Pelit puheeksi kotona ja päivähoidossa

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Pelit puheeksi -projektissa tarjotaan tietoa ja työvälineitä 0–8-vuotiaiden lasten pelikasvatukseen. Helppokäyttöiset kosketusnäytöt mahdollistavat perheen pienimpienkin pelihetket ja pelikasvatus on tietenkin hyvä aloittaa heti kun pelaaminen alkaa lasta kiinnostaa.

Käytännössä projektin tehtävä jakautuu kahteen osaan: koulutamme varhaiskasvatuksen ammattilaisia ja keräämme pelikasvattajan työkalupakkia verkkoon. Kesällä kouluttajamme kiertävät myös kirjastojen pelitapahtumissa keskustelemassa pelikasvatuksesta kaikkien kiinnostuneiden kanssa.

Pääasiallisena kohderyhmänä projektissa ovat varhaiskasvatuksen ammattilaiset, sillä heidän kauttaan pelikasvatuksen sanoma tavoittaa perheet pitkäjänteisesti. Pelikasvatus ei voi olla yhden vanhempainillan tietoiskun varassa, vaan perheet tarvitsevat tukea pelikasvatukseen osana arkea ja jokapäiväistä kasvatuskumppanuutta. Harva lapsi pääsee päivähoidossa pelaamaan liikaa tai vääränlaisia pelejä, joten kodeilla on suurin vastuu pelikasvatuksessa. Myös päivähoito on kuitenkin hyvä paikka pelikasvatukselle. Päivän opetustuokio voi olla hyvä paikka peliaiheiseen keskusteluun ja pelaamisesta huolestuneet vanhemmat voivat saada ammattikasvattajalta keskustelutoverin ja ohjausta oikean tiedon lähteille.

Pelikasvatus on yksi mediakasvatuksen osa-alue. Sinällään pelikasvatuksessa ei ole mitään erityisen uutta ja monimutkaista, sillä se on vain yksi lapsen elämän osa-alue joka vaatii kasvattajalta huomiota. Ei tarvitse olla pelaaja voidakseen puhua peleistä ja pelikasvattamisesta, vaikka toki pelaamalla saa arvokasta käytännön kokemusta puuhasta. Jos pelit tuntuvat vierailta, aihetta kannattaa lähestyä kasvatusnäkökulmasta. Tietoa peleistä, pelikulttuurista ja pelaamisesta löytyy runsaasti internetistä, mutta kuten kasvatusasioissa yleensä, tietolähteitä valitessa täytyy olla kriittinen. Yksittäistä tutkimusta ei kannata ottaa totena eikä tyytyä ensimmäisen asiantuntijan mielipiteeseen. Uutisotsikot kannattaa yleensä jättää täysin omaan arvoonsa. Yksi tärkeimmistä tietolähteistä on pelaava lapsi itse: lapsi usein mielellään esittelisi suosikkipeliään ja pelaamistaan aikuisille ja peliaiheisilla keskusteluilla voi saada selville mikä lasta pelaamisessa kiinnostaa.

Myös pelien kohdalla rajat ovat rakkautta, mutta pelkät rajoitukset ja kiellot eivät riitä, vaan niiden lisäksi tarvitaan kasvatusta. Pelikasvatukseen kuuluu esimerkiksi pelaamisen hallinnan harjoittelua, oman pelaamisen vaikutusten tunnistamista ja keskustelua pelien antamista roolimalleista. Suuri osa pelikasvatuksesta on keskustelua: lasten kanssa voi puhua pelien hyödyistä ja haitoista, pohtia pelaamisen sopivaa määrää ja miettiä miksi ikärajat ovat olemassa.

Kesällä Pelit puheeksi -projektissa puhutaan peliaiheisista myyteistä sosiaalisessa mediassa tunnuksen #pelimyytinmurtajat alla. Puolitotuuksiin tai ennakkoluuloihin perustuvia myyttejä kuulee niin lasten kuin aikuistenkin suusta, pelaajilta ja ei-pelaajiltakin, ja harmittavan usein niitä viljelee myös media. Pelaaja saattaa kuvitella, että hyvä pelaaja pelaa paljon ja pitkään, vaikka tosiasiassa palautuminen on tärkeää erityisesti ammattipelaajille. Kasvattajia taas usein huolettaa muiden muassa sitkeä myytti pelaajien muuttumisesta väkivaltaisemmiksi, vaikka tutkimuksista ei löydy tukea väitteelle. Paitsi että myytit tietenkin levittävät väärää tietoa, ne myös haittaavat pelikasvatusta: monet myytit ovat suorastaan loukkaavia pelaajia kohtaan ja myyttejä laukova kasvattaja voi äkkiä huomata karkottaneensa kasvatettavat kokonaan keskustelupöydästä.

Myyttien lisäksi Pelimyytinmurtajat-tempaus pohtii sitä, miten puhumme pelaamisesta. Aikuisella on suuri vastuu siitä miten hän lapsesta ja lapselle tärkeistä asioista puhuu. Lapsen mielenkiinnon kohteiden tuomitseminen ajan haaskuuksi on vallankäyttöä. Nuori uskaltaa ja osaa jo väittää vastaan, mutta varhaiskasvatusikäiseen aikuisen asenteet vaikuttavat vahvasti. Pelikasvatus vaatii kasvattajalta oikean tiedon lisäksi herkkyyttä arvostaa toisen kiinnostusta ja aitoa mielenkiintoa lapsen kokemusmaailmaa kohtaan.

Nuppu Soanjärvi
Pelit puheeksi -projektityöntekijä

Lisää tietoa:
Pelit puheeksi -projektista ja pelikasvatuksesta www.pelitaito.fi
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:stä www.ehyt.fi