Mediassa, mediasta, mediaan – medialla, medialta, medialle

Mediakasvatus voidaan määritellä kasvamisena ja oppimisena mediasta ja medialla. (Kupiainen, Reijo & Sintonen, Sara [2009]. Medialukutaidot, osallisuus, mediakasvatus. Helsinki: Gaudeamus, 15.) Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän mediakasvatuksen kehittämiseen tarkoitetun erityisavustuksen turvin Mediakasvatusseura tukee kasvattajia mediasta ja medialla oppimisessa ja kasvamisessa, sekä toisaalta myös mediasta ja medialla opettamisessa ja kasvattamisessa.

Lisäksi Mediakasvatusseura pyrkii levittämään tietoa mediakasvatuksesta medialle ja välittämään medialta viestejä mediakasvatuksen kentälle. Näiden tehtävien toteuttamisessa Mediakasvatusseuralla on apunaan Mediakasvatus.fi-verkkopalvelu, mediakasvattajien verkostot ja ennen kaikkea monialainen yhteistyö.

Vuonna 2014 Mediakasvatusseura järjesti yhteistyössä Pelastakaa Lapset ry:n, Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin, Kelaamon, YLE Uutisluokan sekä Aikakausmedian kanssa tilauskoulutuksia media-alan opiskelijoita kouluttaville korkeakouluille. Media-alan opiskelijoille suunnatut koulutuspäivät tarjosivat tietoa lasten mediakulttuurista, lasten oikeuksista mediassa ja media-alan mediakasvatusvastuusta.

Koulutusten tueksi toteutettiin myös Lapset osallisena mediassa -julkaisu. Koulutukset ja julkaisu saivat rutkasti hyvää palautetta, ja tänä syksynä koulutuskiertue saakin jatkoa OKM:n tukemana. Mukana uutena yhteistyökumppanina on Sanomalehtien liitto, ja koulutuksia järjestetään korkeakouluissa ympäri Suomen Helsingistä Ouluun suomeksi ja ruotsiksi. Tavoittena on levittää tulevaisuuden media-alan ammattilaisille tietoa mediakasvatuksesta ja sen merkityksestä, sekä oppia ja opettaa lasten rooleista ja osallisuudesta mediassa.

Koulutuskiertueen lisäksi mediasta, ja erityisesti lapsista mediassa, opitaan vuonna 2016 myös erilaisten materiaalien avulla. Mediakasvatusseura tuottaa vuonna 2016 kompaktin tietopaketin lasten mediakulttuurista ja median käytön tavoista ja merkityksistä. Paketin tarkoituksena on syventää ja tarkentaa kasvattajien tietopohjaa lasten mediamaailmasta, tukea lasten parissa tehtävän mediakasvatustyön suunnittelua ja toteutusta sekä tuoda esille lasten mediakulttuurin moninaisuutta.

Mediakasvatusseura jatkaa tiedon ja käytäntöjen kuratointia myös laatimalla lisää suosituiksi koettuja materiaalikoosteita. Alkuvuonna Mediakasvatus.fi-sivustolla julkaistiin ylä- ja alakoulujen mediakasvatukseen suunnatut koosteet sekä kooste Tukea mediakasvatukseen varhaiskasvatuksessa. Luvassa myöhemmin keväällä on ainakin mediakasvatuksellinen kooste seksuaalikasvatukseen liittyen.

Jotta tieto hankkeista, koulutuksista materiaaleista ja hyvistä käytännöistä leviäisi, tarvitaan yhteistyötä, verkostoja ja itse mediaa. Kolmikielisen Mediakasvatus.fi-verkkopalvelun ja sen ympärille rakentuvan ekosysteemin, aktiivisten sosiaalisen median kanavien, uutiskirjeiden ja esimerkiksi tuoreen mediakasvattajien Facebook -verkoston tarkoituksena on lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä mediasta rikkaana ja merkittävänä kasvuympäristönä sekä mediakasvatuksesta keskeisenä kansalaistaitona – mediasta ja medialla kasvamisenen ja oppiminen kuuluu kaikille. Samalla OKM:n tuella edistämme yhdessä mediakasvatusosaamisen kehittymistä ja leviämistä mediassa, mediasta, mediaan ja medialla, medialta, medialle.

Jenniina Kotajoki
Tuottaja
Mediakasvatusseura ry
www.mediakasvatus.fi
www.mediaeducation.fi
www.mediekunskap.fi
www.facebook.com/mediakasvatusseura
www.twitter.com/mediakasvatus

Kuvat: Riikka Malin, Mediakasvatusseura