 2.10.2015. Jakson ikärajana säilyi 12, perusteena seksi, huumeet sekä ahdistus, joka lisättiin uutena perusteena.

San Andreas -elokuvan ikärajana pysyi 12

 Luotu: 24.09.2015 12:03

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on omasta aloitteestaan 24.9.2015 uudelleenluokitellut kuvaohjelman San Andreas (2015). Elokuvan ikärajana pysyi 12. Katastrofielokuvassa on genrelle tyypillisiä näyttäviä kuvauksia laajoihin ihmismassoihin kohdistuvasta kuoleman uhasta ja tuhosta. Myös päähenkilöihin kohdistuu intensiivistä kuoleman uhkaa ja ahdistavuutta, jonka vastavoimana on kuitenkin vahva selviytymisen elementti.

Häiriötekijä-elokuvan ikäraja ei muuttunut

 Luotu: 24.09.2015 12:07

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on omasta aloitteestaan 24.9.2015 uudelleenluokitellut mustan komedian Häiriötekijä. Kuvaohjelmaluokittelija oli 30.7.2015 luokitellut elokuvan ikärajaan 12 perusteena elokuvan ahdistavaan, väkivaltaiseen ja seksuaaliseen sisältöön liittyvät kriteerit. Uudelleenluokittelu ei muuttanut kuvaohjelmaluokittelijan antamaa ikärajaa tai sen perusteena olleita kriteerejä.

Real Emergency Calls -sarjan jakson Fire From the Sky ikäraja ei muuttunut

 Luotu: 22.09.2015 05:14

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on 21.9.2015 omasta aloitteestaan uudelleenluokitellut televisiosarjan Real Emergency Calls ensimmäisen tuotantokauden jakson 20, Fire From the Sky. Ohjelman ikärajana pysyi 12. Todellisia hätäpuheluja hyödyntävässä ohjelmassa on ahdistava kuvaus pikkutytön elvyttämistilanteesta.

Rikossarjan jakson Bourbon Street Bloodbath ikärajana pysyi 12

 Luotu: 15.09.2015 05:38

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on omasta aloitteestaan 14.9.2015 uudelleenluokitellut rikossarjan Vaara kaupungin yössä (Last Night In..) ensimmäisen kauden jakson 1, Bourbon Street Bloodbath. Jakson ikärajana pysyi 12 sen sisältämän väkivallan ja ahdistavuuden perusteella. KAVIn mukaan jakso sisältää murhan ja verisen ruumiin perusteltua, ei erityisen yksityiskohtaista kuvausta sekä haastattelujen kautta rakentuvaa ahdistavuutta, mutta ohjelman pääpaino pysyy murhan tutkimisessa.

We Are Your Friends -elokuvan ikäraja yhä 16

 Luotu: 10.09.2015 09:27

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on yleisön palautteen perusteella 10.9.2015 uudelleenluokitellut amerikkalaisen draamaelokuvan We Are Your Friends (2015). Kuvaohjelmaluokittelija oli 28.8.2015 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 16 ja haitallisuuskriteeriksi päihteet.

KAVIn uudelleenarvioinnissa elokuvan ikäraja ja haitallisuusarvio pysyivät kuitenkin entisellään. Viranomaisen arvion mukaan We Are Your Friends on musiikkimaailmaan sijoittuva draamaelokuva, jossa on useampia niin viitteellisempiä kuin selväpiirteisempiäkin huumeidenkäyttökohtauksia. Käyttö esitetään osin kriittisessä valossa.

Komediaelokuvan Ihan yössä (2015) ikäraja laski

 Luotu: 10.09.2015 11:58

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti on omasta aloitteestaan 10.9.2015 uudelleenluokitellut yhdysvaltalaisen komedian Ihan yössä (Trainwreck, 2015). Kuvaohjelmaluokittelija oli 29.6.2015 arvioinut elokuvan ikärajaksi 16 sen sisältämän huumeiden käytön perusteella. KAVIn uudelleenluokittelussa elokuvan ikäraja laski 12:een.

KAVIn arvion mukaan elokuvan muutamat huumeidenkäytön kuvaukset on pääosin viitteellisiä, samoin lääkkeen väärinkäyttö. Tämän vuoksi huumeidenkäytön kuvaus on ikärajan 12 tasoa. Yksi avoin ja yksityiskohdiltaan peitelty seksikohtaus sekä seksiviitteet ja peitellyn seksin esittäminen ovat myös ikärajan 12 tasoista.

Ted 2 -elokuvan ikäraja pysyi ennallaan

 Luotu: 04.09.2015 06:00

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on yleisöpalautteen perusteella 3.9.2015 uudelleenluokitellut komediaelokuvan Ted 2 (2015). Ikärajana säilyi 16, perusteena päihteiden käyttö. Elokuvassa on useita kohtauksia, joissa poltetaan pilveä ja puhutaan huumeiden käytöstä myönteiseen sävyyn.

Elokuvan Pixels (2015) ikäraja nousi

 Luotu: 26.08.2015 07:49

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on yleisöpalautteen perusteella 26.8.2015 uudelleenluokitellut tieteistoimintakomedian Pixels (2015). Kuvaohjelmaluokittelija oli 29.7.2015 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 7 väkivallan ja ahdistavuuden perusteella. KAVIn uudelleenarvioinnissa elokuvan ikäraja nousi ja on nyt 12 väkivaltaisen ja ahdistavan sisällön perusteella.

KAVIn näkemyksen mukaan Pixels on pelillinen toimintaelokuva, jossa on scifielementtejä sisältäviä taistelukohtauksia epärealistisia hahmoja vastaan kuitenkin realistisessa ympäristössä. Reaalisen maailman tuhoutumisen pelkoa, voimakkaita tehosteita, joita kuitenkin tarinan selkeän komediallinen ote, päähenkilöiden erikoistaidot ja epärealistiset pikselihahmot lieventävät.

Garden State yhä 16

 Luotu: 21.08.2015 07:53

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on yleisöpalautteen perusteella 21.8.2015 uudelleenluokitellut amerikkalaisen elokuvan Garden State (2004). Aiempi ikäraja perustui Valtion elokuvatarkastamon 21.12.2004 tekemään päätökseen. Uudelleenluokittelusta huolimatta elokuvan ikäraja ei muuttunut, se on yhä 16 huumeidenkäytön perusteella. Garden State sisältää kohtauksen, jossa juhlijajoukko käyttää erinäisiä huumeita draamaelokuvan kontekstissa.

Lunta vai zombeja? -lyhytelokuvan ikäraja nousi

 Luotu: 20.08.2015 08:21

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on yleisöpalautteen perusteella 20.8.2015 uudelleenluokitellut lyhytelokuvan Lunta vai zombeja? (2015). Kuvaohjelmaluokittelija oli 22.7.2015 arvioinut kuvaohjelman sallituksi. KAVIn arvion mukaan lyhytelokuvan ampumisväkivaltaan viittaavat sisällöt voivat olla pienimmille katsojille haitallisia. Tämän vuoksi ohjelman ikäraja on nyt 7 väkivallan perusteella.

Havaiji 5-0 -sarjan jakso uudelleenluokiteltu

 Luotu: 19.08.2015 11:09

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on 19.8.2015 uudelleenluokitellut tv-sarjan Havaiji 5-0 (Hawaii Five-0) neljännen tuotantokauden jakson 17 Pinnan alla (Ma Lalo O Ka’ili). Uudelleenarvioinnissa ikäraja ei muuttunut. Kuvaohjelman ikäraja on 16 toimintaväkivallan perusteella.
Lisätietoja sarjasta: https://luokittelu.kavi.fi/public.html#haku/53923//542bb50b25b88ee7ebb6aeff

Elokuvan Don’t Look Now ikäraja on edelleen 12

 Luotu: 14.08.2015 06:13

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on yleisöpalautteen perusteella 13.8.2015 uudelleenluokitellut kuvaohjelman Don’t Look Now (1973).

Kuvaohjelmaluokittelija oli 19.2.2015 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 12 sen sisältämän ahdistavuuden, seksin ja väkivallan perusteella. Ikäraja ei muuttunut. 70-luvun trillerissä on yksittäinen, yksityiskohtainen väkivaltakohtaus, melko voimakasta lapsen kuolemaan ja yliluonnolliseen liittyvää ahdistavuutta sekä yksittäinen avoin, mutta yksityiskohdiltaan peitelty seksikohtaus. Ajan patinoima, hidastempoinen kerronta ja tehosteiden kömpelyys laimentavat elokuvan intensiteettiä.

Flight of the Conchords -jaksojen ikärajoja muutettu

 Luotu: 13.08.2015 12:24

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on 13.8.2015 uudelleenluokitellut draamakomediasarjan Flight of the Conchords toisen tuotantokauden jaksot 1, 6 ja 10. Jaksojen ikärajat muuttuivat.

Kuvaohjelmaluokittelija oli 12.1.2012 arvioinut jakson 1 Suuria odotuksia (A Good Opportunity) kaikille sallituksi. KAVI arvioi jakson ikärajaksi 7 sen sisältämän lyhyen, komediallisen seksiviittauksen perusteella. Jakson 6 Rakkaus on aseeni (Love Is the Weapon of Choice) ikäraja puolestaan aleni, kuvaohjelmaluokittelija oli arvioinut jakson ikärajaksi 7 väkivallan perusteella, mutta KAVI arvioi jakson kaikille sallituksi väkivaltaelementtien lievyyden ja komediallisuuden perusteella. Jakson 10 Häädetyt (Evicted) kuvaohjelmaluokittelija oli puolestaan arvioinut kaikille sallituksi. KAVIn uudelleenarvioinnissa jakson ikäraja nousi ja on nyt 7 tarkoituksellisen kömpelöiden gore-elementtien, ja niiden mahdollisen ahdistavuuden, perusteella.

Koodinimi aavikkomyrsky -elokuvan vanha suositusikäraja päivitetty

 Luotu: 20.07.2015 11:39

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI on omasta aloitteestaan 20.7.2015 luokitellut uudelleen amerikkalaisen toimintaelokuvan Koodinimi aavikkomyrsky (Desert Shield, 1991). Valtion elokuvatarkastamo oli 13.03.1992 asettanut elokuvalle silloisen käytännön mukaisen suositusikärajan 14. Suositusikärajat ovat muuntuneet kaikille sallituiksi nykyisen lainsäädännön mukaisesti. Nykyikärajat eivät ole suosituksia vaan sitovia, ja alaikäisten sananvapautta rajoitetaan ainoastaan ohjelmien haitallisuuden perusteella.

 

KAVIn arvion mukaan elokuvan ikäraja on nyt 12 sen sisältämän toimintaväkivallan ja ahdistavuuden perusteella.

Poliisit-sarjan neljännen kauden uudelleenluokittelut

 Luotu: 16.07.2015 06:55

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on omasta aloitteestaan 14.7.2015 uudelleenluokitellut kotimaisen dokumentaarisen Poliisit-sarjan neljännen tuotantokauden jaksoja.

Kuvaohjelmaluokittelija oli 4.6.–17.7.2013 välisenä aikana arvioinut jaksot 150 (Pori), 151 (Helsinki), 163 (Kotka) ja 166 (Hämeenlinna) kaikille sallituiksi. KAVIn uudelleenarvioinnissa ko. jaksojen ikärajat kohosivat, näiden neljän jakson ikäraja on nyt 7 ahdistavan sisällön perusteella. Kaikissa jaksoissa on dokumentaarisessa kontekstissa lievää väkivallan uhkaa ja siihen liittyvää pelottavuutta.

KAVI luokitteli myös neljännen tuotantokauden jakson 113 (Vantaa), jonka ikäraja puolestaan laski. Kuvaohjelmaluokittelija oli 30.12.2011 luokitellut jaksolle ikärajan 12 ahdistavan sisällön perusteella. KAVIn uudelleenarvion jälkeen ohjelman ikäraja on nyt 7. Jaksossa sanalliset selvitykset mahdollisista uhkatilanteista yhdistyvät melko viitteelliseksi jäävään kuvamateriaaliin. KAVI tulkitsi ahdistavuuden näin ollen lieväksi ja laski ikärajaa.

Kuvaohjelmaluokittelijan 17.7.2013 luokitteleman jakson 164 (Pori) ikäraja 7 ei muuttunut, mutta KAVI lisäsi ikärajan perusteiksi väkivallan oheen myös ahdistuksen. 

Lisäksi viranomainen luokitteli 29.6.–14.7.2015 uudelleen seuraavat 7 neljännen kauden jaksoa, joiden ikärajat eivät muuttuneet: jaksojen 137 (Poliisit Oulu), 138 (Poliisit Vantaa) ja 145 (Poliisit Kotka) ikäraja on edelleen 7 ahdistavuuden perusteella. Jaksoissa kuvataan poliisipartion työtilanteita, joihin sisältyy jonkin verran uhkaavuutta ja väkivaltatilanteiden selvittelyä. Jaksot 143 (Jyväskylä), 144 (Helsinki), 149 (Kuopio) ja 165 (Kuopio) ovat kaikille sallittuja.

Lisätietoja: https://luokittelu.kavi.fi/public.html#haku/poliisit/b/542bb52c25b88ee7e...

Neiti Fisherin etsivätoimisto -televisiosarjan jakson Murha junassa ikäraja on edelleen 12

 Luotu: 06.07.2015 12:45

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on yleisöpalautteen perusteella 6.7.2015 uudelleenluokitellut kuvaohjelman Neiti Fisherin etsivätoimisto (Miss Fisher’s Murder Mysteries, 2012) ensimmäisen kauden toisen jakson Murha junassa (Murder On The Ballarat Train). Kuvaohjelman ikärajana pysyi 12, perusteena ahdistavuus ja väkivalta. 20-luvulle sijoittuvassa etsiväsarjassa on väkivallan uhreja ja uhkaa sekä genrelle tyypillisiä rikostutkintaa motivoivia väkivaltakohtauksia.

Extrojen ja tv-sarjojen ikärajat säilyivät uudelleenluokittelussa

 Luotu: 06.07.2015 09:42

KAVI uudelleenluokitteli 11.6.2015 Pitch Perfect 2 -extrat ”A Look Inside”, ”HBO First Look” ja ”On Set: Trouble Down Under”. Extrat pysyivät sallittuna.

KAVI uudelleen luokitteli Isä Brown ja hänen laumansa -sarjan jakson ”Minervan pöllö” (The Owl of Minerva, S03E15) 16.6. Jakson ikärajana säilyi 12, perusteena ahdistus.

KAVI uudelleen luokitteli Holby City -sarjan jakson ”Tohtorin pulma” (Doctor’s Dilemma, S10E37) 24.6. Jakson ikärajana säilyi 7, perusteena ahdistus.

Flip Flap -animaatiosarjan jakson Bubbles ikäraja ei muuttunut

 Luotu: 02.07.2015 10:24

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on osana luokittelijoiden valvontaa 2.7.2015 uudelleenluokitellut indonesialaisen televisiosarjan Flip Flap ensimmäisen tuotantokauden toisen jakson Bubbles (2014). Kuvaohjelman ikärajana säilyi 7. Jakso sisältää epärealistista, yliampuvaa kalahahmojen välistä animoitua väkivaltaa sekä pientä pelottavuutta.

Elokuvan Paper Towns ikärajana pysyi 7

 Luotu: 02.07.2015 10:14

 

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on omasta aloitteestaan 2.7.2015 uudelleenluokitellut kuvaohjelman Paper Towns (2015). Elokuvan ikärajana pysyi 7. Ikärajan perusteita ovat elokuvan lyhytkestoiset uhkatilanteet ja pieni pelottavuus, itsemurhaviite sekä lievä seksuaalinen sisältö.

 

Outlander -televisiosarjan jakson To Ransom a Man’s Soul ikäraja laski

 Luotu: 29.06.2015 16:16

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on oikaisuvaatimuksen perusteella 29.6.2015 uudelleenluokitellut televisiosarjan Outlander (2014) ensimmäisen kauden jakson 16., To Ransom a Man’s Soul. Kuvaohjelmaluokittelija oli 17.6.2015 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 18 sen sisältämän väkivallan ja ahdistavuuden perusteella.

Jakson uusi ikäraja on 16 sen sisältämän voimakkaan, mutta tarinan kannalta perustellun seksuaalisen väkivallan sekä kidutusväkivaltaan liittyvän ahdistavuuden vuoksi. KAVIn mukaan jakson sisältämä väkivalta ei kuitenkaan ole erityisen pitkitettyä ja sen vastavoimana toimii tarinan katarttisuus. Historiallisen draaman etäännyttävinä elementteinä ovat myös takaumat ja kertojan ääni.

Once Upon a Time -sarjan erikoisjakson Storybrooke Has Broken Down ikäraja ei muuttunut

 Luotu: 29.06.2015 16:11

KAVI uudelleenluokitteli 29.6.2015 televisiosarjan Once Upon a Time (Olipa kerran, 2015) neljännen tuotantokauden alkuun tuotetun erikoisjakson Storybrooke Has Broken Down. Ikärajana pysyi 12, perusteena fantasiakontekstin etäännyttämä väkivalta sekä yliluonnollisista uhkaavista elementeistä rakentuva ahdistavuus.

