Kuvaohjelmien luokittelu- ja valvontajärjestelmä IKLUn tietojärjestelmäseloste

Julkisuuslain mukainen tietojärjestelmäseloste, Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Laatimispäivä 1.3.2015

Tietojärjestelmän nimi

Kuvaohjelmien luokittelu- ja valvontajärjestelmä (IKLU)

Tietojärjestelmän vastuutaho

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI)
Sörnäisten rantatie 25 A
00500 Helsinki (PL 16, 00501 Helsinki)

Tietojärjestelmän vastuuyksikkö- ja henkilö

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö (MEKU)
Ville Sohn
Puhelin: 0295 338 016
Sähköposti: ville.sohn@kavi.fi

Tietojärjestelmän käyttötarkoitus

Ylläpitää ja kehittää kuvaohjelmien luokitteluohjelmistoa ja kuvaohjelmaluetteloa sekä ylläpitää rekisteriä kuvaohjelmien tarjoajista. Tietojärjestelmän avulla toteutetaan instituutin MEKU-yksikölle määrätyt kuvaohjelmalaissa ja laissa Kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista säädetyt tehtävät

Tietolähteet

Kuvaohjelmaluokittelijat ja kuvaohjelmien luokittelujen tilaajat, kuvaohjelmia tarjoavat sekä mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikön virkamiehet, joiden tehtäviin kuvaohjelmien luokittelu, kuvaohjelmaluokittelijoiden valvonta tai kuvaohjelmien tarjoajien valvonta kuuluu 

Tiedot ovat vuosilta/alkaen vuodesta

Tietojärjestelmän kuvaohjelmia koskevat perustiedot (=kuvaohjelmaluettelo) on siirretty Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen ylläpitämästä eMEKU-järjestelmästä. Vanhimmat kuvaohjelmia koskevat tiedot ovat 1960-luvun alusta.

Kuvaohjelmia tarjoavien tiedot ovat yritysten yhteystietoja, jotka kerätään tarjoajilta itseltään (tarjoajaksi ilmoittautumislomake).

Kuvaohjelmien luokitteluohjelmisto ja tarjoajarekisteri ovat olleet käytössä vuodesta 2012 ja sitä kehitetään edelleen.

Tietojen päivitystiheys

Jatkuva

Tietojen julkisuus/ salassa pidettävyys

Julkinen

Tietojärjestelmän julkinen osoite

Ei ole

Julkiset tiedot tietoryhmittäin

Kuvaohjelman tunniste- ja ikäluokittelutiedot:
1) kuvaohjelmailmoituksen tekijä
2) ohjelman luokittelija ja luokittelupäivä Suomessa;
3) ohjelman alkuperäinen ja kotimainen nimike, kesto ja valmistusvuosi;
4) ohjelman valmistaja ja valmistusmaa;
5) kuvaohjelman ikäraja ja sisältöä kuvaavat symbolit;
6) selostus ohjelman pääsisällöstä.
7) KAVIn uudelleenluokittelutiedot
8) oikaisuvaatimuksen tai valituksen käsittelytiedot
9) kuvaohjelmaluokittelun tilaajan nimi ja yhteystiedot
Lisäksi kerätään kuvaohjelmien julkisia tekijätietoja (ohjaaja, näyttelijä jne.).

Kuvaohjelman tarjoajaksi ilmoittautuneiden tiedot:
1) kuvaohjelman tarjoajan nimi, toiminimi, yhteystiedot ja kotipaikka;
2) kuvaus kuvaohjelman tarjoamistavasta;
3) kuvaohjelman tarjoamispaikan yhteystiedot.

Säännönmukaiset henkilötietojen luovutukset

Ei luovuteta.

Salassa pidettävät tiedot

Ei ole.