Mediataide kasvattaa! – Mediataide tunnekasvatuksen tukena

Suomalaisen mediataiteen levityskeskus AV-arkin Mediataide kasvattaa! -oppimateriaalisarja on päässyt viidenteen osaansa ja kysyy tällä kertaa Miltä tuntuu?

Tunteita välitetään eri tavoin viestimällä; ilmeillä, eleillä, kosketuksella, äänillä ja sanoilla; joko suoraan tai eri medioiden välityksellä. Omien tunteiden turvallinen ilmaiseminen ja käsitteleminen yhdessä empatiataitojen oppimisen kanssa ovat avaimia tasapainoiseen arkeen ja yhdessä eloon. AV-arkin Miltä tuntuu? -oppimateriaali tarjoaa sarjan suomalaisten mediataiteilijoiden teoksia yhdessä tehtäväpankin ja asiantuntija-artikkelien kanssa tunnekasvatuksen tueksi.

Oppaan ja sen sisältämien mediataideteosten välityksellä haluamme ensisijaisesti kannustaa dialogiin lapsen kanssa sekä katsomalla että kokemalla yhdessä. Tunteita on usein vaikea sanallistaa, eivätkä ne ole yksiselitteisiä. Tunteiden kirjo on valtava, eikä kaikille tunteille välttämättä ole edes nimeä. On tärkeää pyrkiä eri keinoin ilmaisemaan tunteitaan ja samalla pohtia niiden syitä ja seuraamuksia. Myös kielteisten tunteiden ja tekojen suhdetta tulee pohtia; ne ovat osa meidän kaikkien elämää.

Taide ja taiteellinen työskentely toimivat välittäjänä tunteiden ilmaisemisessa ja käsittelemisessä. Taide ei anna suoria ja yksiselitteisiä vastauksia, mutta sen avulla lapsi voi ilmaista, käsitellä ja kertoa kokemuksiaan ja tunteitaan. Taiteellinen työskentely antaa tilaa työstämiselle ja ilmaisulle; lopputuloksen sijaan koko prosessi on tärkeä. Kuten taide myös tunteet ovat moniuloitteisia ja monimutkaisia. Ei ole hyviä ja huonoja tai oikeita ja vääriä tunteita eikä yksiselitteisiä oikeita vastauksia. Kaikilla tunteilla on syynsä ja paikkansa elämässä, ja niitä voi oppia käsittelemään. Taiteen itseisarvo on juuri luoda tilaisuuksia ja tarjota keinoja kokea ja ilmaista tunteita.

Miltä tuntuu? -videoteokset toimivat tunnekasvatuksen keskustelunavaajina. Keskustelun lisäksi haluamme kannustaa aktiiviseen mediateknologian yhdistämiseen osaksi taiteellista toimintaa päiväkodeissa, esikouluissa ja kouluissa. Mediateknologia on osa pientenkin lasten jokapäiväistä arkea, joten sen tuominen osaksi kasvatatustyötä varhaisessa vaiheessa on välttämätöntä. Erityisesti haluamme kannustaa kriittiseen ja dialogiseen kasvatukseen. Tekeminen ei välttämättä vaadi ihmeellisiä laitteita, vaan innokasta ja avointa mieltä! Oppimateriaali on suunnattu ensisijaisesti varhaiskasvattajille (päiväkoti, esikoulu, alakoulun 1.–2. luokka), mutta se sopii mainiosti myös perusopetukseen ja on sovellettavissa eri oppimisympäristöihin.

Teokset ovat vapaasti ja laillisesti esitettävissä opetuskäytössä. Miltä tuntuu? -opas ja aikaisemmat AV-arkin media- ja taidekasvatuksen materiaalit ja videoteokset löytyvät AV-arkin Mediataide kasvattaa! -sivustolta, jonka rakennetta, käytettävyyttä ja ulkoasua on parannettu palvelemaan käyttäjiä paremmin. Palvelu löytyy myös ruotsinkielisenä.

Roi Ruuskanen
Mediakasvatuksen tuottaja
AV-arkki