The Bachelor Weekend -elokuvan ikäraja nousi

 Luotu: 15.06.2015 10:38

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on omasta aloitteestaan 15.6.2015 uudelleenluokitellut irlantilaisen elokuvan The Bachelor Weekend (The Stag, 2013). Kuvaohjelmaluokittelija oli 19.5.2015 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 7 sen sisältämän seksin, väkivallan ja ahdistavien elementtien perusteella. KAVIn uudelleenarvioinnissa elokuvan ikärajaksi tuli 12 huumeiden käytön perusteella. 

Fortitude-televisiosarjan jakson päihdeperusteinen ikäraja laski

 Luotu: 11.06.2015 14:21

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on yleisöpalautteen perusteella 11.6.2015 uudelleenluokitellut televisiosarjan Fortitude (2014) ensimmäisen kauden kuudennen jakson.

Kuvaohjelmaluokittelija oli 27.4.2015 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 16 sen sisältämän huumeiden käytön perusteella. Lisäksi luokittelija oli arvioinut jaksossa olevan 12-tasoista väkivaltaa ja ahdistusta aiheuttavaa sisältöä.

KAVI uudelleenluokitteli ohjelmalle ikärajan 12. Jaksossa on psyykkiseen kärsimykseen, väkivallan jälkiin ja uhkaavuuteen liittyvää ahdistavuutta sekä yksittäinen, neutraalisti esitetty huumeenkäyttökohtaus, joka ei ole merkittävässä osassa. Lisäksi jaksossa on yksittäinen väkivaltakohtaus.

Naapurit -elokuvan ikäraja nousi

 Luotu: 09.06.2015 13:46

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on yleisöpalautteen perusteella 8.6.2015 uudelleenluokitellut kuvaohjelman Naapurit (Neighbors 2014, levityksessä myös nimellä Bad Neighbours).

Kuvaohjelmaluokittelija oli 23.4.2014 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 12 sen sisältämän väkivallan, seksin ja huumeidenkäytön perusteella.

KAVI arvioi elokuvan sallituksi yli 16-vuotiaille. Ikäraja nousi, koska elokuvassa on runsaasti ongelmattomana esitettyä huumeidenkäyttöä sekä avoimia, mutta yksityiskohdiltaan peiteltyjä seksikohtauksia.

Veljeni, Leijonamieli -elokuvan ikäraja on 12

 Luotu: 08.06.2015 12:56

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on yleisöpalautteen perusteella 8.6.2015 uudelleenluokitellut kuvaohjelman Veljeni Leijonamieli (Bröderna Lejonhjärta, 1977). Elokuva oli tarkastettu Valtion elokuvatarkastamossa 22.10.1987 ja saanut tuolloin ikärajan 11.

KAVIn arvion mukaan elokuvan ikäraja on 12 sen sisältämän taisteluväkivallan ja ahdistavuuden perusteella. Vaikka kuoleman teeman käsittelytapa onkin melko symbolinen, fantasiaelokuvassa on myös väkivaltaisia tuhoutumisia.

Hawthorne-sarjan jakson Viimeinen kohtaaminen ikäraja nousi

 Luotu: 29.05.2015 06:05

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) on omasta aloitteestaan 28.5.2015 uudelleenluokitellut televisiosarjan Hawthorne toisen tuotantokauden jakson Viimeinen kohtaaminen.

Luokittelija oli arvioinut jakson 10.11.2014 tasoltaan kaikille sallituksi. KAVI luokitteli jaksolle ikärajan 7 sen sisältämän lievän ahdistavuuden perusteella. Sairaalasarjan jaksossa on lyhyitä kohtauksia, joissa kuvataan raskaana olevan, verta vuotavan naisen ja hänen miehensä melko voimakasta hätää.

Side-dokumentin ikäraja laski

 Luotu: 13.05.2015 11:33

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI on omasta aloitteestaan 13.5.2015 luokitellut uudelleen kotimaisen dokumentin Side ja laskenut sen ikärajasta 7 kaikenikäisille sallituksi. Kuvaohjelmaluokittelija oli 22.2.2015 antanut dokumentille ikärajan 7 sen sisältämien väkivaltaviitteiden vuoksi. KAVI katsoi, etteivät väkivaltaviitteet ole siinä määrin korostettuja, että ne olisivat riittävä peruste ikärajalle puheen sisällön temaattisesta ahdistavuudesta huolimatta. Monologin yhteydessä tapahtuva väkivaltaan ja seksuaaliseen väkivaltaan viittaaminen ei korostu millään tavoin kuvassa olevan kertojan tunneilmaisuilla, eikä millään muillakaan visuaalisilla tai äänimaailmaan liittyvillä keinoilla.

Emmerdale-sarjan jakson Herää, olet addikti! ikäraja laski

 Luotu: 04.05.2015 06:57

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on 30.4.2015 uudelleenluokitellut televisiosarjan Emmerdale jakson Herää, olet addikti!. Kuvaohjelmaluokittelija oli 17.3.2015 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 12 sen sisältämän päihteiden käytön perusteella.

KAVI luokitteli jakson kaikille sallituksi perusteena se, että jaksossa käsitellään kipulääkeriippuvuutta, eikä päihteiden/ huumeiden käyttöä.

Elokuvan Jennifer 8 uusi ikäraja on 12

 Luotu: 04.05.2015 06:55

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI on omasta aloitteestaan 30.4.2015 luokitellut uudelleen amerikkalaisen trillerin Jennifer 8 (Jennifer Eight, 1992). Valtion elokuvatarkastamo oli 1.10.1993 asettanut elokuvalle silloisen käytännön mukaisen suositusikärajan 14. Suositusikärajat ovat nykylainsäädännön myötä muuntuneet kaikille sallituiksi. Nykyiset ikärajat eivät ole suosituksia, vaan sitovia ja alaikäisten sananvapautta rajoitetaan ainoastaan ohjelmien haitallisuuden perusteella.

KAVIn arvion mukaan elokuvan ikäraja on 12 sen sisältämän ahdistavuuden ja väkivallan perusteella.

Emily Owens M.D. -jakson ikäraja laski

 Luotu: 21.04.2015 08:13

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on omasta aloitteestaan 21.4.2015 uudelleenluokitellut lääkärisarjan Emily Owens M.D. ensimmäisen kauden 3. jakson Seksivalistusta (Emily and … the Outbreak). Kuvaohjelmaluokittelija oli 20.3.2015 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 12 ja haitallisuuskriteereiksi ahdistavuuden perusteella. KAVIn arvion mukaan jakson ahdistuvuus jää kuitenkin lievälle tasolle ja uudelleenluokittelun tuloksena jakson ikäraja laski. KAVIn näkemyksen mukaan tässä draamallisessa lääkärisarjan jaksossa on joitakin lievää pelottavuutta pienimmille katsojille aiheuttavia sairaskohtauksia tai hoitotoimenpiteitä. Pelottavat tilanteet kuitenkin ratkeavat nopeasti ja tapahtuvat sairaalakontekstissa, jossa apu on lähellä. Jakson ikäraja on nyt 7 sen sisältämien lievästi ahdistavien elementtien vuoksi.

Valiant-elokuvan ikärajaksi 7

 Luotu: 08.04.2015 08:21

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on yleisöpalautteen perusteella 8.4.2015 uudelleenluokitellut animaatioelokuvan Valiant vuodelta 2005. Aiempi kaikille sallittu ikäraja perustui Valtion elokuvatarkastamon 5.4.2005 tekemään päätökseen. Ikäraja nostettiin KAVIn uudelleenarvioinnissa seuraavin perustein: sotaan liittyvässä lasten animaatioelokuvassa pitkähkön takaa-ajokohtauksen aiheuttamaa, keskeiseen lintuhahmoon kohdistuvaa vaaraa ja ahdistavuutta. Valiantin ikäraja on nyt 7 sen sisältämän ahdistavuuden perusteella.

Camorran miehet -jakson ikäraja laski

 Luotu: 31.03.2015 08:16

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on omasta aloitteestaan 31.3.2015 uudelleenluokitellut draamasarjan Camorran miehet (Il clan dei camorristi) ensimmäisen kauden viidennen jakson. Kuvaohjelmaluokittelija oli 8.10.2013 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 16 ja haitallisuuskriteeriksi päihteet. KAVI alensi ikärajaa, sillä jaksossa on vain yksittäinen huumeidenkäyttökohtaus ja vaikkakin seksikohtaus on avoin, se on yksityiskohdiltaan peitelty ja jää sellaisena ainoaksi. Jaksossa on myös väkivaltaan ja lasten kohtaloon liittyvää ahdistavuutta. Kuvaohjelman ikäraja on siten 12 sen sisältämän seksin, huumeidenkäytön ja ahdistavuuden perusteella.

Wild – Villi vaellus -elokuvan ikäraja nousi

 Luotu: 19.03.2015 06:40

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on 18.3.2015 uudelleenluokitellut elokuvan Wild – Villi vaellus (2014). Kuvaohjelmaluokittelija oli 8.1.2015 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 12 sen sisältämän päihteiden käytön ja seksin perusteella. KAVI uudelleenluokitteli elokuvan yleisöpalautteen perusteella. Elokuvassa on yksityiskohtaisia huumausaineen piikityksiä sekä avoimia, mutta yksityiskohdiltaan peiteltyjä seksikohtauksia. Elokuvan uusi ikäraja on 16.

Dallas-sarjan toisen kauden toisen jakson ikäraja nousi

 Luotu: 10.03.2015 12:57

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on omasta aloitteestaan 10.3.2015 uudelleenluokitellut tv-sarjan Dallas toisen tuotantokauden toisen jakson Venomous Creatures. Kuvaohjelmaluokittelija oli 19.9.2013 arvioinut jakson ikärajaksi 7 sen sisältämän ahdistuksen ja seksuaalisen sisällön perusteella. KAVIn arvion mukaan jakson melko voimakkaan ahdistavuuden perusteena on verinen kuvaus murhan uhrista, joka edellyttää ikärajan 12. Jakso sisältää myös lievää seksuaalisuutta, joka on sallittu yli 7-vuotiaalle.

Elämää Philadelphiassa -televisiosarjan jakson ikäraja laski

 Luotu: 10.03.2015 06:36

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on 9.3.2015 uudelleenluokitellut televisiosarjan Elämää Philadelphiassa (It’s Always Sunny In Philadelphia) seitsemännen tuotantokauden jakson 10: Kuinka Macista tuli läski (How Mac Got Fat, 2011). Kuvaohjelmaluokittelija oli 21.11.2014 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 16 sen sisältämän huumeiden käytön perusteella. Kuvaohjelman uusi ikäraja on 12 sen sisältämän yksittäisen huumaavien liuottimien käyttökohtauksen perusteella.

Bones-sarjan viidennen tuotantokauden toisen jakson ikäraja nousi

 Luotu: 09.03.2015 11:46

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö (MEKU) on 9.3.2015 uudelleenluokitellut tv-sarjan Bones viidennen tuotantokauden toisen jakson The Bond in the Boot. Kuvaohjelmaluokittelija oli 27.8.2014 arvioinut jakson ikärajaksi 12 sen sisältämän ahdistavuuden ja väkivallan perusteella. KAVIn arvion mukaan jakson ahdistavuuden perusteena olevat yksityiskohtaiset ja makaaberit kuvaukset väkivallan uhreista sekä jaksossa esiintyvä väkivalta ja väkivallan seurausten yksityiskohtainen kuvaus ovat niin voimakkaita, että ne edellyttävät jaksolle ikärajan 16.

Justified-sarjan kahden jakson ikärajoja laskettiin

 Luotu: 05.03.2015 10:40

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö (MEKU) on 5.3.2015 uudelleenluokitellut poliisisarjan Justified kaksi jaksoa. Kuvaohjelmaluokittelija oli 23.1.2013 arvioinut sarjan ensimmäisen tuotantokauden jakson 11, Veterans, ikärajaksi 16 sen sisältämän väkivallan ja ahdistuksen perusteella. KAVIn arvion mukaan jakson väkivalta ei ole erityisen yksityiskohtaista ja ahdistuksen perusteena olleet kuvat väkivallan uhreista lyhytkestoisia välähdyksiä ja kokonaisuuden kannalta perusteltuja. KAVI arvioi jakson ikärajaksi 12. Sarjan toisen tuotantokauden jaksolle 1, The Moonshine War, oli 29.1.2013 luokiteltu ikäraja 16 sen sisältämän ahdistavuuden perusteella. KAVI uudelleenluokitteli jaksolle ikärajan 12 sen sisältämän toimintaväkivallan ja seksuaalisen väkivallan uhan sekä ahdistavuuden perusteella.

Isänmaan puolesta -sarjan yhden jakson ikäraja laski

 Luotu: 04.03.2015 12:09

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on 4.3.2015 omasta aloitteestaan uudelleenluokitellut Isänmaan puolesta (Homeland) –sarjan ensimmäisen kauden 10. jakson Ensiaskel politiikkaan (Representative Brody). Kuvaohjelmaluokittelija oli 3.2.2013 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 16 ohjelman sisältämän väkivallan ja ahdistavuuden perusteella. KAVIn uudelleenarvioinnissa jakson ikäraja aleni. Tässä tiedustelumaailmaan sijoittuvassa agenttisarjan jaksossa on pommiräjähdysten seuraamuksiin liittyvää ahdistavuutta ja ampumiskohtaus. Kerronnassa painottuvat sanalliset selvittelyt; ahdistavat elementit ovat KAVIn näkemyksenmukaan tarinan kannalta perusteltuja eivätkä erityisen yksityiskohtaisia tai makaabereja. Siten ikäraja on nyt 12 ahdistavuuden ja väkivaltaisen sisällön perusteella.

Merlin-jakson ikäraja laski

 Luotu: 02.03.2015 09:11

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on 2.3.2015 omasta aloitteestaan uudelleenluokitellut Merlin-fantasiasarjan kolmannen kauden jakson 9: Lempeä ja lumouksia (Love in the Time of Dragons). Kuvaohjelmaluokittelija oli 13.3.2012 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 12 sen sisältämän ahdistavuuden perusteella. KAVIn käsittelyssä jakson ikäraja laski. Viranomaisnäkemyksen mukaan jakso sisältää taikuusefektejä ja yliluonnollisuuteen sekä lieviin muodonmuutoksiin liittyvää pientä pelottavuutta; uhkaavat tilanteet saavat kuitenkin nopeasti positiivisen käänteen. Ikäraja on siten nyt 7 lievän ahdistavuuden perusteella.

Pukumiehet-sarjan pilottijakson ikäraja laski

 Luotu: 16.02.2015 06:43

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on omasta aloitteestaan 13.2.2015 uudelleenluokitellut Pukumiehet-lakidraamasarjan ensimmäisen tuotantokauden pilottijakson (Suits, jakso Pilot). Kuvaohjelmaluokittelija oli 16.7.2012 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 16 huumeidenkäyttöön liittyvän sisällön perusteella. KAVI tulkitsi huumeisiin liittyvän kohtauksen kuitenkin kokonaisuuden kannalta vähäiseksi ja haitallisuuden kannalta siten lievemmäksi. Viranomaiskäsittelyn seurauksen kuvaohjelman ikäraja on 12 päihteidenkäytön perusteella.

Pride-elokuvan ikäraja nousi

 Luotu: 02.02.2015 07:04

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on 29.1.2015 uudelleenluokitellut kuvaohjelman Pride (2014). Kuvaohjelman uusi ikäraja on 12 sen sisältämän yksittäisen pilvenpolttokohtauksen perusteella. Kuvaohjelmaluokittelija oli 15.12.2014 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 7 sen sisältämän ahdistavuuden ja seksuaalisen sisällön perusteella.

Kauhukopla-elokuva luokiteltiin uudelleen

 Luotu: 21.01.2015 09:46

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) on 20.1.2015 luokitellut uudelleen elokuvan Kauhukopla (The Monster Squad, 1989). Valtion elokuvatarkastamon 24.11.1989 tekemällä päätöksellä elokuva on saanut suositusikärajan 14. Suositusikärajat ovat muuntuneet kaikille sallituiksi nykyisen lainsäädännön mukaisesti. Nykyiset ikärajat eivät ole suosituksia, vaan sitovia. KAVI on ottanut Kauhukopla-elokuvan luokiteltavaksi, jotta sen ikäraja vastaisi KAVIn haitallisuusarviota ja sen ikäraja- ja sisältömerkintä olisivat voimassa olevan kuvaohjelmalain mukaiset. Uudelleenluokittelussa elokuva sai ikärajan 12 sen sisältämän osin yksityiskohtaisen väkivallan sekä kauhuelokuville tyypillisen pelotavuutta ja jännitystä korostavan tunnelman vuoksi. Elokuvan komediallisuuden ja hyvin stereotyyppisten hirviöhahmojen tuoma epärealistisuus lieventätää väkivallan ja ahdistavuuden vaikutusta.

