Mediakasvatuksen moninaisuus kannustaa yhteistyöhön

Moniulotteisuus on yksi mediakasvatusta oleellisesti kuvaavista tekijöistä. Mediakasvatus voi olla erilaista esimerkiksi tavoitteiltaan, kohderyhmiltään, sekä toimintatavoiltaan. Moninaisuus kuvaa hyvin myös mediakasvatuksen toimijakenttää. Hyvä medialukutaito. Suuntaviivat -asiakirjassa (HMS) esitetään yhdeksi tavoitteeksi mediakasvatuksen toimijoiden profiloituminen, verkostojen vahvistuminen sekä uusien kumppanuuksien syntyminen. Näitä teemoja voidaan hyvin pohtia Mediakasvatusfoorumissa.

HMS:ssä suositeltujen toimenpiteiden mukaisesti mediakasvatusviranomainen, siis KAVI, tekee yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, toimien samalla ennakoivasti ja läpinäkyvästi. Mediakasvatuksen järjestöt puolestaan toteuttavat ja edistävät mediakasvatusta monin eri tavoin, kuten osallistumalla julkiseen keskusteluun, pitämällä koulutuksia, tekemällä materiaaleja sekä tarjoamalla muita palveluja. HMS:ssä suositeltujen toimenpiteiden mukaan mediatoimiala tuottaa lapsille ja nuorille turvallisia sisältöjä. Tavoitteeseen liittyy myös näkökulma lasten ja nuorten osallisuudesta mediasisältöjen tekemisessä sekä näkyvyyden tarjoamisessa mediakasvatuksellisissa kysymyksissä.

Tutkijayhteisö vahvistaa tavoitteen mukaisesti mediakasvatuksen tietopohjaa. Tutkimuksen tekemisen ohella on tärkeää tehdä näkyväksi tutkimusta esimerkiksi julkaisujen ja seminaarien kautta. Korkeakouluilla ja oppilaitoksilla on tärkeä tehtävä kouluttaa medialukutaitoisia ammattilaisia eri tehtäviin. Koulutettuja mediakasvattajia tarvitaan niin käytännön työssä, suunnittelussa, päätöksenteossa kuin myös tutkimuksessa.

Mediakasvatuksen kentän moninaisuus viittaa osaltaan osaamisen ja vahvuusalueiden laajuuteen. HMS:n tavoitteen mukaan mediakasvattajat voivat profiloitua esimerkiksi varhaiskasvatuksessa vanhemmuuden ja leikin tukemisessa, koulussa perustaitojen kehittämisessä, nuorisotyössä oman mediatuottaminen ja osallisuuden tukemisessa, kirjastoissa aikuisten medialukutaitojen edistämisessä ja sekä museoissa erikoistumalla kuviin ja visuaalisuuteen. Mielenkiintoista onkin pohtia esimerkiksi, miten eri vahvuusalueita voidaan tukea parhaiten ja miten vahvuusalueet tukevat toisiaan?

Mediakasvatusfoorumi on luonteva paikka pohtia profiloitumista sekä etsiä uusia yhteistyökumppaneita. Foorumissa on tänä vuonna uutena osiona Mediakasvatuksen pikadeitit. Pikadeiteille voi esimerkiksi kuulla muiden toiminnasta, tuoda esiin uusia ajatuksia, haastaa ajattelemaan ja toimimaan uudella tavalla tai etsiä uusia yhteistyömahdollisuuksia.

Profiloitumisen ja yhteistyön näkökulmasta päivän aikana voidaan pohtia esimerkiksi seuraavia HMS:ssä esitettyjä kysymyksiä:

  • Miten mediakasvatuksen toimijat voisivat aikaisempaa paremmin tuoda esiin omia vahvuuksiaan?
  • Miten kumppanuuksia voitaisiin edelleen kehittää lasten ja nuorten ja heidän vanhempiensa tavoittamiseksi?
  • Millaisia uusia yhteistyön muotoja voitaisiin luoda?

Lauri Palsa
projektitutkija
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

Tämä blogi on toinen neljän blogin sarjasta, jossa käsitellään Hyvä medialukutaito -suuntaviivojen tavoitteita. Nämä tavoitteet ovat yhteisen keskustelun aiheena myös lokakuussa järjestettävässä Mediakasvatusfoorumissa. Lue edellinen kirjoitus täältä.

KAVIn työntekijät , MEKU