Anna palautetta mediasta

Tämän sivun kautta löydät ne tahot, joille voit antaa palautetta mediaa koskevissa kysymyksissä. Valitse alta mistä haluat antaa palautetta.

Elokuvien, televisio-ohjelmien ja pelien sisällöt

Voit jättää palautetta ohjelmasta nimimerkillä Ikärajat.fi-tietokantaan suoraan haluamasi ohjelman tai pelin yhteyteen, tiedoksi muille katsojille. Voit valita, onko ohjelman ikäraja mielestäsi liian alhainen, sopiva vai liian korkea. Annettua palautetta ei tarkisteta ennakkoon, joten toivomme että pidät palautteesi asiallisena ja kaikille sopivana. Tätä kautta annettu palaute voi johtaa elokuvan tai televisio-ohjelman ikärajan muuttamiseen, jos samansuuntaista palautetta tulee useammalta käyttäjältä. MEKU poistaa lainvastaiset tai yksilöihin kohdistuvat asiattomat palautteet.

MEKU ottaa kuvaohjelman luokiteltavakseen perustellusta vaatimuksesta tai jos on muutoin syytä epäillä, ettei ohjelmaa ole luokiteltu kuvaohjelmalain mukaisesti. Voit jättää perustellun vaatimuksen omalla nimelläsi, jolloin ilmoitamme sinulle jos palautteesi johtaa toimenpiteisiin.

Anna palautetta ikärajoista (lomake)
Ge respons om åldersgränser

Televisio-ohjelmien lähetysajat ja ikärajat

Televisioyhtiöiden on huolehdittava siitä, ettei ohjelma, jonka ikäraja on 7, 12, 16 tai 18 vuotta, ole tätä ikärajaa nuoremman lapsen katseltavana. Tämä toteutetaan lähettämällä ohjelma sellaiseen aikaan, jolloin lapset eivät tavallisesti katso televisiota. Jos ohjelman vastaanottamiseen tarvitaan suojauksen purkulaitetta, ei säännöstä tarvitse noudattaa.

Televisioyhtiöt voivat käytännesäännöillä (ns. vedenjakajasopimus) sopia niistä kellonajoista, joiden jälkeen eri-ikäisiltä kielletyt ohjelmat vapaasti vastaanotettavilla kanavilla esitetään. MEKU voi tarkastaa, että sopimus on kuvaohjelmalain mukainen, mutta ei voi suoraan määrätä sopimuksen sisältöä.

Anna palautetta MEKUlle vääristä esitysajoista

Tallenteiden myynti ja levitys

Suomessa myytävissä, vuokrattavissa tai lainattavissa tallenteissa on kuvaohjelmalain mukaan oltava suomalainen ikärajamerkintä. Digitaalisissa peleissä hyväksytään myös eurooppalainen PEGI -merkintä. Osaa ohjelmista ei kuitenkaan tarvitse merkitä ikärajalla. Tällaisia sisältöjä ovat mm yksinomaan opetus-, musiikki-, urheilu-, keskustelu- ja muita ohjelmia, jotka on laissa vapautettu merkintävelvollisuudesta.

Ilmoita tarjoajasta joka ei käytä ikärajamerkintöjä

Internet

Internetin valvonta edellyttää kansalaisten aktiivista vuorovaikutusta viranomaisten kanssa. Mikäli näet Internetissä lainvastaista sisältöä tai keskusteluita voit ilmoittaa niistä poliisille. Poliisi vastaanottaa esimerkiksi huumausaineisiin, petoksiin, rasistisiin rikoksiin, väkivalta- ja seksuaalirikoksiin liittyviä havaintoja. Havainnoista voi ilmoittaa nimettömänä.

Anna nimetön vinkki poliisille

Pelastakaa Lapset ry:n Nettivihjeelle voi ilmoittaa lasten seksuaalista hyväksikäyttöä esittävästä aineistosta. Ilmoituksen voi tehdä nettilomakkeella anonyymisti.

Ilmoita lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä kuvaavasta materiaalista

Mainonta

Lapsella on oikeus turvalliseen ja rauhalliseen kasvuympäristöön. Vanhempi voi vaatia mainostajia kantamaan vastuuta siitä, minkälaisen markkinoinnin ympäröimänä lapsi kasvaa. Jos koet markkinoinnin lapsille sopimattomaksi, kerro mielipiteesi mainostajalle, kaupalle tai mainosvälineelle, esim. tv-yhtiölle, sanomalehdelle, aikakauslehdelle.

Voit tehdä valituksen myös kuluttaja-asiamiehelle, joka valvoo lapsiin kohdistuvaa markkinointia.

Mainonnan eettinen neuvosto on Keskuskauppakamarin alainen valiokunta, jonka tehtävänä on valvoa onko mainonta hyvän tavan mukaista. Jos mainos on mielestäsi hyvän tavan vastainen, pyydä lausuntoa mainonnan eettiseltä neuvostolta. Kyseessä voi olla tv-, radio-, ulko- tai suoramainos, internetmainos tai lehdessä oleva mainos.

Pyydä lausuntoa mainoksesta

Lehtikirjoitukset ja journalismi

Julkisen sanan neuvosto (JSN) on joukkoviestinnän julkaisijoiden ja toimittajien vapaaehtoisuuteen perustuva itsesääntelyelin, joka tulkitsee hyvää journalistista tapaa ja puolustaa sanan- ja julkaisemisen vapautta. Jokainen, joka haluaa saattaa hyvää journalistista tapaa tai ilmaisu- ja julkaisuvapautta koskevan asian JSN:n käsiteltäväksi, voi tehdä kantelun. Jos kantelu koskee esimerkiksi yksityisyyden suojaa tai siihen verrattavaa seikkaa, on kantelulle oltava asianomistajan suostumus. Kantelijana voi olla yksityinen henkilö, viranomainen, yhdistys, yhtiö tai muu yhteisö.

Kantele lehtikirjoituksesta tai toimittajan toiminnasta

Kuluttajavirasto

Kuluttajavirasto valvoo useita kuluttajan suojaksi säädettyjä lakeja ja auttaa erityistapauksissa kuluttajia pääsemään oikeuksiinsa. Kuluttajavirasto auttaa kuluttajia tekemään valituksia yrityksille ja tuottaa kuluttajille tietoa, joka helpottaa arkipäivän valintoja.

Tee reklamaatio yrityksen toiminnasta