Chicago – tuhoutunut unelma luokiteltiin uudelleen

 Luotu: 20.01.2015 07:30

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) on 19.1.2015 luokitellut uudelleen elokuvan Chicago – tuhoutunut unelma / The O'Connors (videolevityksessä käytetty nimi) / Dream Breakers (engl. nimi) vuodelta 1989. Valtion elokuvatarkastamon 29.8.1989 tekemällä päätöksellä elokuva on saanut suositusikärajan 14. Suositusikärajat ovat muuntuneet kaikenikäisille sallituiksi nykyisen lainsäädännön mukaisesti. Nykyikärajat eivät ole suosituksia, vaan sitovia ja alaikäisten sananvapautta rajoitetaan ainoastaan ohjelmien haitallisuuden perusteella. KAVI on ottanut kyseisen kuvaohjelman luokiteltavaksi, jotta sen ikäraja vastaisi KAVIn haitallisuusarviota ja sen ikäraja- ja sisältömerkintä olisivat voimassa olevan kuvaohjelmalain mukaiset. Elokuvan ahdistava ja väkivaltainen sisältö vastaa KAVIn haitallisuusarviossa ikärajan 12 ahdistus- ja väkivaltakriteerejä.

Tuhrihampaat-elokuvan uudeksi ikärajaksi 12

 Luotu: 16.01.2015 15:33

Tuhrihampaat (The Silence of The Hams, 1993) on Valtion elokuvatarkastamon 28.7.1994 tekemällä päätöksellä saanut suositusikärajan 8. Suositusikärajat ovat muuntuneet kaikille sallituiksi nykyisen lainsäädännön mukaisesti. Nykyikärajat eivät ole suosituksia vaan sitovia, ja alaikäisten sananvapautta rajoitetaan ainoastaan ohjelmien haitallisuuden perusteella. KAVI on omasta aloitteestaan ottanut kyseisen kuvaohjelman luokiteltavakseen, jotta sen ikäraja vastaisi KAVIn haitallisuusarviota ja sen ikäraja- ja sisältömerkintä olisivat voimassa olevan kuvaohjelmalain mukaiset. Tuhrihampaat-elokuvan uudeksi ikärajaksi 16.1.2015 tehdyssä luokittelussa tuli 12 sen sisältämän runsaan, osin yksityiskohtaisen väkivallan ja ahdistavan sisällön vuoksi, jota elokuvan komediallinen konteksti kuitenkin suurelta osin lieventää.

Tunteet pelissä -draamasarjan jaksojen ikärajoja nostettiin

 Luotu: 30.12.2014 08:06

Draamasarjan Tunteet pelissä (One Tree Hill, 2011) kahdeksannen tuotantokauden jaksojen 10, 14, 17 ja 19 ikärajat nousivat.

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on 29.12.2014 omasta aloitteestaan uudelleenluokitellut amerikkalaisen draamasarjan Tunteet pelissä (One Tree Hill, 2011) kahdeksannen tuotantokauden jaksoja. Kuvaohjelmaluokittelija oli 14.10.2013 arvioinut jakson 10, Lists, Plans, kaikenikäisille sallituksi. KAVIn luokittelussa ikäraja nousi jakson lievän väkivallan ja lievän ahdistavuuden perusteella. Jakson 14, Holding Out for a Hero ikäraja nousi kuvaohjelmaluokittelijan 15.10.2013 arvioimasta kaikenikäisille sallitusta ikärajaan 7 sen sisältämän lievän väkivallan vuoksi. Jakson 17, The Smoker You Drink, The Player You Get, ikäraja nousi kuvaohjelmaluokittelijan 15.10.2013 antamasta kaikenikäisille sallitusta ikärajaan 7 sen lievästi ahdistavan sisällön vuoksi. Jakson 19, Where Not to Look for Freedom, ikäraja nousi kuvaohjelmaluokittelijan 16.10. 2013 antamasta kaikenikäisille sallitusta ikärajaan 7 sen lievästi ahdistavan sisällön vuoksi. Muiden uudelleenluokiteltujen jaksojen (3, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 18 ja 21) ikärajat eivät muuttuneet kuvaohjelmaluokittelijan niille antamista.

Ikärajojen perusteita päivitetty

 Luotu: 19.12.2014 08:57

Home Alone 4 -elokuvan ikärajaperusteiksi lievä väkivalta ja lievä ahdistavuus
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti on rekisteröinyt uudelleen elokuvan Home Alone 4 (2003). Valtion elokuvatarkastamo oli tarkastanut elokuvan 2.9.2003. Elokuvan ikärajan 7 perusteeksi on 18.12.2014 päivitetty slapstick-tyylinen väkivalta ja lievä ahdistavuus.

Antichrist-elokuvan ikärajaperusteiksi erittäin voimakas ahdistavuus ja väkivalta
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti on rekisteröinyt uudelleen elokuvan Antichrist (2009). Valtion elokuvatarkastamo oli tarkastanut elokuvan 19.5.2009. Elokuvan ikärajan 18 perusteeksi on 18.12.2014 päivitetty erittäin voimakas ahdistavuus ja väkivalta sekä yksityiskohtainen seksuaalinen sisältö.

Jackass 3.5 -elokuvan ikärajaperusteiksi voimakas väkivalta ja ahdistavuus
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti on rekisteröinyt uudelleen elokuvan Jackass 3.5. Valtion elokuvatarkastamo oli tarkastanut elokuvan 21.4.2011. Elokuvan ikärajan 16 perusteeksi on 18.12.2014 päivitetty voimakas väkivalta ja ahdistavuus.

Armadillo-dokumenttielokuvan ikärajaperusteiksi voimakas ahdistavuus ja väkivalta
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti on rekisteröinyt uudelleen elokuvan Armadillo. Valtion elokuvatarkastamo oli tarkastanut elokuvan 20.9.2010. Elokuvan ikärajan 16 perusteeksi on 18.12.2014 päivitetty voimakas ahdistavuus ja väkivalta.

Muumi ja punainen pyrstötähti -elokuvan ikäraja on edelleen kaikille sallittu
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti on rekisteröinyt uudelleen elokuvan Muumi ja punainen pyrstötähti (2010). Valtion elokuvatarkastamo oli tarkastanut elokuvan 18.5.2010. Elokuva on kaikille sallittu, mutta siinä on lieviä jännityselementtejä.

Hätäkutsu-lyhytelokuvan ikäraja nousi

 Luotu: 18.12.2014 09:56

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti on omasta aloitteestaan 17.12.2014 uudelleenluokitellut lyhytelokuvan Hätäkutsu (2011). Luokittelija oli antanut elokuvalle 12.12.2013 ikärajan 7 sen sisältämän ahdistavuuden perusteella. KAVI luokitteli elokuvalle ikärajan 12 sen sisältämän melko voimakkaan ahdistavuuden perusteella. Lyhytelokuvan materiaalina on hätäpuhelunauhoituksia, jotka liittyvät aitoihin katastrofeihin, onnettomuuksiin ja väkivalta- tai uhkatilanteisiin. Kuvitus on niukkaa, mutta äänimaailma varsin voimakas. Soittajien hätä välittyy katsojalle vahvana ja tapahtumat jäävät loppuratkaisun kannalta avoimiksi.

Vallan linnake -televisiosarjan toisen tuotantokauden kahden jakson ikäraja laski

 Luotu: 18.12.2014 09:54

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on 17.12.2014 omasta aloitteestaan uudelleenluokitellut Vallan linnake -draamasarjan (Borgen, 2011) toisen kauden jaksoja. Jakson 6, Me ja he (Dem & Os), ikäraja laski ja on nyt 12 seksuaaliseen väkivaltaan viittaavan sisällön sekä yksittäisen, peitellyn seksikohtauksen perusteella. Myös jakson 7, Sisäiset tappiot, ulkoiset voitot (Hvad indad tabes, skal udad vindes), ikäraja laski ja on nyt 7 vähäisen ahdistavuuden sekä lievän väkivallan perusteella. Kuvaohjelmaluokittelija oli 29.2.2012 arvioinut jakson 6 ikärajaksi 16 sen sisältämän väkivallan perusteella ja jakson 7 ikärajaksi 12 sen ahdistavuuden perusteella.

Moebius-elokuvan ikäraja nousi

 Luotu: 12.12.2014 06:57

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on yleisöpalautteen perusteella 11.12.2014 uudelleenluokitellut elokuvan Moebius (Etelä-Korea, 2013). Kuvaohjelmaluokittelija oli 11.11.2014 arvioinut elokuvan ikärajaksi 16 sen sisältämän ahdistuksen, seksin ja väkivallan perusteella. KAVI luokitteli elokuvan uudeksi ikärajaksi 18 sen sisältämän erittäin väkivaltaisen ja voimakasta ahdistusta aiheuttavan sisällön perusteella. Elokuvassa on runsaasti seksiin liittyvää väkivaltaa sekä insestin ja perversioiden kuvausta.

Loch Nessin salaisuus -elokuvan ikäraja nousi

 Luotu: 01.12.2014 12:02

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on 1.12.2014 omasta aloitteestaan uudelleenluokitellut elokuvan Loch Nessin salaisuus (Das Wunder von Loch Ness, 2008). Kuvaohjelmaluokittelija oli 12.9.2014 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 7 sen ahdistavuuden ja väkivaltaisen sisällön perusteella. KAVIn näkemyksen mukaan Loch Nessin salaisuus on draamallinen seikkailuelokuva, jossa on fantasiaelementtejä sisältäviä vaaratilanteita, mutta myös realistisempaa, keskeisen lapsihahmon perheeseen kohdistuvaa ammuskeluväkivaltaa. Kuvaohjelman ikäraja on siten nyt 12 ja haitallisuusperusteena väkivalta.

Puhallettu 60 sekunnissa -elokuvan uusi ikäraja on 12

 Luotu: 25.11.2014 06:39

Valtion elokuvatarkastamo oli 15.11.2000 tarkastanut elokuvan Puhallettu 60 sekunnissa (Gone in 60 Seconds, 2000) ja antanut sille suositusikärajan 14. Suositusikärajat ovat kuvaohjelmalain muutosten myötä muuntuneet kaikille sallituiksi. Nykyikärajat eivät ole suosituksia, vaan sitovia ja alaikäisten sananvapautta rajoitetaan ainoastaan ohjelmien haitallisuuden perusteella. KAVI luokitteli elokuvan uudelleen 24.11.2014 ja arvioi sen ikärajaksi 12 sen sisältämän tehostetun toimintaväkivallan perusteella.

The Walking Dead -sarjan jakson ikäraja nousi

 Luotu: 14.11.2014 13:34

KAVI on 14.11.2014 yleisöpalautteen perusteella luokitellut uudelleen The Walking Dead -sarjan jakson No Sanctuary (viidennen kauden ensimmäinen jakso) ja nostanut sen ikärajan 18:aan sen sisältämän yksityiskohtaisen ja erittäin verisen väkivallan sekä ihmishahmojen julmaan kohteluun liittyvän ahdistavuuden vuoksi. Väkivalta jaksossa liittyy ihmisroolihahmojen äärimmäisen julmalla tavoin toteutettuun teurastusmaiseen tappamiseen. Jakson loppuosan epärealistiset elementit eivät lievennä alun väkivallan graafisuuden ja julmuuden ahdistavaa vaikutusta. Kuvaohjelmaluokittelija oli 6.10.2014 tekemässään luokittelussaan antanut jaksolle ikärajan 16 sen väkivaltaisen ja ahdistavan sisällön vuoksi.

22 Jump Street -elokuvan ikärajaperusteeksi vain väkivalta

 Luotu: 14.11.2014 11:36

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on 14.11.2014 uudelleenluokitellut saamansa palautteen perusteella elokuvan 22 Jump Street (2014). Kuvaohjelmaluokittelija oli 13.6.2014 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 12 väkivallan ja ahdistavuuden perusteella. KAVIn tulkinnan mukaan elokuvassa on toimintakomedian kontekstissa jonkin verran väkivaltakohtauksia, kuten nyrkkitappelua ja melko yksityiskohtainen ammuskelukohtaus. Komediallisuus vähentää elokuvan väkivallan ahdistavuutta. KAVIn käsittelyssä elokuvan ikäraja ei muuttunut, mutta haitallisuuden katsottiin perustuvan ainoastaan väkivaltaan.

Aikapommi -elokuvan ikäraja laski

 Luotu: 12.11.2014 12:28

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on 12.11.2014 omasta aloitteestaan uudelleenluokitellut kuvaohjelman Aikapommi (Time Bomb, 2006). KAVIn näkemyksen mukaan elokuvassa on agenttitrillerille ominaista pitkäkestoista jännitystä sekä joitakin tappelu- ja ampumisväkivaltakohtauksia. Kuvaohjelman ikäraja on nyt 12 ahdistavuuden ja väkivallan perusteella. Kuvaohjelmaluokittelija oli 24.9.2014 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 16 ahdistavan sisällön perusteella.

Babarin kootut seikkailut -dvd-boksin ikäraja nousi

 Luotu: 31.10.2014 10:00

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö (MEKU) on yleisöpalautteen perusteella 27. ja 29.10.2014 uudelleenluokitellut Babarin kootut seikkailut -dvd-boksin (animaatiot vuodelta 1989) sisältämät 18 jaksoa. Kuvaohjelmaluokittelija oli 1.4.2013 arvioinut Babarin kootut seikkailut kaikille sallituiksi. KAVI uudelleenluokitteli sarjan kolmelle jaksoille ikärajan 7 niiden sisältämän ahdistavuuden ja väkivallan vuoksi. Sarjan seitsemän jaksoa sai ikärajan 7 pelkän ahdistavuuden perusteella. Sarjan kahdeksan jaksoa pysyi kaikille sallittuina. Babarin kootut seikkailut -boksin jaksoissa on muun muassa äidin kuolemaan liittyvää tematiikkaa, melko pelottavia hahmoja ja takaa-ajoja, melko voimakkaita kuva- ja äänitehosteita sekä animoitua väkivaltaa.

Kananlihalla -elokuvan ikärajaperusteiksi ahdistus, väkivalta ja huumeet

 Luotu: 21.10.2014 14:16

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) on 21.10.2014 uudelleenluokitellut elokuvan Kananlihalla (Der Knochenmann, 2009). Kuvaohjelmaluokittelija oli 22.9.2014 luokitellut ohjelman ikärajalla 16 sen väkivaltaisen ja seksuaalisen sisällön perusteella. KAVIn uudelleenluokittelussa elokuvan ikäraja pysyi samana, mutta ikärajan perusteet muuttuivat. Elokuvan väkivalta on osin yksityiskohtaista ja väkivaltaan liittyvät kohtaukset saavat makaaberejä piirteitä. Elokuvassa on myös huumeidenkäyttöä. KAVIn tulkinnan mukaan elokuvan ikärajan 16 perusteena ovat ahdistavuus, väkivalta ja huumeidenkäyttö.

The Wicked -elokuvan ikäraja nousi

 Luotu: 30.09.2014 13:54

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) on 30.9.2014 uudelleenluokitellut kuvaohjelman The Wicked (2013). Kuvaohjelmaluokittelija oli 21.3.2014 luokitellut kuvaohjelmalle väkivaltaisuuden, ahdistavuuden ja sen seksuaalisen sisällön perusteella ikärajan 12. KAVIn uudelleenluokittelussa elokuva sai ikärajan 16 sen sisältämän osin yksityiskohtaisen ja hyvin verisen väkivallan vuoksi sekä väkivallan seurausten yksityiskohtaisien kuvausten vuoksi. Lisäksi KAVI arvioi elokuvan yliluonnolliseen liittyvän kauhun sekä väkivallan ja kuoleman uhan olevan niin voimakasta ja pitkäkestoista, että ikäraja 12 olisi sille liian matala. Elokuvan epärealistisuus ei etäännytä katsojaa tarpeeksi, koska merkittävimmät väkivaltakuvaukset ovat pääosin realistiseen tyyliin kuvattuja fyysistä ja hyvin veristä väkivaltaa sisältäviä. Tämän vuoksi myös väkivaltaisen kuoleman uhka korostuu. Elokuvan seksuaalisen sisällön KAVI katsoi olevan tasolla, jollaiseksi luokittelija oli sen arvioinut.

Ensisilmäyksellä -sarjan toisen kauden ikäraja laski

 Luotu: 26.09.2014 09:28

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI on palautteen perusteella 26.9.2014 uudelleenluokitellut televisiosarjan Ensisilmäyksellä (How I Met Your Mother, 2006-2007) toisen tuotantokauden kaikki jaksot. Kuvaohjelmaluokittelija oli  huhtikuussa 2012 luokitellut kaikki kauden jaksot, poikkeuksena jakson 8 Atlantic Cityn rekisteröinti 23.9.2014. Kuvaohjelmaluokittelija oli arvioinut jaksojen ikärajaksi joko 7 tai 12 ahdistavuuden, seksuaalisen sisällön tai väkivallan perusteella.

