Lakisääteinen tallettaminen

Laki velvoittaa tekijöitä ja tuottajia tallettamaan kotimaassa tuotetun elokuvamateriaalin alkuperäiset kuva- ja ääninegatiivit, niitä vastaavat esityskopiot sekä kappaleet mainos- ja pr-materiaalista. Laki koskee julkisesti esitettäviksi tarkoitettuja kotimaisia elokuvia.

Muitakin elokuvia voi arkistoon kuitenkin tallettaa. Laki ei erottele elokuvan materiaalia, aihetta, pituutta tai tuottajaa. Esimerkiksi mainokset luetaan elokuviksi, ja tuottajana voi olla vaikkapa aatteellinen yhdistys.

Talletustapahtuman hoitaa elokuvan tuottaja tai, jos erikseen sovitaan, tallettaja voi pyytää laboratoriota hoitamaan talletusliikenteen. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti lähettää talletustodistuksen aina elokuvan tuottajalle.

Jokainen suomalainen elokuvantekijä ja -tuottaja voi saada elokuvansa talletetuksi Kansalliseen audiovisuaaliseen instituuttiin. Tähän ns. tallettajapalveluun kuuluu ilmainen ja luottamuksellinen tallettajan aineistojen selvitys- ja kunnostustyö. Tarvittaessa materiaali luovutetaan tallettajan käyttöön, jonka jälkeen se palautuu arkiston kokoelmiin.

KAVI on myöntänyt muutamalle taholle oikeuden toimia kotimaisen elokuvan ja mediataiteen varastoijina. Tällaisia tahoja ovat kotimaisen elokuvan osalta Yleisradio ja MTV3 sekä mediataiteen osalta Nykytaiteen museo Kiasma. Jos KAVIin kuuluvaa materiaalia varastoidaan näihin paikkoihin, siitä on ilmoitettava kirjallisesti Kansalliseen audiovisuaaliseen instituuttiin.

Tekijän kannalta olennaista on, että tallettajalla on oikeus käyttää omaa arkistoon talletettua materiaaliaan vapaasti. Arkistoituja elokuvia saa käyttää ilman oikeuksienomistajan lupaa vain korkeakoulutasoiseen tutkimukseen ja opetukseen. Kaikkeen muuhun käyttöön tarvitaan tallettajan lupa.

Laissa on erilaisia määräaikoja, joiden kuluessa elokuvat tulee tallettaa. Ne lasketaan elokuvan tarkastamispäivästä. Jos elokuvaa ei ole tarkastettu, ajat määräytyvät sen valmistumisesta.

Elokuvan alkuperäisaineisto on talletettava viiden vuoden kuluessa.

Esityskelpoinen kopio ja kopiot mainos- ja tiedotusaineistosta talletetaan kolmen vuoden kuluessa.

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin henkilökunta palvelee tallettajia maksutta. Kokoelmaosaston konservaattorit auttavat käytännön asioissa ja vastaavat kysymyksiin. Talletukseen liitetty luettelo helpottaa ja nopeuttaa talletuksen käsittelyä arkistossa. Talletetut elokuvat luetteloidaan Tenho-tietokantaan, josta voi tehdä hakuja ja yhteenvetoja. Kunkin tekijän filmografia kertyy Tenhoon sitä mukaa kun elokuvia luetteloidaan.

Talletettavasta aineistosta antavat lisätietoja:

  • kokoelmavastaava apulaisjohtaja Mikko Kuutti p. 02 953 38151
  • arkistonhoitaja Tommi Partanen p. 02 953 38125
    (kotimainen filmiaineisto)
  • konservaattori Miia Väinämö p. 0295 338 022 (talletukset ja löydöt)
  • arkistonhoitaja Mari Kiiski p. 02 953 38114
  • (video- ja DVD-aineistot)
  • arkistonhoitaja Olavi Similä p. 02 953 38121
    (elokuvan oheisaineistot)