Mukana mediassa -hanke

Tästä syksystä alkaen blogissamme esitellään muiden mediakasvatusaiheiden ohella hankkeita, jotka ovat saaneet opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää avustusta mediakasvatuksen kehittämiseen. Ensimmäisenä esittelyvuorossa on Ampun 4H-yhdistyksen alakouluikäisille suunnattu hanke, jossa on vahvasti esillä paikallisuus.

Mukana mediassa on Ampun 4H-yhdistyksen hallinnoima lasten osallistavan mediakasvatuksen kehittämishanke. Hanke toimii neljän eteläsuomalaisen kunnan alueella (Orimattila, Pukkila, Myrskylä ja Lapinjärvi) syksystä 2014 alkaen vuoden 2015 loppuun saakka. Hankkeen pääkohderyhmänä ovat alakouluikäiset lapset.

Omien kokemuksien ja yhteistyökumppaneiden sekä sidosryhmien kanssa käytyjen keskustelujen myötä on esiin noussut selkeä tarve ns. matalankynnyksen mediakasvatusmallille ja mediakasvatusmateriaalille. Alakouluikäiset ovat väliin putoava joukko, jota varhaiskasvatuksessa huomioitu mediakasvatus ei vielä tavoita, ja joka ei yllä vielä yläkouluikäisten mediakasvatukseen mukaan. Hanke on suunniteltu vastaamaan tähän tarpeeseen.

Hankkeen tavoitteena on kehittää lasten mediaosaamista paikallisesta näkökulmasta. Oman kasvuympäristön mediaa tarkkailemalla, paikallismediaan tutustumalla ja omaa uutta mediaa luomalla lapset pääsevät osallisiksi paikalliseen mediaan ja oppivat ymmärtämään mediakentän kokonaisuutta sekä omaa osuuttaan median maailmassa.

Hankekokonaisuus muodostuu kahdesta alakouluikäisten mediataitoja kehittävästä toimintamallista. Toinen toimintamalli kehitetään toteutettavaksi lasten vapaa-ajalla ja toinen kouluyhteistyönä. Toimintamallien kehittämisen lisäksi hankkeessa kootaan erityisesti kolmannen sektorin toimijoille suunnattu opas paikallisen mediakasvatuksen mahdollisuuksista. Syntyvästä toimintamallista pyritään kehittämään sellainen, että se on tasavertaisesti toteutettavissa paikkakunnasta, toteuttajasta ja lasten taustoista riippumatta.

Ampun 4H-yhdistyksessä on vankkaa kokemusta lasten ja nuorten ohjaamisesta ja tavoitteellisesta hanketoiminnasta. Toiminnassa on mukana runsaasti kohderyhmään kuuluvia lapsia. Kouluyhteistyön kautta koulupäivän aikana toteutettavan kerhotoiminnan myötä kohderyhmään kuuluvien lasten tavoittaminen tehostuu entisestään. Kouluyhteistyö on merkittävä osa hankekokonaisuutta. Lisäksi hankkeessa kehitetään yhteistyötä useiden muiden eri tahojen kanssa, kuten toisen asteen oppilaitosten, paikallisen ja kansallisen median, kuntien ja muiden nuorisotoiminnan toimijoiden kanssa.

Hankkeen toteutuksesta vastaavat yhdistyksen toiminnanjohtaja, projektityöntekijä sekä heidän taustallaan ja tukenaan yhdistyksen hallitus. Hanke toteutetaan omana kokonaisuutenaan yhdistyksen muiden toimintojen rinnalla. Hankkeessa noudatetaan kuitenkin 4H:n perusperiaatteita ja hankkeen kantavana voimana ja punaisena lankana on tekemällä oppiminen!

Reetta Tupasela
projektityöntekijä
Ampun 4H -yhdistys