KAVIn käsittelyssä kausikohtainen ikäraja laski seitsemään, jaksojen ikärajat ovat nyt kaikille sallittuja (S) tai 7. KAVIn arvion mukaan Ensisilmäyksellä on aikuisyleisölle suunnattu tilannekomedia, jonka jaksot sisältävät runsaasti seksiin viittavia puheita, joita ei kuitenkaan voida pitää haitallisina lasten kehitykselle. Osassa toisen kauden jaksoista on kuitenkin lievää väkivaltaa tai vähäisiä pelottavia elementtejä tai vähäistä seksuaalista sisältöä, joiden perusteella 10 jaksossa 22:sta on nyt ikäraja 7 ja loput ovat kaikille sallittuja. 

NCIS Los Angeles -televisiosarjan neljän jakson ikäraja laski

 Luotu: 25.09.2014 10:48

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) on saamansa palautteen perusteella 25.9.2014 uudelleenluokitellut NCIS Los Angeles -televisiosarjan kolmannen tuotantokauden jaksot Cyber Threat, Backstopped, Lange, H. ja Deadline.

Kuvaohjelmaluokittelija oli heinäkuussa 2012 arvioinut kyseisten jaksojen ikärajaksi 16, perusteena niiden sisältämä väkivalta.

KAVI luokitteli jaksot uudelleen ja alensi niiden ikärajaa. Ikärajan 12 perusteena on poliisisarjoille tyypillinen toimintaväkivalta, joka on selväpiirteistä ja nopeatempoista, mutta ei kovin yksityiskohtaista. Pääpaino on rikosten tutkinnassa. Jakson Deadline ikärajaa perustelee myös sen sisältämä ahdistavuus.

Prätkähiiret-televisiosarjan ensimmäisen tuotantokauden kaikkien jaksojen ikäraja nousi

 Luotu: 19.09.2014 08:30

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin KAVIn mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö MEKU on yleisöpalautteen perusteella 18.9.2014 uudelleenluokitellut televisiosarjan Prätkähiiret (Biker Mice from Mars, 2006) ensimmäisen tuotantokauden kaikki jaksot (poikkeuksena jakso ”Kaupungin uudet kissat”, jonka ikäraja nostettiin jo 3.4.2014).

Kuvaohjelmaluokittelija oli 31.8.2012 arvioinut koko tuotantokauden kaikille sallituiksi.

KAVI uudelleenluokitteli kaikille jaksoille ikärajan 7 niiden sisältämän ahdistavuuden ja väkivallan vuoksi. KAVIn arvion mukaan Prätkähiiret-sarjan ensimmäisen tuotantokauden jaksot sisältävät muun muassa melko pelottavia takaa-ajoja ja hirviöhahmoja, melko voimakkaita kuva- ja äänitehosteita sekä animoitua toimintaväkivaltaa.

 

Ruohonjuuritasolla-sarjan (Minuscule) jaksojen ikärajat laskivat

 Luotu: 10.09.2014 14:00

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) on 10.9.2014 uudelleenluokitellut Ruohonjuuritasolla-sarjan (Minuscule) jaksot Grillitehtävä (Mission: BBQ), Tulista Tabascoa (Top Tabasco), Täyshässäkkä (The Housing Plant Project), Mikrohirviö (Microzilla), Lastuja (Patatas Fritas), Suklaajahti (The Chocolate Chase), Perhosen painajainen (A Butterfly’s Nightmare) ja Akrobaatit! (Acrobatics).

Kuvaohjelmaluokittelija oli arvioinut kyseisten jaksojen ikärajaksi 7 (luokittelut rekisteröity aikavälillä 8.5.–4.7.2014).

KAVI luokitteli Ruohonjuuritasolla-sarjan edellä mainitut jaksot uudelleen ja niiden ikärajat laskivat kaikille sallittuun. Jaksoille Tulista Tabascoa ja Perhosen painajainen annettiin haitallisuusarvioksi kaikille sallitun tasoinen ahdistavuus (kriteeri 34).

Elokuvan Orgiat hautausmaalla ikäraja nousi

 Luotu: 25.08.2014 13:20

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) on 25.8.2014 uudelleenluokitellut elokuvan Orgy of the Dead (Orgiat hautausmaalla/Kuoleman orgiat) vuodelta 1965. Kuvaohjelmaluokittelija oli 30.11.2012 arvioinut elokuvan ikärajaksi 7 sen seksuaalisen ja ahdistavan sisällön perusteella.

KAVI luokitteli elokuvan uudelleen ja nosti elokuvan ikärajan 12:een sen sisältämän väkivaltaisen ja ahdistavan sisällön vuoksi. Elokuvan seksuaalinen sisältö ei vaikuttanut ikärajan nostoon. KAVI katsoo, että elokuvassa esiintyvät melko lievät väkivaltakohtaukset, jotka kuitenkin nivoutuvat kiinteästi seksuaaliseen sisältöön ovat syy nostaa ikärajaa. Kuvaohjelmasisältö, jossa väkivalta on yhdistettynä seksiin katsotaan erityisen haitalliseksi lasten kehitykselle. Elokuvan ahdistavuus perustuu edellä mainitun väkivallan ja seksuaalisen sisällön yhteen nivoutumisen lisäksi kuoleman ja väkivallan uhkaan, joka on läsnä päähenkilöiden vangitsemisesta lähtien lähes koko elokuvan ajan vaikka toiminnallisena sisältönä onkin pääosin eroottiset tanssit. KAVIn arviossa epärealistinen konteksti ei tässä tapauksessa ole syy laskea ikärajaa alemmaksi.

The Calling -elokuvan ikäraja laski

 Luotu: 04.08.2014 13:53

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) on 4.8.2014 uudelleenluokitellut trillerielokuvan The Calling (2013). Kuvaohjelmaluokittelija oli 18.6.2014 arvioinut elokuvan ikärajaksi 16 sen sisältämän ahdistavuuden perusteella.

KAVI luokitteli elokuvan uudelleen ja alensi sen ikärajaa. Ikärajan 12 perusteena ovat elokuvan sisältämä väkivalta sekä ahdistusta aiheuttavat yksittäiset ja lyhytkestoiset otokset silvotuista väkivallan uhreista, itsemurhakohtaus  ja läpi elokuvan kestävä trillereille ominainen hiipivä uhkaavuus.

 

 

 

Rikospaikalla -jakson ikäraja nousi

 Luotu: 31.07.2014 07:25

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) on 31.7.2014 uudelleenluokitellut saksalaisen Rikospaikalla -poliisisarjan (Tatort) toisen tuotantokauden jakson 12 Nainen ikkunassa (Borowski und die Frau am Fenster). Kuvaohjelmaluokittelija oli 17.5.2014 arvioinut ohjelman  ikärajaksi 7 sen sisältämän ahdistavuuden ja väkivallan perusteella. KAVIn luokittelun tuloksena ikäraja nousi. Viranomaisarvion mukaan Nainen ikkunassa –jakso sisältää joitakin tarinan kannalta perusteltuja väkivaltakohtauksia, jotka eivät ole yksityiskohtaisia sekä väkivallan uhkaan, mielenjärkkymiseen ja äkilliseen onnettomuuteen liittyvää ahdistavuutta. Jaksossa on myös yksittäinen ja lyhytkestoinen seksikohtaus. KAVIn arviossa tämä Rikospaikalla-jakso sai siten ikärajan 12 ahdistuksen, väkivallan ja seksuaalisen sisällön perusteella.

Shooter -elokuvan ikäraja nyt 16

 Luotu: 23.07.2014 09:33

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) on 23.7.2014 uudelleenluokitellut Antoine Fuquan ohjaaman amerikkalaisen toimintaelokuvan Shooter (2007). Valtion elokuvatarkastamon  22.3.2007 antama, aiempaan lakiin perustunut ikäraja elokuvalle oli ollut K15. Kuvaohjelmaluokittelija oli 5.10.2012 luokitellut Shooterin uudestaan nykylain mukaisesti ja arvioinut elokuvan ikärajaksi 12 sen sisältämän väkivallan ja ahdistavuuden perusteella.

Saamansa palautteen perusteella KAVI otti elokuvan  vielä uudelleenarvioitavaksi, jonka tuloksena elokuvan ikäraja on nyt 16 sen sisältämien useiden yksityiskohtaisten ja veristen, realistiseen ympäristöön sijoittuvien  toimintaväkivaltakohtausten perusteella.

Kahden Bates Motel -jakson ikäraja nousi

 Luotu: 18.07.2014 08:30

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) on uudelleenluokitellut Bates Motel –sarjan ensimmäisen kauden jaksot 1-4. Kuvaohjelmaluokittelija oli 4.9.2013 arvioinut jaksojen ikärajaksi 12 joko niiden sisältämän väkivallan, ahdistavuuden, huumeidenkäytön tai seksin vuoksi. KAVIn uudelleenluokittelussa 18.7.2014 kahden jakson ikäraja nousi. KAVI arvioi ensimmäisen jakson (First you dream, then you die) haitalliseksi alle 16-vuotiaille sen sisältämän seksuaalisen väkivallan vuoksi. Jakson 3 (What’s wrong with Norman) KAVI arvioi myös haitalliseksi alle 16-vuotiaille ahdistavuuden perusteella. 

Sinua parempaa -elokuvan ikäraja laski

 Luotu: 03.07.2014 08:35

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) on 3.7.2014 uudelleenluokitellut Woody Allenin ohjaaman elokuvan Sinua parempaa (Anything Else, 2003). Kuvaohjelmaluokittelija oli 10.2.2013 arvioinut elokuvan ikärajaksi 16 sen sisältämän huumeiden käytön perusteella.

KAVI luokitteli elokuvan uudelleen ja alensi sen ikärajaa. Ikärajan 12 perusteena on aikuisdraamaan sijoittuva yksittäinen huumeiden käyttökohtaus, jossa tuodaan esille myös huumausaineiden käytön haitallisuutta. 

Kylmäverisesti sinun - Ikuiset sarjan yksittäisen jakson ikäraja laski

 Luotu: 19.06.2014 09:20

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on uudelleenluokitellut kuvaohjelman Kylmäverisesti sinun – Ikuiset televisiosarjan jakson 3 Betoni kukkii. Kuvaohjelmaluokittelija oli arvioinut jakson ikärajaksi 16 väkivallan ja ahdistavuuden vuoksi. KAVIn uudelleenluokittelussa ikäraja laski. KAVI arvioi Betoni kukkii jakson 3 haitalliseksi alle 12-vuotiaille sen ahdistavan ja väkivaltaisen sisällön vuoksi.

Valheen vangit –televisiosarjan jakson ”Matka” ikäraja laski

 Luotu: 19.06.2014 15:29

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) on luokitellut uudelleen Valheen vangit -televisiosarjan ensimmäisen tuotantokauden neljännen jakson nimeltä Matka. Kuvaohjelmaluokittelija oli arvioinut kyseisen jakson haitalliseksi alle 12-vuotiaille sen sisältämän ahdistavuuden vuoksi. KAVI:n arvion mukaan kuvaohjelmassa on vain hyvin lievää ahdistavaa sisältöä, joten se luokiteltiin kaikenikäisille sallituksi.

Sex Drive -elokuvan ikärajaksi 12 SV

 Luotu: 20.05.2014 11:02

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti on rekisteröinyt uudelleen elokuvan Sex Drive (2008). Valtion elokuvatarkastamo oli tarkastanut elokuvan 9.10.2008; elokuvan ikärajan 12 perusteeksi on 20.5.2014 päivitetty sen seksuaalinen ja väkivaltainen sisältö.

Suden vuosi -elokuvan ikärajaksi 12 AS

 Luotu: 20.05.2014 11:01

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti on rekisteröinyt uudelleen elokuvan Suden vuosi (2007). Valtion elokuvatarkastamo oli tarkastanut elokuvan 22.1.2007; elokuvan ikärajan 12 perusteeksi on 20.5.2014 päivitetty ahdistavuus ja seksuaalinen sisältö.

Sex and the City 2 -elokuvan ikärajaksi 12 S

 Luotu: 13.05.2014 10:59

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti on rekisteröinyt uudelleen elokuvan Sex and the City 2 - Sinkkuelämää (2010). Valtion elokuvatarkastamo oli tarkastanut elokuvan 20.5.2010; elokuvan ikärajan 12 perusteeksi on 13.5.2014 päivitetty sen seksuaalinen sisältö.

Unelmien sielunmessu -elokuvan ikärajaksi 16 HASV

 Luotu: 13.05.2014 07:57

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti on 13.5.2014 rekisteröinyt uudelleen elokuvan Requiem for a Dream (Unelmien sielunmessu, 2000). Valtion elokuvatarkastamo oli tarkastanut elokuvan 4.4.2000; elokuvan ikäraja on nyt 16 sen sisältämän huumeidenkäytön, ahdistavuuden, seksikohtausten sekä väkivallan perusteella.

Elokuvan Kymmenen pientä neekeripoikaa uusi ikäraja on 12

 Luotu: 17.04.2014 09:55

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI on omasta aloitteestaan 17.4.2014 luokitellut uudelleen amerikkalaisen trillerin Kymmenen pientä neekeripoikaa (Ten Little Indians, 1989). Valtion elokuvatarkastamo oli 18.09.1991 asettanut elokuvalle silloisen käytännön mukaisen suositusikärajan 14. Suositusikärajat ovat muuntuneet kaikille sallituiksi nykyisen lainsäädännön mukaisesti. Nykyikärajat eivät ole suosituksia vaan sitovia, ja alaikäisten sananvapautta rajoitetaan ainoastaan ohjelmien haitallisuuden perusteella.

KAVIn arvion mukaan elokuvan ikäraja on nyt 12 sen sisältämän ahdistavuuden ja väkivallan perusteella.

Nakertajien paluu -elokuvan ikärajaksi 12

 Luotu: 16.04.2014 05:44

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI on omasta aloitteestaan 16.4.2014 luokitellut uudelleen amerikkalaisen kauhukomedian Nakertajien paluu (Critters 3, 1991).Valtion elokuvatarkastamo oli 30.3.1992 asettanut elokuvalle silloisen käytännön mukaisen suositusikärajan 14. Suositusikärajat ovat muuntuneet kaikille sallituiksi nykyisen lainsäädännön mukaisesti. Nykyikärajat eivät ole suosituksia, vaan sitovia ja alaikäisten sananvapautta rajoitetaan ainoastaan ohjelmien haitallisuuden perusteella.

 

KAVIn arvion mukaan elokuvan ikäraja on nyt 12 sen sisältämän väkivallan ja ahdistavuuden perusteella.

The Railway Man -elokuvan ikäraja nousi

 Luotu: 11.04.2014 09:27

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) on yleisöpalautteen perusteella 11.4.2014 uudelleenluokitellut elokuvan The Railway Man (2013). Kuvaohjelmaluokittelija oli 3.3.2014 arvioinut elokuvan haitalliseksi alle 12-vuotiaille sen sisältämän väkivallan ja ahdistavuuden vuoksi. KAVIn arvion mukaan elokuva sisältää yksityiskohtaista ja realistista hakkaamis- ja kidutusväkivaltaa. Niin itse väkivaltakohtaukset kuin läpi elokuvan pitkissä takaumissa jatkuva väkivallan ja väkivaltaisen kuoleman uhka ovat omiaan aiheuttamaan kouluikäisissä nuorissa ahdistusta, jota myös psyykkisen hajoamisen uhka korostaa. Elokuvan ikäraja on KAVIn uudelleenluokittelun jälkeen 16 sen ahdistavuuden ja väkivallan perusteella.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Teppo Esko
teppo.esko@kavi.fi

Erityisasiantuntija Anne Lind
anne.lind@kavi.fi

Emmerdale -jakson ikäraja nousi

 Luotu: 07.04.2014 11:46

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti on yleisöpalautteen perusteella 7.4.2014 uudelleenluokitellut englantilaisen sarjan Emmerdale jakson Kun peilikuva ei miellytä osa 2/2 sekä omasta aloitteestaan jakson Kun peilikuva ei miellytä osa 1/2. Kuvaohjelmaluokittelija oli 9.3.2014 luokitellut osan 1/2 haitalliseksi alle 7-vuotiaille väkivaltaisen sisällön perusteella ja 10.3.2014 osan 2/2 kaikille sallituksi. KAVIn mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö arvioi molempien osien ikärajaksi 7 niiden sisältämän ahdistavuuden perusteella. Molemmissa jaksoissa on tulipaloon liittyvää pientä pelottavuutta ja hengenvaaraa.

Teinimutanttikilpikonnat -jaksoon lisätty ikärajaperusteeksi ahdistus

 Luotu: 07.04.2014 11:43

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti on yleisöpalautteen perusteella  7.4.2014 luokitellut uudelleen Teinimutanttininjakilpikonnien ensimmäisen kauden  jakson 8  'Xeverin johdossa' (Teenage Mutant Ninja Turtles, Never Say Xever, 2012). Kuvaohjelmaluokittelija oli 2.9.2013 arvionut jakson haitalliseksi alle 7-vuotiaille sen sisältämän väkivallan perusteella. KAVIn arvion mukaan ohjelma on omiaan vaikuttamaan haitallisesti alle 7-vuotiaiden kehitykseen sen sisältämän vauhdikkaan ja tehostein korostetun fantasiatoimintaväkivallan sekä väkivaltaan ja sen uhkaan liittyvän ahdistavuuden perusteella. Viranomaisarvion mukaan tarkkapiirtoanimaation väkivaltaa ei kuitenkaan esitetä yksityiskohtaisesti eikä väkivalta ole veristä. Animoidut väkivaltakohtaukset liittyvät seikkailulliseen fantasiatoimintaan, ja kouluikäinen lapsikatsoja voi luottaa päähahmojen selviämiseen kaikista tilanteista.

