KAVI etsii kirjoittajia: artikkelikokoelma mediakasvatuksesta

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI kustantaa vuodenvaihteessa 2015–2016 julkaistavan artikkelikokoelman mediakasvatuksen ajankohtaisista aiheista. Julkaisun toimittaa KAVI yhteistyössä Tampereen ja Lapin yliopistojen kanssa.

KIRJOITTAJAKUTSU
Mediakasvatuksen artikkelijulkaisu

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI kustantaa vuodenvaihteessa 2015–2016 julkaistavan artikkelikokoelman mediakasvatuksen ajankohtaisista aiheista. Julkaisun toimittaa KAVI yhteistyössä Tampereen ja Lapin yliopistojen kanssa.

Julkaisun tehtävänä on nostaa esiin mediakasvatuksen ajankohtaisia kysymyksiä eri aloilla joko tutkimuksellisista tai tutkimukseen linkitetyistä käytännöllisistä näkökulmista. Julkaisu on suunniteltu mediakasvatuksesta kiinnostuneille ja sitä opiskeleville korkeakouluopiskelijoille sekä mediakasvatusta työkseen tekeville ja kehittäville eri alojen asiantuntijoille.

Kiinnostuneita kirjoittajia pyydetään lähettämään 31.8. mennessä 1–2 sivun mittainen abstrakti, josta käy ilmi seuraavat asiat:
• työotsikko sekä tekstin keskeisimmät sisällöt ja näkökulmat
• keskeisimmät lähteet
• aineistopohja, esim. kirjallisuuskatsaus, empiirinen aineisto tms.
• mille mediakasvatuksen toimialueelle artikkeli suuntautuu, jos kyse ei ole teoreettisesta käsittelystä
Abstraktin ja artikkelin kieli voi olla suomi tai ruotsi.

Aikataulusuunnitelma:
• 31.8. abstraktien toimittaminen
• 15.9. abstraktien hyväksyntä
• 31.10 ensimmäisen valmiin käsikirjoitusversion toimittaminen
• 15.11-15.12 käsikirjoituksen muokkaaminen julkaisukuntoon
Julkaistuista teksteistä maksetaan kirjoituspalkkio.

Lisätiedot ja abstraktien lähettäminen osoitteeseen: julkaisut@meku.fi