Media-avain tukee vanhempia mediakasvattajina

Vanhemmille on tarjolla runsaasti neuvoja, kuinka sopia lapsen kanssa vaikkapa peliajoista tai netinkäytön säännöistä. Vanhemman tehtäviin kasvattajana kuuluu kuitenkin myös lapsen käyttämän median sisältöjen tunteminen ja lapsen opastaminen niiden parissa.

Koulukinon Media-avain-palvelu arvioi lasten- ja nuortenelokuvien myönteisiä viestejä, roolimalleja ja sopivaa kohderyhmää. Hankkeen puitteissa luodun kriteeristön avulla arvioidaan elokuvien sisältöä ja annetaan vanhemmille vinkkejä mediaelämysten purkamiseen yhteisen keskustelun kautta. Millaisia tunteita tarina herätti? Millaisia ratkaisuja henkilöt tekivät? Kenelle elokuva antoi äänen?

Syksyllä 2016 Koulukino toteutti Media-avaimen käyttäjille kyselyn palvelun toimivuudesta. Vastauksista ilmeni, että vaikka Media-avaimen tarjoama informaatio ei vaikuttaisi perheessä itse elokuvavalintaan, se vaikuttaa siihen, miten katsomiseen valmistaudutaan ja elokuvaa jälkikäteen käsitellään.

Palvelun hyödyllisimmäksi anniksi käyttäjät nimesivät Media-avaimen ikäsuosituksen, joka arvioi, minkä ikäiselle keskivertokatsojalle elokuva on omiaan ja minkä ikäisten lasten kanssa vanhempien taas kannattaa käyttää vielä tarkempaa harkintaa lapsensa yksilöllinen kehitystaso huomioiden.

Monet kyselyyn vastanneet peräänkuuluttivat yksityiskohtaisempaa tietoa myös elokuvien haitallisista, ikärajan piiriin kuuluvista sisällöistä, jotta harkinta esimerkiksi ikäjouston käyttämisen suhteen olisi ylipäätään mahdollista. Pelkkä numero ja sisältösymboli eivät vielä kerro esimerkiksi, minkä tyyppistä väkivaltaa elokuvassa nähdään (vaikkapa rajunpuoleinen slapstick myöhäisillan komediassa ja viittaus seksuaaliseen väkivaltaan historiallisessa draamassa voivat johtaa samaan ikärajaan) tai millä lailla elokuva voi aiheuttaa ahdistusta (esittääkö elokuva esimerkiksi kummitusjuttuja vai lapsen dramaattisen eron perheestään). Pelkät ikärajamerkinnät eivät kerro myöskään siitä, minkä ikäiselle katsojalle elokuvan kerronta ja teemat ovat ymmärrettäviä.

Jokaisella medialla on ominaispiirteensä, mutta Media-avaimen työkalua on sovellettu äskettäin elokuvien lisäksi myös kirjoihin, kun Kirjavinkkariyhdistys ry:n aktiivit ovat koonneet myönteisten sisältöjen kirjahyllyjä lapsille ja nuorille. Kirjasampo-palveluun sijoitetut teemahyllyt – joita on peräti 28 – tarjoavat laajan kattauksen kirjatärppejä ajatuksia herättävistä lastenkirjoista tunnetaitoja ruokkiviin nuortenkirjoihin.

Kun puhumme mediasta, puhumme myös kulttuurista, olipa kyse sitten sarjakuvaromaanista, tasohyppelypelistä, television laulukilpailuohjelmasta tai kotimaisesta lastenelokuvasta. Paitsi että perheissä pyritään minimoimaan haittoja, voidaan myös hakeutua sellaisten sisältöjen äärelle, jotka voivat tarjota lapselle kasvun aineksia. Yksi Media-avaimen tärkeistä tehtävistä onkin muistuttaa lapsiperheitä median myönteisistä mahdollisuuksista.

Heli Metsätähti
tuottaja
Koulukino ry
media-avain.fi