Elokuvan The Cowboy Way ikäraja nousi

 Luotu: 02.04.2014 16:27

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI on omasta aloitteestaan 2.4.2014 luokitellut uudelleen amerikkalaisen lännenelokuvan The Cowboy Way (1994). Valtion elokuvatarkastamo oli 29.11.1994 asettanut elokuvalle silloisen käytännön mukaisen suositusikärajan 14. Suositusikärajat ovat muuntuneet kaikille sallituiksi nykyisen lainsäädännön mukaisesti. Nykyikärajat eivät ole suosituksia, vaan sitovia ja alaikäisten sananvapautta rajoitetaan ainoastaan ohjelmien haitallisuuden perusteella.

KAVIn arvion mukaan elokuvan ikäraja on nyt 12 sen sisältämän väkivallan ja väkivallan uhkaan liittyvän ahdistavuuden perusteella.

Vuoden 1984 Kosto elää, kovikset! -elokuvan ikäraja nousi

 Luotu: 01.04.2014 10:15

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI on omasta aloitteestaan 1.4.2014 luokitellut uudelleen amerikkalaisen Jeff Kanew’n ohjaaman teinikomedian Kosto elää, kovikset! (The Revenge of the Nerds). Elokuva on vuodelta 1984. Valtion elokuvatarkastamo oli 18.10.1989 asettanut elokuvalle silloisen käytännön mukaisen suositusikärajan 14. Suositusikärajat ovat muuntuneet kaikille sallituiksi nykyisen lainsäädännön mukaisesti. Nykyikärajat eivät ole suosituksia, vaan sitovia ja alaikäisten sananvapautta rajoitetaan ainoastaan ohjelmien haitallisuuden perusteella.

KAVIn arvion mukaan elokuvan ikäraja on nyt 12 sen sisältämän mietojen huumeiden käyttökohtauksen perusteella. 

Poirot-jakson ikärajaperusteeksi vain väkivalta

 Luotu: 26.02.2014 10:29

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti on omasta aloitteestaan 26.2.2014 uudelleenluokitellut brittiläisen Poirot-dekkarisarjan neljännen tuotantokauden kolmannen jakson Mabellen kahdet kasvot (One, Two, Buckle My Shoe, 1992). Kuvaohjelmaluokittelija oli 30.1.2014 arvioinut jakson haitalliseksi alle 12-vuotiaille ahdistavuuden ja väkivallan perusteella. KAVIn arvioinnissa jakson ikäraja säilyi, kuitenkin vain väkivallan perusteella, jaksossa on yksittäinen selväpiirteisempi ampumiskohtaus. KAVIn tulkinnan mukaan Mabellen kahdet kasvot -jakson ahdistavuutta lieventää väkivallan vähäinen ja hillitty kuvaus sekä selkeä, sanalliseen selvittelyyn perustuva dekkarin lajityyppi.

Kahden Code Lyoko Evolution -jakson ikäraja nousi

 Luotu: 25.02.2014 11:53

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti on omasta aloitteestaan 25.2.2014 uudelleenluokitellut ranskalaisen sarjan Code Lyoko Evolution (2013) ensimmäisen tuotantokauden kaksi jaksoa. Kuvaohjelmaluokittelija oli 11.12.2014 arvioinut jakson 1 Xana 2.0 ja 19.12.2013 jakson 4 Neiti Einstein kaikille sallituiksi. KAVIn arvioinnissa jaksojen ikärajat nousivat niiden sisältämän ahdistavuuden ja väkivallan perusteella ikärajaan 7. Jaksoissa on animoitujen hahmojen scifitaisteluita sekä scifi-väkivaltaan ja -hahmoihin liittyvää lievää pelottavuutta.

Kuolleista palanneet -sarjan kahden jakson ikärajat muuttuivat

 Luotu: 21.02.2014 11:15

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti on omasta aloitteestaan 21.2.2014 uudelleenluokitellut YLE Areenassa esitettävän ranskalaisen sarjan Kuolleista palanneet (Les Revenants, 2013) ensimmäisen tuotantokauden kaksi jaksoa. Kuvaohjelmaluokittelija oli 9.1.2014 arvioinut jakson 6 Lucy haitallisiksi alle 16-vuotiaille sen sisältämän ahdistavuuden vuoksi ja jakson 8 Hiljainen joukko (La Horde) haitalliseksi alle 12-vuotiaille sen ahdistavan ja seksuaalisen sisällön vuoksi. KAVIn arvioinnissa jakson 6 (Lucy) ikäraja laski ja jakson 8 (Hiljainen joukko) ikäraja puolestaan nousi. Lucy-jakson ikärajaa 12 KAVI perustelee jakson melko ahdistavalla yleistunnelmalla, joka liittyy läheisten menetyksiin, yliluonnolliseen tematiikkaan ja väkivallan uhkaan. Jakso sisältää myös verhottuja seksikohtauksia sekä yksittäisen avoimen, mutta kestoltaan lyhyen seksikohtauksen sekä ei-yksityiskohtaisen ampumiskohtauksen. Hiljainen joukko jaksossa on puolestaan KAVIn näkemyksen mukaan kaksi yksityiskohtaisempaa, ihmisiin tai ihmisenkaltaisiin hahmoihin kohdistuvaa, veristä väkivaltakohtausta, joiden perusteella jakson 8 ikäraja on 16.

Nymphomaniac -elokuvan trailerin ikäraja nousi

 Luotu: 10.02.2014 14:05

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on omasta aloitteestaan 10.2.2014 uudelleenluokitellut Nymphomaniac -elokuvan trailerin. Kuvaohjelmaluokittelija oli 1.1.2014 arvioinut trailerin haitalliseksi alle 12-vuotiaille sen sisältämän ahdistavuuden ja seksuaalisen sisällön vuoksi. KAVI’n arvion mukaan traileri sisältää välähdyksenomaisia kuvia seksiakteista ja sadomasokismista sekä pakonomaiseen seksiin kietoutuvan ahdistuksen ja kärsimyksen kuvausta. Trailerin ahdistavuutta voimistavat osaltaan seksuaalisuuteen yhdistyvät väkivaltaviitteet, montaasimainen, vailla selkeää juonta oleva kerronta ja vahva äänimaailma. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti luokitteli trailerille ikärajan 16 sen ahdistavan ja seksuaalisen sisällön perusteella.

Rikoksista pahin -sarjan yksittäisen jakson ikärajan laski

 Luotu: 06.02.2014 11:05

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI on omasta aloitteestaan 6.2.2014 luokitellut uudelleen amerikkalaisen Rikoksista pahin -poliisisarjan (Major Crimes, 2012) ensimmäisen kauden ensimmäisen jakson Kovat piipussa (Reloaded). Kuvaohjelmaluokittelija oli 31.12.2013 arvioinut tämän jakson haitalliseksi alle 16-vuotiaille väkivallan perusteella. KAVI arvioi jakson ikärajaksi 12 sen sisältämän ampumiskohtauksen perusteella, jonka toteutus ei ole yksityiskohtainen ja on valvontakamerakuvamaisesti etäännytetty. Jakson alussa on lisäksi lyhytkestoista kuolemanuhkaa ammuskelukohtaukseen liittyen sekä lyhyet otokset rikoksen uhreista . Kerronta keskittyy alun motivoinnin jälkeen rikosten sanalliseen selvittelyyn. KAVIn arvion mukaan jakson ikäraja on 12 väkivallan ja ahdistavuuden perusteella.

Lemmen viemää -televisiosarjan yhden jakson ikäraja nousi

 Luotu: 05.02.2014 10:10

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on omasta aloitteestaan 5.2.2014 uudelleenluokitellut televisiosarjan Lemmen viemää (Sturm der Liebe) kolme jaksoa. Kuvaohjelmaluokittelija oli syksyllä 2013 arvioinut sarjan jaksot haitallisiksi alle 7-vuotiaille niiden sisältämän ahdistavuuden vuoksi.

KAVI:n arvion mukaan jakso numero 1493, ”Uhri”, sisältää selkeät viittaukset seksuaaliseen väkivaltaan, joten ikärajaksi arvioitiin 12 sen sisältämän väkivallan ja ahdistavuuden vuoksi. Sen sijaan jaksot nimeltä ”Kodittomat” (1482) ja ”Suomalaisvieraat suuttuvat” (1558) pysyivät tasolla 7 niiden sisältämän ahdistavuuden perusteella.

Bettien matka –elokuvalle ikäraja 7

 Luotu: 31.01.2014 08:19

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) on omasta aloitteestaan 30.1.2014 uudelleenluokitellut elokuvan Bettien matka (Elle s'en va, 2013). Kuvaohjelmaluokittelija oli 17.9.2013 arvioinut elokuvan kaikille sallituksi. KAVI luokitteli elokuvan ikärajaksi 7. Ikärajan perusteena on aikuisdraamassa esiintyvä yksittäinen lyhytkestoinen realistinen väkivaltakohtaus. Lisätietoja: erityisasiantuntijat Hanna Happo, Anne Lind tai Teppo Esko (sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@kavi.fi).

Walter Mittyn ihmeellinen elämä -elokuvan ikäraja nousi

 Luotu: 29.01.2014 10:17

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) on omasta aloitteestaan 29.1.2014 uudelleenluokitellut elokuvan Walter Mittyn ihmeellinen elämä (The Secret Life of Walter Mitty, 2013). Kuvaohjelmaluokittelija oli 3.12.2013 arvioinut elokuvan haitalliseksi alle 7-vuotiaille sen sisältämän ahdistavuuden ja väkivallan vuoksi. KAVIn arvion mukaan elokuva sisältää osin epärealistisessa ja etäännyttävässä tarinakontekstissa esitettyä rajuhkoa toimintaväkivaltaa sekä realistisempaa väkivaltaa ja tehostettuja uhkatilanteita. Elokuvan siirtymät reaalimaailmasta päähenkilön mielensisäiseen fantasiointiin ovat melko yllättäviä, eivätkä sellaisinaan riitä lieventämään väkivallan haitallisuutta nuorimmille alakouluikäisille, joilla faktan ja fiktion erottelukyky ja elokuvan lajityyppien lukutaito ovat vielä kehittyviä. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti luokitteli elokuvan ikärajaksi 12 sen väkivaltaisen sisällön perusteella. Lisätietoja: Apulaisjohtaja Leo Pekkala sekä erityisasiantuntijat Hanna Happo tai Anne Lind (sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@kavi.fi).

Ryhmäterapian tarpeessa -komediasarjan yhden jakson ikäraja aleni

 Luotu: 22.01.2014 11:55

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) on omasta aloitteestaan 22.01. 2014 luokitellut uudelleen amerikkalaisen komediasarjan Ryhmäterapian tarpeessa (Go on) ensimmäisen tuotantokauden jaksot 1: Pilot, 16: Pass Interference ja 22: Urn-ed Run. Kuvaohjelmaluokittelija oli 24.10.2013 arvioinut pilottijakson haitalliseksi alle 7-vuotiaille sen sisältämän väkivallan vuoksi. Kaksi muuta jaksoa oli luokiteltu kaikille sallituiksi 15.11. ja 16.12.2013. KAVIn arviossa myös pilottijakson ikäraja muuttui kaikille sallituksi. Viranomaisen tulkinnan mukaan jakson sisältämä melko äkillinen tunneryöppy ja sen yhteydessä tapahtuvaan, hedelmillä heittelyyn liittyvä väkivallan uhka sekä käsilaukulla muksiminen jäivät ohjelman selkeässä komediakontekstissa voimakkuudeltaan hyvin lieviksi ja nopeasti laantuviksi. Tuotantokausikohtainen ikäraja ei kuitenkaan yhden jakson ikärajamuutoksen takia vaihtunut.

The Wolf of Wall Street -elokuvan ikärajaperusteiksi vain huumeet ja seksi

 Luotu: 22.01.2014 11:54

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) on omasta aloitteestaan 22.01. 2014 luokitellut uudelleen amerikkalaisen elokuvan The Wolf of Wall Street. Kuvaohjelmaluokittelija oli 4.12.2013 arvioinut elokuvan haitalliseksi alle 16-vuotiaille sen sisältämän huumeiden käytön, seksikohtausten sekä ahdistavuuden vuoksi. KAVIn arvion mukaan kuvaohjelmassa on runsaasti huumeiden yksityiskohtaista ongelmakäyttöä sekä osin avoimia, kuitenkin yksityiskohdiltaan verhottuja, seksikohtauksia. Viranomaisen tulkinnnan mukaan elokuvan ahdistavuus ei nouse hallitsevaksi elementiksi, vaan jää lähinnä yksittäisten kohtausten varaan ja on siten ikärajaluokitukseltaan 12-tasoa. Lisätietoja: teppo.esko@kavi.fihanna.happo@kavi.fianne.lind@kavi.fi

The Grand Budapest Hotel -elokuvan trailerin ikärajaperusteeksi myös ahdistus

 Luotu: 21.01.2014 13:56

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) on omasta aloitteestaan 21.01. 2014 luokitellut uudelleen elokuvan The Grand Budapest Hotel trailerin. Kuvaohjelmaluokittelija oli 13.12.2013 arvioinut elokuvan haitalliseksi alle 7-vuotiaille sen sisältämän väkivallan vuoksi(kriteeri 12). KAVIn arvion mukaan kuvaohjelmassa on yksittäisiin nyrkiniskuihin liittyvän väkivallan lisäksi myös ammuskeluun liittyvää lievää pelottavuutta ja väkivallan uhkaa, jota kuitenkin komediallinen kokonaisvaikutelma lieventää.

Ei kiitos -elokuvan ikäraja nousi

 Luotu: 16.01.2014 10:54

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti on 16.1.2014 luokitellut uudelleen kotimaisen Ei kiitos –draamaelokuvan.

Kuvaohjelmaluokittelija oli 18.12.2013 arvioinut elokuvan haitalliseksi alle 12 –vuotiaille seksuaalisen sisällön vuoksi. KAVI arvioi elokuvan ikärajaksi 16 useiden avoimien, mutta yksityiskohdiltaan peiteltyjen sekä lukuisien verhoiltujen seksikohtausten perusteella. Runsas seksiin liittyvän puhe korostaa seksuaalista sisältöä.

KAVI on jo aiemmin 2.1.2014 luokitellut uudelleen elokuvan kaksi traileria yleisöpalautteen perusteella.

Kuvaohjelmaluokittelija oli 26.7.2013 arvioinut teasertrailerin haitalliseksi alle 7-vuotiaille seksuaalisen sisällön vuoksi. KAVI arvioi teasertrailerin ikärajaksi 12 melko viitteellisesti esitetyn seksikohtauksen vuoksi. Toinen traileri oli 1.10.2013 luokiteltu ikärajalla 12 sen sisältämien runsaiden seksiviitteiden ja yksittäisen avoimen, mutta yksityiskohdiltaan peitellyn seksikohtauksen perusteella. KAVI arvioi 2.1.2014 trailerin haitalliseksi alle 16-vuotiaille sen avoimen seksuaalisen sisällön perusteella.

Salatut elämät jakso Elias ottaa itseensä

 Luotu: 27.12.2013 15:37

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus on 27.12.2013 luokitellut uudelleen kotimaisen Salatut elämät -saippuasarjan jakson 2527 Elias ottaa itseensä (myös numerolla 62). Kuvaohjelmaluokittelija oli 4.11.2013 arvioinut ohjelman haitalliseksi alle 7-vuotiaille seksuaalisen sisällön vuoksi. MEKUn tulkinnan mukaan jaksossa on hyvin lievä viite seksuaaliseen ahdisteluun lähinnä temaattisella tasolla, jonka vuoksi jakson uudelleenluokittelussa jakson ikärajan 7 haitallisuusperusteeksi katsottiin ahdistus.

Yhden Riivatut-sarjan jakson ikärajaperusteeksi vain ahdistus

 Luotu: 07.01.2014 15:28

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI on omasta aloitteestaan 7.1.2013 luokitellut uudelleen vuonna 2006 valmistuneen amerikkalaisen Riivatut -draamadokusarjan ensimmäisen kauden kolme jaksoa. Kaikkien jaksojen ikäraja 12 säilyi ennallaan, mutta jakson The Possessed ikärajaperusteeksi viranomainen arvioi vain ahdistavuuden. Kuvaohjelmaluokittelija oli 10.6.2013 arvioinut The Possessed -jakson haitalliseksi alle 12-vuotiaille sen sisältämän väkivallan ja ahdistavuuden perusteella. KAVIn arvion mukaan ainoastaan jakson sisältämät yliluonnolliseen liittyvät dramatisoidut jaksot tehosteineen ja sekoamispelkoineen ovat haitallisia alle 12-vuotialle. Yksittäinen, mutta realistinen läväytys kasvoille jää KAVIn tulkinnan mukaan vaikutukseltaan lievähköksi.

