Ikärajat.fi-verkkopalvelun tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Laatimispäivä: 1.3.2015

Henkilörekisterin nimi

Ikärajat.fi-verkkopalvelu

Rekisterinpitäjä

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI)
Sörnäisten rantatie 25 A
00500 Helsinki (PL 16, 00501 Helsinki)

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö (MEKU)
Viestintäassistentti Marjo Pipinen
Puhelin: 02953 38021
Sähköposti: marjo.pipinen@kavi.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti ottaa vastaan lapsen kehitykselle haitallisten kuvaohjelmien tarjoamista koskevaa yleisöpalautetta. (kuvaohjelmalaki 20 §). Instituutti antaa vahvistuksen yleisöpalautteen vastaanottamisesta. Jos palaute aiheuttaa toimenpiteitä, instituutti toimittaa siitä tiedon palautteen antajalle.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin merkitään
1) yleisöpalautteen antajan nimi ja yhteystiedot,
2) palautteen sisältö
3) palautteen aiheuttamat toimenpiteet

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin merkittävät tiedot saadaan yleisöpalautteen antajalta itseltään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta viraston ulkopuolelle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Palautteen sisältö ja yhteystiedot säilytetään Survey Monkey -palvelussa, joka on suojattu salasanoin. Vain Kansallisen audiovisuaalisen instituutin mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikön virkamiehet pääsevät aineistoon. Palvelun yksityisyydensuojasta: https://fi.surveymonkey.com/mp/policy/privacy-policy/

Tarkastusoikeus

Yhteystietonsa antaneella yleisöpalautteen antajalla, on oikeus virka-aikana tarkistaa tietonsa rekisterin yhteyshenkilöltä. Pyyntö voidaan tehdä puhelimitse, sähköpostitse, kirjeitse tai käymällä rekisterinpitäjän toimitiloissa. 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteritietoja ei päivitetä.