Mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö (MEKU) koordinoi ja edistää kansallista mediakasvatusta, kouluttaa kuvaohjelmaluokittelijoita ja valvoo heidän toimintaansa sekä valvoo kuvaohjelmien tarjoamista.
Kuva: KAVI

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö kouluttaa kuvaluokittelijat ja valvoo heidän toimintaansa (ks. tarkemmin kuvaohjelmalaki). Luokittelijat antavat kuvaohjelmille ikärajat. Kuvaohjelmia ovat esimerkiksi elokuvat, tv-ohjelmat ja digitaaliset pelit. Yksikkö ylläpitää ja kehittää luokitteluohjelmistoa, jota käyttäen kuvaohjelmat ikäluokitellaan.

MEKU-yksikkö valvoo myös kuvaohjelmien tarjoamista eli esimerkiksi sitä, että televisiokanavat, elokuvateatterit ja tallenteita myyvät kaupat noudattavat ikärajoja.

Yleisö voi antaa MEKU-yksikölle palautetta lapsen kehitykselle haitallisten kuvaohjelmien tarjoamisesta. Yleisöpalautteen vastaanottamisesta annetaan vahvistus, ja jos palaute aiheuttaa toimenpiteitä, siitä toimitetaan tieto palautteen antajalle.

Yksikkö edistää myös mediakasvatusta, lasten mediataitoja ja lapsille turvallisen mediaympäristön kehittämistä yhteistyössä muiden viranomaisten ja toimialan yhteisöjen kanssa. MEKU tiedottaa lapsia ja mediaa koskevista asioista sekä toimii asiantuntijana lasten mediaympäristön kehityksessä. Yksikössä myös edistetään toimialaan liittyvää tutkimusta sekä seurataan alan kansainvälistä kehitystä.