Mr. Morgan’s Last Love -elokuvan ikäraja laski

 Luotu: 13.01.2014 08:18

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) on omasta aloitteestaan 13.01. 2014 luokitellut uudelleen elokuvan Mr. Morgan's Last Love (Viimeinen rakkaus) . Kuvaohjelmaluokittelija oli 10.10.2013 arvioinut elokuvan haitalliseksi alle 12-vuotiaille sen sisältämän ahdistavuuden vuoksi. KAVIn arvion mukaan kuvaohjelmassa on vain hyvin lievää ahdistavaa sisältöä ja luokitteli sen kaikenikäisille sallituksi. Elokuvan itsemurhaan tai sen yritykseen viittaavat seikat ovat ovat siinä määrin lieviä, ettei niitä voi pitää haitallisena lapsille.

Äkta människor -scifitrillerin ensimmäisen tuotantokauden ikäraja nousi

 Luotu: 02.01.2014 06:27

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti on 2.1.2014 luokitellut uudelleen ruotsalaisen Äkta människor -scifitrillerisarjan ensimmäisen tuotantokauden 8 jaksoa (jaksot 1, 2, 4-7, 9 ja 10)). Kuvaohjelmaluokittelija oli 9.7.2012 arvioinut nämä jaksot haitalliseksi alle 12-vuotiaille joko niiden väkivaltaisen, ahdistavan tai seksuaalisen sisällön perustella. KAVIn arviossa jaksojen 1, 2 ja 4 ikärajat säilyivät ennallaan, mutta jaksojen 5-7, 9 ja 10 ikäraja nousi niiden ahdistavan tai väkivaltaisen sisällön perusteella. Ikärajan 16 saaneissa jaksoissa oli KAVIn mukaan yksityiskohtaista ihmishahmoihin kohdistuvaa väkivaltaa, seksuaaliseen väkivaltaan liittyviä kohtauksia sekä nuoren lapsen hukkumiseen liittyvää ahdistavuutta ja splatter-tyyppisen verisen väkivallan jälkiä.

Simpsonit-sarjan yhteen jaksoon lisätty ikärajaperusteeksi ahdistus

 Luotu: 02.01.2014 11:42

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus on 31.12.2013 luokitellut uudelleen amerikkalaisen Simpsonit -animaatiosarjan 21. tuotantokauden 14. jakson Läksyjen laiminlyöntiä (Postcards from the Wedge). Kuvaohjelmaluokittelija oli 18.1.2013 arvioinut ohjelman haitalliseksi alle 7-vuotiaille väkivaltaisen sisällön vuoksi. MEKUn tulkinnan mukaan lääkärisarjaa parodioiva kohtaus voi näyttäytyä pienemmille katsojille myös ahdistavana ja lisäsi tämän vuoksi ikärajakriteereiksi väkivallan oheen ahdistavuuden. Kouluikäisten lasten kannalta jakson haitallisuutta lieventävänä seikkana MEKU piti piirrosanimaation väkivaltaisen hoitotoimenpiteen metakerronnallista elementtiä, jossa animaation hahmo katsoo tarinassa animaatiota.

Ei kiitos –elokuvan trailereiden ikärajat nousivat

 Luotu: 02.01.2014 09:40

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti on 2.1.2014 luokitellut uudelleen kotimaisen Ei kiitos -draamaelokuvan kaksi traileria yleisöpalautteen perusteella. Kuvaohjelmaluokittelija oli 26.7.2013 arvioinut teasertrailerin haitalliseksi alle 7-vuotiaille seksuaalisen sisällön vuoksI. KAVI arvioi teasertrailerin ikärajaksi 12 melko viitteellisesti esitetyn seksikohtauksen vuoksi. Toinen traileri oli 1.10.2013 luokiteltu ikärajalla 12 sen sisältämien runsaiden seksiviitteiden ja yksittäisen avoimen, mutta yksityiskohdiltaan peitellyn seksikohtauksen perusteella. KAVI arvioi 2.1.2014 trailerin haitalliseksi alle 16-vuotiaille sen avoimen seksuaalisen sisällön perusteella. KAVIn tulkinnan mukaan trailereille tyypillinen tarinakehyksen suppeus korostaa trailerin seksuaalista sisältöä. Lisätietoja: erityisasiantuntijat Teppo Esko, Anne Lind, Hanna Happo ja Leena Karjalainen (etunimi.sukunimi@kavi.fi)

Whitney -televisiosarjan jaksot 1,9 ja 14 kaikille sallituiksi

 Luotu: 02.01.2014 09:29

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKU on omasta aloitteestaan 30.12.2013 luokitellut uudelleen amerikkalaisen Whitney -sarjan (2011) jaksot 1, 9 ja 14. Kuvaohjelmaluokittelija oli antanut MTV3 -kanavalla esitettävälle Whitney- sarjan jaksoille 1, 9 ja 14 ikärajan 7 niiden seksuaalisen sisällön perusteella. Jaksojen ikäraja laski seitsemästä kaikille sallituksi. MEKU perustelee kaikille sallittua ikärajaa jakson 1 (Roolileikkejä) sisältämillä komediallisessa yhteydessä esitetyillä hyvin lievillä seksiviitteillä ja jaksoissa 9 (Joulu on taas) ja 14 (Mustasukkaisuutta) erittäin lievillä seksuaalissävytteisillä puheilla.

Mr & Mrs Bloom-sarjan kolmeen jaksoon ikärajaperusteeksi myös ahdistus

 Luotu: 31.12.2013 15:32

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKU on omasta aloitteestaan 31.12.2013 luokitellut uudelleen vuonna 2010 valmistuneen amerikkalaisen Mr & Mrs Bloom -toimintasarjan (UnderCovers) ensimmäisen kauden kolme jaksoa Toinen kuherruskuukausi(Pilot), Paha rooli (DarkCover) ja Selitys (Reason). Kuvaohjelmaluokittelija oli 30.8., 22.11. ja 29.11.2013 arvioinut nämä jaksot haitalliseksi alle 12-vuotiaille niiden sisältämän väkivallan perusteella. Ikäraja ei MEKUn uudelleenluokittelussa muuttunut, mutta MEKUn arvion mukaan toimintagenrelle tyypilliset väkivaltatilanteet ja niihin liittyvä jännittävyys voivat näyttäytyä ahdistavina alle 12-vuotiaille. Ikärajan perusteiksi MEKU lisäsi siis väkivallan oheen ahdistavuuden.

Erilaisia suhteita -sarjan yhden jakson ikäraja laski

 Luotu: 20.12.2013 12:06

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus on 20.12.2013 luokitellut uudelleen amerikkalaisen Erilaisia suhteita -sitcomsarjan ensimmäisen tuotantokauden (Better with You, 2010) 17. jakson Töiden tarpeessa (Without a Job). Kuvaohjelmaluokittelija oli 22.4.2013 arvioinut ohjelman haitalliseksi alle 7-vuotiaille seksuaalisen sisällön vuoksi. MEKUn tulkinnan mukaan vähäiset sanalliset viittaukset seksiin tilannekomediakontekstissa eivät ole ikärajaperuste.

Puumanaisen toisen tuotantokauden ikäraja laski

 Luotu: 20.12.2013 12:06

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus on 19.12.2013 luokitellut uudelleen amerikkalaisen Puumanainen -sitcomsarjan toisen tuotantokauden (Cougar Town - The Complete Second Season, 2011) 22 jaksoa. Kuvaohjelmaluokittelija oli luokitellut kaikki jaksot ikärajalla 12 seksuaalisen sisällön perusteella, paitsi jakso 14 Cry to Me oli luokiteltu seksuaalisen sisällön vuoksi ikärajalla 7. MEKUn uudelleenluokittelun tuloksena jaksojen ikärajat ovat 7 tai kaikille sallittu. Ikärajoja 7 MEKU perustelee joko vähäisillä ja sisällöltään lievillä väkivaltakohtauksilla, joissa on yksittäisiä läpsäytyksiä tai iskuja. Myös ahdistavuus on ikärajaperuste osassa jaksoista, joissa on pienimpiä katsojia mahdollisesti hämmentäviä kohtauksia. Suudelmat tai sanalliset viittaukset seksiin eivät uudelleenluokitelluissa jaksoissa vaikuta ikärajaan.

Sex and the City -sarjan yhden jakson ikäraja nousi

 Luotu: 20.12.2013 12:06

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKU on omasta aloitteestaan 20.12.2013 luokitellut uudelleen vuonna 1991 valmistuneen amerikkalaisen Sex and the City -draamasarjan toisen kauden seitsemännen jakson The Chicken Dance. Kuvaohjelmaluokittelija oli 22.10.2013 arvioinut tämän jakson haitalliseksi alle 7-vuotiaille seksuaalisen sisällön perusteella. MEKU arvioi jakson ikärajaksi 12 sen sisältämän hyvin lyhytkestoisen ja kuvarajauksen keinoin peitellyn seksikohtauksen perusteella.

Kiinnisidottu-sarjan yhden jakson ikäraja nousi

 Luotu: 20.12.2013 12:05

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKU on omasta aloitteestaan 19.12.2013 uudelleenluokitellut minisarjan Kiinnisidottu (1994) toisen osan nimeltään Riippakiviä. Kuvaohjelmaluokittelija oli 11.10.2013 arvioinut elokuvan haitalliseksi alle 7-vuotiaille sen sisältämän väkivallan ja ahdistavuuden vuoksi. MEKUn arvioi Riippakiviä-jakson sisällön haitalliseksi alle 12-vuotiaille sen sisältämän seksuaalisen väkivallan uhan ja seksuaalisen ahdistelun sekä muiden yksittäisiksi jäävien väkivaltakohtauksien vuoksi.

Low Winter Sun -sarjan jakson haitallisuusperusteista poistettiin väkivalta

 Luotu: 13.12.2013 12:04

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKU on omasta aloitteestaan 13.12.2013 luokitellut uudelleen vuonna 2013 valmistuneen amerikkalaisen Low Winter Sun-rikossarjan ensimmäisen kauden kolmannen jakson Kierros kehäraakille (No Rounds). Kuvaohjelmaluokittelija oli 26.8.2013 arvioinut tämän jakson haitalliseksi alle 16-vuotiaille sen sisältämän väkivallan, ahdistavuuden ja huumeidenkäytön perusteella. Ikäraja ei MEKUn uudelleenluokittelussa muuttunut, mutta MEKUn arvion mukaan ainoastaan jakson sisältämä voimakkaaseen kuolemanpelkoon ja makaabereihin ruumiiden paloitteluun liittyvä ahdistavuus sekä huumeidenkäyttö ovat haitallisia alle 16-vuotialle.

Päivien kuohu -elokuvan ikäraja nousi

 Luotu: 13.12.2013 12:02

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKU on omasta aloitteestaan 10.12.2013 uudelleenluokitellut elokuvan Päivien kuohu (L'écume des jours, 2013). Kuvaohjelmaluokittelija oli 3.10.2013 arvioinut elokuvan haitalliseksi alle 7-vuotiaille sen sisältämän ahdistavuuden, väkivallan ja seksuaalisten elementtien vuoksi. MEKUn arvion mukaan elokuva sisältää epärealistisessa ja etäännyttävässä tarinakontekstissa esitettyä yksityiskohtaista väkivaltaa, jonka vuoksi elokuvan ikäraja nostettiin 12 vuoteen. Väkivallan lisäksi viranomainen perustelee elokuvan ikärajaa sen melko viitteelliseen itsemurhakohtaukseen liittyvällä ahdistavuudella. Elokuvan väkivaltatilanteisiin liittyvää ahdistavuutta lieventää elokuvan selkeän epärealistinen kerrontatyyli.

Diana -elokuvan ikäraja laski

 Luotu: 09.12.2013 12:02

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKU on omasta aloitteestaan 5.12.2013 luokitellut uudelleen brittiläisen draamaelokuvan Diana (2013). Kuvaohjelmaluokittelija oli 4.9.2013 arvioinut elokuvan haitalliseksi alle 12-vuotiaille sen sisältämän ahdistavuuden takia. Viranomaisarviossa ikäraja aleni. Ikärajan 7 elokuvassa aiheuttavat sen vaikutuksiltaan lieviksi ja määrällisesti vähäisiksi jäävät, maamiinoihin ja sydänleikkaukseen liittyvät, ahdistavat elementit.

The Heat –elokuvan ikäraja nousi

 Luotu: 04.12.2013 12:01

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKU on omasta aloitteestaan 2.12.2013 uudelleenluokitellut amerikkalaisen elokuvan The Heat (2013). Kuvaohjelmaluokittelija oli arvioinut elokuvan haitalliseksi alle 12-vuotiaille sen sisältämän väkivallan, ahdistavuuden ja huumeidenkäytön vuoksi. MEKUn mukaan elokuva sisältää useamman yksityiskohtaisen ampumis- ja puukotusväkivaltakohtauksen, joiden vuoksi elokuvan ikäraja nostettiin 16 vuoteen väkivaltakriteerin perusteella. Elokuvan väkivaltatilanteisiin liittyvää ahdistavuutta lieventää elokuvan selkeä toimintakomediakonteksti.

Fresh Meat -televisiosarjan yhden jakson ikäraja laski

 Luotu: 29.11.2013 12:01

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKU on omasta aloitteestaan 26.11.2013 uudelleenluokitellut Fresh Meat -televisiosarjan jakson Siperia opettaa. Kuvaohjelmaluokittelija oli arvioinut kyseisen jakson haitalliseksi alle 16-vuotiaille sen sisältämän huumeiden käytön vuoksi. MEKU laski jakson ikärajaa. Ikärajan 12 perusteena ovat ohjelman sisältämä mietojen huumeiden käyttöä kuvaava kohtaus sekä yksityiskohdiltaan peitelty seksikohtaus.

Paperhouse-elokuvan ikäraja laski

 Luotu: 14.11.2013 12:00

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKU on omasta aloitteestaan 12.11.2013 luokitellut uudelleen brittiläisen draamatrillerin Paperhouse (1988). Aiempaan tehtyyn luokitteluun perustuva ikäraja 16 laskettiin ikärajaan 12. Ikärajan 12 elokuvassa aiheuttavat sen yliluonnollisuuteen ja kuumehoureisiin unijaksoihin liittyvät tapahtumat sekä rinnakkaistodellisuuteen sijoittuva rajuhko, mutta kuitenkin laadultaan yksittäiseksi jäävä, väkivaltakohtaus. Tarina sijoittuu kouluikäisten lasten maailmaan ja sitä käsitellään heidän näkökulmastaan. Tarinan pelottavat elementit ovat kuitenkin MEKUn näkemyksen mukaan selkeästi unimaailmaan rajattuja eivätkä kokonaisuuden kannalta ahdistavuudessaan pitkäkestoisia ja eivätkä siten voimakasta ahdistusta aiheuttavia.

Monster High - Monsterit määrää -elokuvan ikäraja nousi

 Luotu: 04.11.2013 11:59

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKU on saamansa yleisöpalautteen perusteella luokitellut uudelleen amerikkalaisen animaatioelokuvan Monster High - Monsterit määrää (Monster High - Ghouls Rule). Elokuva on vuodelta 2012. Kuvaohjelmaluokittelija oli arvioinut elokuvan ikärajan kaikille sallituksi. MEKU:n uudelleenluokittelussa elokuva sai ikärajan 7 henkilöhahmoihin, muodonmuutoksiin ja tummasävyiseen värimaailmaan liittyvän lievän pelottavuuden vuoksi. Elokuvaa levitetään Suomessa tallenteena.

Seksiministeriön jakson ikäraja nousi

 Luotu: 31.10.2013 11:58

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKU on omasta aloitteestaan luokitellut uudelleen YLE 2 -kanavalla 12.8.2013 esitetyn Seksiministeriö-ohjelman jakson, jossa käsiteltiin muun muassa sadomasokismia. Kuvaohjelmanluokittelija oli arvioinut elokuvan haitalliseksi alle 12-vuotiaille ohjelman sisältämän seksuaalisen ja ahdistavan sisällön vuoksi. MEKU:n arvion mukaan ohjelma sisältää aitoa, itseä tai muita vahingoittavaa käyttäytymistä. MEKU arvioi ohjelman ikärajaksi 16 sen sisältämän ahdistavan sisällön perusteella.

Karkotus-elokuvan ikäraja nousi

 Luotu: 23.10.2013 11:56

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKU on Yleisradion oikaisuvaatimuksen perusteella 22.10.2013 luokitellut uudelleen venäläisen draamaelokuvan Karkotus (Izgnanie, 2007). Kuvaohjelmanluokittelija oli arvioinut elokuvan kaikille sallituksi 11.9.2013. Elokuva sisältää itsemurha- ja aborttitematiikkaa sekä väkivallan jälkien kuvausta. Tämän vuoksi MEKU arvioi elokuvan ikärajaksi 12 ahdistavuuden perusteella.

