Pelit puheeksi – Ammattilaiset lapsiperheiden tukena

Varhaiskasvatuksen ammattilaisia rohkaistaan ja valmennetaan ottamaan pelit puheeksi omassa työssään. EHYT ry:ssä toteutettavan Pelit puheeksi – Ammattilaiset lapsiperheiden tukena projektin tavoitteena on selvittää ammattilaisten tarpeita lasten digitaaliseen pelaamiseen liittyen sekä tarjota heille välineitä pelaamisen käsittelyyn ja perheiden kasvatustyön tukemiseen.

”Sä oot ensimmäinen aikuinen, joka ymmärtää meitä”, totesivat kahdeksasluokkalaiset pojat, kun olin keskustelemassa heidän luokkansa kanssa digitaalisesta pelaamisesta muutama vuosi sitten. Tämä oli heidän kokemuksensa mukaan ensimmäinen kerta, kun aikuinen suhtautui myönteisesti ja kannustavasti heidän harrastukseensa. Harrastukseen, joka kuuluu jossakin määrin osaksi lähes kaikkien kouluikäisten lasten ja nuorten arkea ja jonka parissa myös aikuiset viettävät aikaansa.

Lasten pelaaminen on lisääntynyt viime vuosina ja nykyään myös yhä pienemmät lapset sukeltavat erilaisiin pelimaailmoihin. Meidän aikuisten olisi sukellettava sinne perässä tai mieluummin jo edeltä, jotta voimme varmistaa maaston olevan sopivan lapsille. Kasvattajat ja lasten kanssa työskentelevät muut ammattilaiset voivat kokea, että heillä ei ole tarpeeksi tietoa pelaamisesta ja pelikasvatuksesta. Tämä vaikeuttaa heidän tarttumistaan pelaamiseen liittyviin kysymyksiin.

Juuri startanneessa Pelit puheeksi -projektissa halutaan tukea lasten ja lapsiperheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten osaamista pelikasvatuksessa tuottamalla heille tietoa ja koulutusta aiheesta. Tavoitteena on, että pelikasvatustaitojen vahvistuessa varhaiskasvatuksen ammattilaisilla on paremmat edellytykset tukea lapsiperheitä heidän kasvatustehtävässään. Suunnittelutyön tueksi teemme selvityksen varhaiskasvatuksen ammattilasten tarpeista peliaiheeseen liittyen.

Pelikasvattajilta peräänkuulutetaan pelien ja pelaamisen laajempaa ymmärrystä. Tämä käsittää niin pelien hyötyjen ja haittojen tunnistamisen kuin pelikulttuurin moninaisuuden ymmärtämisen ja näiden kiinnittämisen lasten maailmaan. Ammattilaisten kannalta keskeistä on myös se, miten pelaamisesta puhutaan vanhempien kanssa. Varsinkin silloin, jos pelaaminen aiheuttaa huolta tai konflikteja perheessä, ovat hyvät neuvot tarpeen. Pelaamisen aloittamisen aikaistuessa näitä neuvoja voidaan tarvita nykyään jo varhaislapsuudessa.

Pelaaminen on osa nykylasten leikkiä ja siksi meidän aikuisten on syytä olla perillä siitä, mistä peleissä ja pelaamisessa on kyse. Toivottavasti osaamme nähdä digitaalisen pelaamisen myös muuna kuin suurena huolenaiheena. Ehkä se voi olla oppimista, hieno harrastus tai kivaa yhdessä tekemistä.  Heinoa olisi, jos pelaamista harrastavat lapset voisivat löytää ymmärtäjän jo esimerkiksi neuvolasta tai päiväkodista, eikä teidän tarvitsisi odottaa tätä kohtaamista kahdeksannelle luokalle asti.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella toteutettavan Pelit puheeksi -projektin yksi yhteistyökumppani on Mannerheimin lastensuojeluliiton Päivittelystä päivittämiseen -hanke. Mahdollisuuksia monenlaiseen yhteistyöhön ja ajatustenvaihtoon löytyy varmasti myös muiden kanssa, joten kaikki aiheesta kiinnostuneet voivat nykäistä hihasta tai olla muuten yhteydessä. Lisää tietoa projektista www.pelitaito.fi/pelitpuheeksi.

Kaisa Luhtala
Projektiasiantuntija
Pelit puheeksi -projekti

Kuva: Jari Ketonen