Videoottien Videovankkuri

Videoottien Videovankkurin työtapoja ovat valokuvan ja elokuvan keinot. Opetus sisältää sekä teoreettisempaa pohdiskelua aiheesta, analysointia sekä itse tekemistä. Vuoden aikana toteutetaan erimittaisia koulutusjaksoja.

Laajempi joukko oppilaita pääsee osallistumaan lyhyisiin video-, valokuva- ja animaatiovälähdyksiin, joissa yksinkertaisin harjoittein kokeillaan välinettä, tutustutaan taidemuotoon ja pohditaan sen mediallisia merkityksiä. Pidemmissä, päivästä viikkoon kestävissä työpajoissa, oppilaat toteuttavat omia elokuviaan valitusta aiheesta tai toteuttavat valokuvaprojektejaan. Valmiita töitä jaetaan sekä näyttelyiden muodossa että erilaisten festivaalien ja Kelaamo-videoalustan kautta nähtäväksi laajemmalle yleisölle.

Pidempiin työpajoihin haetaan mielellään teemallisia lähtökohtia. Olemme avoimia erilaisille yhteistyöhankkeille ja suunnittelemme mielellämme yhdessä teemallisia kokonaisuuksia kunkin kumppanin kanssa. Osa projektimme sisällöstä tarjotaan suoraan maahanmuuttajille sekä erityislapsille. Myös luontoon liittyvät aiheet kuuluvat omaan teemalistaamme. Tarjoamme kasvattajille räätälöityjä mediakasvatusluentoja sekä työpajoja. Lasten ja nuorten kanssa työskentelevillä on tarvetta päivittää omia mediataitojaan ja saada uusia välineitä mediakasvatukseen.

Videoottien toimintaan liittyen työn alla on kaksi mediakasvatukseen liittyvää gradua: toinen pienten lasten kuvanlukutaidosta ja toinen animaatiotyöpajoista maailmalla. Nämä gradut julkaistaan valmistuttuaan Tampereen yliopiston kanavien lisäksi myös Videoottien ja Mediakasvatusseuran sivustoilla. Julkaisemme kotisivullamme tietoa hyvistä ja onnistuneista käytänteistä. Järjestömme toiminnasta tiedotetaan Twitterissä ja Facebookissa. Jaamme tätä kautta tietoa myös maailmalla olevista tapahtumista, kilpailuista ja festivaaleista.

Maikki Kantola
Videootit ry