Benidorm-sarjan kahden jakson ikärajat laskivat

 Luotu: 18.10.2013 11:56

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKU on omasta aloitteestaan 1.10.2013 luokitellut uudelleen brittiläisen draamakomedian Benidorm kauden 4 ensimmäisen jakson, A Warm Welcome. Aiempi rekisteröity ikäraja 12 perustui ohjelman väkivaltasisältöön. MEKU laski sen ikärajaan 7. Ikärajan 7 tässä jaksossa aiheuttaa sen selkeän kohellusmaisessa komediakontekstissa tapahtuva yksittäiseksi jäävä komediallisia kliseitä käyttävä väkivaltakohtaus. MEKU uudelleenluokitteli 18.10.2013 viidennen kauden jakson 4, Kidnapped, jonka väkivaltasisältöön perustuva ikäraja oli 12. Tämänkin jakson ikäraja laskettiin ikärajaan 7 komediakontekstissa tapahtuvan yksittäisen ja lyhytkestoisen väkivaltakohtauksen, sekä lievää ahdistavuutta aiheuttavan yksittäisen pelottavan tilanteen vuoksi.

#lovemillan kolmannen jakson haitallisuusperusteista poistettiin väkivalta

 Luotu: 17.10.2013 11:55

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKU on 9.10.2013 luokitellut uudelleen YLE Areenan ja Yle TV2:n Summeri-ohjelmassa kesällä 2013 esitetyn nuorten lyhytdraaman #lovemilla jakson 3, Penisseikkailu. Ohjelman 5.6.2013 rekisteröity ikäraja 7 säilyi ennallaan, mutta MEKU perusteli ikärajaa vain seksuaalisella sisällöllä ja jätti aiemman toisen perusteen, eli väkivallan kokonaan pois. Penisseikkailu-jaksossa kaksi nuorta käyvät keskinäistä paremmuuskilpailua niin painin, kädenväännön kuin mittailun keinoin. Sukupuolielinten mittauskohtaus on kuitenkin kuvattu kuvarajauksen keinoin peitellysti eikä se tapahdu seksuaalisessa kontekstissa. Tämän vuoksi MEKU piti ikärajaa 7 perusteltuna.

Leijonasydän-elokuvan ikäraja nousi 16 vuoteen

 Luotu: 10.10.2013 11:53

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKU on omasta aloitteestaan luokitellut uudelleen suomalaisen draamaelokuvan Leijonasydän (2013). Kuvaohjelmanluokittelija oli arvioinut elokuvan haitalliseksi alle 12-vuotiaille elokuvan sisältämän väkivallan ja ahdistavan sisällön vuoksi. Elokuva sisältää kuitenkin useita, osittain yksityiskohtaisia ja realistisia väkivaltakohtauksia sekä voimakasta väkivallan uhkaa, joka kohdistuu lapseen ja hänen perheeseensä. Tämän vuoksi MEKU arvioi ikärajan 12 olevan liian matala.

Dr. Phil -sarjan yhdeksännen tuotantokauden yhden jakson ikäraja nousi

 Luotu: 01.10.2013 11:52

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKU on 1.10.2013 luokitellut uudelleen amerikkalaisen Dr. Phil -sarjan yhdeksännen tuotantokauden jakson Kylmäverinen teinimurha (osa 1). Ohjelmalla oli aiemman, 29.7.2013 rekisteröidyn luokittelun perusteella ikäraja 7. MEKU perustelee ikärajaa 12 ohjelman ahdistavuudella. Ahdistavuutta MEKUn näkemyksen mukaan aiheuttaa tapahtumien aitous ja sijoittuminen alaikäisten maailmaan, kerrontakeinona käytetty viihteellistävä toisto sekä osittainen tapahtumien dramatisointi. Lisäksi kuvataan uhrin läheisten melko voimakasta kärsimystä.

Moderni perhe -sarjan kolmannen tuotantokauden jaksot

 Luotu: 11.09.2013 11:52

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKU on luokitellut uudelleen amerikkalaisen Moderni perhe -sarjan kolmannen tuotantokauden (Modern Family - The Third Season, 2011) jaksot 15, 19, 21, 22 ja 24. Jaksojen 19, 21 ja 22 ikäraja laski seitsemästä kaikille sallituksi. Jakso 15 pysyi kaikenikäisille sallittuna ja jakso 24 pysyi sallittuna yli 7-vuotiaille, mutta käytetty kriteeri muuttui. MEKU perustelee kaikille sallituissa jaksoissa ikärajaa joko vähäisillä ja sisällöltään lievillä väkivaltakohtauksilla, tai että lapsen ahdistusta ei korosteta erityisesti. Tallennelevityksessä olevan kolmannen tuotantokauden koosteen ikäraja 12 pysyy, koosteessa olevan lisämateriaalin vuoksi. MEKU luokitteli jaksot uudelleen, koska ne on luokiteltu kahteen kertaan.

Elena-elokuvan ikäraja laski

 Luotu: 05.09.2013 11:25

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKU on saamansa palautteen perusteella 3.9.2013 luokitellut uudelleen venäläisen draamaelokuvan Elena (2011). Maaliskuussa 2012 tehdyssä luokittelussa elokuvan ikärajaksi tuli 16 voimakasta ahdistusta aiheuttavan sisällön takia. Uudelleenluokittelussa elokuva arvioitiin haitalliseksi alle 12-vuotiaille sen sisältämän väkivallan perusteella. Elokuvassa on yksittäinen, melko voimakas, mutta ei yksityiskohtaisesti esitetty väkivaltakohtaus. MEKU:n arvion mukaan voimakkaan ahdistuksen kriteerit eivät Elena-elokuvan osalta täyty.

Forrest Gump -elokuvan ikäraja laski

 Luotu: 30.08.2013 11:24

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKU on saamansa yleisöpalautteen perusteella 30.8.2013 luokitellut uudelleen amerikkalaisen draamaelokuvan Forrest Gump. Elokuva on vuodelta 1994. Uuden lain kriteereiden mukaan lokakuussa 2012 tehdyssä luokittelussa elokuvan ikärajaksi tuli 16 huumeiden käytön takia. MEKU:n uudelleenluokittelussa elokuva sai ikärajan 12. MEKU:n tulkinnan mukaan elokuvan huumeidenkäyttökohtaukset ovat koko tarinan kannalta vähäisessä osassa ja jäävät osin viittausten tasolle, eikä huumeidenkäyttöä esitetä ihannoivasti.

Moderni perhe -sarjan kakkoskauden jakson ikäraja laski

 Luotu: 30.08.2013 11:24

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKU on osana tv-tarjoajavalvontaa 29.8.2013 luokitellut uudelleen amerikkalaisen Moderni perhe -tv-sarjan toisen tuotantokauden 13. jakson (”Manny Get Your Gun”). Uudelleenluokittelun myötä ikäraja on 7. MEKUn asettamien luokittelukriteerien mukaan lievä ahdistava sisältö aiheuttaa ikärajan 7. Tässä jaksossa ilmapistoolikohtaukset olivat viranomaisen tulkinnan mukaan lievästi pelottavia, pienimmille katsojille mahdollisesti säikähdystä aiheuttavia. Ilmapistoolilaukaukset kohdistuvat esineisiin ja ne esitetään draamakomedian kontekstissa.

This Is 40 -elokuvan ikäraja laski

 Luotu: 02.08.2013 11:23

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKU on omasta aloitteestaan 30.7.2013 luokitellut uudelleen amerikkalaisen draamakomedian This Is 40. Aiempaan 24.5.2013 tehtyyn luokitteluun perustuva ikäraja 16 laskettiin ikärajaan 12. Ikärajan 12 elokuvassa aiheuttavat sen verhoillusti kuvatut seksikohtaukset sekä yksittäinen mietojen huumeiden käyttökohtaus ja väkivaltaiseksi yltyvä erimielisyystilanne.

Meeting Evil -elokuvan ikäraja laski

 Luotu: 29.07.2013 11:22

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKU on saamansa yleisöpalautteen perusteella 29.7.2013 luokitellut uudelleen Samuel L. Jacksonin ja Luke Wilsonin tähdittämän amerikkalaistrillerin Meeting Evil. Elokuva on vuodelta 2012. Aiempaan 23.1.2012 tehtyyn luokitteluun perustuva ikäraja 18 laskettiin ikärajaan 16. Ikärajan 16 elokuvassa aiheuttavat sen yksityiskohtaiset väkivaltakohtaukset ja ahdistava sisältö. Ahdistavuutta elokuvassa aiheuttavat viittaukset mielivaltaiseen väkivaltaan, otokset väkivallan uhreista sekä pitkäkestoinen kuolemanuhka.

Nashville-jakson ikäraja laski

 Luotu: 19.07.2013 11:22

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKU on omasta aloitteestaan 5.7.2013 luokitellut uudelleen vuonna 2012 valmistuneen amerikkalaisen Nashvillle -tv-sarjan 13. jakson nimeltään Tänään ei itketä (There'll Be No Teardrops Tonight). Aiempi, 30.5.2013 suutelukohtausten takia annettu ikäraja 7 aleni kaikille sallituksi. MEKUn asettamien luokittelu kriteerien mukaan lievät seksuaaliset viittaukset tai yksittäiset verhotusti esitetyt eroottissävyiset kohtaukset voivat olla alle 7-vuotiaille. Tässä jaksossa suudelmakohtaukset eivät viranomaisen tulkinnan mukaan edellyttäneet ikärajaa, vaan ne olivat ilmaisultaan lieviä, eivätkä edenneet lyhytkestoista suutelua pidemmälle. MEKU luokitteli tämän aikuisdraaman jakson sen vuoksi/siis kaikille sallituksi. Sarjaa esittää Nelonen Media.

Naapureita ja salaisuuksia -jakson ikäraja aleni

 Luotu: 19.07.2013 09:19

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKU on omasta aloitteestaan 4.7.2013 luokitellut uudelleen vuonna 2009 valmistuneen Naapureita ja salaisuuksia-tv-sarjan (Lærkevej) kolmannen jakson (Alla hemligheter har en granne). Aiempi, 29.6.2013 nuorison päihteidenkäytön takia annettu ikäraja 12 aleni ikärajaan 7. MEKUn kriteerien mukaan ongelmattomana ja merkittävässä määrin esitetty alaikäisten alkoholin käyttö on haitallista alle 12-vuotiaille. Tässä jaksossa alkoholin käyttö esitettiin ongelmattomana, mutta kyse ei MEKUn tulkinnan mukaan ollut selvästi alaikäisistä henkilöhahmoista. Viranomaisluokittelussa ikärajan 7 perusteena oli jakson väkivaltaviittaukset sekä lievät seksuaaliset viittaukset. Tanskalaissarjaa esittää YLE Fem.

Reservoir Dogs-elokuvan ikäraja laski

 Luotu: 19.07.2013 11:19

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKU on saamansa yleisöpalautteen perusteella 18.7.2013 luokitellut uudelleen amerikkalaisen Quentin Tarantinon ohjaaman rikoselokuvan Reservoir Dogs. Elokuva on vuodelta 1992. Valtion elokuvatarkastamon 23.9.1993 tekemään tarkastukseen perustuva ikäraja 18 laskettiin ikärajaan 16. Ikärajan 16 elokuvassa aiheuttavat osittain yksityiskohtaiset ja veriset väkivaltaiset kohtaukset sekä ahdistavuutta aiheuttava henkinen ja fyysinen väkivalta sekä pitkäkestoinen kuolemanuhka ja kuolemanpelon kuvaukset. Elokuva sisältää yhden, osin kuvarajauksin hämärrytetyn silpomiskohtauksen, mutta elokuvan väkivalta ei kuitenkaan ole niin yksityiskohtaista ja veristä, että ikäraja nykykriteerein olisi 18.

Ensisilmäyksellä -sarjan 6. tuotantokauden ikärajaksi 7

 Luotu: 19.07.2013 11:18

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus on 10.-11.7.2013 luokitellut uudelleen amerikkalaisen Ensisilmäyksellä -sitcomsarjan kuudennen tuotantokauden (How I Met Your Mother - The Sixth Season, 2011) 15 jaksoa. Uudelleenluokiteltujen jaksojen ikäraja on 7 tai kaikille sallittu. Ikärajoja MEKU perustelee joko vähäisillä ja sisällöltään lievillä väkivaltakohtauksilla, joissa on yksittäisiä läpsäytyksiä tai iskuja, tai viitteellisesti esitetyllä seksuaalisella sisällöllä, jossa edetään suudelmista aavistuksen pidemmälle. Myös ahdistavuus on ikärajaperuste osassa jaksoista, joissa on pienimpiä katsojia mahdollisesti hämmentäviä kohtauksia. Huumeidenkäyttöön viitataan sanallisesti tai kuvallisin "piilomerkityksin", varsinaisia huumeidenkäyttökohtauksia ei uudelleenluokitelluissa jaksoissa ole. MEKU tutki jaksot, koska ne oli luokiteltu kahteen kertaan ja niiden haitallisuusarviot poikkesivat toisistaan. Osa jaksoista oli arvioitu haitalliseksi alle 12-vuotiaille.

Autot 2 -elokuvan ikäraja nousi 7 vuoteen

 Luotu: 28.06.2013 11:17

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKU on saamansa yleisöpalautteen perusteella 27.6.2013 luokitellut uudelleen vuonna 2011 valmistuneen ja 16.6.2011 Valtion elokuvatarkastamon tarkastaman Autot-elokuvan toisen osan (Cars 2). Elokuva oli aiemmin sallittu kaikenikäisille, jonka vuoksi sekä elokuvatarkastamo että sittemmin MEKU oli saanut yleisöpalautetta lasten vanhemmilta elokuvan liian alhaiseksi koetun ikärajan vuoksi. Ikäraja nostettiin MEKUn käsittelyssä perusteena animaation toimintaelokuvamaiset takaa-ajo- ja ammuskelukohtaukset. Elokuva sisältää animoituihin autohahmoihin kohdistuvan toimintaväkivallan lisäksi myös pitkähkökestoisen autohahmoihin kohdistuvan "hengenvaarallisen" tilanteen, joka on MEKUn näkemyksen mukaan pienimmille katsojille ahdistava.

Millerit-trailereiden haitallisuusperusteeksi lisättiin ahdistus

 Luotu: 12.06.2013 11:16

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKU on omasta aloitteestaan 10.6.2013 ja 11.6.2013 luokitellut uudelleen vuonna 2013 valmistuneen Millerit-elokuvan (We're the Millers) kaksi traileria. Kummankaan sisällöllisesti hyvin samanlaisten ja kestoltaan samanpituisten trailereiden ikäraja (7) ei muuttunut, mutta ikärajaperusteiksi MEKU lisäsi seksin oheen ahdistuksen. Molemmissa trailereissa oli lieviä seksuaalisia viittauksia sekä aseelliseen uhkaan liittyvää ahdistavuutta. MEKUn näkemyksen mukaan trailerien selkeä komediallinen konteksti vaikutti väkivallan uhkaan sen ahdistavuutta lieventävästi. Toinen trailereista oli 24.5.2013 luokiteltu haitalliseksi alle 7-vuotiaille ikärajaperusteina ainoastaan seksi ja toinen oli luokiteltu 3.6.2013 samalla ikärajalla ja sisältökriteerillä.

Only God Forgives -elokuvan ikäraja nousi 18 vuoteen

 Luotu: 11.07.2013 11:15

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKU on 10.6.2013 luokitellut uudelleen vuonna 2013 valmistuneen Only God Forgives -elokuvan saamansa yleisöpalautteen perusteella. Elokuvan ikäraja nousi 18 vuoteen sen verisen, splatter-elementtejä sisältävän, ja osin hyvin yksityiskohtaisen väkivallan takia.

Elokuva oli 13.5.2013 luokiteltu haitalliseksi alle 16-vuotiaille ikärajaperusteina sekä väkivalta että ahdistus.

Elokuva Dredd: Ikäraja ei muutu, väkivalta ainoa ikärajaperuste

 Luotu: 31.05.2013 11:15

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKU on 30.5.2013 luokitellut uudelleen vuonna 2012 valmistuneen Dredd-elokuvan saamansa yleisöpalautteen perusteella. Elokuvan ikäraja (18) ei muuttunut, mutta ikärajaperusteiksi MEKU hyväksyi ainoastaan väkivallan. MEKUn arvion mukaan elokuvan yksityiskohtaisesti kuvattu verinen väkivalta oli runsasta ja sitä tehostettiin hidastuksilla. Ahdistavuuden luokittelu Dredd-elokuvassa perustuu yksityiskohtaisiin otoksiin väkivallan seurauksista, mutta toisaalta myös arkkityyppiseen hyvän ja pahan väliseen taisteluun. Ahdistavuuden vaikutusta MEKUn näkemyksen mukaan lieventää elokuvan sarjakuvamaisuus.

Elokuva oli 10.10.2012 luokiteltu haitalliseksi alle 18-vuotiaille ikärajaperusteina sekä väkivalta että ahdistus.

