Mediakasvatus.fi-verkkopalvelun ja alueellisen yhteistyön kehittäminen

Mediakasvatusseura on ylläpitänyt vuodesta 2007 kaksikielistä Mediakasvatus.fi-verkkopalvelua, joka on tarkoitettu kaikille mediakasvatuksesta kiinnostuneille ammattilaisille ja opiskelijoille. Opettajille, nuorisotyöntekijöille, kirjastotyöntekijöille, kouluttajille ja hanketyötä tekeville suunniteltu palvelu levittää tietoisuutta mediakasvatuksesta, medialukutaidosta ja työstä, jota mediakasvatuksen edistämiseksi tehdään.

Vuonna 2014 alkanut palvelun uudistamishanke aloitettiin luovaa intoa puhkuen. Verkkopalvelun roolia ammattilaismediana haluttiin lisätä, ja tästä syytä sivujen käytettävyyteen panostettiin erityisen paljon. Siirto uudelle, tietoturvallisemmalle ja helppokäyttöiselle alustalle tapahtui ensimmäisenä, jolloin sivuston ulkoasu ja rakenne muuttuivat täysin. Ideologisena kehyksenä uudistamishankkeessa oli täyden palvelun verkkosivusto, josta mediakasvatuksen tutkimusmatkailijat löytävät kaiken tarpeellisen ajanhengen mukaisesti: nopeasti, helposti ja vaivattomasti.  

Verkkopalvelun uudistamisesta päästiin luontevasti kehitystyöhön. Prosessi jatkuu edelleen, ja tällä hetkellä verkkopalveluun päivitetään ajankohtaisia uutisia, tietoa mediakasvatukseen liittyvistä tapahtumista, esitellään alan julkaisuja ja ennen kaikkea päivitetään tietoa uusista mediakasvatuksellisista materiaaleista. Englanninkielistä sivustoa uudistettiin myös tarjoamaan selkeämmin tietoa suomalaisesta mediakasvatuskentästä. Verkkopalvelun yksi kulmakivistä on hankekartta, joka toimii kansallisten mediakasvatushankkeiden esittelypaikkana. Verkkopalvelun käyttäjä löytää alueellisia sekä valtakunnallisia hankkeita Suomen kartalle sijoitettuna.

Alueellisten ja valtakunnallisten mediakasvatushankkeiden kerääminen yhteen osoitteeseen kuuluu osaksi työtä, jota Mediakasvatusseurassa tehdään kansallisen mediakasvatuskentän systemaattisen kartoittamisen viitekehyksessä. Pienessä suuressa Suomessa tapahtuu paljon ja nopeasti, joten oman alueen moniammatillista yhteistyötä mediakasvatuksen edistämiseksi pitää lujittaa ja rikastuttaa. Suomalainen mediakasvatuskenttä elää ja voi hyvin, koska se koostuu niin monesta eri tahosta, jotka edistävät mediakasvatusta ja ottavat medialukutaidon lisäämisen omien resurssiensa, tulokulmiensa ja filosofioidensa kautta osaksi omaa työtään.

Alueellisen yhteistyön verkosto perustettiin jo vuonna 2013, kun kokoon kutsuttiin seuran jäsenistä ja sidosryhmistä koostuvia mediakasvatustoimijoita. Vuonna 2014 verkosto lujittui ja jatkoi kehittelytyötään erilaisten keskustelutilaisuuksien muodossa. Tapaamisten aikana suunniteltiin toimintaa, joka olisi mahdollisimman hyödyllistä mediakasvattajien omille asuinalueille ympäri Suomen. Verkostossa toimii asiantuntijoita Tampereelta, Turusta, Lappeenrannasta, Oulusta ja Helsingistä. Alueellisten mediakasvattajien verkoston keskusteluiden pohjalta suunniteltiin ja toteutettiin maksuton MEMO – Mediapolulta monilukutaitoa -täydennyskoulutus opettajille, joka jatkuu edelleen. Pisteeksi onnistuneeseen yhteistyötarinaan Mediakasvatusseura tuotti uuden julkaisun: Alueellisen mediakasvatusyhteistyön hyvät käytänteet – askelia onnistuneeseen yhteistyöhön -oppaan. Oppaan tavoitteena on tarjota mediakasvatuksen alueellisesta yhteistyöstä ja kehittämisestä kiinnostuneille ammattilaisille työkaluja, ideoita ja vinkkejä omaa työtä tukevan henkilökohtaisen mediakasvatusryhmän tai -verkoston kehittämiseksi.

Näiden  kehittämishankkeiden kautta Mediakasvatusseuran ydintehtävä saa konkreettisen muodon. Verkkopalvelu ja järjestetyt kohtaamiset kuuluvat erottamattomasti yhteen ja työ mediakasvatuksen edistämiseksi, tietoisuuden lisäämiseksi ja uusien yhteistyökumppanuuksien luomiseksi jatkuu.

Kaisa Myllylä
verkkotoimittaja, KM
Mediakasvatusseura ry
www.mediakasvatus.fi      
www.mediaeducation.fi
www.mediekunskap.fi
www.facebook.com/mediakasvatusseura