Työpajoja ja Kaamoksen kuvia

Sajoksen äänistudiossa Inarissa kymmenkunta innokasta koululaista matkiii vasikan ammuntaa ja sääsken ininää. Sajoksen aulassa puolestaan tulee vastaan kolmen tytön ryhmä mukanaan iPad-laite, jolla he kuvaavat elokuvatraileria. Myös muualla Sajoksessa on paljon lapsia; osa katsoo elokuvia ja osa osallistuu mediatyöpajoihin.

Lähes kolmesataa koululaista Inarista, Utsjoelta, Sodankylästä ja Enontekiöltä osallistui Skábmagovat – alkuperäiskansojen elokuvafestivaalin yhteydessä järjestetyyn Lasten ja nuorten Skábmagovat -tapahtumaan tammikuussa 2015.

Lasten Skábmagovat on yksi osa saamelaiskäräjien toteuttaman saamelaislasten mediakasvatuksen kehittämishankkeen toiminnoista, jota saamelaisalueella tehdään. Muita mediakasvatustoiminnan muotoja ovat lapsille suunnatut media- ja elokuvatyöpajat ja -leirit sekä lasten kanssa toimivien aikuisten kuten kasvatushenkilökunnan ja työpajaohjaajien koulutukset.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman ja saamelaiskäräjien alkuperäiskansojen elokuvakeskus Skábman toteuttaman hankkeen tavoitteena on kehittää media- ja elokuvakasvatusta saamelaisalueella niin, että se ottaa huomioon saamelaiskulttuurin erityispiirteet ja vähemmistöaseman. Koulutusten ja materiaalituotannon avulla edistetään myös medialukutaitoa ja parannetaan saamenkielistä mediatarjontaa. Tarkoituksena on myös laatia saamenkielistä mediakasvatuksen koulutus- ja tiedotusmateriaalia lasten kasvattajille, ohjaajille, vanhemmille ja muille lasten kanssa toimiville aikuisille eli jakaa mediakasvatustyöpajatoiminnasta kertyneet kokemukset ja tieto-taito heille, jotka työskentelevät suoraan lasten kanssa.

Hankkeen kohderyhmänä ovat alle 12-vuotiaat lapset sekä lasten kasvattajat, ohjaajat, vanhemmat ja muut lasten kanssa toimivat aikuiset. Yhteistyö koulujen ja päiväkotien kanssa on keskeistä, jonka takia toteutusaikataulu on sidottu paljolti koulujen työaikoihin ja -suunnitelmiin. Työpajat ja koulutustilaisuudet jaotellaan sekä kevät- että syyslukukausille eri paikkakuntien olosuhteet huomioiden.

Mediakasvatusta lähestytään käytännön tekemisen kautta eli mediataitoja opetetaan tekemällä lasten kanssa elokuvia ja muita mediatöitä. Syksyllä 2014 lasten mediakasvatushankkeen puitteissa järjestettiin  yhdessä saamelaiskäräjien musiikkikeskuksen, lastenkulttuurikeskuksen, nuorisoneuvoston sekä Yle Sápmin kanssa lasten minileirit Vuotsossa ja Enontekiöllä. Leirillä osallistujat saivat itse tuottaa lyhytelokuvan, teatteri-, musiikki- tai räp-esityksen media-alan osaajan opastuksella. Leirin päätteeksi vanhemmat ja kyläläiset kutsuttiin katsomaan leirin satoa.

Toiminnan haasteena on ollut laitteistojen- ja ohjelmistojen puute. Syksyllä 2014 elokuvakeskus Skábma hankki saamen kielipesien käyttöön iPad-laitteet ja järjesti laitteiden käyttökoulutuksen. Laitteet hankittiin yhdeksään inarin-, koltan- ja pohjoissaamenkielen kielipesään Inariin, Ivaloon, Helsinkiin, Karigasniemelle, Utsjoelle, Sevettijärvelle ja Vuotsoon. Taustalla on ajatus siitä, että tabelttien ohjattu käyttö opettaa lapsille turvallista median käyttöä ja harjaannuttaa käyttämään eri tavoin tablettitietokonetta. Elokuvakeskus Skábman toive on, että kielipesät käyttäisivät rohkeasti laitteitaan.

“Tavoitteena on, että iPad-laitteilla kielipesien lapset ja työntekijät voivat ihan itse tuottaa elokuva-, ääni- ja kuvamateriaalia, jota voivat esittää voivat vanhemmilleen vanhempainilloissa tai joissain muissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa”, toteaa alkuperäiskansojen elokuvakeskuksen Skábman suunnittelija Tarja Porsanger.

Maiju Saijets
projektityöntekijä
Alkuperäiskansojen elokuvakeskus Skábma