Fast & Furious 6 –elokuvan haitallisuusperusteeksi lisättiin ahdistus

 Luotu: 29.05.2013 11:14

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKU on 28.5.2013 luokitellut tänä vuonna valmistuneen elokuvan Fast & Furious 6. Elokuvan ikäraja (12) ei muuttunut, mutta ikärajaperusteiksi MEKU lisäsi väkivallan oheen ahdistavuuden. Fast & Furious 6 on vauhdikkaita toimintatehosteita ja stunt-temppuja hyödyntävä toimintaelokuva, jonka toimintaväkivalta on osin yksityiskohtaisesti kuvattua. Elokuvan väkivalta ei ole veristä ja elokuvalliset yliampuvat tehostuskeinot vähentävät elokuvan realistista vaikutelmaa. MEKUn tulkinnan mukaan ahdistavuutta elokuvassa luovat sen viittaukset sadististyyppiseen väkivaltaan. Elokuva oli 10.5.2013 luokiteltu haitalliseksi alle 12-vuotiaille.

Fast & Furious 6 –trailerin ikäraja nousi

 Luotu: 29.05.2013 11:13

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKU on 28.5.2013 luokitellut elokuvan Fast & Furious 6 -trailerin, jonka kesto on 2:34. Traileri oli 6.2.2013 luokiteltu ikärajaan 12 sen väkivaltaisen ja seksuaalisen sisällön perusteella. MEKU korotti trailerin ikärajan väkivaltaisen sisällön perusteella haitalliseksi alle 16-vuotiaille. MEKUn tulkinnan mukaan trailereille tyypillinen tarinakehyksen suppeus korosti trailerin väkivaltaa tehden siitä tässä kokonaisuudessa hallitsevaa. Ahdistavuuden osalta MEKU luokitteli trailerin ikärajaan 12. Seksuaalista sisältöä MEKU piti lähinnä eroottisina viittauksina eikä pitänyt sitä haitallisena 7 vuotta täyttäneille.

Porno Holocaust -elokuvan haitallisuusperusteeksi lisättiin väkivalta

 Luotu: 24.05.2013 11:13

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus on omasta aloitteestaan 24.5.2013 luokitellut uudelleen italialaisen fiktioelokuvan ”Porno Holocaust” vuodelta 1981. Elokuvan ikäraja ei muuttunut, mutta 18-ikärajan perusteeksi lisättiin seksin rinnalle väkivalta elokuvan sisältämän seksuaalisen väkivallan vuoksi. Elokuvan seksikohtaukset ovat avoimen yksityiskohtaisia ja seksuaalisen väkivallan kohtaus on pitkähkö ja yksityiskohtainen.

Ikuiset liittolaiset –elokuvan haitallisuusperusteeksi lisättiin väkivalta

 Luotu: 24.05.2013 11:11

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus on omasta aloitteestaan 24.5.2013 luokitellut uudelleen Ikuiset liittolaiset -elokuvan (The Company You Keep, 2013). Elokuvan ikäraja (7) ei muuttunut, mutta ikärajaperusteisiin lisättiin ahdistuksen rinnalle väkivalta elokuvan sisältämien mustavalkoisten valvontakameramaisten otosten vuoksi, joissa oli aseellista uhkaa sekä mellakkaan liittyvä yksittäinen pampunisku. Nämä kuvaa kuvassa -kohtaukset olivat kerronnan kannalta perusteluja, koska niillä motivoitiin elokuvan poliittista juonnetta. Kuvanlaadun osittaisen rakeisuuden voidaan katsoa lieventävän kyseisten kohtausten vaikutusta. Elokuva on lajityypiltään draamatrilleri, jonka trillerinomaisuus on hyvin hillittyä, draamallisten identiteettiin ja menneisyyteen liittyvien mysteerien selvittelyn korostuessa.

Suuri puhallus -elokuvan trailerin ikäraja nousi

 Luotu: 24.05.2013 08:22

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus on 21.5.2013 luokitellut uudelleen yhden Suuri puhallus -elokuvan (Now You See Me, 2013) trailereista (kesto 1:38). MEKU on korottanut trailerin ikärajan haitalliseksi alle 12-vuotiaille, perusteena siinä esitetty väkivalta (lähikamppailukohtaus). Trailereihin liittyvä tarinakontekstin vähyys vaikuttaa MEKUn mukaan ikärajatulkintaa tiukentavasti. Trailerin ikäraja oli aiemmin 7.

Evil Dead -elokuvan trailerin ikäraja nousi

 Luotu: 24.05.2013 08:21

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKU on 8.5.2013 luokitellut uudelleen perjantaina 10.5.2013 ensi-iltansa saaneen Evil Dead -elokuvan trailerin. Trailerin ikäraja 16 nostettiin ikärajaan 18. MEKU perustelee ikärajan nostamista erittäin verisen, yksityiskohtaisen ja masokistisen väkivallan hallitsevuudella, joka tulee trailerissa esitettynä yllättäen ja korostetusti esitettynä. Alle 18-vuotiailta kielletyn trailerin tai muun kuvaohjelman pitäminen saatavilla kaikille avoimissa verkkopalveluissa on lainvastaista.

Viimeistä päivää, toinen tuotantokausi, jaksot Sexual Healing, Crossing the Line ja The Darkest Day

 Luotu: 24.05.2013 08:20

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus on 8.5.2013 luokitellut uudelleen amerikkalaisen Viimeistä päivää -draamasarjan toisen kauden (The Big C - The Complete Second Season, 2011) kolme jaksoa. Kahden jakson ikäraja 16 laskettiin ikärajaan 12 ja yhden jakson ikäraja säilyi ennallaan, eli haitallisena alle 16-vuotiaille. Jaksossa ”Sexual Healing” on peiteltyjä seksikohtauksia ja seksuaalisia viittauksia, mikä johti ikärajaan 12; jaksossa ”The Darkest Day” on kaksi huumeidenkäyttökohtausta, joista toinen on viitteellisempi, toinen selväpiirteisempi. Koska luokittelukriteereiden perusteella vähäiseksi huumeidenkäytöksi voidaan tulkita viitteellisen käytön esittämisen lisäksi yksi selväpiirteinen huumeidenkäyttökohtaus, alensi MEKU jakson ikärajaksi 12. ”Crossing the Line” -jakson ikäraja pysyi ennallaan, eli haitallisena alle 16-vuotiaille, koska se sisältää kaksi selväpiirteistä huumeidenkäyttökohtausta sekä viittauksia käytöstä seuraaviin ongelmiin, vaikka käyttökohtaukset ovat määrällisesti melko vähäisessä osassa tämän draamajakson kokonaiskontekstissa.

Evil Dead -elokuvan ikäraja nousi

 Luotu: 15.05.2013 08:19

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus (MEKU) on saanut yleisöpalautetta elokuvasta Evil Dead (2013). Palautteen perusteella MEKU otti elokuvan uudelleen luokiteltavaksi ja arvioi elokuvan sisällön erittäin väkivaltaiseksi ja veriseksi ja nosti ikärajan 18 vuoteen. Elokuvan ensi-ilta Suomessa oli 10.5.2013.

MEKU:n mukaan Evil Dead -elokuva on kauhuelokuva, jossa on hyvin runsaasti erittäin veristä ja yksityiskohtaista väkivaltaa. Verisyydellä mässäily ja yliluonnolliseen liittyvä väkivaltaisen kuoleman uhka ja kauhu ovat elokuvan pääasiallista sisältöä. Aiemmin elokuva oli luokiteltu haitalliseksi alle 16-vuotiaille.

Puhallus-elokuvan ikäraja laski

 Luotu: 14.05.2013 08:19

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKU on 6.5.2013 luokitellut uudelleen vuoden 1973 huijaridraamakomedian Puhallus (The Sting). Valtion elokuvatarkastamon tarkastuspäätökseen vuodelta 1974 perustuva elokuvan ikäraja 16 laskettiin ikärajaan 12. Ikärajan 12 elokuvassa aiheuttavat sen muutamat väkivaltaiset kohtaukset, jotka eivät ole erityisen yksityiskohtaisia. Elokuvassa on kuitenkin yksi yksityiskohtaisempi ampumiskohtaus, joka on tarinan kannalta perusteltu. Tämän takia elokuva voidaan nykykriteerien perusteella sallia 12 vuotta täyttäneille.

Sinister-elokuvan ikäraja ei muuttunut

 Luotu: 14.05.2013 08:17

MEKU on yleisöpalautteen perusteella luokitellut uudelleen elokuvan Sinister (2012). Sinister on lajityypiltään kauhun ja trillerin sekoitus, jossa on mukana yliluonnollisia elementtejä. Elokuvan alkuperäinen ikäraja oli 16 ahdistuksen perusteella. MEKU ei nähnyt perustetta elokuvan ikärajan muuttamiselle, mutta lisäsi kuitenkin ahdistuksen oheen toiseksi ikärajaperusteeksi väkivallan. Elokuvassa on muutama yksityiskohtaisempi väkivaltakohtaus, joista yksi toistuu useamman kerran. Elokuvan väkivalta ei kuitenkaan ole jatkuvaa eikä erityisen raaistunutta. Elokuvan ikärajaperusteena ahdistavuus on MEKUn näkemyksen mukaan hallitsevampaa väkivaltasisältöön nähden ja läpi elokuvan kulkevaa.

Un Amor -elokuvan ikäraja laski

 Luotu: 14.05.2013 08:17

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKU on 3.5.2013 luokitellut uudelleen argentiinalaisen draamaelokuvan Un Amor (2011). Elokuvan oli kuvaohjelmaluokittelija arvioinut haitalliseksi alle 16-vuotiaille kahden avoimen seksikohtauksen vuoksi. MEKU arvioi elokuvan haitalliseksi alle 12-vuotiaille ja perustelee ikärajan laskemista sillä, että toinen seksikohtauksista on peitelty ja toinen avoin. Luokittelukriteereiden mukaan ohjelmassa, jonka ikäraja on 12, saa olla peiteltyjä seksikohtauksia ja yksi yksittäinen avoin seksikohtaus. Toinen ikärajaperuste on huumeet: elokuvassa on mietojenhuumeiden käyttökohtaus sekä alaikäisten ongelmattomana kuvattua alkoholinkäyttöä.

Syvä joki -elokuvan ikäraja nousi

 Luotu: 26.04.2013 08:16

MEKU on yleisöpalautteen perusteella luokitellut uudelleen elokuvan Syvä joki (Deliverance, 1972) nostaen elokuvan ikärajan haitalliseksi alle 16-vuotiaille. Aiemmin elokuva oli luokiteltu haitalliseksi alle 12-vuotiaille. MEKUn näkemyksen mukaan elokuvan ahdistavuus on jatkuvaa ja luonteeltaan voimakasta. Ahdistavuus näyttäytyy voimakkaana elokuvan realistisen tapahtumamaailman ja henkilöhahmojen tavallisuuden vuoksi. Elokuva on lajityypiltään draamatrilleri, jossa kaupunkilaiskaverukset kohtaavat luonnon armoilla hengenvaarallisia ja osin sadistisiakin piirteitä saavia väkivaltatilanteita, mm. seksuaalista väkivaltaa.

Pilvikartasto-elokuvan ikäraja nousi

 Luotu: 11.03.2013 08:14

MEKU nosti Pilvikartasto-elokuvan ikärajaa Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus (MEKU) on saanut yleisöpalautetta elokuvasta Pilvikartasto. Palautteen perusteella MEKU otti elokuvan uudelleen luokiteltavaksi ja arvioi elokuvan sisällön niin väkivaltaiseksi, että nosti ikärajan 16 vuoteen. Elokuvan ensi-ilta Suomessa oli 1.3.2013.

MEKU:n mukaan Pilvikartasto-elokuva on epookki- ja nykydraamaa, fantasiaa sekä scifiä yhdistävä elokuva, jossa on runsaasti eri lajityypeille ominaista väkivaltaa. Joissakin kohtauksissa väkivalta oli realistisen yksityiskohtaista ja veristä, joten elokuva on kielletty alle 16-vuotiailta. Aiemmin elokuva oli luokiteltu haitalliseksi alle 12-vuotiaille.

A Good Day to Die Hard –elokuvan ikäraja nousi

 Luotu: 13.02.2013 08:13

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus (MEKU) otti uudelleen luokiteltavaksi elokuvan ”A Good Day to Die Hard.” Elokuvan ikäraja nostettiin kuuteentoista voimakkaiden väkivaltaisten sisältöjen vuoksi. Perjantaina ensi-iltansa Suomessa saava elokuva oli luokiteltu ensimmäisen kerran 31.1.2013 ja arvioitu ensin haitalliseksi alle 12-vuotiaille.

”A Good Day to Die Hard” sisältää erittäin runsaasti toiminnallista voimakasta väkivaltaa, josta osa on yksityiskohtaista ja veristä. Elokuvassa on myös kohtaus, jossa väkivalta on sadistista. Väkivalta on elokuvassa hallitsevaa sisältöä ja elokuvan juonellinen eteneminen tapahtuu väkivaltaiseen toimintaan kytkettynä. Elokuvassa on yksityiskohtaista ja realistista sekä hallitsevaa ihmisiin kohdistuvaa voimakasta väkivaltaa.

007 Skyfall –elokuvan ikäraja laski

 Luotu: 13.11.2012 15:24

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus (MEKU) on luokitellut uudestaan elokuvan ”007 Skyfall”. Elokuva otettiin uudelleen luokiteltavaksi ja käsiteltiin kiireellisenä annetun palautteen perusteella. MEKU luokitteli elokuvan sallituksi yli 12-vuotiaille. Elokuvan alkuperäinen ikäraja oli sallittu yli 16-vuotiaille.

Skyfall on takaa-ajopainotteinen toimintaelokuva, jossa on runsaasti erikoistehosteita ja paljon väkivaltaa. Elokuvan väkivalta ei kuitenkaan ole erityisen yksityiskohtaista yhtä yksittäistä kohtausta lukuun ottamatta. Elokuvassa on pitkäkestoista, mutta ei erityisen intensiivistä kuolemanuhkaa, jota ei korosteta päähenkilöiden tunnereaktioilla. Elokuva on klassinen hyvän ja pahan välinen taistelu, jossa hahmot toimivat Bond-elokuvissa odotetulla tavalla.

Mitä odottaa kun odotat -elokuvan ikäraja muuttui korkeammaksi

 Luotu: 03.08.2012 13:22

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus (MEKU) on saanut katsojilta palautetta elokuvateattereissa parhaillaan pyörivästä aiemmin kaikille sallituksi luokitellusta elokuvasta "Mitä odottaa kun odotat". Elokuva otettiin uudelleen luokiteltavaksi ja käsiteltiin kiireellisenä annetun palautteen perusteella. MEKU luokitteli elokuvan sallituksi yli 7-vuotiaille.

Ikärajan korotuksen perusteena ovat joidenkin kohtauksien lievä seksuaalinen virite (kriteeri 19), sekä lievä pieni pelottavuus (kriteeri 31). MEKU:n saaman palautteen mukaan tässä elokuvassa katsojia häiritsi eniten juuri seksuaalinen sisältö.

Vuoden 2012 alusta voimaan tulleen uuden kuvaohjelmalain myötä myös yleisöltä tullut palaute voi johtaa ikärajan uudelleenarviointiin, kun aiemmin tällainen luokittelun oikaisupyyntö oli mahdollinen vain elokuva-alan edustajille.

Varasto-elokuvan ikäraja muuttui korkeammaksi

 Luotu: 24.02.2012 15:12

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKU päätti ottaa kotimaisen Varasto –elokuvan uudelleen luokiteltavaksi runsaan katsojapalautteen vuoksi.Varasto –elokuvan aikaisempi ikäraja oli sallittu yli 7 -vuotiaille. Vuoden 2012 alusta voimaan tulleen uuden kuvaohjelmalain myötä myös vanhemmilta tullut palaute voi johtaa ikärajan uudelleenarviointiin, kun aiemmin tällainen luokittelun oikaisupyyntö oli mahdollinen vain elokuva-alan edustajille.

Varasto luokiteltiin uusien kriteerien myötä sallituksi yli 12-vuotiaille. Ikärajan perusteena ovat elokuvan sisältämä yksittäinen peitelty seksikohtaus sekä runsaat seksiviitteet. Vanhempia palautteiden mukaan eniten tässä elokuvassa häirinnyt runsas kiroilu ei ole varsinainen ikärajaperuste, mutta tukee päätöstä seksuaalissävytteisten ronskien puheiden osalta.

Uudelleenluokiteltuja kuvaohjelmia

 Luotu: 22.02.2012 10:06

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus ottaa vastaan yleisöpalautetta ja voi tarkistaa palautteen pohjalta kuvaohjelmaluokittelijoiden luokittelemien ikärajojen oikeellisuuden. MEKU voi myös luokitella aikaisemmin luokitellun kuvaohjelman uudelleen, jos on ilmeistä, että ajan kuluminen ja yhteiskunnallisten arvostusten muutos on johtanut siihen, ettei ohjelman aikaisempi luokittelu ole enää tarkoituksenmukainen. Tämä luettelo kokoaa ohjelmat, jotka MEKU on luokitellut uudelleen.