Lapset & media – kasvattajan opas

Medialla on iso rooli nykypäivän elämässä. Mediakulttuuriin kasvattaminen edellyttää kasvattajilta avointa keskustelua mediaan liittyvistä asioista.

Lapset & media – kasvattajan opas tarjoaa mediakasvatuksen perustietoa kaikille kasvattajille. Opas käsittelee alle 12-vuotiaiden lasten median käytön ilmiöitä. Keskusteluvinkkien avulla perheen mediakasvatuskeskustelut sujuvat entistä helpommin.

Painetun oppaan voi tilata tämän lomakkeen kautta.

Suomenkielinen opas on julkaistu uusittuna versiona tammikuussa 2017. Oppaan tekstit on saavutettavuuden vuoksi julkaistu myös html-verkkosivuna. Ruotsin- ja englanninkieliset oppaat on julkaistu maaliskuussa 2017 ja selkokieliset oppaat ovat syksyltä 2015.

Lapset & media – kasvattajan opas (pdf)
Lapset & media – kasvattajan opas (html)
Lapset ja media – opas selkokielellä (pdf)
Barn och media (pdf)
Barn och medier – en lättläst broschyr (pdf)
Children & Media (pdf)
ДЕТИ И МЕДИЙНАЯ СРЕДА (pdf)