Ikäjousto

Voiko ikärajoista joustaa?

Elokuvateattereissa ja muissa julkisissa esityksissä ikärajasta voidaan joustaa kolme vuotta, mikäli lapsi on aikuisen seurassa. Esimerkiksi ikärajan 12 elokuvaan aikuinen voi siis viedä vähintään 9-vuotiaan lapsen. Jousto ei kuitenkaan koske ikärajaa 18.

Jousto on tarkoitettu lapsen huoltajan tai muun lapsen hyvin tuntevan aikuisen harkittavaksi, eikä sitä kannata käyttää automaattisesti. Ideana on, että lapsen hyvin tunteva aikuinen pystyy arvioimaan lapsen herkkyyden erilaisille sisällöille, tietää minkälaisia mediasisältöjä lapsi on aiemmin nähnyt ja kuinka vahvasti niihin todennäköisesti eläytyy. Aikuinen pystyy tarvittaessa lohduttamaan tai rauhoittelemaan lasta ja voi auttaa elokuvakokemuksen käsittelyssä.

Jouston käyttöä harkitessaan huoltajan tulee huomioida sekä lapsen yksilöllinen kehitystaso että elokuvan haitalliseksi arvioidun sisällön laatu. Joustoa ei ole tarkoitettu käytettäväksi lapsiryhmissä.

Lataa esite ikärajajoustosta (pdf), ruotsiksi (pdf)

https://kavi.fi/sites/default/files/documents/ikarajajousto.pdf

https://kavi.fi/sites/default/files/documents/ikarajajousto_sv.pdf