Mediataide osana mediakasvatusta

AV-arkki eli suomalaisen mediataiteen levityskeskus on tehnyt uraauurtavaa työtä suomalaisen mediataiteen levittäjänä jo yli 25 vuoden ajan. AV-arkin media- ja taidekasvatukseen suunnattujen opetusmateriaalien tavoitteena on tuoda luokkahuoneisiin kriittistä ajattelua, osallistuvaa toimintaa ja sisältöjen pohdintaa.

AV-arkki on erityisasemassa mediakasvatuksessa käytettävien opetusmateriaalien- ja verkkopalveluiden tuottajana laajan digitaalisen levitysarkiston ja levityssopimusten tuomien esitysoikeuksien ansiosta. AV-arkin opetuspaketit ja verkkopalvelu AV-arkki.fi/edu mahdollistavat eturivin kotimaisten taiteilijoiden teosten hyödyntämisen osana opetusta. Verkkojakelun ansioista kaikissa suomalaisissa kouluissa voidaan hyödyntää ihka oikeata taidetta osana opetusta.

AV-arkki toteuttaa vuosina 2014-2015 hankkeen MEDIATAIDE OSANA MEDIAKASVATUSTA, jota rahoittavat Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Svenska Kulturfonden. Erityisenä kehityskohteena hankkeessa on media- ja taidekasvatukseen suunnattu verkkopalvelu www.av-arkki.fi/edu.

Palvelun käyttäjille tehtiin joulukuussa 2013 palvelun sisältöjen laatua ja teknistä toimivuutta koskeva kysely. Vastaajista 71 % koki palvelun erittäin mielekkääksi. Heidän mielestään videoiden katselu verkon kautta oli opetustilanteessa helppoa. Palvelun sisällöistä pidettiin paljon, mutta sivuston rakenne kaipasi käyttäjien mielestä selkeyttämistä. Useissa vastauksissa suurimpana kehittämistarpeena nähtiin selkeästi materiaalin laajuus. Opettajat kaipasivat palveluun lisää teosesimerkkejä ja erilaisia opetusmateriaaleja. Palvelun sisältöihin toivottiin myös nopeampaa päivitystahtia.

AV-arkki.fi/edu-palvelua kehitetään vuonna 2015 palautteen perusteella enemmän tehtävähakukoneen kaltaiseksi, jotta opettajat saisivat palvelusta mahdollisimman nopeasti mahdollisimman paljon hyötyä opetusta suunnitellessaan. Tehtävien julkaisu tapahtuu vuonna 2015 tiheämmällä syklillä, jolloin sivustosta tulee elävämpi. Sivuston suomenkielisen rakenteen täsmentämisen jälkeen palvelu toteutetaan myös ruotsinkielisenä.

Jatkamme myös hyväksi todettujen opetuspakettien ja artikkelien tuottamista. Aikaisempina vuosina ilmestyneiden Mitä kuuluu?, Kuka kertoo? ja Mikä on totta? -opetuspakettien jatkoksi ilmestyy vuonna 2015 uusi opetuspaketti. Vuonna 2015 toteutettavan opetuspaketin teema päätetään osallistamalla eli käyttäjäkyselyn avulla.

Verkostoitumisen kannalta hankkeen keskeinen tavoite on lisätä palvelun tunnettuutta ja kasvattaa rekisteröityneiden käyttäjien määrää. Tärkein uusi kohderyhmä palvelulle ovat opettajiksi opiskelevat. Tavoitteena on esitellä AV-arkin tuottama opetusmateriaali ja verkkopalvelu tuleville opettajille ja sitouttaa heidät palvelun käyttäjiksi jo opiskeluvaiheessa. AV-arkki tekee yhteistyötä verkostoitumistyössä Koulukinon kanssa, joka rakentaa tulevana vuonna yliopistojen opettajankoulutuslaitoksille verkkopalvelun, johon sisällytetään myös AV-arkin tuottamat materiaalit.

Yhteistyö taidemuseoiden pedagogisten osastojen kanssa jatkuu vuonna 2015, sillä esimerkiksi Kiasma käyttää AV-arkin tuottamia opetusmateriaaleja osana pääkaupunkiseudun päiväkodeille suunnattuja työpajoja. Uusia yhteistyökumppaneita haetaan myös Educa 2015 -messuilta. AV-arkki on mukana messujen Mediakasvatuksen torilla.

Hanna Maria Anttila
Toiminnanjohtaja
AV-arkki