Terveiset Mediataikuri-hankkeesta!

Miksi jo 6-vuotiaan pitäisi tietää jotain sosiaalisesta mediasta? Miten reagoida esimerkiksi lasten pelimaailmoihin liittyviin puheisiin? Miten selittää ikärajoja 6-vuotiaalle? Miten käyttää mobiililaitteita vaikka lukemaan oppimisen ensiaskelissa tai oman tarinan kerronnassa? Miten lapsen kokema osallisuus voisi lisääntyä jonkin laitteen avulla? Mitä tarkoittaa tieto- ja viestintäteknologian turvallinen käyttö? Mitä medialukutaito on?

Mediataikuri-hankkeen tavoitteena on tuottaa mediakasvatuksellista sisältöä erityisesti esiopetuksen käyttöön sekä luoda valtakunnalliseksi soveltuva malli esiopetuksen ja kirjastojen yhteistyölle. Tätä varhaiskasvatuksen hanketta koordinoi Helsingin kaupunginkirjasto. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Tampereen kaupunginkirjasto, Tampereen yliopisto, Helsingin varhaiskasvatusvirasto ja Sarjakuvakeskus.

Hankkeessa tuotettavassa tarinallisessa pelissä lapsi tutustuu erilaisiin mediakasvatuksellisiin haasteisiin ja tekee eläinhahmojen opastuksella valintoja. Peli rohkaisee lasta kertomaan kokemuksistaan mediamaailmassa. Peliä voi pelata yksin, vanhempien kanssa tai vaikka ryhmässä aikuisen kanssa keskustellen. Peliä tukemaan on kehitteillä työkaluja pelissä esiin nousevien teemojen syventämiseen lasten kanssa. Peli ja sen rinnalle syntyvä sisältö tukevat uuden esiopetuksen opetussuunnitelman tavoitteita liittyen medialukutaitoon ja tieto- ja viestintäteknologiseen osaamiseen. Peliä kehitetään yhdessä lasten, varhaiskasvattajien, pelintutkijoiden ja lastenkirjastolaisten kanssa. Jännityksellä jo odotamme syksyä, jolloin peli julkaistaan! 

Uusi esiopetuksen opetussuunnitelma velvoittaa esiopetusta, mutta millaisia käytännön kysymyksiä tavoitteet tuovat päiväkodin arkeen? Uusi opetussuunnitelma luo esikoululaisille tasa-arvoiset mahdollisuudet mediataitojen oppimiseen. Tässä muutosvaiheessa on tärkeä käydä avointa keskustelua. Mediataitoviikolla hankkeen toimijoita kokoontui Mediataikuri-forumiin Annantaloon pohtimaan esikouluikäisten lasten mediamaailmaa ja sitä, millaisia odotuksia lasten nopeasti muuttuva mediamaailma asettaa varhaiskasvattajille.

Miten olisi toiminnallinen mediakasvatustuokio lähikirjastossa tai vaikkapa jutunteko paikallislehden toimituksen kanssa? Uuden opetussuunnitelman toteuttamisessa ei tarvitse jäädä yksin. Mitä jos laittaisit tältä istumalta kyselyä vierailun järjestämiseksi? Hyviä kokemuksia esiopetuksen ja kirjastojen välisestä yhteistyöstä on esimerkiksi Tampereella, jossa tänäkin vuonna lähes jokainen esikoululainen käy mediakasvatuksellisessa tuokiossa kirjastossa. 

Laitetaan hyvä kiertämään! Myös teillä kentällä toimivilla varhaiskasvattajilla on hienoja mediakasvatuksellisia käytäntöjä ihan tavallisissa arkipäivissänne. Haastankin teitä kasvattajia jakamaan ideoitanne toisillenne! Myös hankkeellemme saa jakaa ideoita ja esittää toiveita. 

PS. Opetuksen pilviväylä avautunee esiopetuksen sisällöille vuonna 2016. Pilviväylä helpottaa hyväksi testattujen ideoiden, sisältöjen, palveluiden ja sovellusten löytymistä. 

Projektikoordinaattori
Päivi Leppänen
paivi.i.leppanen@hel.fi
040-1842 870
09-3108 522