Bingo! Medialukutaito auttaa tunnistamaan populistisen puheen mediassa

Populismin käsite vilahtelee politiikkaa ja yhteiskuntaa tarkastelevassa keskustelussa usein. Usein käsitettä ei kuitenkaan määritellä tarkemmin ja sen merkitys voi jäädä epämääräiseksi.

Kyse on kuitenkin tärkeästä asiasta: esimerkiksi YK:n uusi pääsihteeri António Guterres sanoi ensimmäisessä puheessaan taistelevansa populismia vastaan. Mitä populismilla tarkoitetaan ja miten siihen liittyvää ymmärrystä voidaan lisätä?

Populismi poliittisessa puheessa

Saippuamaisen luonteensa vuoksi populismin käsitteeseen tarttuminen voi olla vaikeaa. Populismin hankalasta määriteltävyydestä huolimatta siitä keskusteleminen on tärkeää, jotta voidaan pyrkiä kohti yhteistä ymmärrystä.  Populismilla voidaan tarkoittaa eri asioita ja sitä voidaan lähestyä eri näkökulmista.

Populismilla voidaan viitata esimerkiksi artikulaatiologiikkaan, jossa tietty ”me”-ryhmä rakennetaan asettumalla joitain asioita vastaan. Yksi esimerkki tällaisesta ryhmästä voi olla kansa. ”Kansan” on todettu olevan populisteille moraalinen käsite, jonka avulla voidaan perustella mitä tahansa. Vetoaminen kansan tietoon tai tahtoon vihjaa, että toisin ajattelevat tai tahtovat eivät kuuluisi kansaan ja sille kuuluvien oikeuksien piiriin. Äärimmilleen vietyjen erontekojen kautta populismi saattaa lisätä rasismia ja nationalismia. Demokratian näkökulmasta ongelmallista on, mikäli moniarvoisuus hylätään tai eri näkökulmia pyritään vaientamaan. Viime viikonloppuna Human Rights Watch -järjestön johtaja Kenneth Roth kirjoitti populismista ja ihmisoikeuksista. Hänen mukaansa toisten ihmisten demonisointi ja suvaitsemattomuus ovat demokratian periaatteiden mukaan väärin.

Populismi ei aina ole pelkästään pahaksi. Populismi voidaan nähdä olevan esimerkiksi välttämätöntä politiikalle, sillä siinä tarvitaan meitä. Yhteistä ryhmää, jonka asioita ajetaan ja ketä edustetaan. Populismia tutkineen Emilia Palosen mukaan ”politiikka ei ole rationaalista valintaa vaan se vaatii affektiivisuutta”. Hänen mukaansa populismi muodostuu ongelmaksi silloin, jos sitä on liikaa. Populismi voidaan nähdä myös myönteisesti, esimerkiksi pyrkimyksenä kansan äänen kuulemiseen ja jopa toimivan demokratian ilmentäjänä.

Populismibingo kriittistä medialukutaitoa edistämässä

Populismibingo on kriittisen medialukutaidon edistämiseen suunniteltu pelillinen työkalu ja se toimii eräänlaisena analyysikehikkona. Populismibingo on yksin tai yhdessä pelattava peli, jossa tarkastellaan poliittista puhetta populismin näkökulmasta. Poliittinen puhe voi edustaa mitä tahansa liikettä tai suuntausta. Populismibingokaan ei ole puoluepoliittinen.

Media tarjoaa monia areenoita poliittiseen keskusteluun ja mahdollisuuksia populismibingolle. Populismibingoa voi pelata vaikkapa eduskunnan täysistunnoilla, kunnanvaltuustojen kokouksilla tai eri arkistojen lähteitä hyödyntäen.  Mainokset, tiedotteet, haastattelut, mielipidekirjoitukset, väittelyt, tentit ja erilaiset sosiaalisen median kanavat kuvaavat myös poliittisen keskustelun mahdollisuuksia ja ilmenemismuotoja mediassa. 

Populismibingon tavoitteena on kiinnittää huomiota populistiseen puheeseen mediassa, lisätä siihen liittyvää ymmärrystä sekä herättää keskustelua. Populismibingo luo pohjan populismista keskustelemiseen ja sen avulla voidaan kiinnittää huomioita tiettyihin teemoihin ja näkökulmiin. Vaikka lopullista totuutta tai tunnistusindikaattoria bingoruudukosta ei saa, sen potentiaali piilee sen mahdollisuudessa lisätä kiinnostusta ja keskustelua aiheen ympärillä. Keskustelemalla vaikeasti määriteltävistäkin asioista, voimme pyrkiä lisäämään yhteistä ymmärrystä eri ilmiöistä. Pelin tarkoituksena on edistää kriittistä medialukutaitoa ja näin myös tukea aktiivista kansalaisuutta sekä demokratiaa. 

Lauri Palsa
Projektipäällikkö

Populismibingon löydät osoitteesta populismibingo.fi ja Facebookista fb.com/populismibingo.

Ylin kuva: Janne Kukkonen / Creative Commons 4.0. (Nimeä - Kansainvälinen)

KAVIn työntekijät , MEKU