Itse tuotetut videot kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen mahdollistajana

Verkon erilaiset videopalvelut tarjoavat oivan työkalun mediakasvattajille. Sen lisäksi, että Youtube muodostuu merkittäväksi mediakulttuurilliseksi ilmiöksi ja isoksi osaksi ihmisten elämismaailmaa ja arkea, videopalvelu tarjoaa mahdollisuuden mediakasvattajille edistää medialukutaitoa sekä kulttuurien välistä vuorovaikutusta ja -ymmärrystä.

Viime päivinä Yle on kiinnittänyt uutisoinnissaan huomiota nuorten muuttuvaan mediankäyttöön ja videoblogaukseen. Viikonloppuna julkaistun uutisen mukaan erityisesti alle 30-vuotiaat käyttävät television sijaan erilaisia verkkomedioita, muun muassa Youtubea. Videopalvelu tavoittaa laajasti eri-ikäisiä suomalaisia. Esimerkiksi lasten mediankäyttöä tarkastelevan mediabarometrin (2013) mukaan Youtube on suosituin verkkosivu aina 0–2-vuotiaista 7–8-vuotiaisiin.  Vaikka videopalvelussa katsotaan erilaisia sisältöjä, merkittäväksi siitä tekee käyttäjien itsensä tuottama materiaali. Toisessa Ylen uutisessa KAVIn suunnittelija Tommi Tossavainen kertoi puolestaan hyödyllisiä taitoja, joita vlogaamisesta voi lapselle olla.

Palvelun suosiosta kertoo jo se, että Suomessa yksittäisillä videontekijöillä – ”tubettajilla” – voi olla satoja tuhansia seuraajia. Vaikka suosion kasvu on itsessään merkittävä uutinen ja kertoo paljon laajemmasta mediakulttuurin muutoksesta, mielenkiintoisen uutisesta tekee Ylen oman uuden videopalvelun pääkuraattorin Jan Zapasnikin ajatus siitä, että tulevaisuudessa vanhainkodeistakin alkaisi tulla videosisältöä ihmisten katsottavaksi. Toteamus kiinnittää huomion niihin, joiden näkökulma ei toisaalta vielä palvelussa näy. Videopalvelu on helppo keino kertoa laajallekin yleisölle omasta elämästään, ajattelustaan ja osallistua näin julkiseen keskusteluun.

Vuonna 2010 Kristen Bloom ja Kelly Johnston kirjoittivat medialukutaidon ja kulttuurien välisen ymmärryksen edistämisestä videopalvelun avulla.  Ihmiset eri puolilta maailmaa jatkuvasti kommunikoivat ja ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa videoiden välityksellä. Tämä tarkoittaa, että ihmiset eri kulttuureista, yhteiskunnallisesta olosuhteista, arvomaailmoista tarkastelevat erilaisia tapahtumia ja tilanteita sekä keskustelevat niistä omista näkökulmistaan. Mediakasvattajat voivat hyödyntää tätä sosiaalista ja kulttuurillista monimuotoisuutta ohjaamalla kasvatettavia tietoisesti ottamaan osaa kulttuurienväliseen vuorovaikutukseen edistääkseen medialukutaitoa sekä ymmärrystä toisista kulttuureista.  

Vlogien ja käyttäjien itsensä tuottamien videoiden kautta on mahdollista nähdä vilaus toisen ihmisen elämää ja arkea, asettua hänen tilanteeseensa, kuulla erilaisia ajatuksia, oppia uutta ja pyrkiä ymmärtämään erilaisia näkökulmia. Sosiaalisten toimintojen kautta on myös mahdollisuus keskusteluihin.  

Katsetta avartamalla voi helposti päästä näkemään vilahduksen sellaisista kulttuureista, elämistä ja tilanteista joihin ei välttämättä omassa arjessaan törmäisi. Näin voi avartua kuva ihmiselämän moninaisuudesta ja elämismaailmojen rikkaudesta. Mediakasvatus on parhaimmillaan myös kulttuurikasvatusta tasa-arvoisemman ja ymmärtäväisemmän maailman puolesta.

Lauri Palsa
Projektitutkija
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

KAVIn työntekijät , MEKU