Menneet Mediakasvatusfoorumit

Mediakasvatusfoorumi 2016

Mediakasvatusfoorumi 2017

Avaussanat: Ylijohtaja Riitta Kaivosoja, opetus- ja kulttuuriministeriö

Erityisasiantuntija Saara Salomaa, KAVI: Opettajaopiskelijat ja mediakasvatus 2017 -selvityksen julkaisu

Projektitutkija, tohtorikoulutettava Juhana Rantavuori: Ekspansiivinen oppiminen yhteiskunnallisissa liikkeissä
Kommenttipuheenvuoro: Apulaisjohtaja Leo Pekkala, KAVI

Työpajat:
• Pedagoginen kehittäminen mediakasvatuksessa
• Median rooli yhteiskunnassa
• Ratkaisukeskeiset työtavat, yhteisöllisyys ja innovatiivisuus

Oulun Mediakasvatusfoorumin tervehdys

Dosentti Arto. O Salonen: Sivistys, merkityksellisyys ja yhteenkuuluvuus
Kommenttipuheenvuoro: Lapin yliopiston apulaisprofessori, Mediakasvatusseuran puheenjohtaja Päivi Rasi

Mediakasvatuksen pikadeitit

Mediakasvatusfoorumi 2016

Avaussanat: Jorma Waldén, opetus- ja kulttuuriministeriö

Yhdessä tekeminen – puheenvuoroja päivän aiheista:
• Heta Mulari, Nuorisotutkimusverkosto, ja Jani Merikivi, Aalto-yliopisto
• Outi Salonlahti, Kulttuuria kaikille -palvelu
• Suvi Innilä, Suomi 100 vuotta -hanke

Rinnakkaiset teemaryhmät:
• Vaikuttavaa tutkimusta tiedon tuottajien ja hyödyntäjien yhteistyönä
• Yhdenvertaisuus
• Mediakasvatus ja Suomi 100 vuotta

Mediakasvatuksen pikadeitit – lyhyitä ryhmäkeskusteluja ajankohtaisista aiheista

Kokoava puheenvuoro: Toimittaja Heidi Asplund

Mediakasvatusfoorumi  2015

Avaussanat: Hannu Sulin, johtaja, opetus- ja kulttuuriministeriö, kulttuurin vastuualue

Lauri Palsa & Saara Pääjärvi, KAVI: Toiveita mediakasvatukselle. Johdatus päivän teemoihin ja työskentelyyn.

Näkökulmia monialaiseen mediakasvatukseen. Tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia mediakasvatuksen kentillä.
• Niina Uusitalo, Tampereen yliopisto
• Leena Aaltonen, opetus- ja kulttuuriministeriö
• Pekka Mertala, Oulun yliopisto
• Mikko Salo, Faktabaari

Mediakasvatuksen pikadeitit – lyhyitä ryhmäkeskusteluja ajankohtaisista aiheista

Paneelikeskustelu työryhmätyöskentelyn pohjalta
• Liisa Lind, Mediakeskuksen johtaja, Helsingin kaupunki
• Ulla Peteri, opettaja
• Tiina Salmio, ohjelmapäällikkö, Plan Suomi, ja puheenjohtaja, Mediakasvatusseura
• Tapio Varis, emeritusprofessori

Mediakasvatusfoorumi  2014

KAVI: Katsaus mediakasvatuksen hankkeisiin 2009–2013

Rahoittajapaneeli – keskustelua hankerahoituksesta ja -strategioista
• Kulttuuriasiainneuvos Laura Mäkelä, Opetus- ja kulttuuriministeriö
• Opetusneuvos Elisa Helin, Opetushallitus
• Avustusvalmistelija Timo Mulari, Raha-automaattiyhdistys RAY
• Suunnittelija Olli Vallinheimo, Suomen kulttuurirahasto

Mahistori – lyhyitä puheenvuoroja mediakasvatuksesta

Kolme näkökulmaa hanketoiminnan kehittämiseen:
• Kehittämiskoordinaattori Tuike Kankare, Turun ammatti-instituutti
• Hankekoordinaattori Tero Huttunen, Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto
• Tuottaja Ismo Kiesiläinen, Nuorisoasiankeskus

Mediakasvatusfoorumi 2013

Avaussanat: Jukka Liedes, johtaja, opetus- ja kulttuuriministeriö

Leo Pekkala, johtaja, Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus: Katsaus suomalaisen mediakasvatustutkimuksen kenttään
Kommenttipuheenvuoro: professori Heli Ruokamo, Lapin yliopisto
Kommenttipuheenvuoro: professori Sirkku Kotilainen, Tampereen yliopisto

Elina Hänninen, opetus- ja kulttuuriministeriö: Opetus- ja kulttuuriministeriön suuntaviivat hyvän medialukutaidon edistämiseksi

Mediakasvatusfoorumi 2012

Avaussanat: Jukka Liedes, johtaja, opetus- ja kulttuuriministeriö

Leo Pekkala, johtaja, Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus: Mediakulttuuri ja sen haasteet mediakasvatukselle

Ritva-Sini Merilampi, puheenjohtaja, Mediakasvatusseura: Mediakasvatustoimijoiden kartoitus 2012